Eğitimi Paylaş
Yöneticilikte Mükemmellik

Belirsizlik Dönemlerinde Maliyet Azaltma Video Serisi

Eğitimi Paylaş
Belirsizlik Dönemlerinde Maliyet Azaltma Video Serisi
enocta image placeholder
Belirsizlik dönemleri, şirketlerin finansal sürdürülebilirliği ve kârlılığı için önemli bir sınavdır. "Belirsizlik Dönemlerinde Maliyet Azaltma Video Serisi", şirketlerin ekonomik krizler ve benzeri belirsiz dönemlerde maliyetlerini nasıl etkin bir şekilde azaltabileceklerini ele alır. Bu eğitim, şirketlerin satış ve kârlılık hedeflerine yönelik tehditleri nasıl yöneteceklerini ve maliyetleri kontrol altına alarak bu zorlu dönemleri en az hasarla nasıl atlatılacağını öğretir. Program, maliyet azaltma stratejileri, finansal planlama ve bütçeleme teknikleri üzerinde durur ve şirketlerin zor ekonomik koşullarda nasıl daha dayanıklı olabileceklerini inceler. Katılımcılar, maliyetleri düşürme ve finansal verimliliği artırma konusunda pratik bilgiler ve stratejiler öğrenirken, aynı zamanda şirketlerin uzun vadeli finansal sağlığını koruma yollarını da keşfederler. "Belirsizlik Dönemlerinde Maliyet Azaltma Video Serisi", finansal zorluklarla karşılaşan şirketlerin bu dönemleri etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacak değerli içgörüler ve uygulamalı yöntemler sunar. Bu eğitim, şirketlerin ekonomik belirsizlikleri aşarak finansal olarak güçlü kalabilmeleri için gerekli beceri ve anlayışları kazandırır.
  • Belirsizlik dönemlerinde maliyet azaltmanın yol haritasını keşfetme
  • Çalışan maliyetlerini azaltmak için önerileri uygulama
  • Maliyeti azaltmanın yollarını keşfetme
0
Belirsizlik Dönemlerinde Maliyet Azaltma - Giriş
Konu Uzmanı Video
1
dakika
Bu giriş videosunda belirsizlik dönemlerinde maliyet azaltmanın yol haritasının açıklanacağı bu video serisinin genel amacı ve de video serisi içerisinde yer alan konular açıklanmaktadır.
1
Belirsizlik Dönemleri ve Maliyetlerin Azaltılması
Konu Uzmanı Video
1
dakika
Bu videoda karlılığın ne olduğu ve maliyetlerin düşürülmesinin neden önemli olduğu açıklanmaktadır.
2
Belirsizlik Dönemlerini Aşmanın Şifreleri
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Bu videoda belirsizlik dönemlerini aşmanın şifrelerinin açıklanmaktadır. Gerçekçi iyimserliğin. çevikliğin, disiplin ve sıkı takibin, adaptasyonun ve detay odaklı olmanın ne olduğu ve bu dönemi aşmadan ne kadar önemli oldukları vurgulanmaktadır.
3
Maliyet Azaltma İçin Referans
Konu Uzmanı Video
1
dakika
Bu videoda maliyet azaltmanın referans noktalarının şirketin finansal tablolarının ve bilgilerinin olduğu anlatılmaktadır. Hangi finansal bilgilerden çıkarılacak anlamlar ve referans noktaları açıklanmaktadır.
4
Çalışan Maliyetleri
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Bu videoda belirsizlik dönemlerinde çalışan maliyetlerinin nasıl etkileyeceği ve genelde izlenen çalışan maliyetini azaltmak için işten çıkarmaların uzun vadede etkileri açıklanmaktadır. çalışan maliyetlerini azaltmak için işten çıkarmak yerine izlenecek yöntemler açıklanmaktadır.
5
Çalışan Maliyetlerini Azaltmak İçin Çalışan Sayısını Azaltma
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Bu videoda çalışan maliyetlerini azaltmak için son çare olarak başvurulması gereken çalışan sayısını azaltma durumunda atılması gereken adımlar açıklanmaktadır.
6
Kapasite Optimizasyonu
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Bu videoda belirsizlik dönemlerinde iş hacimlerinin düşmesi ile kaynaklara olan ihtiyaçların azaldığı ve kaynakların kullamının optimizasyonu ile maliyetlerin düşürülmesinin önemi ve de yöntemleri açıklanmaktadır.
7
Satın Alma Maliyetleri
Konu Uzmanı Video
3
dakika
En önemli maliyetlerden bir tanesi de satın alma maliyetleridir. Bu videoda belirsizlik dönemlerinde satın alma maliyetlerini azaltabilmenin yöntemleri ve adımları açıklanmaktadır.
8
Satış ve Pazarlama Bütçesi
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Belirsizlik dönemlerinde gerçekleşen satış rakamlarının düşmesi büyük bir olasılıktır. Bu dönemde çoğu şirketin yaptığı hata olarak satış ve pazarlama harcamalarının tamamen kesmenin etkileri ve de pazarlama maliyetleri konusunda atılması gereken adımlar açıklanmaktadır.
9
Proje Harcamaları
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Şirketler yatırım yaptığı projeler için kaynak ayırmasının nedenleri ve belirsizlik dönemlerinde bu projeler için neler yapılması gerektiği ve bu projeye yatırımın devam kararının nasıl alınması gerektiği detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.
10
Bütçe
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Bu videoda bütçenin ne olduğu ve belirsizlik dönemlerinde bütçenin revize edilmesinin önemi vurgulanmaktadır. Bütçenin nasıl revize edilmesi gerektiği ve de sıfır tabanlı bütçelemenin ne olduğu açıklanmaktadır.
11
Maliyetleri Azaltmanın Altı Adımı
Konu Uzmanı Video
1
dakika
Bu videoda, hangi alanlarda tasarruf fırsatlarının konuşulduğu ve maliyetleri azaltmak için 6 adımlık yol haritasının açıklanacağı belirtilmektedir.
12
1. Adım - Panik Yapmamak
Konu Uzmanı Video
1
dakika
Bu videoda en çok yapılan hataların panik yapılarak alınan kararlar olduğu ve bu kararların etkileri açıklanmaktadır. Panik yapmamak için yapılması gerekenler vurgulanmıştır.
13
2. Adım - Maliyet Azaltma Ekibinin Kurulması
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Bu videoda maliyet azaltma ekibinin kurulmasının önemi ve bu ekipte yer alması gereken ekip üyelerinin kimler olması gerektiği ve de hangi özellikleri açısından seçilmesi gerektiği açıklanmaktadır.
14
3. Adım - İletişim
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Bu videoda maliyet azaltma ekibinin şirkete tanıtılması gerektiği, şeffaflığın önemi ve de duyurunun nasıl yapılması gerektiği açıklanmaktadır.
15
4. Adım - Fırsat Listelerinin Oluşturulması
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Bu videoda eskiden gelen alışkanlıkların sorgulanması gerektiği, maliyet azaltma fırsatlarının açığa çıkarılmasının önemi açıklanmaktadır. Maliyet azaltma fırsatlarını belirlerken neler yapılması gerektiği detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.
16
5. Adım - Fırsatların İncelenmesi
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Bu videoda belirlenen maliyet azaltma fırsatlarının değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi, sınıflandırılmasının önemi vurgulanmaktadır. Değerlendirmenin hangi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacağı açıklanmaktadır.
17
6. Adım - Takip
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Bu videoda, şirketlerin maliyet azaltmak için belirlediği ve ilk fazda uygulamaya karar verdiği önerilerin takip edilmesinin önemi ve de nasıl takip edilmesi gerektiği, izlenmesi gereken adımlar açıklanmaktadır.
18
Maliyet Azaltma Ekibinin Karşısına Çıkabilecek Engeller - Giriş
Konu Uzmanı Video
1
dakika
Bu videoda maliyet azaltma sürecinde karşılaşılacak engellerin çok normal olduğu belirtilmektedir.
19
Maliyet Azaltma Ekibinin Karşısına Çıkabilecek Engeller - 1
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Bu videoda, maliyet azaltma ekibinin bu süreçte karşılaşabileceği engellerin neler olduğu ve bu engellerle karşılaşıldığı durumlarda alınması gereken aksiyonlar açıklanmaktadır.
20
Maliyet Azaltma Ekibinin Karşısına Çıkabilecek Engeller - 2
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Bu videoda, maliyet azaltma ekibinin bu süreçte karşılaşabileceği engellerin neler olduğu ve bu engellerle karşılaşıldığı durumlarda alınması gereken aksiyonlar açıklanmaktadır.
21
Kapanış
Konu Uzmanı Video
1
dakika
Bu videoda, tüm video serisi boyunca ele alınan konu başlıkları ve özet bilgi verilmektedir.
Giriş
Belirsizlik Dönemleri
Tasarruf Fırsatları
6 Adımlık Yol Haritası
Engeller ve Çözümleri
Kapanış
Lider
Bu eğitim, organizasyonlarda yönetici veya yönetici adayı olarak görev alan tüm profesyonellere yöneliktir.
Yöneticilikte Mükemmellik
OPM-D Danışmanlık
OpM-D Danışmanlık, Süreç-Dijital-Organizasyon çatısı altında bütünsel bir bakış ile çözümler getirmektedir.

Önerilen Eğitimler

Bu eğitimin kategorisinde bulunan ilginizi çekebilecek diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Ekip Yönetimi Video Serisi
Ekip Yönetimi Video Serisi
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Ekip Yönetimi
41
dakika
Video
Ekip Yönetimi Video Serisi
Mentorluk Video Serisi
Mentorluk Video Serisi
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Mentorluk
61
dakika
Video
Mentorluk Video Serisi
Liderlikte Hesap Verebilirlik
Liderlikte Hesap Verebilirlik
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Liderlik Becerileri
43
dakika
Etkileşimli Eğitim
Liderlikte Hesap Verebilirlik
Çalışanlarınıza Vizyon İletişimi Yapmak
Çalışanlarınıza Vizyon İletişimi Yapmak
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Vizyoner Liderlik
15
dakika
Video
Çalışanlarınıza Vizyon İletişimi Yapmak
Karya Kitap Özetleri - Liderlik
Karya Kitap Özetleri - Liderlik
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Liderlik Becerileri
315
dakika
Okuma Materyali
Karya Kitap Özetleri - Liderlik
Podcast Paketi - Değişim Yönetimi ve Değişime Uyum
Podcast Paketi - Değişim Yönetimi ve Değişime Uyum
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Değişime Liderlik
44
dakika
Podcast
Podcast Paketi - Değişim Yönetimi ve Değişime Uyum
Çalışma Ortamınız İçin Etkili Bir Uygulama Kültürü
Çalışma Ortamınız İçin Etkili Bir Uygulama Kültürü
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Kültür Yaratan Liderlik
42
dakika
Etkileşimli Eğitim
Çalışma Ortamınız İçin Etkili Bir Uygulama Kültürü
Koçluk Uygulamaları
Koçluk Uygulamaları
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Koçluk
56
dakika
Video
Koçluk Uygulamaları

Tamamlayıcı Eğitimler

Bu eğitimin faydasını ve etkinliğini artırmak için birlikte alabileceğiniz diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Krizi Yönetmek
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Kriz ve Risk Yönetimi
22
dakika
Video
Krizi Yönetmek
Organizasyonunuzdaki Riskleri Belirlemek
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Kriz ve Risk Yönetimi
19
dakika
Etkileşimli Eğitim
Organizasyonunuzdaki Riskleri Belirlemek
Organizasyonunuzun Risklerini Değerlendirmek
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Kriz ve Risk Yönetimi
20
dakika
Etkileşimli Eğitim
Organizasyonunuzun Risklerini Değerlendirmek
Risklere Etkin Bir Şekilde Karşılık Vermek
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Kriz ve Risk Yönetimi
18
dakika
Etkileşimli Eğitim
Risklere Etkin Bir Şekilde Karşılık Vermek
Bu Eğitime Özel Bilgi
Almak İster Misin?
Bizimle İletişime Geçin.
Ad
Soyad
E-Posta Adresi
Telefon Numarası
Firma Adı
pageUrl
Teşekkürler, bilgilerin ilgili birime iletildi!
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.

Teklif Listem


s


Teklif Listem

Teklif listende 50 adet eğitime ulaştın!

Teklif listende 50 adet eğitim bulunuyor. Bu eğitimlere paket aboneliği alarak daha avantajlı bir şekilde erişebilirsin.

Basic

Kurumun temelde ihtiyaç duyacağı, hem özel hem de iş hayatı için gerekli olabilecek, ana konuları ve yetkinlikleri kapsar.

Basic Paketi Kapsar
Premium

Basic Katalog içerisindeki eğitimlere ek olarak, hazır öğrenme deneyimleri haline getirdiğimiz gelişim yolculukları; liderlik eğitimleri ve yenilikçi öğrenme yöntemleri ile hazırlanmış eğitimleri kapsar.