Eğitimi Paylaş
İş'te Mükemmellik

BES Paketi

Eğitimi Paylaş
BES Paketi
enocta image placeholder
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren 2.0'dan 3.0'a geçildi. Bu eğitimimizde yeni değişikliklerden bahsedeceğiz.
  • BES 2.0 ve BES 3.0 arasındaki farkları tanıma
  • BES'te vergi mevzuatları hakkında bilgi edinme
  • Bireysel Emeklilik Sistemi’ni oluşturan yasal mevzuat hakkında bilgi edinme
  • Ekonomi ve makroekonominin temel kavramlarını tanıma
  • İletişim becerileri tutumlar algılama ve motivasyon konularının önemini fark etme
  • Kamu sosyal güvenlik sistemleri ve özel emeklilik sistemlerini öğrenme
  • Pazarlamanın temel prensipleri hakkında bilgi edinme
  • Sermaye piyasası hakkında bilgi edinme
1
BES 2.0 3.0 Arasındaki Farklar
Etkileşimli Eğitim
45
dakika
2016 yılında yürürlüğe giren genelge ile bireysel emeklilik sisteminde kesintiler konusunda değişiklik yapıldı. Değişikliklerden bazıları 2021 yılından itibaren uygulanmaya başlanacak. Bu değişiklikler tüm sözleşmeleri kapsayacak şekilde uygulandı. Kesintiler için yeni üst sınırlar oluşturuldu: Her sözleşme için,  maktu tutar ve devlet katkısı ile ilişkilendirilen üst sınır kontrolü bunlar arasında yer aldı. 2021 yılından itibaren şartları sağlayan sözleşmeler için şirketçe yapılan fon toplam gider kesintilerinin hesaplara iade işlemi de yapılmaya başlanacak. Bu eğitim sistemdeki değişiklikleri örneklerle ve diyaloglarla katılımcılarına açıklamaktadır.
2
BES - Temel İşletme
Etkileşimli Eğitim
90
dakika
 Eğitimde işletme kavramı, iş hayatında sıklıkla kullanılan terimler, üretim ve pazarlama gibi temel fonksiyonlar ve işletme türlerinin neler olduğu açıklanmaktadır.
3
BES - Bireysel Emeklilik Sistemi Vergi Mevzuatı
Etkileşimli Eğitim
60
dakika
Bu eğitimde öncelikle Bireysel Emeklilik Sistemi Yeterlilik Sınavına girecek adayların Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında yer alan vergi mevzuatıyla ilgili konularda geliştirilmesi hedeflenmiştir. Konuların daha iyi anlaşılabilmesi için temel kavramlara yer verilmiş, özellikle gelir vergisi, menkul sermaye iradı, veraset ve intikal vergisi konuları detaylı bir şekilde tartışılmıştır. 
4
BES - Sosyal Güvenlik ve Özel Emeklilik Sistemleri
Etkileşimli Eğitim
90
dakika
 Bu eğitim, sosyal güvenliği ve özel emeklilik sistemlerini tanıtmak amacıyla hazırlanmıştır. Eğitimde sosyal güvenlik basamakları, kamu sosyal güvenlik sistemleri ve özel emeklilik sistemleri ile bazı ülkelerdeki sosyal güvenlik uygulamaları anlatılmaktadır.
5
BES - Temel İnsan İlişkileri ve Pazarlama
Etkileşimli Eğitim
150
dakika
 Bu eğitim kişiler arası ilişkilerde başarılı olmak ve insan davranışlarını anlayabilmek için gerekli olan iletişim becerileri, tutumlar, algılama ve motivasyon konularında kişilere yardımcı olmak ve pazarlamanın temel prensiplerini göstermek amacıyla hazırlanmıştır.
6
BES - Bireysel Emeklilik Sistemi Yasal Mevzuatı
Etkileşimli Eğitim
120
dakika
Bu eğitim, Bireysel Emeklilik Sistemini oluşturan yasal mevzuatın anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Eğitimde sunulan içerik, BES mevzuatının tamamını kapsamak yerine, daha çok ihtiyaç duyulacağı düşünülen bazı bölümlerinden oluşmaktadır.
7
BES - Ekonomi
Etkileşimli Eğitim
150
dakika
 Bu eğitimde ekonomi ve makroekonomi temel kavramlar bazında anlatılmaktadır.
8
BES - Yatırım ve Emeklilik Fonları
Etkileşimli Eğitim
60
dakika
Özellikle gelişmekte olan ülkelerin piyasa yapılarındaki belirsizlikten kurtularak, yatırım yapmalarını kolaylaştıracak araçlardan ilki yatırım fonlarıdır. Yatırım fonlarına ek olarak çok uzun vadeli ve gelecekteki refaha yönelik diğer bir yatırım aracı ise emeklilik yatırım fonlarıdır. Bu eğitimde, günümüzün yatırım araçlarından yatırım ve emeklilik fonlarının tüm özellikleri ile anlatılması amaçlanmıştır.
9
BES - Genel Sigortacılık
Etkileşimli Eğitim
150
dakika
Bu eğitimde, sigortacılık gerekli detaylarıyla tanıtılmış ve katılımcının sigortacılığı genel olarak kavraması amaçlanmıştır.

Eğitimde sigortacılığın tanımı, tarihsel gelişimi, temel öğeleri, genel şartları, operasyonel işlemleri, sigorta şirketlerinin değerlendirme göstergeleri ve sigorta sektöründe kalite kavramları açıklanmıştır.

10
BES - Finansal Matematik
Etkileşimli Eğitim
60
dakika
 Bu eğitim, bilgisayar ya da finansal hesap makinesine ihtiyaç duyulmaksızın, üssel fonksiyonlu basit bir hesap makinesiyle, finansal hesapların yapılması konusundaki gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır. 

Eğitim öncelikle paranın zaman değeri gibi temel finansal bilgilerle başlayarak, faiz konusu ve finansal ürünlerin getirilerinin hesaplanması sürecini tanıtacak ve bol örnek içeren bir süreçle tamamlanacaktır. 
11
BES - Yatırım Araçları ve Piyasalar
Etkileşimli Eğitim
120
dakika
 Bu eğitimde, para ve sermaye piyasaları hakkında genel bilgiler verilerek menkul kıymetler ve sermaye piyasası araçlarının tüm özellikleri ile aktarılması amaçlanmıştır.
12
BES Çözümlü Soru Bankası - 1
Etkileşimli Eğitim
50
dakika
 Bu eğitim BES Sınavına girecek adaylar için hazırlanmıştır. Bu çözümlü soru bankasında sınav kapsamında yer alan temel konulara ilişkin sorular ve çözümleri yer almaktadır. Bu çözümlerle birlikte Mevzuat, Vergi, Finans ve Yatırım Araçları Sigortacılık, Temel İşletme ve İktisat bilgilerinin tekrarı ve pratik yapılabilecektir.

13
BES Çözümlü Soru Bankası - 2
Etkileşimli Eğitim
50
dakika
  Bu eğitim BES Sınavına girecek adaylar için hazırlanmıştır. Bu çözümlü soru bankasında sınav kapsamında yer alan temel konulara ilişkin sorular ve çözümleri yer almaktadır. Bu çözümlerle birlikte Mevzuat, Vergi, Finans ve Yatırım Araçları Sigortacılık, Temel İşletme ve İktisat bilgilerinin tekrarı ve pratik yapılabilecektir.
14
BES Çözümlü Soru Bankası - 3
Etkileşimli Eğitim
50
dakika
  Bu eğitim BES Sınavına girecek adaylar için hazırlanmıştır. Bu çözümlü soru bankasında sınav kapsamında yer alan temel konulara ilişkin sorular ve çözümleri yer almaktadır. Bu çözümlerle birlikte Mevzuat, Vergi, Finans ve Yatırım Araçları Sigortacılık, Temel İşletme ve İktisat bilgilerinin tekrarı ve pratik yapılabilecektir.
15
BES Çözümlü Soru Bankası - 4
Etkileşimli Eğitim
50
dakika
  Bu eğitim BES Sınavına girecek adaylar için hazırlanmıştır. Bu çözümlü soru bankasında sınav kapsamında yer alan temel konulara ilişkin sorular ve çözümleri yer almaktadır. Bu çözümlerle birlikte Mevzuat, Vergi, Finans ve Yatırım Araçları Sigortacılık, Temel İşletme ve İktisat bilgilerinin tekrarı ve pratik yapılabilecektir.
16
BES Çözümlü Soru Bankası - 5
Etkileşimli Eğitim
50
dakika
  Bu eğitim BES Sınavına girecek adaylar için hazırlanmıştır. Bu çözümlü soru bankasında sınav kapsamında yer alan temel konulara ilişkin sorular ve çözümleri yer almaktadır. Bu çözümlerle birlikte Mevzuat, Vergi, Finans ve Yatırım Araçları Sigortacılık, Temel İşletme ve İktisat bilgilerinin tekrarı ve pratik yapılabilecektir.
17
BES Çözümlü Soru Bankası - 6
Etkileşimli Eğitim
50
dakika
  Bu eğitim BES Sınavına girecek adaylar için hazırlanmıştır. Bu çözümlü soru bankasında sınav kapsamında yer alan temel konulara ilişkin sorular ve çözümleri yer almaktadır. Bu çözümlerle birlikte Mevzuat, Vergi, Finans ve Yatırım Araçları Sigortacılık, Temel İşletme ve İktisat bilgilerinin tekrarı ve pratik yapılabilecektir.
18
BES Çözümlü Soru Bankası - 7
Etkileşimli Eğitim
50
dakika
  Bu eğitim BES Sınavına girecek adaylar için hazırlanmıştır. Bu çözümlü soru bankasında sınav kapsamında yer alan temel konulara ilişkin sorular ve çözümleri yer almaktadır. Bu çözümlerle birlikte Mevzuat, Vergi, Finans ve Yatırım Araçları Sigortacılık, Temel İşletme ve İktisat bilgilerinin tekrarı ve pratik yapılabilecektir.
19
BES Çözümlü Soru Bankası - 8
Etkileşimli Eğitim
50
dakika
  Bu eğitim BES Sınavına girecek adaylar için hazırlanmıştır. Bu çözümlü soru bankasında sınav kapsamında yer alan temel konulara ilişkin sorular ve çözümleri yer almaktadır. Bu çözümlerle birlikte Mevzuat, Vergi, Finans ve Yatırım Araçları Sigortacılık, Temel İşletme ve İktisat bilgilerinin tekrarı ve pratik yapılabilecektir.
Çalışan
Bu eğitim, iş hayatına yeni başlayan veya uzman olarak görev alan tüm profesyonellere yöneliktir.
Kişisel Mükemmellik
ADS
ADS Danışmanlık; 2000 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmekte ve müşterilerine Eğitim ve İnsan Kaynakları alanında, geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır.

Önerilen Eğitimler

Bu eğitimin kategorisinde bulunan ilginizi çekebilecek diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Dijital Dönüşüm Çağında Çağrı Merkezi Dünyası
Dijital Dönüşüm Çağında Çağrı Merkezi Dünyası
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Çağrı Merkezinde Mükemmellik
52
dakika
Video
Dijital Dönüşüm Çağında Çağrı Merkezi Dünyası
Gıda Zincir Mağazasında Hizmette Mükemmellik
Gıda Zincir Mağazasında Hizmette Mükemmellik
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Perakendede Mükemmellik
15
dakika
Etkileşimli Eğitim
Gıda Zincir Mağazasında Hizmette Mükemmellik
Pazarlama Karmasında Geleneksel ve Online Dağıtım ve Etik
Pazarlama Karmasında Geleneksel ve Online Dağıtım ve Etik
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Pazarlama Yönetimi
23
dakika
Etkileşimli Eğitim
Pazarlama Karmasında Geleneksel ve Online Dağıtım ve Etik
Müşteri Deneyimi: Eşsiz Bir Deneyim Yaşatmak
Müşteri Deneyimi: Eşsiz Bir Deneyim Yaşatmak
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Müşteri Duyarlılık
17
dakika
Video
Müşteri Deneyimi: Eşsiz Bir Deneyim Yaşatmak
Hizmette Mükemmellik
Hizmette Mükemmellik
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Müşteri Duyarlılık
20
dakika
Etkileşimli Eğitim
Hizmette Mükemmellik
Programlama ve Algoritma: Console Programming
Programlama ve Algoritma: Console Programming
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Programlama
468
dakika
Video
Programlama ve Algoritma: Console Programming
Podcast Paketi - Müşteri Memnuniyeti
Podcast Paketi - Müşteri Memnuniyeti
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Müşteri Duyarlılık
29
dakika
Podcast
Podcast Paketi - Müşteri Memnuniyeti
İSG 360° Eğitim Programı - (12 Saat)
İSG 360° Eğitim Programı - (12 Saat)
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
İş Sağlığı ve Güvenliği
949
dakika
Karma
İSG 360° Eğitim Programı - (12 Saat)

Tamamlayıcı Eğitimler

Bu eğitimin faydasını ve etkinliğini artırmak için birlikte alabileceğiniz diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Sigortacılıkta Mükemmellik
60
dakika
Etkileşimli Eğitim
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi
Temel Sigortacılık
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Sigortacılıkta Mükemmellik
120
dakika
Etkileşimli Eğitim
Temel Sigortacılık
Bu Eğitime Özel Bilgi
Almak İster Misin?
Bizimle İletişime Geçin.
Ad
Soyad
E-Posta Adresi
Telefon Numarası
Firma Adı
pageUrl
Teşekkürler, bilgilerin ilgili birime iletildi!
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.

Teklif Listem


s


Teklif Listem

Teklif listende 50 adet eğitime ulaştın!

Teklif listende 50 adet eğitim bulunuyor. Bu eğitimlere paket aboneliği alarak daha avantajlı bir şekilde erişebilirsin.

Basic

Kurumun temelde ihtiyaç duyacağı, hem özel hem de iş hayatı için gerekli olabilecek, ana konuları ve yetkinlikleri kapsar.

Basic Paketi Kapsar
Premium

Basic Katalog içerisindeki eğitimlere ek olarak, hazır öğrenme deneyimleri haline getirdiğimiz gelişim yolculukları; liderlik eğitimleri ve yenilikçi öğrenme yöntemleri ile hazırlanmış eğitimleri kapsar.