SİTE KULLANIM KOŞULLARI

İNTERNET SİTEMİZİ KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE LÜTFEN AŞAĞIDAKİ HÜKÜMLERİN TAMAMINI DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

İnternet sitemizi ziyaret etmekle ve/veya kullanmanız; yasalara ve/veya tüzel kişi temsil yetkisine göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip olduğunuz, bu kullanım koşullarını okuduğunuz, anladığınız, burada yazan şartlarla bağlı olduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Eğer aşağıda belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen İnternet sitemizi  kullanmayınız. Aksi halde İnternet sitemizi  yetkisiz ve fiil ehliyetsiz kullanımdan dolayı sorumluluk kabul etmez.

1. Taraflar

İşbu kullanım koşulları, Smart Plaza B Blok Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sok. No:31/1 Kat:3 34805 Kavacık – Beykoz / İSTANBUL adresinde kayıtlı Avez Elektronik İletişim Eğitim Danışmanlığı Ticaret Anonim Şirketi (“Enocta” veya “Şirketimiz” olarak anılacaktır ) ile Şirketimiz tarafından oluşturulan https://www.enocta.com alan adlı internet sitemizi (“Site” olarak anılacaktır) kullanan ve bunlardan yararlanan taraf (“kullanıcı” ya da “müşteri” olarak anılacaktır) arasında düzenlenmiştir. İşbu koşullar, Site’den yararlanma ve kullanım koşullarını ile bunlara ilişkin tarafların yükümlülüklerini belirler. Şirketimiz ve Üye birlikte “Taraflar” ve ayrı ayrı ise “Taraf” olarak anılabileceklerdir.

2. Amaç

 • Site, Şirketimizin sektör lideri misyonu çerçevesinde Enocta ürün ve yeniliklerini tanıtmak, e-öğrenme sektörüne dair bilgileri, gelişmeleri, yeni projeler hakkında müşteri ve potansiyel müşterilerle buluşturmak gibi amaçlarla oluşturulmuştur.
 • İşbu kullanım koşulları ile, Site’nin ziyaret edilmesi ve/veya kullanılmaya başlandığı andan itibaren kullanıcılar bu hükümlere uyma konusunda taahhüt vermiş kabul edilir.

3. Hizmetlerden Yararlanma, Yükümlülük ve Taahhütler

 • Site’de sunulan hizmetler, müşteri ve potansiyel müşterilere yönelik olarak hazırlanmıştır.
 • Kullanıcıların, Enocta ürün ve yenilikler, e-öğrenme sektöründeki gelişmeler ve yeni projeler hakkında bilgi almak gibi amaçlarla Şirketimiz ile paylaştığı bilgiler, açık ve gerçeğe uygun olmalıdır. Bu gibi amaçlarla paylaşılan iletişim bilgilerinin kişinin kendisine ait iletişim bilgileri olma zorunluluğu olup aksi halde kullanıcı, üçüncü kişilerin haklarının ihlalinden münhasıran sorumludur.
 • Enocta tarafından yapılacak işlem, bilgilendirme ve/veya yazışmalarda, kullanıcı tarafından verilen bilgiler esas alınır ve bu bilgiler kullanılır.
 • Şirketimiz, verilen tüm bilgilerin doğru olduğuna inanır ve buna göre hareket eder. Yanlış, hatalı ve gerçeğe aykırı olarak beyan edilen bilgilerden oluşabilecek hatalardan Şirketimiz sorumlu tutulamaz.
 • Enocta, tek taraflı olarak işbu Kullanım Koşulları’nda dilediği zaman habervermeden değişiklik yapabilir. İşbu Kullanım Koşulları’nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girer. İşbu Kullanım Koşulları, kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
 • Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları ile kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerini ihlâl ettiği takdirde ve/veya Site’de hukuka aykırı paylaşımda bulunduğu takdirde Enocta’nın gerekli müdahalelerde bulunma hakkına sahip olduğunu, gelecekte Site’yi kullanmasına engel olunabileceğini ve/veya aleyhine hukuki dava veya takip yoluna gidebileceğini kabul eder.
 • Kullanıcı, hatalı veya yanlış yönlendirici (örneğin sahtekarlık yoluyla para isteyen ya da birini taklit eden), yanıltıcı, hileli davranışlarda bulunamaz.
 • Kullanıcı, Site’de bulunan resim, metin, görsel ve işitsel imgeler, dosyalar, veritabanları, kataloglar ve listeler gibi Site’de yer alan hiçbir unsuru çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, kullanmayacağını, doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet olarak kabul edilebilecek eylemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 • Enocta tarafından kullanıcılara sunulan Site arayüzünün, Enocta ürün ve yenilikleri, e-öğrenme ve yeni projeler hakkında bilgi alma gibi amaçlar dışında bir amaçla kullanılması veya ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımların, kod ve yazılımların, veri tabanında yer alan bilgilerin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunlara hukuka aykırı olarak erişilmesi, içeriklerin ayda Site’deki unsurların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak kullanılması veya yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, hukuka aykırı olarak üçüncü kişilerin yasa dışı erişimine ve kullanımına açılması gibi fiillerin işlenmesi halinde Enocta’nın uğrayabileceği tüm zarar ve ziyanlar için aykırılığa sebebiyet veren taraflara karşı talep, dava ve takip hakları saklıdır.
 • Site’nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, Site’nin iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde Site’ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, Site’nin ve/veya Site’deki içeriğin ya da unsurların işbu Kullanım Koşulları’nda belirlenen şartlara aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup Enocta’nın uğrauyabileceği her türlü zarar ve ziyanı talep, dava ve takip hakkı saklıdır.
 • Kullanıcıların Site’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site’ye ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Site’den faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, Platform’a bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Site’de yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgi ve içeriklere yetkisiz bir şekilde erişmesi; Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site’ye ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması; Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımları kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasının aksamasına, bozulmasına yol açması, yazılım kodlarına müdahale etmesi, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya sair surette müdahale etmesi, sunuculara erişim sağlamaya çalışması kesinlikle yasaktır.
 • Kullanıcı, Platform’da başkaları için zararlı olan (örneğin virüsler, takip yoluyla taciz edici, nefret söylemi, başkalarına yönelik şiddeti savunan) davranışlarda bulunamaz.
 • İşbu koşulların kullanıcı tarafından ihlal edildiği belirlendiğinde, başka bir kullanıcıdan şikâyet alındığında, fikri mülkiyet ihlali bildirimi veya içeriğin kaldırılması için başka bir ihtar durumunda Enocta, o sebep olunan her türlü zararı kullanıcıdan talep edebilir.

4. Sorumluluk Reddi ve Yükümlülüğün Sınırı

Yasaların izin verdiği ölçüde ve Enocta işbu Kullanım Koşulları yerine geçecek yazılı farklı bir anlaşma akdetmediği sürece Enocta, kullanıcılara karşı dolaylı, arızi, özel, sonuç olarak ortaya çıkan veya cezai hasar ya da herhangi bir veri, fırsat, itibar, kar veya gelirinden (örn. rahatsız edici veya alçaltıcı beyanlar, arızalı süre veya kayıp, kişisel bilgilerin veya içeriğin kullanımı veya bunlar üzerindeki değişiklikler) sorumlu olmayacaktır. Enocta, Site’ye erişim ve Site vasıtasıyla gerçekeştirilen işlemlerin kesintiye uğraması, veri kaybı başta olmak üzere kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Site’nin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır.

5. Fikri Mülkiyet

 • Site’da bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin, markaların, ve sair tüm unsurların her türlü hakkı (fikri ve veya sınai mülkiyet hakları vb.) Enocta’ya aittir. Platform’un tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Platform’dan faydalanmanın ötesinde kullanılması, Platform dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. unsurların kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır.
 • Kullanıcının fikri ve/veya sınai hak ihlali teşkil eden davranış/eylemleri sebebiyle diğer kullanıcılar ya da 3. kişiler ve/veya Enocta nezdinde meydana gelebilecek her türlü zarardan kullanıcının kendisi münharısan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Sona Erme

Bu kullanım koşullarında belirtilen madde veya koşullardan herhangi birinin kullanıcı için uygun olmaması halinde kullanıcı Site’yi kullanmayı her zaman durdurabilir. Enocta, önceden bildirme mecburiyeti olmaksızın, bazı veya tüm servisleri, Site’ye erişimi modifiye edebilir, askıya alabilir, derhal sona erdirebilir veya durdurabilir. Kullanıcı bu sebeple herhangi bir zararının doğduğunu iddia etmeyeceğini / edemeyeceğini kabul etmektedir. Enocta yasal zorunluluk halinde ya da gerekli gördüğü diğer hallerde kullanıcının çeşitli formlar aracılığıyla beyan ettiği bilgileri Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ile ve kişisel veri niteliğinde olmayan bilgileri resmi veya özel kurumlara veya kişisel verilerin korunmasına ilişkin belirilen üçüncü şahıslara verebilir.  Kullanıcı bu sebeple Enocta’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edemeyeceğini kabul eder.

7. Uyuşmazlıklar

Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar öncelikle Sulh yolu ile çözümlenecektir. Taraflar, uzlaşma sağlanamaması halinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri’nin ve İcra Müdürlükleri’nin yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler. Yargı veya soruşturma makamlarından usulüne uygun bir bilgi ve belge talebi gelmesi halinde, Enocta talep edilen bilgi, belge ve kayıtları bu makamlarla paylaşabilir.

8. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde Enocta’nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Enocta’nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere oğal afetler, grev, lokavt, genel salgın hastalık, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı, resmi makamların Enocta’nın yükümlülüklerini yerine getirmesini geciktiren veya bunları imkânsız kılan kararları ya da eylem veya işlemleri, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi, mücbir sebep halleri olarak kabul edi”lmiştir.

9. Yürürlük ve Kabul

İşbu Kullanım Koşulları ve bu koşullar içerisindeki değişiklik ve/veya güncellemeler, Kullanıcı’nın Site’yi kullanmaya başlamasından itibaren Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır ve Site’de yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

Teklif Listem


s


Teklif Listem

Teklif listende 50 adet eğitime ulaştın!

Teklif listende 50 adet eğitim bulunuyor. Bu eğitimlere paket aboneliği alarak daha avantajlı bir şekilde erişebilirsin.

Basic

Kurumun temelde ihtiyaç duyacağı, hem özel hem de iş hayatı için gerekli olabilecek, ana konuları ve yetkinlikleri kapsar.

Basic Paketi Kapsar
Premium

Basic Katalog içerisindeki eğitimlere ek olarak, hazır öğrenme deneyimleri haline getirdiğimiz gelişim yolculukları; liderlik eğitimleri ve yenilikçi öğrenme yöntemleri ile hazırlanmış eğitimleri kapsar.