Eğitimi Paylaş
Yeni Dünya Becerileri

Yapay Zeka ile Hayatınızı Değiştirecek Yöntemler

Eğitimi Paylaş
Yapay Zeka ile Hayatınızı Değiştirecek Yöntemler
enocta image placeholder
Bu eğitim, yapay zekanın iş ve günlük yaşamımızdaki rollerini keşfetmeyi amaçlar. Katılımcılar, yapay zekanın ne olduğunu, neler yapabildiği hakkında bilgi edinirken, ChatGPT gibi gelişmiş sohbet tabanlı yapay zeka uygulamalarından nasıl faydalanacakları hakkında fikir sahibi olacaklar. Bu teknolojik ilerlemenin, yaratıcılığı ve yenilikçi düşünme kabiliyetini nasıl geliştirebileceğini keşfedecekler. Yapay zekayı daha etkin ve sorumlu bir şekilde kullanma yollarını öğrenirken, aynı zamanda bu teknolojinin sunduğu yenilikleri derinlemesine anlama fırsatı bulacaklar.
  • Yapay zekanın temel kavramlarını ve işlevselliği hakkında bilgi sahibi olma
  • ChatGPT gibi gelişmiş yapay zeka sistemlerinin çeşitli alanlardaki uygulamalarını keşfetme
  • Günlük ve iş hayatında yapay zeka kullanımının pratik örneklerini uygulayabilme
  • Yapay zekanın yaratıcılık, üretkenlik ve yenilikçilik üzerindeki etkisini değerlendirme
  • Yapay zeka teknolojilerinin etik ve sorumlu kullanımı hakkında bilgi sahibi olma
1
Yapay Zekadan Faydalanmanın Yolları
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Yapay zekanın nasıl daha etkin ve sorumlu bir şekilde kullanılabileceğini aktarılırken aynı zamanda teknolojinin yaratıcılığınızı nasıl geliştirebileceği açıklanmıştır.
2
Yapay Zekanın Temel Kavramları
Konu Uzmanı Video
1
dakika
Yapay zekanın temellerinden, büyük dil modellerine ve ChatGPT'nin kullanımına kadar, yapay zekanın iş ve kişisel yaşamınıza nasıl entegre edilebileceğiniz anlatılmıştır.
3
Yapay Zekanın Temelleri
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Yapay zekanın ne olduğundan, tarihçesine, makine öğreniminden derin öğrenmeye ve transformer mimarisine kadar yapay zeka konseptleri ile ilgili bilgiler aktarılmıştır.
4
Yapay Zeka Sistemleri Nasıl Eğitilir?
Konu Uzmanı Video
2
dakika
ChatGPT gibi yapay zeka sistemlerinin, verilerle nasıl eğitildiğini ve bu eğitimin onların tanıma, oluşturma, problem çözme yeteneklerini nasıl şekillendirdiği açıklanmıştır. Ayrıca 'İnce Ayar'ın ne demek olduğu, yapay zekanın eğitim verilerinin kalitesinin, ürettikleri sonuçların kalitesini nasıl etkilediği vurgulanmıştır.
5
Yapay Zeka Modelleri
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Yapay sinir ağlarının, doğru ve kaliteli verilerle nasıl eğitilip "model" haline geldiği ve bu modellerin ChatGPT, Google's Gemini, Microsoft'un Copilot'u gibi ara yüzlerle nasıl kullanıcı dostu hale getirildiği aktarılmıştır.
6
Yapay Zeka Türleri
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Dar Yapay Zekadan, çok yönlü problemleri çözebilen Genel Yapay Zekaya ve insan zekasını aşan Süper Yapay Zekaya kadar yapay zeka türlerinin geniş yelpazesi ve her birinin özgü özellikleri aktarılmıştır.
7
Büyük Dil Modelleri
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Trilyonlarca kelimeyi içeren devasa veri kümeleri üzerinde eğitilmiş ve insan dilini anlayıp konuşma dilinde içerikler üretebilen "Büyük Dil Modelleri" tanıtılmıştır.
8
Büyük Dil Modellerinin Uygulama Alanları
Konu Uzmanı Video
1
dakika
Büyük dil modellerinin geniş kullanım alanları konusu açıklanıp, bu modellerin nasıl yüksek kaliteli ve insan benzeri metinler üretebildiği, farklı sektörlerde nasıl devrim yaratabileceği aktarılmıştır.
9
Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktalar
Konu Uzmanı Video
1
dakika
Yapay zeka modellerini kullanırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar aktarılmıştır.
10
Kapalı ve Açık Yapay Zeka Modelleri
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Kapalı ve açık kaynak yapay zeka modelleri arasındaki farklar açıklanmıştır.
11
ChatGPT Nedir?
Konu Uzmanı Video
3
dakika
OpenAI tarafından geliştirilen ve konuşma dilinde sorulara cevap verebilen gelişmiş dil modeli ChatGPT'yi tanıtılıp ChatGPT Plus modelinin sunduğu ek özellikler açıklanmıştır.
12
Chat GPT'de Özel Talimatlar
Konu Uzmanı Video
2
dakika
ChatGPT'nin "Özel Talimatlar" veya orijinal adıyla "Custom Instructions" özelliği tanıtılmıştır.
13
ChatGPT'nin Özellikleri ve Limitleri
Konu Uzmanı Video
1
dakika
ChatGPT'nin özellikleri ve limitleri hakkında bilgi verilmiştir.
14
Etkili Prompt Yazımı
Konu Uzmanı Video
1
dakika
Yapay zekayla daha verimli bir şekilde çalışmak ve etkileşimde bulunmak için gereken becerileri geliştirmek amacıyla teknolojinin sunduğu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmanız için gerekli araçlar ve bilgiler sunulmuştur. ChatGPT ve benzeri yapay zeka araçlarıyla etkileşimde bulunurken karşılaşabilecek zorlukların üstesinden gelmek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırma hedeflenmiştir.
15
Prompt Nedir?
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Etkili prompt yazımının temellerini ve önemini kavrayarak ChatGPT gibi büyük dil modelleriyle etkileşimde bulunurken karşılaşılabilecek yaygın zorlukların üstesinden gelmek için gerekli beceriler hakkında bilgi verilmiştir.
16
Prompt Mühendisliği
Konu Uzmanı Video
5
dakika
ChatGPT gibi yapay zeka modelleri ile etkileşimde bulunurken sorulan soruların ve verilen komutların netliğinin ve açıklığının yanıt kalitesi üzerinde ne kadar önemli olduğu vurgulanmıştır. Verilen promptların kalitesinin, alınan yanıtların değerini doğrudan etkilediğini belirtilmiştir. Ayrıca, prompt mühendisliğinin, modelden alınan yanıtları maksimize etmek için kritik bir beceri olduğunu ve bu sürecin temel adımları detaylı bir şekilde aktarılmıştır.
17
ChatGPT'nin Gücünü Ortaya Çıkaran Anahtar İfadeler
Konu Uzmanı Video
1
dakika
ChatGPT ile olan etkileşimde yanıtların kalitesini ve yaratıcılığını artıracak önemli ifadeler sunulmuştur.
18
"Hayal Et" Anahtar Kelimesi
Konu Uzmanı Video
2
dakika
ChatGPT gibi yapay zeka uygulamalarını kullanırken yaratıcılığı ve yeniliği teşvik eden bir yaklaşımı benimsemenin öneminden bahsedilmiştir. "Hayal Et" anahtar kelimelerinin kullanımının sıradanlıktan uzak, yenilikçi ve alternatif senaryoların keşfedilmesine nasıl olanak tanıdığını vurgulanmıştır. Özellikle, yapay zekanın, belirli bir teknoloji veya konseptle ilgili daha özgün ve yaratıcı fikirler üretmesine yardımcı olabilecek şekilde tasarlanmış örnek promptlar sunulmuştur.
19
"Oluştur/Geliştir/Keşfet" Anahtar Kelimeleri
Konu Uzmanı Video
2
dakika
ChatGPT gibi yapay zeka araçlarını kullanarak yenilikçi fikirler, projeler ve çözümler geliştirmelerine ilham vermek için "Oluştur, geliştir, keşfet" anahtar kelimelerinin kullanımının önemi vurgulanmıştır.
20
"Açıkla" Anahtar Kelimesi
Konu Uzmanı Video
2
dakika
"Açıkla" anahtar kelimesinin, ChatGPT ve benzeri yapay zeka teknolojilerini kullanarak karmaşık konseptleri veya süreçleri basit ve anlaşılır bir dille açıklamadaki etkisi vurgulanmıştır.
21
"Benzerlikleri ve Farklılıkları Karşılaştır" İfadesi
Konu Uzmanı Video
2
dakika
"Benzerlikleri ve Farklılıkları Karşılaştır" ifadesinin, farklı öğeler arasındaki detaylı karşılaştırmaları yaparak, daha bilinçli ve bilgiye dayalı kararlar alınmasını sağlamadaki etkisi vurgulanmıştır.
22
"Ya Şöyle Olsa" İfadesi
Konu Uzmanı Video
2
dakika
"Ya Şöyle Olsa" anahtar ifadesinin, potansiyel gelecekler ve alternatif gerçeklikler üzerine spekülatif analizler yaparak yaratıcı düşünmeyi teşvik etmekteki etkisi açıklanmıştır. Özellikle belirsizliklerin yüksek olduğu durumlarda bu ifadenin stratejik planlama ve risk yönetimi için değerli bir araç olduğunun altı çizilmiştir.
23
"Neden?" İfadesi
Konu Uzmanı Video
2
dakika
"Neden" anahtar ifadesinin, olayların veya durumların ardındaki nedenleri ve motivasyonları derinlemesine anlama yeteneğinden bahsedilmiştir. "Neden" anahtar kelimesinin sohbet tabanlı yapay zeka modellerinin analiz yeteneğini ortaya çıkardığı, öğrenme, araştırma ve politika yapımı süreçlerinde önemli bir avantaj sunduğu açıklanmıştır.
24
"Nasıl?" İfadesi
Konu Uzmanı Video
2
dakika
"Nasıl" anahtar kelimesinin, ChatGPT ve benzeri yapay zeka uygulamalarında, bir işlemin veya sürecin adım adım nasıl gerçekleştirildiğini anlatmak için kullanılan bir metodoloji olduğu açıklanmıştır. Bu ifadenin özellikle teknik veya karmaşık süreçlerin anlaşılır ve uygulanabilir şekilde açıklanması konusundaki önemi vurgulanmıştır.
25
"Gerçek Dünya Örnekleri" İfadesi
Konu Uzmanı Video
2
dakika
"Gerçek Dünya Örnekleri" anahtar ifadesinin, teorik bilgilerin gerçek hayatta nasıl uygulandığını göstererek, öğrenme sürecini nasıl zenginleştirdiği ve öğrenilen kavramların böylelikle daha iyi kavranabildiği açıklanmıştır.
26
"Farklı Bakış Açıları" İfadesi
Konu Uzmanı Video
2
dakika
"Farklı Bakış Açıları" ifadesinin, bir konunun çok yönlü analizi ve değerlendirilmesini konusundaki faydası vurgulanmıştır. Bu ifadenin ChatGPT gibi yapay zeka uygulamalarında, bir sorunu veya konuyu farklı disiplinlerin, kültürlerin ve bireysel perspektiflerin gözünden ele almayı sağlama konusundaki gücü açıklanmıştır.
27
"Tarihsel ve Kültürel Önem" İfadesi
Konu Uzmanı Video
2
dakika
"Tarihsel ve Kültürel Önem" anahtar ifadesinin, ChatGPT ve benzeri yapay zeka platformlarında, bir konunun tarih boyunca ve farklı kültürlerde nasıl geliştiği ve algılandığı üzerine derinlemesine bir bakış açısı sunduğu açıklanmıştır. Bu yaklaşımın, konuları sadece güncel değil, aynı zamanda geniş bir tarihsel ve kültürel perspektiften ele almayı hedeflediği, böylece kullanıcılara daha kapsamlı bir anlayış sağladığı vurgulanmıştır.
28
"Potansiyel Faydalar ve Riskler /Avantajlar ve Dezavantajlar/ Olumlu ve Olumsuz Etkiler" İfadesi
Konu Uzmanı Video
2
dakika
"Potansiyel Faydalar ve Riskler / Avantajlar ve Dezavantajlar / Olumlu ve Olumsuz Etkiler" anahtar ifadelerinin, teknolojik ve politik kararların alınmasında dengeli ve kapsamlı bir bakış açısı sağlayacağı vurgulanmıştır. Bu ifadelerin objektif değerlendirme, daha sürdürülebilir ve etik kararların alınması konularındaki faydası aktarılmıştır.
29
Promptun Yapısına Detaylı Bir Bakış
Konu Uzmanı Video
2
dakika
ChatGPT ve benzeri yapay zeka platformlarında etkili iletişim kurabilmek için prompt yapısı daha detaylı olarak incelenmiştir.
30
Örnek Prompt: Bilim Kurgu Hikayesi
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Bilim kurgu hikayesi yazımı ile ilgili örnek bir prompt incelemesi yapılmıştır.
31
Örnek Prompt: Sosyal Medya Gönderisi
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Sosyal medya gönderisi yazımı ile ilgili örnek bir prompt incelemesi yapılmıştır.
32
Chat GPT'de Etik ve Güvenlik
Konu Uzmanı Video
1
dakika
ChatGPT'nin günlük yaşamdan iş dünyasına kadar devrim yaratma potansiyeline sahip olağanüstü bir dil modeli olduğu ve bu potansiyelin etik ve güvenli bir şekilde kullanılmasının öneminden bahsedilmiştir.
33
ChatGPT'nin Etik ve Güvenli Kullanımı
Konu Uzmanı Video
7
dakika
ChatGPT ve benzeri yapay zeka modellerinin etik, sorumlu ve güvenli kullanımı için, geliştiricilerin ve kullanıcıların üzerlerine düşen sorumlulukların altı çizilmiştir.
34
Yapay Zeka ile Hayatınızı Değiştirecek Yöntemler - Kapanış
Konu Uzmanı Video
1
dakika
Eğitim boyunca bahsedilen konuların bir özeti yapılmıştır, ayrıca yapay zeka ve ChatGPT'nin sürekli gelişen dünyasında öğrenmeye ve gelişmeye devam etmenin önemi vurgulanmıştır.
Yapay Zekanın Temel Kavramları
Etkili Prompt Yazımı
ChatGPT'nin Gücünü Ortaya Çıkaran Anahtar İfadeler
Promptun Yapısına Detaylı Bir Bakış
Etik ve Güvenlik
Herkes
Bu eğitim, kendini geliştirmek isteyen herkese yöneliktir.
Yeni Dünya Becerileri
GPT Akademi
GPT Akademi, yapay zeka teknolojisi ve uygulamalarına odaklanan bir platformdur. Yapay zeka alanındaki son gelişmeler hakkında kaynaklar, eğitimler ve bilgiler sunar. Amacı, ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini gibi üretken yapay zeka uygulamalarını günlük ve iş hayatında etkin bir şekilde nasıl kullanacakları konusunda başlangıç seviyesinden ileri düzey kullanıcılara kadar geniş bir kitleye bilgi ve içerik sağlamaktır.

Önerilen Eğitimler

Bu eğitimin kategorisinde bulunan ilginizi çekebilecek diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Yeni Dünya Becerileri Video Serisi
Yeni Dünya Becerileri Video Serisi
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Dijital Dönüşüm
38
dakika
Video
Yeni Dünya Becerileri Video Serisi
Nesnelerin İnterneti'ne Bağlanmak
Nesnelerin İnterneti'ne Bağlanmak
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Dijital Dönüşüm
20
dakika
Etkileşimli Eğitim
Nesnelerin İnterneti'ne Bağlanmak
Bilgi Teknolojileri - (İşaret Dili)
Bilgi Teknolojileri - (İşaret Dili)
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Dijital Okuryazarlık
41
dakika
Video
Bilgi Teknolojileri - (İşaret Dili)
Şimdi VUCA'yı Avantaja Çevirme Zamanı
Şimdi VUCA'yı Avantaja Çevirme Zamanı
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
VUCA Dünyası
27
dakika
Karma
Şimdi VUCA'yı Avantaja Çevirme Zamanı
Sanal Bir Takımın Üyesi Olarak Katkı Sağlamak
Sanal Bir Takımın Üyesi Olarak Katkı Sağlamak
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Uzaktan Çalışma
18
dakika
Etkileşimli Eğitim
Sanal Bir Takımın Üyesi Olarak Katkı Sağlamak
Güncel Bilgilerle Yeni Koronavirüs Hakkında Bilinçlendirme
Güncel Bilgilerle Yeni Koronavirüs Hakkında Bilinçlendirme
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Sağlık ve Güvenlik
26
dakika
Video
Güncel Bilgilerle Yeni Koronavirüs Hakkında Bilinçlendirme
Müşterilere Dijital Olarak Ulaşmak
Müşterilere Dijital Olarak Ulaşmak
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Dijital Dünyada Pazarlama
18
dakika
Etkileşimli Eğitim
Müşterilere Dijital Olarak Ulaşmak
Veri Görselleştirmesini Keşfetmek
Veri Görselleştirmesini Keşfetmek
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Büyük Veri
26
dakika
Video
Veri Görselleştirmesini Keşfetmek

Tamamlayıcı Eğitimler

Bu eğitimin faydasını ve etkinliğini artırmak için birlikte alabileceğiniz diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Yapay Zekaya Göre Geleceğin 10 Popüler Kavramı
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Dijital Dönüşüm
25
dakika
Etkileşimli Eğitim
Yapay Zekaya Göre Geleceğin 10 Popüler Kavramı
Yapay Zeka (AI) Teknolojisi
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Dijital Dönüşüm
34
dakika
Video
Yapay Zeka (AI) Teknolojisi
Makine Öğrenmesine Kısa Bir Bakış
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Dijital Dönüşüm
26
dakika
Etkileşimli Eğitim
Makine Öğrenmesine Kısa Bir Bakış
Bu Eğitime Özel Bilgi
Almak İster Misin?
Bizimle İletişime Geçin.
Ad
Soyad
E-Posta Adresi
Telefon Numarası
Firma Adı
pageUrl
Teşekkürler, bilgilerin ilgili birime iletildi!
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.

Teklif Listem


s


Teklif Listem

Teklif listende 50 adet eğitime ulaştın!

Teklif listende 50 adet eğitim bulunuyor. Bu eğitimlere paket aboneliği alarak daha avantajlı bir şekilde erişebilirsin.

Basic

Kurumun temelde ihtiyaç duyacağı, hem özel hem de iş hayatı için gerekli olabilecek, ana konuları ve yetkinlikleri kapsar.

Basic Paketi Kapsar
Premium

Basic Katalog içerisindeki eğitimlere ek olarak, hazır öğrenme deneyimleri haline getirdiğimiz gelişim yolculukları; liderlik eğitimleri ve yenilikçi öğrenme yöntemleri ile hazırlanmış eğitimleri kapsar.