Eğitimi Paylaş
Kişisel Mükemmellik

Gerçek Ekipler Video Serisi

Eğitimi Paylaş
Gerçek Ekipler Video Serisi
enocta image placeholder
Takım çalışması, iş dünyasının temel taşlarından biridir ve etkili bir ekip dinamiği, olağanüstü sonuçlar yaratmanın anahtarıdır. 'Gerçek Ekipler Video Serisi' eğitimi, bir ekibin gerçek anlamını ve etkili ekip üyeliğinin nasıl olabileceğini keşfetmenizi sağlar. Seri, ekip üyelerinin birbirleriyle nasıl uyum sağlayacaklarını, fikir farklılıklarını nasıl bir zenginlik olarak görebileceklerini ve bilgilerin pratikte nasıl uygulanacağını canlı ve etkileşimli bir formatla sunar. Eğitim, takım üyelerinin birbirlerini nasıl destekleyebileceğini ve birlikte çalışarak nasıl daha yüksek katma değer yaratabileceklerini öğretirken, takımın başarısını artırmak için gerekli becerileri ve stratejileri aktarır.
  • Açık ve etkili bir iletişim ortamı sağlanması için ortaya çıkabilecek engellerin tanınması ve bu engellerin önüne geçilmesi
  • Başarıların ve hataların gelişime katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesi
  • Bir ekibin karşılaşabileceği olası problemlerin ve çözüm yollarının öğrenilmesi
  • Ekip için duygusal esnekliğin oluşturulması ve sürdürülmesi
  • Ekip içindeki güvenin inşası ve sürdürülmesi
  • Ekip ruhunun davranış ve kararlara olan etkisinin anlaşılması ve uygulanması
  • Ekip üyeleri arasındaki iş birliğini artması
  • Farklı bakış açıları ve fikir ayrılıklarının zenginliğe dönüşerek gelişime hizmet etmesi
  • Ortak başarıya yönelik yaklaşımın artması
4
Farklı Bakış Açılarının Zenginliği
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Ekip içi uyumun, herkesin aynı yerden bakmasından daha farklı temelleri olduğunu, farklı bakış açılarının nasıl çözüm alternatifleri oluşturduğunu ve proaktif yaklaşımı kuvvetlendirdiği anlatılmıştır.
4
Üyeler Arası İş Birliği
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Ekip üyeleri arasında yaşanan alma-verme dengesinin sağlıklı bir yoldan ilerlemesi için, ekip üyelerinin bireysel özelliklerinin, motivasyon kaynaklarının sürece etkisini, ekip içi güvenin, saygının, ortak hedef belirlemenin, açık fikirli olmanın iş birliği ile bağlantısını açıklar.
5
Sonuç
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Eğitimin genel bir özetinin ve en kritik kısımların tekrar göz önüne serildiği sonuç bölümüdür.
5
Davranışlar, Kararlar ve Ekip Ruhu
Konu Uzmanı Video
9
dakika
Ekip üyeleri arasındaki saygı, iş yükü paylaşımı, başarı ve sorumluluk paylaşımı gibi durumların ve zor en zor durumlarda bile ekip olarak kalabilmenin ip uçları sunulmuş, ekip içi davranış karar ve ekip ruhu ilişkisine odaklanılmıştır.
6
Sözde Değil Özde Ekip Olmak
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Ekip olmanın 'Ekip' kavramını gerçek anlamıyla değerlendirerek başladığını aktaran, seri boyunca değinilecek konuları özetleyen giriş bölümü videosudur.
7
Başarıların Kutlanması ve Hataların Sahiplenilmesi
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Gerçek bir ekibin, başarılarını kutladığı kadar hatalarını sahiplenmeyi de bildiğini, hatalar için suçlu aramak yerine o hataları birer gelişim fırsatı olarak değerlendirerek çözüm arama süreçlerinin nasıl oluştuğu anlatılmıştır.
7
Ekip Çalışması Gerçekten Gerekli Mi?
Konu Uzmanı Video
6
dakika
Günümüzün toplumsal ve kurumsal yapısında 'ekip olmanın' neden bu kadar önemli olduğunu, en önemli kaynak olan zamanın en iyi kullanılma şeklinin 'ekip' olarak hareket etmek olduğunu aktarmaktadır.
9
Ekip İçi Güvenin İnşası
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Bir grup insan ile gerçek bir ekibin arasındaki farkın 'güven' olduğunu, iş birliği, iletişim ve yetenekli kişilerin ortak bir gelecek vizyonunu paylaşması gibi gerçek ekiplere ait özelliklerin temelinde güven inşasının yer adığını anlatan bölümde, güvenin adım adım nasıl sağlam temellere oturtulacağı anlatılmıştır.
10
Esnek Liderlik
Konu Uzmanı Video
12
dakika
Gerçek ekiplerin, yöneticilere değil liderlere sahip olduğunu ve bu liderliğin ekip ruhuna uygun şekilde özellikle kriz zamanlarında, büyük karar anlarında ve verilen kararların uygulanması sürecinde duygusal esnekliği nasıl kullanacağı aktarılmıştır.
11
Açık İletişim Ortamını Sürdürme
Konu Uzmanı Video
6
dakika
Açık bir iletişimin, güvenli bir iletişim ortamı yaratmakla olan ilişkisinin, bilgi paylaşımının ve sorumluluk tanımlarının gereken zamanlarda güncellenmesinin önemini aktarır.
11
Açık ve Etkili İletişim ve Üyeler Arası Etkileşim
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Gerçek bir ekip olmanın yalnızca başarı ve hedefleri değil aynı zamanda rahatsızlık ve beklentilerin de net ve açık şekilde ifadesi ile mümkün olduğunu, üyelerin arasındaki etkileşimin ekip dinamikleri ile doğrudan ilişkisini aktarmaktadır.
12
Açık ve Etkili İletişimin Önündeki Engeller
Konu Uzmanı Video
12
dakika
Anlaşılmayan konuları 'anlıyormuş gibi' yapmanın, kutuplaştırıcı bir dil kullanımının, perdeleme ve imanın, yıkıcı eleştirinin açık iletişime verdiği zararları ve çözüm yollarının neler olduğunu aktarılmaktadır.
15
Aynı Amaca ve Ortak Başarıya Hizmet Etmek
Konu Uzmanı Video
6
dakika
Ortak bir gelecek vizyonunun, farklı donanıma sahip üyeler tarafından benimsenmesi mümkün kılacak ipuçları ve bu paylaşımın gerekliliğini çeşitli örnekler üzerinden anlatılmıştır.
15
Esnek Ekipler
Konu Uzmanı Video
9
dakika
Gerçek ekiplerin gerek üyeler arası farklılıkları gerekse dünyada gerçekleşen değişiklikleri duygusal esnekliklerini geliştirerek nasıl avantaja çevirebileceği aktarılmıştır.
15
Ekiplerin Potansiyel Sorunları ve Çözüm Yolları
Konu Uzmanı Video
6
dakika
Katılım, motivasyon eksikliği ve uzun vadeli düşünememek gibi durumlarla karşılaşıldığında kullanılabilecek çözümler aktarılmıştır.
Herkes
Bu eğitim, kendini geliştirmek isteyen herkese yöneliktir.
Kişisel Mükemmellik
Fenomen
Fenomen Prodüksiyon ve Organizasyon, iş dünyasının yoğun, stresli ve rekabetçi ortamında kurumlar ve çalışanları için eğlenceli, dinamik ve yenilikçi hizmetler sunarak motivasyonu arttıran eğitim çözümleri oluşturmak için kurulmuştur.

Önerilen Eğitimler

Bu eğitimin kategorisinde bulunan ilginizi çekebilecek diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Çevik Yaşam Manifestosu
Çevik Yaşam Manifestosu
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Çevik Düşünme
31
dakika
Video
Çevik Yaşam Manifestosu
Hibrit Yaşamda Duyguyu Anlama
Hibrit Yaşamda Duyguyu Anlama
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Duygusal Zeka
48
dakika
Video
Hibrit Yaşamda Duyguyu Anlama
Mehmet Auf: Düşmeyen Kişisel Motivasyon
Mehmet Auf: Düşmeyen Kişisel Motivasyon
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Kişisel Motivasyon
57
dakika
Video
Mehmet Auf: Düşmeyen Kişisel Motivasyon
Tasarım ve Hizmet Odaklı Düşünme Video Serisi
Tasarım ve Hizmet Odaklı Düşünme Video Serisi
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Tasarım Odaklı Düşünme
23
dakika
Karma
Tasarım ve Hizmet Odaklı Düşünme Video Serisi
Biz Bir Ekibiz
Biz Bir Ekibiz
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Takım Bilinci
120
dakika
Etkileşimli Eğitim
Biz Bir Ekibiz
Kaynak Dergisi Makaleleri - Verimlilik ve Zaman Yönetimi
Kaynak Dergisi Makaleleri - Verimlilik ve Zaman Yönetimi
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Verimlilik ve Zaman Yönetimi
55
dakika
Okuma Materyali
Kaynak Dergisi Makaleleri - Verimlilik ve Zaman Yönetimi
Kararları Uygulamak
Kararları Uygulamak
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Başarı ve Sonuç Odaklılık
26
dakika
Etkileşimli Eğitim
Kararları Uygulamak
Güvenli İletişim Becerileri: Başkalarıyla Sağlıklı Etkileşim Kurma Sanatı
Güvenli İletişim Becerileri: Başkalarıyla Sağlıklı Etkileşim Kurma Sanatı
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Etkili İletişim ve İlişki Yönetimi
95
dakika
Video
Güvenli İletişim Becerileri: Başkalarıyla Sağlıklı Etkileşim Kurma Sanatı

Tamamlayıcı Eğitimler

Bu eğitimin faydasını ve etkinliğini artırmak için birlikte alabileceğiniz diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Kaynak Dergisi Makaleleri - Takım Üyesi Olma
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Takım Bilinci
45
dakika
Okuma Materyali
Kaynak Dergisi Makaleleri - Takım Üyesi Olma
Nasıl Ekip Oluruz? Ekip Olmanın Yapı Taşları
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Takım Bilinci
16
dakika
Etkileşimli Eğitim
Nasıl Ekip Oluruz? Ekip Olmanın Yapı Taşları
Bu Eğitime Özel Bilgi
Almak İster Misin?
Bizimle İletişime Geçin.
Ad
Soyad
E-Posta Adresi
Telefon Numarası
Firma Adı
pageUrl
Teşekkürler, bilgilerin ilgili birime iletildi!
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.

Teklif Listem


s


Teklif Listem

Teklif listende 50 adet eğitime ulaştın!

Teklif listende 50 adet eğitim bulunuyor. Bu eğitimlere paket aboneliği alarak daha avantajlı bir şekilde erişebilirsin.

Basic

Kurumun temelde ihtiyaç duyacağı, hem özel hem de iş hayatı için gerekli olabilecek, ana konuları ve yetkinlikleri kapsar.

Basic Paketi Kapsar
Premium

Basic Katalog içerisindeki eğitimlere ek olarak, hazır öğrenme deneyimleri haline getirdiğimiz gelişim yolculukları; liderlik eğitimleri ve yenilikçi öğrenme yöntemleri ile hazırlanmış eğitimleri kapsar.