Eğitimi Paylaş
Kişisel Mükemmellik

Yarın Artık Bugündür 'Harekete Geç' Gelişim Yolculuğu

Eğitimi Paylaş
Yarın Artık Bugündür 'Harekete Geç' Gelişim Yolculuğu
enocta image placeholder
Yaşadığımız çılgın dünyada olaylar çok hızlı, bilgiler çok fazla mı geliyor? Kendinizi bazen tüm bu karmaşanın içinde ahenkle dans ederken buluyor, zaman zaman ise sürüklenme hissine mi kapılıyorsunuz? Hepsi çok normal. Yarın Artık Bugündür, Harekete Geç Gelişim Yolculuğu'nda, kendi geleceğinizi şekillendirme sorumluluğunu elinize almanız hedefleniyor. ReMorph Serisinin üçüncü adımını oluşturan bu gelişim yolculuğu, sistem düşüncesi, HEEYO Modeli, dijital iş çevikliği, performans yönetimi ve sürdürülebilir yetenek başlıklarında bir araya getirilen pek çok bilgi içeriyor. Bu öğrendiğiniz bilgiler, varlığınızı sürdürme ve sürekli yeniden biçimlenme yolculuğunuzda pusulanız olacak. Bu yolu tasarlamak ve harekete geçmek için erken olduğunu düşünüyorsanız ReMorph Serisinin ilk iki adımı olan Anla ve Anlam Yarat aşamalarıyla başlamanız önerilir.
 • Sistem düşüncesini doğru şekilde ifade edebilme.
 • Sistem içindeki ilişkilerin, girdi ve çıktılarını yorumlayabilme.
 • Öğrenen organizasyon disiplinlerinini ifade edebilme.
 • Günümüz dünyasında yüksek farkındalık sağlayacak etkiyi yaratmanın yollarını öğrenme.
 • Organizasyonlarda öğrenme çevikliği becerisinin önemini fark etme.
 • Organizasyonunuz için en anlamlı kararları alma yolunda, verileri yorumlama, ifade etme.
 • Kendini ve işini gelecek perspektifinde değerlendirebilme.
 • Arketipleri kullanarak günlük hayattaki sorunların çözümlerine yönelik sonuç çıkarabilme.
 • Veriye dayalı karar vermenin önemini fark etme.
 • Organizasyonların “Hızlı, Esnek, Entegre ve Yaratıcı ” olabilme yollarını öğrenme.
 • Konfor alanını fark etme.
 • Konfor alanını tanımlama.
 • Performans yönetimine yeni gözlerle bakma sürecini kavrama.
 • İş dünyasının değişen yeni paradigmaları ile beraber ihtiyaç duyulan yetkinlikleri belirleme.
 • Organizasyonların bugün ve gelecekte var olabilmeleri için en önemli faktörlerden kapsamlı bir plan çıkarabilme.
 • Günümüz dünyasında dijital dönüşüm ile organizasyonları etkileyen dönüm noktalarını belirleme.
 • Sürdürülebilirlik kavramını tanımlayabilme.
 • Anlam kavramını açıklayabilme.
 • Hedefler ve Anahtar Sonuçlar yaklaşımının önemini fark etme.
 • Yetenek platformlarını fark etme.
1
Yarın Artık Bugündür 'Harekete Geç' Gelişim Yolculuğu'na Hoş Geldin
Motion Graphic
3
dakika
Yarın Artık Bugündür 'Harekete Geç' Gelişim Yolculuğu'na başlarken yolculuk boyunca neler öğreneceğimizi, bizi nelerin beklediğini bu videoda göreceksiniz.
2
Sistem Düşüncesi
Motion Graphic
2
dakika
İçinde bulunduğumuz her şey bir sistemin parçasıdır. Birbiri ile etkileşim halindedir. İşte, tam bu sebeple, her şey kendi içindeki anlamlı halinde bir bütündür. Sistem Düşüncesi eğitimi ile bu bütünlüğü sağlayan yapıyı inceleyip, iş yapma biçimlerinize nasıl dahil edilebileceğiniz üzerine çalışacağız.
3
Önce Sistem Kavramı
Etkileşimli Eğitim
6
dakika
Kavramlara geçmeden önce bir alıştırma ile başlayalım.
4
Sistem Düşüncesi Nedir?
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Sistem düşüncesi kavramı üzerinde biraz daha duralım. Bu videoda konu uzmanımız, sistem düşüncesi disiplinini, analitik düşünme becerisi ve öğrenen organizasyonlar üzerinden anlatacak.
5
Bir Sistem Öyküsü
Film İzleme
0
dakika
Bu görevde konunun daha iyi anlaşılabilmesi için konu ile ilgili izlenebilecek filmler önerilmektedir.
6
Sistem Düşüncesinin Temelleri
Motion Graphic
5
dakika
Teknolojinin tüm sektörlere yaşattığı kapsamlı dönüşüm, doğal kaynaklardaki azalma ve dahası ile bugünün dünyasında sistem yaklaşımı bütün bu olayların neresinde yer alıyor? Bu eğitimde, sistem düşüncesinin neleri içerdiği ve nerelerde kullanıldığını öğreneceksiniz.
7
Sistem Düşüncesinde 6 Temel Kavram Okuma Materyali
Okuma Materyali
5
dakika
Sistem düşüncesi incelendiğinde bir sistemin oluşması için nesnelere yani bu sistemi oluşturan bileşenlere bakmak gerekir. Sistem düşüncesi bağlamında, bu nesnelerin bileşenleri hangi bileşenlerle “ne için ve nasıl ilişkide bulunuyor?” sorularına yanıt arayacağız.
8
Sistem Düşüncesinin Bileşenleri
Etkileşimli Eğitim
8
dakika
Sistem düşüncesi kavramı üzerine düşünmeye başladınız. Bu bölümde sistem düşüncesi bileşenleri ve kaldıraç noktaları kavramları ile farkındalığınızı artırabileceksiniz.
9
Sistem Arketipleri
Konu Uzmanı Video
7
dakika
Kelime anlamıyla kalıp, şablon, ilktip şeklinde ifade edilen arketipler sizin için neyi ifade ediyor? Bu videoda konu uzmanımız arketip kavramını, örnekler üzerinden anlatacak.
10
Sistem Arketipleri Nelerdir?
Okuma Materyali
7
dakika
Sistemleri olumsuz yönde etkileyen çok sayıda etken olması beraberinde birden fazla sistem arketipi kavramını da meydana getiriyor. Sistem arketipi farklılıklarına ve çözüm yollarına birlikte bakalım.
11
Sistem Arketipleri Vakaları
Etkileşimli Eğitim
12
dakika
Bu bölümde iş yaşamından ve gündelik yaşantımızdan örneklerle sistem düşüncesini düşünme modelinize nasıl ekleyebileceğinizi basitçe göstermek istiyoruz. Bu vakaların, bir önceki bölümde detaylandırdığımız sistemler içinde yaygın olarak gözlemlenen, sorunlu davranış üreten arketiplerle nasıl bağlantılı olduğunu inceleyeceğiz.
12
Sistem Düşüncesi ve Sürdürülebilirlik
Film İzleme
0
dakika
Bu görevde konunun daha iyi anlaşılabilmesi için konu ile ilgili izlenebilecek filmler önerilmektedir.
13
Hızlı Esnek Entegre Yaratıcı Organizasyonlar
Motion Graphic
5
dakika
"Dünyada olan bitenler, organizasyonları nasıl etkiliyor? Eski zamanlardaki organizasyonlar ile günümüz organizasyonlarının kaos yaklaşımına göre farkları nelerdir?" diye soracak olsak, sayfalarca görüş ortaya çıkacaktır. Bu durumu metaforla incelemeye çalışacağız.
14
HEEYO - Paradigma Kırılmaları
Konu Uzmanı Video
10
dakika
Bugünün iş yaşamında, mevcut geleneksel ekosistemler ve oyuncuları, teknolojik gelişmelerin bir ürünü olan inovatif iş modelleri karşısında yaratıcı yıkım ve dönüşüm etkisi altında kalmaya başladı. Tüm bunların nedeni olan paradigma kırılmalarını konu uzmanımız anlatacak.
15
Post-Endüstriyel Dünyada Başarı Faktörleri
Okuma Materyali
5
dakika
Post-Modern, Post-Endüstriyel dünyada başarı faktörlerini gelin biraz daha detaylı inceleyelim.
16
Yatay ve Dikey Sınırlar
Motion Graphic
7
dakika
Organizasyonları oluşturan hiyerarşik katmanları ve farklı departmanları birbirinden ayıran sınırları; iki temel çerçevede “yatay ve dikey” sınırlar olarak değerlendireceğiz.
17
Üç Tür Yenilik
Motion Graphic
4
dakika
Organizasyonlar için yenilikçilik bugün ve gelecekte var olabilmeleri için gerekli en önemli faktörlerden biri. Farklı ortamların, farklı yenilik türlerini desteklediği bu dönemde üç farklı yenilik türü tanımından bahsedeceğiz.
18
HEEYO Modeli Örneği: NuVu
Keşfetme
0
dakika
Bu görevde kişinin konu hakkında araştırıp daha detaylı bilgi sahibi olabilmesi ve keşfetmesi için yeni konular verilmektedir.
19
HEEYO'nun Faydalarını Keşfet
Okuma Materyali
5
dakika
Organizasyonların “Hızlı, Esnek, Entegre ve Yaratıcı HEEYO” olabilmeleri için örgütsel sınırların öneminden bahsettik. Sınırlar geçirgenleştikçe organizasyonlar, dört faktörde ölçümlenebilir faydalar elde etmeye başlayacaktır. Bu dört faktörün yani HEEYO'nun faydalarını keşfetmeye hazır mısınız?
20
HEEYO Bireysel Değerlendirme
Etkileşimli Eğitim
7
dakika
HEEYO kavramını öğrendiniz. Şimdi ne kadar HEEYO olduğunuzu öğrenebileceğiniz bazı sorularımız olacak. Bu soruları cevapladıktan sonra artık ne kadar HEEYO olduğunuzu ifade etmeye hazırsınız!
21
Akıllı Organizasyonlar ve Zinde Çalışanlar
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Organizasyonlar neden akıllı olmak zorunda? Organizasyonlar ne yaparsa akıllı olur? Sorularının cevaplarını konu uzmanımız anlatacak.
22
Dijital Çağda Çeviklik
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Dünya artık dijital. Bu doğrultuda dijital dönüşüm bir proje değil, yaşamın, işlerin bir parçası. Bu gerçeğe ayak uydurabilmek için sık duyduğunuz terim çevik olmamız gerektiğidir. Peki çevikliğin dijital dünya ile ilişkisi nasıl diye soracak olursak cevabınız ne olur? Konu uzmanımız bu soruları yanıtlarken, dijital çağda çevikliğin 3 bileşenini anlatacak.
23
Yüksek Farkındalık
Motion Graphic
3
dakika
Dijital iş çevikliğinin başlangıç noktası; organizasyonu, çalışanları, müşterileri ve organizasyonun içinde bulunduğu çevreyi kapsayan farkında olma kapasitesidir. Bu bölümde yüksek farkındalık altındaki 3 faktörü detaylandıracağız. İlk faktör olan Örgütsel Farkındalık kavramının tanımını ve kapsamını öğreneceksiniz.
24
Beklenmeyeni Yönetmek
Kitap Okuma
0
dakika
Bu görevde konu hakkında daha derin bilgilere sahip olmak için konu ile ilgili kitaplar önerilmektedir.
25
Örgütsel Farkındalık: Paydaşlar Analizi
Uygulama
0
dakika
Bu görevde konuyu pekiştirmek için konu hakkında uygulama yapılması istenilmektedir.
26
Organizasyonlarda Yeni Atom: Veri
Motion Graphic
2
dakika
Bildiğiniz, farkında olduğunuz tüm veriler organizasyonunuzun bugün ve gelecekte var olabilmesi için gerçek bir yapı taşıdır. Günümüz dünyasında her konu hakkında pek çok kaynaktan veri geliyor. Bu bölümde gelen bu verilerin doğru kaynaklardan, güvenilir, anlamlandırılabilir bir şekilde olmasının önemini öğreneceksiniz.
27
Çevik Öğrenme Becerisi
Motion Graphic
4
dakika
Günümüzün dünyasında “öğrenme çevikliği” becerisi ayrıştırıcı konuma gelmiştir. Bu bölümde öğrenme çevikliğine sahip kişilerin yetkinliklerini ve öğrenme çevikliğini nasıl geliştirebileceğinizi keşfedeceksiniz.
28
Öğrenmeyi Günlük Rutininizin Bir Parçası Haline Getirin
Makale Okuma
0
dakika
Bu görevde konu hakkında daha derin bilgilere sahip olmak için konu ile ilgili makaleler tavsiye edilmektedir.
29
Karar Nedir?
Motion Graphic
4
dakika
Bu bölümde bilgiye dayalı karar vermenin detaylarını inceleyeceksiniz.
30
Karar Verme Türleri
Okuma Materyali
5
dakika
Organizasyonlarda çeşitli faaliyetlerin yürütülmesi esnasında ve yönetim sürecinde sıklıkla farklı kararların alınması gerekir. Kişiler durum ve olaylar karşısında, çeşitli karar türlerini tercih edebilir. Karar verme deyince duruma, yapısına, kişisine göre pek çok karar verme türü vardır.
31
Veriden Değer Yaratmak
Motion Graphic
3
dakika
Son 20 yılda hayatımıza giren “büyük veri” kavramı ile veri herkes için bambaşka bir anlama büründü. Veriye dayalı karar verme konusunda gerçekçi bir heyecan yaşandığı inkar edilemez. Bu bölümde eldeki verilerden anlamlı çıktılar elde edebilmek, organizasyonunuz için en anlamlı kararları alma yolunda, verilerinizi üç farklı perspektiften değerlendireceksiniz.
32
Hızlı ve Yavaş Düşün
Motion Graphic
3
dakika
“Homo economicus” yani “rasyonel insan” kavramı aklınıza neler getiriyor? Davranış ekonomisinin temellerinde yer alan homo economicusları dönemin iktisatçıları ve deneysel psikologların araştırmalarından öğreneceksiniz.
33
Davranışsal Değil Varoluşsal Bir Beceri: Çeviklik
Konu Uzmanı Video
6
dakika
Dijital iş çevikliğinin en önemli 3. bileşenindeyiz. Hızlı icranın önemini konu uzmanımızdan dinleyeceğiz.
34
Organizasyonunuzun Çeviklik Düzeyi Bireysel Değerlendirme
Etkileşimli Eğitim
5
dakika
Haydi küçük bir değerlendirme yapalım. Sizden organizasyonunuzu kadar çevik bulduğunuzu puanlamanızı rica ediyoruz.
35
Performans Yönetiminde ReMorph Dönüşüm
Motion Graphic
2
dakika
İçinden geçtiğimiz dijital devrim sayesinde iş yapış şekilleri ve süreçleri büyük bir değişim yaşıyor. Özellikle pandemi etkisi ile iş dediğimiz kavram büyük bir değişime uğradı. İşte günümüzün moda kavramı da burada karşımıza çıkıyor: “Sürdürülebilirlik” sürdürülebilirliği devamlı kılacak olan ise “Anlam”. Bu eğitimde sürdürülebilirlik ve anlam kavramını öğreneceksiniz.
36
Hangi Ezberlerinizi Bozmaya Hazırsınız?
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Pandemi ile bir anda birbirimiz hiç görmeden çalışmaya başladık ve buna tahmin ettiğimizden daha çabuk alıştık. Bu sırada ise işe yüklediğimiz anlam ve amacın kişilere göre önem derecesi değişti. Bu değişim, hem organizasyonların hem de içindeki kişilerin, bildiğimiz zamanlardaki yeteneklerini değiştirmelerini zorunlu kıldı. Bu bölümde değişimle gelen yenilikleri konu uzmanımız anlatacak.
37
Güç Kültüründen Güçlendirme Kültürüne Geçiş
Makale Okuma
0
dakika
Bu görevde konu hakkında daha derin bilgilere sahip olmak için konu ile ilgili makaleler tavsiye edilmektedir.
38
Ofis Ortamını Dijital Yakınlığa Çevirmek
Motion Graphic
4
dakika
Pandemi öncesi pek çok şirketin belirli gün veya dönemler için denediği mobil çalışma olur mu olmaz mı derken bir günde hepimizin hayatına girdi. Hibrit çalışma modeli artık hayatımızın içinde. Peki sizce organizasyonunuz ofis ortamını, dijital yakınlığa çevirebildi mi?
39
Girişimciliği Organizasyonun İçine Eklemek
Motion Graphic
4
dakika
Hız, esneklik, entegrasyon ve yaratıcılığı bir arada düşündüğünüzde bu 4 faktörü en efektif şekilde kullanan kurum ve kişileri ağırlıklı girişimciler olarak düşünürüz. Organizasyon yapıları esnektir, fikirler yenidir, çalışanlar heveslidir. Bu anlattığımız bakış açısı ile girişimciliğin organizasyonların içinde yer alabilmesi, proje olarak değil finansal, hukuki, yönetimsel tüm bileşenlerle bir arada işleyebilir hale nasıl gelebileceğini öğreneceksiniz.
40
Hesap Vermek Mi? Birlikte Öğrenmek Mi?
Motion Graphic
2
dakika
Performans yönetimine yeni gözlerle bakma sürecinde eskinin zorunluluklarını bugünün talep edilenine dönüştürmek gerekiyor. Bu bölümde dönüşüm sürecini öğrenerek kendinize ve işinize dair farkındalığınızı artırabileceksiniz.
41
Yeni Performans Zinciri Hiper Kişiselleşmeden Hiper Birlikteliğe
Motion Graphic
6
dakika
Buraya kadar neden yeni performans değerlendirme bakış açısına ihtiyacımız olduğunu inceledik. Şimdi eğer ortada bir değerlendiren ve değerlendirilen var ise her iki tarafı da bu dönüşüme nasıl hazırlayacağınızı keşfedeceksiniz.
42
Performans Yönetiminde OKR Devri Mi Başlıyor?
Okuma Materyali
7
dakika
OKR (Objectives and Key Results) yani “Hedefler ve Anahtar Sonuçlar” yaklaşımı kavramı ve özelliklerini öğreneceksiniz.
43
OKR Nedir?
Film İzleme
0
dakika
Bu görevde konunun daha iyi anlaşılabilmesi için konu ile ilgili izlenebilecek filmler önerilmektedir.
44
Anlam Kültürü Kahvaltıda Yer Mi?
Konu Uzmanı Video
8
dakika
“Kültür stratejiyi kahvaltıda yer.” Pek çok şirketin en az bir kez karşılaştığı bir durumdur. Yeni bir strateji belirlenir, paydaşlar ikna edilir. Ancak şirketin kültürü bu yeni stratejiye uygun değilse, sonuçta kültür ağır basar ve strateji şirketin çarkları arasında yok olur gider. Bu durumun sebeplerini konu uzmanımız anlatacak.
45
Amaç Odaklı Stratejileri 9 Adımda Değer Yaratarak Hayata Geçirin
Motion Graphic
4
dakika
Değişen performans zincirinde anlam ve amaç nasıl şirketinizin DNA’sında yerleşecek? Bu bölümde Shared Value Initiative (Ortak Değer Girişimi)’in, amaç odaklı yeni stratejiler geliştiren şirketlerin, bu amaçlarını ortak değer yaratarak nasıl hayata geçirebileceklerini, The Purpose Playbook kitabında ortaya koyduğu model ile öğreneceksiniz.
46
Yetenek Yönetimi
Motion Graphic
3
dakika
Yetenek kavramının anlamı ve kapsamı, bugün içinde bulunduğumuz şartlarda hızla değişmeye devam ediyor. Bu bölümde pandemi öncesinde başlamış olan ve sonrasında ise iyice hızlanan değişim ile yetenek kavramına bakış açısını öğreneceksiniz.
47
Yetenek Nedir?
Motion Graphic
4
dakika
Organizasyonların var olmaya devam edebilmeleri için, bugün maddi varlıkları kadar maddi olmayan varlıklar da çok önemli bir hale gelmiştir. Şartlar zorlaştığında fark yaratacak unsur yetenekli çalışanlardır. Bu bölümde yetenek kavramını ve yeteneğin genel özelliklerini öğreneceksiniz.
48
Kuşaklara Göre Değil VUCA Dünyasına Göre Yetenek Yönetimi
Konu Uzmanı Video
6
dakika
VUCA bugünün dünyasını hiç olmadığı kadar değişken, belirsiz, karmaşık ve muğlak olarak tanımlıyor. VUCA dünyasında var olabilmek için gerekli yetkinlikleri konu uzmanımız anlatacak.
49
VUCA Kalıcıdır, Geçmesini Beklemeyin!
Makale Okuma
0
dakika
Bu görevde konu hakkında daha derin bilgilere sahip olmak için konu ile ilgili makaleler tavsiye edilmektedir.
50
İkinci Eğri ve Yeni Yetkinlikler “Charles Handy”
Motion Graphic
2
dakika
Tüm bu değişen ve dönüşen dünya içerisinde ayakta kalabilmek için sürekli değişmeye, dönüşmeye ve büyümeye ihtiyacımız var. Tıpkı ürün yaşam eğrisi gibi her şeyin bir yaşam eğrisi var. Şimdi, bu eğri içerisinde nerede olduğunuzu tanımlama zamanı. Bu bölümde ürünlerin, kurumların, imparatorlukların ve hatta ilişkilerin yaşam turunu tanımlamakta kullanılan Sigmoid Eğrisi kavramını öğrenecek ve bu süreçteki aşamaları kesitlere ayırabileceksiniz.
51
Charles Handy ve İkinci Eğri
Film İzleme
0
dakika
Bu görevde konunun daha iyi anlaşılabilmesi için konu ile ilgili izlenebilecek filmler önerilmektedir.
52
Geleceğin İş Gücü ve “The Great Reset” Perspektifi
Motion Graphic
3
dakika
Dünyanın değişmesi, ekonomik şartların öngörülemezliği, pandemi etkisi, iklim krizi ve diğer etkenler sayesinde iş dünyasında var olmaya devam edebilmek için yetkinlikler eskisinden daha önemli hale geldi. Bu bölümde teknolojinin iş gücüne etkisi, insanların yeni öğrenme düzeninde özellikle çevrimiçi olarak neleri öğrenmeye çalıştığı, gelecekte hangi işlerin ve iş alanlarının ön plana çıktığını keşfedeceksiniz.
53
Geleceğin Yetkinlikleri 2025, 2030 ve 2050 Öngörüleri
Okuma Materyali
7
dakika
İş dünyasının değişen yeni paradigmaları ile beraber ihtiyaç duyulan yetkinliklerde değişmektedir. Şimdi, gelin, Dünya Ekonomik Formu İşlerin Geleceği Raporu'nu detaylıca inceleyelim.
54
Yetenek Platformları
Motion Graphic
4
dakika
Günümüz dünyasında dönüşen sadece işler değil aynı zamanda işlerin yapılış şeklide büyük bir dönüşüm geçiriyor. Bu dönüşüm içinde karşımıza çıkan yeni bir model ise yüksek becerili çalışanlar için yeni bir çalışma olanağı sunan yetenek platformları. Bu bölümde genel olarak, bu platformların değerlendirildiği kategorileri öğrenecek ve yetenek platformlarına dair farkındalığınızı artırabileceksiniz.
55
Konfor Alanından Çıkarken Yetkinlik Çemberi Faktörü
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Yeteneklerinizi sürdürülebilir kılmada en önemli faktör, konfor alanınızın dışına çıkmaya ve gerekli zamanlarda öğrendiklerinizi unutup, tekrar öğrenmeye hazır olmanızdır. Peki siz konfor alanınızdan çıkmaya hazır mısınız? Konfor alanımızdan neden çıkmamız gerektiğini konu uzmanımız anlatacak.
56
Yolculuğun Sonu
Özet
0
dakika
Bu görevde eğitimde verilen bilgilerin özeti bir okuma dokümanı içerisinde sunulmuştur.
Başlamadan Önce
Sistem Düşüncesi
Hızlı Esnek Entegre Yaratıcı Organizasyonlar
Dijital İş Çevikliği
Performans Yönetiminde ReMorph Dönüşüm
Sürdürülebilir Yetenekler
Hatırla
Herkes
Bu eğitim, kendini geliştirmek isteyen herkese yöneliktir.
Kişisel Mükemmellik
Unlearn
United Learning Network, her yaştan, meslekten ve geçmişlerden ilham alan bireyler için Un-Learning deneyimi yaratmaya adanmış uluslararası bir platformdur.

Önerilen Eğitimler

Bu eğitimin kategorisinde bulunan ilginizi çekebilecek diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Politik Bilginizle İnsanlara Nüfuz Edin
Politik Bilginizle İnsanlara Nüfuz Edin
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Kişisel Güç ve Güvenilirlik
14
dakika
Video
Politik Bilginizle İnsanlara Nüfuz Edin
Hesap Verebilir Bir Profesyonel Olmak
Hesap Verebilir Bir Profesyonel Olmak
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Profesyonellik
23
dakika
Video
Hesap Verebilir Bir Profesyonel Olmak
Sorunun Köküne İnmek
Sorunun Köküne İnmek
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Kritik Düşünme
18
dakika
Video
Sorunun Köküne İnmek
Podcast Paketi - Stres Yönetimi
Podcast Paketi - Stres Yönetimi
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Stres Yönetimi
55
dakika
Podcast
Podcast Paketi - Stres Yönetimi
İnsan Sarrafı
İnsan Sarrafı
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Etkili İletişim ve İlişki Yönetimi
50
dakika
Karma
İnsan Sarrafı
Skillsoft İş Etiği - Sosyal Medya ve Elektronik Haberleşme
Skillsoft İş Etiği - Sosyal Medya ve Elektronik Haberleşme
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
İş Etiği
7
dakika
Etkileşimli Eğitim
Skillsoft İş Etiği - Sosyal Medya ve Elektronik Haberleşme
Kişisel İmaj: İlk İzlenimde Nasıl Unutulmaz Olursunuz?
Kişisel İmaj: İlk İzlenimde Nasıl Unutulmaz Olursunuz?
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Profesyonellik
45
dakika
Karma
Kişisel İmaj: İlk İzlenimde Nasıl Unutulmaz Olursunuz?
Azim ve Direnç ile Hedeflere Ulaşmak
Azim ve Direnç ile Hedeflere Ulaşmak
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Azim ve Direnç
21
dakika
Video
Azim ve Direnç ile Hedeflere Ulaşmak

Tamamlayıcı Eğitimler

Bu eğitimin faydasını ve etkinliğini artırmak için birlikte alabileceğiniz diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Sistem Düşüncesi
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Problem Çözme
57
dakika
Karma
Sistem Düşüncesi
Kısa Kısa: İnovasyon ve Kurum İçi Girişimcilik
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Yenilikçilik ve Yaratıcılık
45
dakika
Video
Kısa Kısa: İnovasyon ve Kurum İçi Girişimcilik
Problem Çözme Teknikleri
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Problem Çözme
75
dakika
Etkileşimli Eğitim
Problem Çözme Teknikleri
Bu Eğitime Özel Bilgi
Almak İster Misin?
Bizimle İletişime Geçin.
Ad
Soyad
E-Posta Adresi
Telefon Numarası
Firma Adı
pageUrl
Teşekkürler, bilgilerin ilgili birime iletildi!
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.

Teklif Listem


s


Teklif Listem

Teklif listende 50 adet eğitime ulaştın!

Teklif listende 50 adet eğitim bulunuyor. Bu eğitimlere paket aboneliği alarak daha avantajlı bir şekilde erişebilirsin.

Basic

Kurumun temelde ihtiyaç duyacağı, hem özel hem de iş hayatı için gerekli olabilecek, ana konuları ve yetkinlikleri kapsar.

Basic Paketi Kapsar
Premium

Basic Katalog içerisindeki eğitimlere ek olarak, hazır öğrenme deneyimleri haline getirdiğimiz gelişim yolculukları; liderlik eğitimleri ve yenilikçi öğrenme yöntemleri ile hazırlanmış eğitimleri kapsar.