BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Avez Elektronik İletişim Eğitim Danışmanlığı Ticaret A.Ş. – Enocta ve çalışanları olarak bilgi güvenliğimizi, iş
sürekliliğimizi ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;
Hissedarlarımızla İlişkilerimiz

 • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;
 • İnternet Sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

Şirketimizle İlişkilerimiz

 • İlgili tüm paydaşlarımıza odaklanarak gerekli kaynakları ve bilgiyi sağlarız.
 • Risk tabanlı süreç yaklaşımını ve kanıtlara dayalı karar vermeyi esas alırız.
 • Sürekli gelişmeyi ve iyileşmeyi sağlarız.
 • Oluşturduğumuz güven ortamı çerçevesinde, başarılarımızın sürdürülebilir olmasını sağlarız.
 • Şirket değerlerine bağlı kalır, etik kurallara uyum sağlarız.
 • Şirket hedeflerimizi, Bilgi Güvenliği kapsamında belirler ve ulaşımda payımıza düşeni yaparız. Bu doğrultuda kurumsal risklerimizi en aza indirmeyi ve fırsatlarımızı hayata geçirmeyi hedefleriz.
 • Şirket faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde kullanılan bilgi teknolojileri hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesini ve bilgilere sadece yetkili kişiler tarafından erişebilmesini sağlayacak gerekli altyapıyı sağlar ve güvenlik önlemlerini alırız.
 • Şirketimizin varlıklarını, tesislerini ve hizmetlerini düzgün ve yasalara uygun kullanırız.
 • Kişisel çıkarlarımızla şirket çıkarlarını asla birbirine karıştırmayız.
 • Şirketimize ait bilgilerin gizliliğini, erişilebilirliğini ve bütünselliğini yönetiriz.
 • Sağlık ve güvenliğin çalışma kültürümüzün ayrılmaz bir parçası ve ortak sorumluluğumuz olduğunun bilinci ile çalışırız.
 • Sağlık ve güvenliğin iş performansımızın vazgeçilmezi olduğunu, sürdürülebilir büyüme-gelişme için önemli olduğunu biliriz.
 • Çalışanlarımızın veri ve bilgilerini yasal ve ilgili diğer şartlara uygun olarak koruruz.
 • Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız ve diğer iş ortaklarımızla ilişkilerimizi şeffaflık, süreklilik, karşılıklı güven ve dürüstlük esasına göre yürütürüz.

Rakiplerimizle İlişkilerimiz

 • Rekabet hukuku ve etik kurallar çerçevesinde dürüst ve ahlaklı bir rekabeti hedefler, haksız rekabetten kaçınırız. Sadece yasal ve etik olan zeminlerde rekabet ederiz.

Müşterilerimizle İlişkilerimiz

 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini iyi anlar, hizmetlerimizi sürekli geliştirir, süreçlerimizde dijitalleşmeyi sağlarız.
 • Servislerin sunulduğu iş birimlerini anlar ve onlarla ilişki kurarız.
 • Müşteri geri bildirimlerini proaktif ve reaktif toplayarak etkili ve verimli bir şekilde yönetir, müşteri memnuniyetini ve süreçleri sürekli geliştiririr ve iyileştiririz.
 • Müşterilerimizle ilişkilerimizde iş ahlâkı ve adalet esaslarını dikkate alırız.
 • Müşterilerimizi iş ortağımız olarak görür, uzun süreli ilişkiler kurmaya önem veririz.
 • Müşterilerimize karşı taahhütlerimizi iş sürekliliği anlayışı çerçevesinde garanti altına alırız.
 • Müşterilerimize ait bilgileri, yasal şartlar, bilgi güvenliği prensiplerimiz ve müşteri gizlilik anlaşmalarımız çerçevesinde koruruz.

Çalışma Arkadaşlarımızla İlişkilerimiz

 • Enocta bilgi güvenliği faaliyetlerine dahil olan tüm personelin uygun eğitim, bilgi, beceri ve tecrübe düzeyinde bulunmasını sağlarız.
 • Gerekli olan beceriler ve var olan becerilerin durumunu sürekli olarak gözden geçirir, eğitim ihtiyaçlarını belirler ve gerekli yeterliklerin sağlanması için bir plan oluştururuz.
 • Birbirimizle, sevgi ve saygı anlayışında karşılıklı güvene dayalı olumlu ve şeffaf ilişkiler, paylaşımcı, katılımcı ve yerinde geri bildirim veren bir kurum kültürü oluştururuz.
 • Tehlikeleri öngörür, riskleri değerlendirir, proaktif ve reaktif önlemler alarak azaltır, arkadaşımızın güvenliğinin bizim de elimizde olduğunu unutmayız.
 • Çalışanlarımızın başarısını, katılımını ve gelişimini destekleriz.
 • Çalışanlarımızın zamanında tanınmasını ve takdir edilmesini sağlarız.
 • Çalışanlarımızın ve temsilcilerinin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine katılımını sağlar, danışarak gelişimi destekleriz.
 • Faaliyetlerimizi sürdürürken tüm çalışma arkadaşlarımızın, Enocta değerlerine, etik kurallarına ve iş ilkelerine ve Enocta’nın iş yapış şekline uygun hareket etmesini destekleriz ve sağlarız.

Kamu Yönetimi ve Yasalarla İlişkilerimiz

 • Yasalara ve ilgili diğer şartlara tartışmasız uyarız.
 • Muhasebe kayıtlarımızda, şirket işlemleri ve varlıkların yönetimini doğru ve ayrıntılı bir şekilde yansıtırız.

Tedarikçi ve Taşeronlarımızla İlişkilerimiz

 • Tedarikçilerimizle, performansımızı geliştirmek amaçlı uzun süreli, kalıcı ve güvenilir ilişkiler kurarız.
 • İlişkilerimizi sürekli kılmak için tedarikçilerimizin menfaatlerini dikkate alır, gelişimine önem veririz.
 • Satın alma sürecinde fiyat, kalite, bilgi güvenliği konularına önem verir, güvenirlik ve dürüstlüğü de göz önünde bulundururuz.
 • Enocta yönetim anlayışı ve uygulamaları çerçevesinde, Enocta ilkelerine ve etik anlayışına zarar verecek hiçbir kişisel ilişkiye girmeyiz.
 • Tedarikçilerimize ait bilgileri yasal şartlar ve gizlilik anlaşmalarımız çerçevesinde koruruz.
 • Tüm iş ortaklarımızda bilgi güvenliği kültürünün olmasını arar, bu iş ortaklarıyla çalışmayı tercih ederiz.

Sürekli İyileşme

 • Enocta olarak süreçlerimizi, ISO/IEC 27001’in gerekliliklerine göre BGYS’nin etkinliğini sürekli iyileştiriz.
 • ISO/IEC 27001 sertifikanın gereklerini yerine getirerek sertifikayı devam ettiriz.
 • Bilgi güvenliği ile ilgili proaktif davranırız.
 • Bilgi güvenliği süreç ve kontrollerini ölçülebilir olarak tasarlarız.
 • Bilgi güvenliği standartlarını belirlemeyi, düzenli aralıklarla denetimini ve uygunluğunu sağlarız.
 • İlgili metrikleri düzenli olarak gözden geçir ve konsolide veriler ışığında iyileştirme ihtiyaçlarını değerlendiririz.
 • Sürekli iyileştirme planını yönetim toplantılarında gözden geçirir, zaman planı ve faydaları analiz eder ve faaliyetleri önceliklendiririz.

Kurum yönetimi olarak, “Kurum Bilgi Güvenliği Politikası” ‘nın uygulanmasının sağlanmasının ve kontrolünün yapılmasının, güvenlik ihlallerinde de gerekli yaptırımın icra edilmesinin yönetim tarafından desteklendiğini taahhüt ederiz.

Teklif Listem


s


Teklif Listem

Teklif listende 50 adet eğitime ulaştın!

Teklif listende 50 adet eğitim bulunuyor. Bu eğitimlere paket aboneliği alarak daha avantajlı bir şekilde erişebilirsin.

Basic

Kurumun temelde ihtiyaç duyacağı, hem özel hem de iş hayatı için gerekli olabilecek, ana konuları ve yetkinlikleri kapsar.

Basic Paketi Kapsar
Premium

Basic Katalog içerisindeki eğitimlere ek olarak, hazır öğrenme deneyimleri haline getirdiğimiz gelişim yolculukları; liderlik eğitimleri ve yenilikçi öğrenme yöntemleri ile hazırlanmış eğitimleri kapsar.