Eğitimi Paylaş
İş'te Mükemmellik

Net Programlama: Windows Form Application Programming

Eğitimi Paylaş
Net Programlama: Windows Form Application Programming
enocta image placeholder
Bu Bölümde Masaüstü Programlama Nedir, Sınıf Kavramı (Temel Seviyede Oop Konusu), Windows Formları, Windows Forms ile Sık Kullanılan Kontroller, Menüler, Containers (Kapsayıcı) Kontroller, Winforms Component (Bileşen), Uygulama Properties (özellikler), Winforms Events (Olaylar), Winforms Responsive (Tepkisel) Tasarım, Collections, Multiple Forms ve Input/Output Fonksiyonlarını Kullanarak örnek Projeler Oluşturacağız.
  • Birden fazla form ile çalışabilme
  • Masaüstü programlamayı tanıma
  • Serialization ve deserialization arasındaki farkın anlaşılması
  • Winforms eventleri ile uygulama geliştirebilme
0
Windows Form Application Programming - Giriş
Konu Uzmanı Video
1
dakika
Bu video, Net Programlama: Windows Form Application Programming eğitiminde öğrenecekleriniz hakkında genel bilgilendirmelerin yapıldığı bir giriş videosudur.
1
Masaüstü Programlama Nedir?
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Bu Bölümde Masaüstü Programlama hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
2
Sınıf Kavramı Nedir? Nasıl Yazılır?
Konu Uzmanı Video
19
dakika
Bu Bölümde Temel Seviyede Sınıf Kavramını Öğreneceğiz.
3
Sınıf Kavramı - Constructor
Konu Uzmanı Video
13
dakika
Bu Bölümde "Sınıf" ve "Constructor" Kavramlarını Öğreneceğiz.
4
Windows Formlarıyla Çalışmak
Konu Uzmanı Video
8
dakika
Bu Bölümde Windows Formlarıyla Çalışma Oluşturacağız.
5
Winforms Sık Kullanılan Kontroller
Konu Uzmanı Video
15
dakika
Bu Bölümde Winformsda Sık Kullanılan Kontrolleri Öğreneceğiz.
6
Menüler ile Çalışma
Konu Uzmanı Video
13
dakika
Bu Bölümde Menüler ile Çalışmayı Öğreneceğiz.
7
Containers Kullanımını
Konu Uzmanı Video
11
dakika
Bu Bölümde Containers Kullanımını Öğreneceğiz.
8
Winforms Component Properties (Telefon Defteri Uygulaması) - 1
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Bu Bölümde Telefon Defteri Uygulama Örneği Geliştireceğiz.
9
Winforms Component Properties (Telefon Defteri Uygulaması) - 2
Konu Uzmanı Video
6
dakika
Bu Bölümde Telefon Defteri Uygulama Örneği Geliştireceğiz.
10
Winforms Component Properties (Telefon Defteri Uygulaması) - 3
Konu Uzmanı Video
10
dakika
Bu Bölümde Telefon Defteri Uygulama Örneği Geliştireceğiz.
11
Winforms Component Properties (Telefon Defteri Uygulaması) - 4
Konu Uzmanı Video
16
dakika
Bu Bölümde Telefon Defteri Uygulama Örneği Geliştireceğiz.
12
Winforms Events(Olaylar) (Telefon Defteri Uygulaması) - 1
Konu Uzmanı Video
9
dakika
Bu Bölümde Telefon Defteri Uygulama Örneği Geliştireceğiz.
13
Winforms Events(Olaylar) (Telefon Defteri Uygulaması) - 2
Konu Uzmanı Video
17
dakika
Bu Bölümde Telefon Defteri Uygulama Örneği Geliştireceğiz.
14
Responsive Winforms Tasarımı (Telefon Defteri Uygulaması) - 1
Konu Uzmanı Video
9
dakika
Bu Bölümde Telefon Defteri Uygulamasını Responsive Olarak Tasarlayacağız.
15
Responsive Winforms Tasarımı (Telefon Defteri Uygulaması) - 2
Konu Uzmanı Video
12
dakika
Bu Bölümde Telefon Defteri Uygulamasını Responsive Olarak Tasarlayacağız.
16
Responsive Winforms Tasarımı (Telefon Defteri Uygulaması) - 3
Konu Uzmanı Video
14
dakika
Bu Bölümde Telefon Defteri Uygulamasını Responsive Olarak Tasarlayacağız.
17
ArrayList Nedir? ArrayList ile Nasıl Çalışılır?
Konu Uzmanı Video
21
dakika
Bu Bölümde ArrayList Nedir? ve ArrayList ile nasıl çalışıldığını Öğreneceğiz.
18
Stack ve Queue ile Çalışma
Konu Uzmanı Video
13
dakika
Bu Bölümde Stack ve Queue ile Çalışmayı Öğreneceğiz.
19
Generic ve List Kavramları
Konu Uzmanı Video
9
dakika
Bu Bölümde "Generic" ve "List" Kavramlarını Öğreneceğiz.
20
Dictionary ile Çalışma
Konu Uzmanı Video
10
dakika
Bu Bölümde "Dictionary" ile Çalışmayı Öğreneceğiz.
21
Tuple Kavramı
Konu Uzmanı Video
12
dakika
Bu Bölümde" Tuple" Kavramını Öğreneceğiz.
22
İyileştirilmiş Tuple
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Bu Bölümde "İyileştirilmiş Tuple" Kavramını Öğreneceğiz.
23
MessageBox Penceresi Detayları
Konu Uzmanı Video
9
dakika
Bu Bölümde MessageBox Pencere Detaylarını Öğreneceğiz.
24
Birden Fazla Form ile Çalışma
Konu Uzmanı Video
16
dakika
Bu Bölümde Birden Fazla Form ile Çalışmayı Öğreneceğiz.
25
Formlar Arası Veri Paylaşımı
Konu Uzmanı Video
14
dakika
Bu Bölümde Formlar Arası Veri Paylaşımını Öğreneceğiz.
26
Dialog Pencerelerini Tanıma - 1
Konu Uzmanı Video
18
dakika
Bu Bölümde "Dialog Penceresi" ve "OpenFileDialog" Kavramlarını Öğreneceğiz.
27
Dialog Pencerelerini Tanıma - 2
Konu Uzmanı Video
12
dakika
Bu Bölümde "Save Print ve Folder Dialog Penceresi" Kavramlarını Öğreneceğiz.
28
MDI Forms
Konu Uzmanı Video
19
dakika
Bu Bölümde "MDI Forms" Kavramını Öğreneceğiz.
29
FileStream ile StreamWriter
Konu Uzmanı Video
19
dakika
Bu Bölümde "FileStream" ile "StreamWriter" Kavramını Öğreneceğiz.
30
FileStream ile StreamReader
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Bu Bölümde "FileStream" ile "StreamReader" Kavramını Öğreneceğiz.
31
Directory ve File İşlemleri
Konu Uzmanı Video
20
dakika
Bu Bölümde "Directory" ve "File" İşlemlerini Öğreneceğiz.
32
Treeview Kontrolü ile Çalışma - 1
Konu Uzmanı Video
10
dakika
Bu Bölümde Treeview Kontrolü ile Çalışmayı Öğreneceğiz.
33
Treeview Kontrolü ile Çalışma - 2
Konu Uzmanı Video
16
dakika
Bu Bölümde Treeview Kontrolü ile Çalışmayı Öğreneceğiz.
34
Timer Control ile Çalışma
Konu Uzmanı Video
8
dakika
Bu Bölümde Timer Control ile Çalışmayı Öğreneceğiz.
35
Runtime Kontrol Ekleme
Konu Uzmanı Video
20
dakika
Bu Bölümde Runtime Kontrol Ekleme Kavramını Öğreneceğiz.
36
Serialization Nedir? Deserialization Nedir?
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Bu Bölümde Serialization ve Deserialization hakkında bilgiler edineceksiniz.
37
Binary, JSON, XML
Konu Uzmanı Video
17
dakika
Bu Bölümde Binary, JSON ve XML Kavramlarını Öğreneceğiz.
38
JSON Serialization
Konu Uzmanı Video
22
dakika
Bu Bölümde JSON Serialization Kavramını Öğreneceğiz.
39
XML Serialization
Konu Uzmanı Video
11
dakika
Bu Bölümde XML Serialization Kavramını Öğreneceğiz.
40
Binary Serialization
Konu Uzmanı Video
10
dakika
Bu Bölümde Binary Serialization Kavramını Öğreneceğiz.
41
Giriş ve İsterler
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Bu Bölümde Telefon Defteri Uygulama Örneğinin Detaylarını ve Neler Yapabileceğimizi Öğreneceğiz.
42
Ekran Tasarımı
Konu Uzmanı Video
15
dakika
Bu Bölümde Telefon Defteri Uygulamasında Ekran Tasarımı Örneğini Geliştireceğiz.
43
Kişi Resim Seçme İşlemi
Konu Uzmanı Video
8
dakika
Bu Bölümde Telefon Defteri Uygulamasında Kişi Resim Seçme İşlemini Geliştireceğiz.
44
Kişi Sınıfı ve Resim Kopyalama İşlemi
Konu Uzmanı Video
14
dakika
Bu Bölümde Telefon Defteri Uygulamasında Kişi Sınıfı ve Resim Kopyalama İşlemini Geliştireceğiz.
45
Kişi Ekleme ve JSON Oluşturma İşlemi
Konu Uzmanı Video
15
dakika
Bu Bölümde Telefon Defteri Uygulamasında Kişi Ekleme ve JSON Oluşturma İşlemini Geliştireceğiz.
46
Kişileri JSON Dosyadan Okuma İşlemi
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Bu Bölümde Telefon Defteri Uygulamasında Kişileri JSON Dosyadan Okuma İşlemini Geliştireceğiz.
47
Kişi Güncelleme İşlemi
Konu Uzmanı Video
11
dakika
Bu Bölümde Telefon Defteri Uygulamasında Kişi Güncelleme İşlemini Geliştireceğiz.
48
Kişi Silme İşlemi
Konu Uzmanı Video
6
dakika
Bu Bölümde Telefon Defteri Uygulamasında Kişi Silme İşlemini Geliştireceğiz.
49
Alanları Temizleme ve Kapanış İşlemi
Konu Uzmanı Video
9
dakika
Bu Bölümde Telefon Defteri Uygulamasında Alanları Temizleme ve Kapanış İşlemini Geliştireceğiz.
50
Tanım
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Bu Bölümde Görev Listesi Uygulama Örneğinin Detaylarını ve Neler Yapabileceğimizi Öğreneceğiz.
51
Ana Form Bölüm Tasarımları
Konu Uzmanı Video
13
dakika
Bu Bölümde Görev Listesi Uygulamasında Ana Form Bölüm Tasarımlarını Geliştireceğiz.
52
Ana Form Detay Tasarımları
Konu Uzmanı Video
13
dakika
Bu Bölümde Görev Listesi Uygulamasında Ana Form Detay Tasarımlarını Geliştireceğiz.
53
Yeni Görev Form Tasarımı
Konu Uzmanı Video
10
dakika
Bu Bölümde Görev Listesi Uygulamasında Yeni Görev Form Tasarımını Geliştireceğiz.
54
ToDo Class Tasarımı
Konu Uzmanı Video
6
dakika
Bu Bölümde Görev Listesi Uygulamasında ToDo Class Tasarımını Geliştireceğiz.
55
ToDo Verisi JSON Dosya İşlemi
Konu Uzmanı Video
14
dakika
Bu Bölümde Görev Listesi Uygulamasında ToDo Verisi JSON Dosya İşlemini Geliştireceğiz.
56
Tag Verisi JSON Dosya İşlemi
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Bu Bölümde Görev Listesi Uygulamasında Tag Verisi JSON Dosya İşlemini Geliştireceğiz.
57
ToDo Verisini Listeleme İşlemi
Konu Uzmanı Video
9
dakika
Bu Bölümde Görev Listesi Uygulamasında ToDo Verisini Listeleme İşlemini Geliştireceğiz.
58
Yeni ToDo Ekleme İşlemi
Konu Uzmanı Video
15
dakika
Bu Bölümde Görev Listesi Uygulamasında Yeni ToDo Ekleme İşlemini Geliştireceğiz.
59
Tag Filtre Listesi Oluşturma İşlemi
Konu Uzmanı Video
10
dakika
Bu Bölümde Görev Listesi Uygulamasında Tag Filtre Listesi Oluşturma İşlemini Geliştireceğiz.
60
(Hepsi) Tag Filtresi İşlemi
Konu Uzmanı Video
8
dakika
Bu Bölümde Görev Listesi Uygulamasında (Hepsi) Tag Filtresi İşlemini Geliştireceğiz.
61
ToDo Yapıldı İşaretleme İşlemi
Konu Uzmanı Video
9
dakika
Bu Bölümde Görev Listesi Uygulamasında ToDo Yapıldı İşaretleme İşlemini Geliştireceğiz.
62
ToDo Güncelleme İşlemi
Konu Uzmanı Video
15
dakika
Bu Bölümde Görev Listesi Uygulamasında ToDo Güncelleme İşlemini Geliştireceğiz.
63
ToDo Silme İşlemi
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Bu Bölümde Görev Listesi Uygulamasında ToDo Silme İşlemini Geliştireceğiz.
64
Tarih Filtrelemesi İşlemi
Konu Uzmanı Video
12
dakika
Bu Bölümde Görev Listesi Uygulamasında Tarih Filtrelemesi İşlemini Geliştireceğiz.
65
Windows Form Application Programming - Çıkış
Konu Uzmanı Video
1
dakika
Bu video, Net Programlama: Windows Form Application Programming eğitiminde aktarılan konular hakkında toparlayıcı ve özet bilgilerin yer aldığı bir kapanış videosudur.
Modül 1: Giriş
Modül 2: Uygulama
Modül 2: Collections
Modül 3: Multiple Forms
Modül 4: Input/Output
Modül 5: Gelişmiş
Modül 6: Örnek Proje: Telefon Defteri Uygulaması
Modül 7: Örnek Proje: Görev Listesi Uygulaması
Herkes
Bu eğitim, kendini geliştirmek isteyen herkese yöneliktir.
İş'te Mükemmellik
Kampüs365
Kampüs365, 1999 yılında e-öğrenme alanında faaliyet göstermek üzere kurulan Advancity’nin gittikçe genişleyen ürün ve hizmet çeşitliliğini tek bir çatı altında, bütünsel bir yaklaşımla sunmayı hedefleyen markasıdır.

Önerilen Eğitimler

Bu eğitimin kategorisinde bulunan ilginizi çekebilecek diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Değerli Dijital Satıcı
Değerli Dijital Satıcı
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Satış Geliştirme
50
dakika
Etkileşimli Eğitim
Değerli Dijital Satıcı
Değer Önerisi: Satış Konuşmanızı Doğru Hale Getirmek
Değer Önerisi: Satış Konuşmanızı Doğru Hale Getirmek
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Satış Geliştirme
21
dakika
Video
Değer Önerisi: Satış Konuşmanızı Doğru Hale Getirmek
Bankacılar için Telefonda Satış
Bankacılar için Telefonda Satış
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Bankacılar İçin Mükemmellik
110
dakika
Etkileşimli Eğitim
Bankacılar için Telefonda Satış
İş İngilizcesi Başlangıç Videoları
İş İngilizcesi Başlangıç Videoları
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
İş İngilizcesi
37
dakika
Video
İş İngilizcesi Başlangıç Videoları
Programlamaya Giriş: JavaScript
Programlamaya Giriş: JavaScript
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Programlama
119
dakika
Video
Programlamaya Giriş: JavaScript
Ürün Yönetimi: Bir Ürün Stratejisi Oluşturmak
Ürün Yönetimi: Bir Ürün Stratejisi Oluşturmak
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Ürün Yönetimi
45
dakika
Video
Ürün Yönetimi: Bir Ürün Stratejisi Oluşturmak
Podcast Paketi - Bankacılar için Satış Becerileri
Podcast Paketi - Bankacılar için Satış Becerileri
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Bankacılar İçin Mükemmellik
50
dakika
Podcast
Podcast Paketi - Bankacılar için Satış Becerileri
Kullanıcı Personalarıyla Müşteri Odaklı Tasarım Yapmak
Kullanıcı Personalarıyla Müşteri Odaklı Tasarım Yapmak
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Müşteri Duyarlılık
20
dakika
Etkileşimli Eğitim
Kullanıcı Personalarıyla Müşteri Odaklı Tasarım Yapmak

Tamamlayıcı Eğitimler

Bu eğitimin faydasını ve etkinliğini artırmak için birlikte alabileceğiniz diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Net Programlama: ASP.NET Core MVC
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Programlama
1713
dakika
Video
Net Programlama: ASP.NET Core MVC
Net Programlama: ASP.NET Core Razor Pages
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Programlama
322
dakika
Video
Net Programlama: ASP.NET Core Razor Pages
Net Programlama: ASP.NET Core WEB API
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Programlama
978
dakika
Video
Net Programlama: ASP.NET Core WEB API
Bu Eğitime Özel Bilgi
Almak İster Misin?
Bizimle İletişime Geçin.
Ad
Soyad
E-Posta Adresi
Telefon Numarası
Firma Adı
pageUrl
Teşekkürler, bilgilerin ilgili birime iletildi!
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.

Teklif Listem


s


Teklif Listem

Teklif listende 50 adet eğitime ulaştın!

Teklif listende 50 adet eğitim bulunuyor. Bu eğitimlere paket aboneliği alarak daha avantajlı bir şekilde erişebilirsin.

Basic

Kurumun temelde ihtiyaç duyacağı, hem özel hem de iş hayatı için gerekli olabilecek, ana konuları ve yetkinlikleri kapsar.

Basic Paketi Kapsar
Premium

Basic Katalog içerisindeki eğitimlere ek olarak, hazır öğrenme deneyimleri haline getirdiğimiz gelişim yolculukları; liderlik eğitimleri ve yenilikçi öğrenme yöntemleri ile hazırlanmış eğitimleri kapsar.