Eğitimi Paylaş
Yöneticilikte Mükemmellik

Kapsayıcılık

Eğitimi Paylaş
Kapsayıcılık
enocta image placeholder
Teknoloji, göç hareketlilikleri, yeni iş modelleri birbirinden farklı insan topluluklarıyla organize olmaya ihtiyaç duymuştur. Bununla beraber farklı grupların bir arada üretim yaptığı ve katma değer ürettiği ortamlarda "kapsayıcı" bir yaşam tarzına geçme gerekliliği doğurmaktadır. Kapsayıcılık, farklı kültürden ve coğrafyadan bir araya gelen insanlarla beraber üretim yapma ve katma değer oluşturma ihtiyacıdır. Bireylerin sayıldığı, değer verdiği, güvende hissettiği ve aidiyet bilincinin geliştiği bir duygu durumunu temsil eder. Bu eğitimde kapsayıcılığın iş gücü modelleri üzerindeki etkisini inceleyeceğiz. Bu eğitim, kendinize ve ekibinize farklı açılardan önyargısız bakmanıza katkı sunacak ve yeni nesil iş dünyasına hazır olmanıza yardımcı olacaktır. Kapsayıcılık eğitiminde yeni nesil çalışma koşulları ve iş stratejilerinden bahsedeceğiz. Eğitime katılan katılımcılar Kapsayıcılık çerçevesinde; paydaşlık, ait hisetme, katma değer sunma, performans sergileme, ortak payda, işbirliği süreçleri hakkında bilgi sahibi olacak. Çeşitlilik, kapsayıcılık ve birarada yaşamak; ortak değer ve katma değer üretebilmek farkındalığı kazanacaktır.
  • Kapsayıcılık hakkında bilgi edinme
  • Kapsayıcılık hakkında farkındalık sahibi olma
  • İş dünyasında çeşitlilik ve kapsayıcılığı artırma
  • Kapsayıcılık olgusunu inşa edebilme
1
Başlamadan Önce
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Kapsayıcılık kavramının hayatımızdaki yeriyle ilgili tarihsel geçmişe değinilecektir.
2
Neden Kapsayıcılık ve Neden Şimdi?
Konu Uzmanı Video
8
dakika
Başarıya ulaşmış toplum ve toplulukların iyi organize olmasıyla ilişkili olduğuna değinilecek. Bu konuda kapsayıcılık kavramının yeri ve önemini incelenecektir.
3
Kapsayıcılık Tanımı
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Kapsayıcılık kavramının ne ifade ettiği açıklanacaktır. Bu çerçevede paydaşlık, ait hisetme, katma değer sunma, performans sergileme, ortak payda, işbirliği süreçlerinin "kapsayıcılık" kavramı ile ilgisini işlenecektir.
4
Kapsayıcılık Formülü
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Bilgi, yetenekler, muhakeme edebilme, tutum ve davranışların "kapsayıcılık" kavramını nasıl inşa ettiğine değinilecektir. Bireyin bulunduğu ortamı iyileştirebilme gücü işlenecektir.
5
Kapsayıcılık ve Psikolojik Çeşitlilik
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Bireylerin birbirinden farklı fiziki ve psikolojik yaşam koşullarına yönelik olumlu etkiyi artıracak çalışma koşullarına değinilecektir. Kapsayıcılık kavramının psikolojik çeşitlilik ile ilişkisi işlenecektir. 
6
Kapsayıcılık ve Perspektif Çeşitliliği
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Persfektiflerin çeşitliliği, herkesin bir olaya bakış açısının birbirinden farklı olmasıdır. Bu eğitimde eşitlilik olgusunu artırmak ve kapsayıcılığı bu çeşitlilik içerisinde yeri değerlendirilecektir.
7
Aidiyet ve Uyum
Konu Uzmanı Video
3
dakika
İş dünyasında kalıplaşmış bütünlük ve varlık olgususu kişisel ilgi alanlarının kalıpların dışında kalmasına neden olmuştur. Odak noktamızın insanların olduğu gibi olabildikleri ortamlar yaratmak üzerine nasıl şekilleneceğini incelenecektir.
8
Kapsayıcılık ve Empati
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Antipati ve sempatinin ortasında bir yere sahip olan empatinin ne ifade ettiğine değineceğiz. Bu kapsamda olduğu gibi kabul ettiğimiz ve saygımızı gösterdiğimiz bir çerçevede kavramı yeniden incelecektir.
9
Dışladıklarımız ve Kapsayıcılık
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Kapsayıcılık olgusunu inşa edebilmek için neleri dışladığımızı anlamamız ve fark etmemiz gerekmektedir. Bu bilinçli karar verme sürecini nasıl inşa edeceğimize bakılacaktır.
10
Ayrıcalıklarımız ve Kapsayıcılık
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Kapsayıcılık kavramının anlam bulabilmesi için eğitim, sosyal hayat, ait olunan çevre veya farkında olmadan sahip olduğumuz ayrıcalıklarımız etkilidir. Hangi ayrıcalıklarımızın kapsayıcılık önünde bizi engellediğini analiz edilecektir.
11
Önyargılarımız, Kalıp Yargılarımız ve Kapsayıcılık
Konu Uzmanı Video
6
dakika
Beynimiz antropolojik olarak bazı şeyleri birleştirmiş ve kalıplar haline getirmiştir. Önyargılarımız, kalıplaşmış yargılarımızın kapsayıcılık önünde nasıl engel teşkil ettiğine değinilecektir.
12
Barometre
Konu Uzmanı Video
1
dakika
Bu videoda Barometre Değerlendirmesini nasıl yapacağınız aktarılmıştır.
13
Kapsayıcılık Anketi
Etkileşimli Eğitim
15
dakika
Bu içerikte Kapsayıcılık Anketi bulunmaktadır. Dilerseniz çıktı alarak bu soruları 1-10 arasında puanlama yaparak Kapsayıcılık Çemberini doldurabilirsiniz.
14
Barometre Değerlendirme
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Eğitimin bu kısmında "Yaşam Çemberi" ile durum analizi yapacaktır. Kapsayıcılık anlamında yaşam çemberimizin gündelik hayatımızı nasıl etkilediğine değinilecektir.
15
Kurumlar için Stratejik Kapsayıcılık Geliştirme Modeli
Konu Uzmanı Video
14
dakika
Çeşitlilik önemlidir ancak kapsayıcılık olmadıkça çeşitlilik bir felaket senaryosudur. Çeşitlilikleri içine alan bir iş modeli için strateji, yol haritası ve çözüm odaklı stratejiler kurumsal kapsayıcılığa nasıl etki ediyor incelenecektir.
16
Kapanış ve Bundan Sonrası
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Bu videoda kapsayıcılık ile ilgili değindiğimiz tekniklerin, alt başlıkların, engelleyicilerin ve güçlendiricilerin gelecek sürecimizi nasıl şekillendireceğimize perspektif sunmaktadır. 
Lider
Bu eğitim, organizasyonlarda yönetici veya yönetici adayı olarak görev alan tüm profesyonellere yöneliktir.
Yöneticilikte Mükemmellik
Rıza Kadılar
Avrupa Koçluk ve Mentorluk Konseyi (EMCC) 2018 – 2020 dönemi dünya başkanlığına seçilmiş bulunan Dr. Rıza KADILAR bankacılık alanında üst düzey yöneticilik deneyiminin yanı sıra bir eğitimci ve sivil toplum lideri olarak da gelecek nesiller için daha yaşanır bir dünyanın inşası için çaba sarf etmektedir.

Önerilen Eğitimler

Bu eğitimin kategorisinde bulunan ilginizi çekebilecek diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Skillsoft ile Liderlik - Takım Bilinci
Skillsoft ile Liderlik - Takım Bilinci
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Ekip Yönetimi
100
dakika
Video
Skillsoft ile Liderlik - Takım Bilinci
Liderlik Geçişleri: Orta Düzey Yöneticiliğe Doğru
Liderlik Geçişleri: Orta Düzey Yöneticiliğe Doğru
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Liderlik Becerileri
20
dakika
Etkileşimli Eğitim
Liderlik Geçişleri: Orta Düzey Yöneticiliğe Doğru
Aksaklıkları Yoluna Koyan Bir Lider
Aksaklıkları Yoluna Koyan Bir Lider
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Stratejik Düşünme
42
dakika
Video
Aksaklıkları Yoluna Koyan Bir Lider
Etkileme ve İkna Video Serisi
Etkileme ve İkna Video Serisi
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Yönetimde Etkileme ve İkna
35
dakika
Video
Etkileme ve İkna Video Serisi
Sektör ve İş Çevresi Analizi
Sektör ve İş Çevresi Analizi
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Stratejik Düşünme
10
dakika
Etkileşimli Eğitim
Sektör ve İş Çevresi Analizi
Liderlikte Hesap Verebilirlik
Liderlikte Hesap Verebilirlik
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Liderlik Becerileri
43
dakika
Etkileşimli Eğitim
Liderlikte Hesap Verebilirlik
Bir Yönetici Olarak Stratejik Düşünmek
Bir Yönetici Olarak Stratejik Düşünmek
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Stratejik Düşünme
22
dakika
Video
Bir Yönetici Olarak Stratejik Düşünmek
Risklere Etkin Bir Şekilde Karşılık Vermek
Risklere Etkin Bir Şekilde Karşılık Vermek
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Kriz ve Risk Yönetimi
18
dakika
Etkileşimli Eğitim
Risklere Etkin Bir Şekilde Karşılık Vermek

Tamamlayıcı Eğitimler

Bu eğitimin faydasını ve etkinliğini artırmak için birlikte alabileceğiniz diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Bilinçsiz Ön Yargıları Anlamak
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
18
dakika
Video
Bilinçsiz Ön Yargıları Anlamak
İş Yerinde Çeşitlilikte Sizin Rolünüz
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
22
dakika
Video
İş Yerinde Çeşitlilikte Sizin Rolünüz
İş Yerinizdeki Bilinçsiz Ön Yargıların Üstesinden Gelmek
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Yönetimde Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
22
dakika
Etkileşimli Eğitim
İş Yerinizdeki Bilinçsiz Ön Yargıların Üstesinden Gelmek
Bu Eğitime Özel Bilgi
Almak İster Misin?
Bizimle İletişime Geçin.
Ad
Soyad
E-Posta Adresi
Telefon Numarası
Firma Adı
pageUrl
Teşekkürler, bilgilerin ilgili birime iletildi!
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.

Teklif Listem


s


Teklif Listem

Teklif listende 50 adet eğitime ulaştın!

Teklif listende 50 adet eğitim bulunuyor. Bu eğitimlere paket aboneliği alarak daha avantajlı bir şekilde erişebilirsin.

Basic

Kurumun temelde ihtiyaç duyacağı, hem özel hem de iş hayatı için gerekli olabilecek, ana konuları ve yetkinlikleri kapsar.

Basic Paketi Kapsar
Premium

Basic Katalog içerisindeki eğitimlere ek olarak, hazır öğrenme deneyimleri haline getirdiğimiz gelişim yolculukları; liderlik eğitimleri ve yenilikçi öğrenme yöntemleri ile hazırlanmış eğitimleri kapsar.