Eğitimi Paylaş
İş'te Mükemmellik

Karya Kitap Özetleri - İK

Eğitimi Paylaş
Karya Kitap Özetleri - İK
enocta image placeholder
İnsan kaynakları alanında derinlemesine bilgi edinmek ve sektördeki çeşitli yaklaşımları keşfetmek istiyorsanız, bu eğitimin sunduğu kitap özetleri ideal bir seçenek. İK alanında uzman yazarların eserlerinin özetlerini inceleyerek, insan kaynakları yönetimi, çalışan motivasyonu ve performans değerlendirme gibi konularda farklı bakış açılarına ve stratejilere sahip olacaksınız.
  • Çalışanların motivasyonu hakkında detaylı bilgi edinme
  • İnsan Kaynakları stratejisi hakkında farkındalık kazanma
  • İşe alım görüşmeleri hakkında bilgi edinme
0
250 İş Görüşmesi Sorusu
Kitap Özeti
15
dakika
İki bölümden oluşan bu kitapta, adayların iş görüşmelerinde karşılaşabilecekleri 250 soru bulacaksınız.
1
250 İş Görüşmesi Sorusu - II
Kitap Özeti
15
dakika
İki bölümden oluşan bu kitapta, adayların iş görüşmelerinde karşılaşabilecekleri 250 soru bulacaksınız.
2
360 Derece Geri Bildirim I
Kitap Özeti
15
dakika
Kitabın bu ilk bölümü çok kaynaklı performans değerlendirme modeli olan 360 Derece Geri Bildirim’in yapısını ve faydalarını ele alıyor.
3
360 Derece Geri Bildirim II
Kitap Özeti
15
dakika
Kitabın ikinci bölümünde, 360 derece geri bildirim modelini uygulanmak için yapılması gereken hazırlıkları ve anket örnekleri bulacaksınız.
4
360 Derece Geri Bildirim III
Kitap Özeti
15
dakika
Kitabın üçüncü bölümünde, 360 derece geri bildirim eğitimlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar ele alıyor.
5
Çalışan Öneri Sistemleri
Kitap Özeti
15
dakika
Bu kitap, çalışanların önerilerini dile getirmelerine olanak sağlayan şirketlerin kazançlarından ve bir öneri sistemi geliştirirken dikkat edilmesi gereken noktalardan söz ediyor.
6
Çalışanların Motivasyonu
Kitap Özeti
15
dakika
Bir çalışanı motive etmenin yolu şirketin geleceğinin kendi geleceğine katkıda bulunduğuna inandırmaktır. Çalışanların Motivasyonu kitabında motivasyonun içsel ve dışsal özellikleri detaylarıyla ele alınıyor.
7
Değer Tabanlı İnsan Kaynakları Stratejisi
Kitap Özeti
15
dakika
İnsan kaynakları stratejisi nedir, nelerden oluşur ve nasıl geliştirilmelidir sorularının cevplarını bu kitapta bulacaksınız.
8
Değişen İşyeri için Yenilikçi Ödül Sistemleri
Kitap Özeti
15
dakika
Bu kitapta, günümüz koşullarına uygun ödül stratejileri geliştirirken göz önüne alınması gereken noktaların detaylı açıklamalarını bulacaksınız.
9
Eğitim Gereksinimleri Değerlendirmesi
Kitap Özeti
15
dakika
Eğitim Gereksinimleri Değerlendirmesi, eğitim gereksinimi belirlendikten sonra, hazırlık aşamasında yapılması gereken çalışmaları detaylı bir şekilde ele alıyor.
10
Eğitim Sonuçlarının Ölçümü
Kitap Özeti
15
dakika
Eğitim sonucunda elde edilen verileri ölçmek için kullanılabilecek beş alan ve raporlama şekillerini bu kitapta bulacaksınız.
11
Eğitim Transferi Optimizasyonu
Kitap Özeti
15
dakika
Bu kitapta bir eğitimde öğrenilenlerin kalıcı olmasını ve iş üzerindeki etkisini artırmak için kullanılabilecek stratejileri bulacaksınız.
12
Eğitimin Davranışa Transferi
Kitap Özeti
15
dakika
Kitap, eğitimin etkisini değerlendirmede kullanılabilecek dört kriteri ve eğitime katılanların motivasyonunun nasıl canlı tutulabileceğini ele alıyor.
13
En İyi Satışçıları İşe Alma Sırları
Kitap Özeti
15
dakika
Bu kitap, bir satış sorumlusu işe alırken dikkat edilmesi gereken noktalardan ve bu noktaları kendi organizasyonunuzun ihtiyaçları çerçevesinde değerlendirmenin öneminden bahsediyor.
14
Eq Görüşmesi
Kitap Özeti
15
dakika
İki bölümden oluşan bu kitapta, duygusal zeka yetkinlikleri ve bu yetkinlikleri ortaya çıkartmak için sorulabilecek sorular listesini bulacaksınız.
15
Eq Görüşmesi – Bölüm 2
Kitap Özeti
15
dakika
İki bölümden oluşan bu kitapta, duygusal zeka yetkinlikleri ve bu yetkinlikleri ortaya çıkartmak için sorulabilecek sorular listesini bulacaksınız.
16
İK Skor Kartı
Kitap Özeti
15
dakika
İnsan kaynaklarının şirket performansı üzerindeki etkisini ölçmedeki zorluk, yöneticilerin insan kaynaklarına şüpheyle yaklaşmalarına sebep olmaktadır. Bu kitap, stratejik önem taşıyan yetkinlik odaklı insan kaynakları unsurlarını ölçmenin ve sonuçları pe
17
İK Yetkinlikleri
Kitap Özeti
15
dakika
İK Yetkinlikleri, organizasyonlar için önem taşıyan 10 yeteneği ve insan kaynakları profesyonellerinden bu yeteneklere uygun olarak beklenen davranışları içermektedir.
18
İnsan Kaynakları için Yeni Bir Vizyon
Kitap Özeti
15
dakika
Günümüzde insan kaynakları iş verimliliğini ve işten alınan tatmini artırmaktan sorumludur. Bu sorumluluklar başarıyla uygulandığı takdirde şirketin kazancı üzerindeki olumlu etkisinin nasıl ölçülebileceğini bu kitapta bulacaksınız.
19
İnsan Kaynaklarını Yeniden Keşfetmek I
Kitap Özeti
15
dakika
İnsan Kaynaklarını Yeniden Keşfetmek kitabının ilk bölümü, değişen iş dünyasında insan kaynakları profesyonellerinden beklenen genel yetkinlikler ve bu yetkinlikleri geliştirmenin yollarını ele alıyor.
20
İnsan Kaynaklarını Yeniden Keşfetmek II
Kitap Özeti
15
dakika
Kitabın ikinci bölümü, değişen iş dünyasında insan kaynakları profesyonellerinden beklenen teknik yetkinlikler ve bu yetkinlikleri geliştirmenin yollarını ele alıyor.
21
İnsan Kaynaklarını Yeniden Keşfetmek III
Kitap Özeti
15
dakika
Kitabın üçüncü bölümünde, insan kaynakları için bir değişim süreci oluştururken dikkate alınması gereken noktaları bulacaksınız.
22
İnsan Sermayesinin Yatırım Dönüş Oranı
Kitap Özeti
15
dakika
Bu kitap, finansal ve insani değerler arasında denge kurarak başarıya ulaşmış şirketlerin temelinde yatan insan sermayesine yatırım yaklaşımını detaylı bir şekilde açıklıyor.
23
Kariyer Geliştirme Programının Oluşturulması
Kitap Özeti
15
dakika
Bu kitap, çalışan bireye odaklı yeni bir kariyer geliştirme modeli ortaya koyuyor. Bireyin, patronun ve insan kaynaklarının bu modeldeki rollerini ve modelin dokuz adımını açıklıyor.
24
Kendi Liderlerinizi Yetiştirin
Kitap Özeti
15
dakika
Şirketler arası rekabet, üst düzey yönetici bulma sıkıntısı yaratmaktadır. Kendi Liderlerinizi Yetiştirin, bu problemi etkili bir şekilde çözmenin yolu olan yedekleme yönteminden bahsediyor.
25
Stratejik İnsan Kaynakları Lideri
Kitap Özeti
15
dakika
İnsan kaynakları günümüze ayak uydurmak için bir değişim geçirmektedir. Stratejik İnsan Kaynakları Lideri, değişime ayak uydurmak için kullanılmak üzere geliştirilmiş dikey ve yatay entegrasyon modellerinden söz ediyor.
26
Yeni Ücret Yönetimi
Kitap Özeti
15
dakika
Günümüzün rekabetçi işgücü pazarında, firmalar performans hedeflerine ulaşmak için yeni ücret yönetimine başvurmaktadılar. Yeni ücret yönetimini oluşturan ödeme şekillerinin kapsamlı açıklamalarını bu kitapta bulacaksınız.
27
Yetenek Yönetiminin Yeniden Keşfi
Kitap Özeti
15
dakika
Şirketler, çalışanlar en önemli varlığımızdır felsefesini benimsediklerini söyleseler de uygulamada başarılı olamamaktadırlar. Bu kitapta, çalışanların memnuniyet ve performanslarını artırmak için geliştirilmiş olan Yöndeşlik, Kabiliyet, Bağlılık modelini bulacasınız.
28
Yetkinlik Tabanlı İşe Alım Görüşmeleri
Kitap Özeti
15
dakika
Yetkinlik tabanlı işe alım yöntemlerinde, görüşmecinin hazırlıklı olması başarıyı büyük oranda etkiler. Bu kitapta, görüşmecinin yapması gereken pozisyon analizi, yetkinlik belirleme gibi hazırlıklar örneklerle anlatılmaktadır.
29
Yetkinlik Tabanlı İşe Alım ve Seçme
Kitap Özeti
15
dakika
İçinde bulunulan dönemin sosyal ve teknolojik yapısı işe alım sürecini nasıl şekillendiriyor? Bu şekillendirme insan kaynakları profesyonellerinde ne gibi yeni yetkinlik ve beceriler gerektiriyor? Yetkinlik Tabanlı İşe Alım ve Seçme kitabının ilk bölümünde bu soruların yanıtlarını bulacaksınız.
30
Yetkinlik Tabanlı İşe Alım ve Seçme - II
Kitap Özeti
15
dakika
Yetkinlik Tabanlı İşe Alım ve Seçme kitabının ikinci bölümünde, yetkinlik nedir, nasıl ölçülür ve çağdaş yetkinlik çerçeveleri nelerdir sorularının cevaplarını bulacaksınız.
31
Yetkinlik Tabanlı İşe Alım ve Seçme - III
Kitap Özeti
15
dakika
Yetkinlik Tabanlı İşe Alım ve Seçme kitabının üçüncü bölümünde, mülakat türleri ve mülakatın verimli geçmesini sağlayacak beceriler ele alınmaktadır.
Herkes
Bu eğitim, kendini geliştirmek isteyen herkese yöneliktir.
İş'te Mükemmellik
Karya
Karya Yönetim Danışmanlığı, Türkiye’de İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim alanınında 20 yılı aşkın süredir kurumlara hizmet vermektedir.

Önerilen Eğitimler

Bu eğitimin kategorisinde bulunan ilginizi çekebilecek diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Sigortacılıkta Mükemmellik
60
dakika
Etkileşimli Eğitim
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi
Finansal Matematik
Finansal Matematik
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Bankacılar İçin Mükemmellik
120
dakika
Etkileşimli Eğitim
Finansal Matematik
Perakende Satışta Başarının İpuçları - Tekstil Zincir Mağazasında Bir Satış Serüveni
Perakende Satışta Başarının İpuçları - Tekstil Zincir Mağazasında Bir Satış Serüveni
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Perakendede Mükemmellik
20
dakika
Etkileşimli Eğitim
Perakende Satışta Başarının İpuçları - Tekstil Zincir Mağazasında Bir Satış Serüveni
Mükemmel Müşteri Hizmeti için Becerilerinizi Geliştirme
Mükemmel Müşteri Hizmeti için Becerilerinizi Geliştirme
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Müşteri Duyarlılık
21
dakika
Video
Mükemmel Müşteri Hizmeti için Becerilerinizi Geliştirme
Müşteri Deneyimi: Eşsiz Bir Deneyim Yaşatmak
Müşteri Deneyimi: Eşsiz Bir Deneyim Yaşatmak
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Müşteri Duyarlılık
17
dakika
Video
Müşteri Deneyimi: Eşsiz Bir Deneyim Yaşatmak
ISO 14001:2015 Hakkında Bilgilendirme
ISO 14001:2015 Hakkında Bilgilendirme
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Kalite
17
dakika
Video
ISO 14001:2015 Hakkında Bilgilendirme
Gıda Zincir Mağazasında Hizmette Mükemmellik
Gıda Zincir Mağazasında Hizmette Mükemmellik
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Perakendede Mükemmellik
15
dakika
Etkileşimli Eğitim
Gıda Zincir Mağazasında Hizmette Mükemmellik
Temel Sigortacılık
Temel Sigortacılık
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Sigortacılıkta Mükemmellik
120
dakika
Etkileşimli Eğitim
Temel Sigortacılık

Tamamlayıcı Eğitimler

Bu eğitimin faydasını ve etkinliğini artırmak için birlikte alabileceğiniz diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Aday Belirlemeyi Tam On İkiden Vurmak
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
IK' da Mükemmellik
25
dakika
Etkileşimli Eğitim
Aday Belirlemeyi Tam On İkiden Vurmak
Aday Tarama: En İyileri İşe Almanın İlk Adımı
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
IK' da Mükemmellik
21
dakika
Video
Aday Tarama: En İyileri İşe Almanın İlk Adımı
Etkili Bir Mülakat Yapmak
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
IK' da Mükemmellik
15
dakika
Video
Etkili Bir Mülakat Yapmak
Hedef Yönetiminde Güçlü Bir Araç: OKR
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
IK' da Mükemmellik
60
dakika
Video
Hedef Yönetiminde Güçlü Bir Araç: OKR
Bu Eğitime Özel Bilgi
Almak İster Misin?
Bizimle İletişime Geçin.
Ad
Soyad
E-Posta Adresi
Telefon Numarası
Firma Adı
pageUrl
Teşekkürler, bilgilerin ilgili birime iletildi!
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.

Teklif Listem


s


Teklif Listem

Teklif listende 50 adet eğitime ulaştın!

Teklif listende 50 adet eğitim bulunuyor. Bu eğitimlere paket aboneliği alarak daha avantajlı bir şekilde erişebilirsin.

Basic

Kurumun temelde ihtiyaç duyacağı, hem özel hem de iş hayatı için gerekli olabilecek, ana konuları ve yetkinlikleri kapsar.

Basic Paketi Kapsar
Premium

Basic Katalog içerisindeki eğitimlere ek olarak, hazır öğrenme deneyimleri haline getirdiğimiz gelişim yolculukları; liderlik eğitimleri ve yenilikçi öğrenme yöntemleri ile hazırlanmış eğitimleri kapsar.