Eğitimi Paylaş
İş'te Mükemmellik

İSG 360 Eğitim Programı (8 Saat)

Eğitimi Paylaş
İSG 360 Eğitim Programı (8 Saat)
enocta image placeholder
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hk. Yönetmelik hükümleri doğrultusunda; çalışanların iş yerlerinde ve hayatlarında uygulamak üzere dikkat edeceği sağlık kurallarını, uyulması gereken güvenlik konularını 8 saatlik program halinde aktarmayı amaçlar.
  • Çalışanların yasal hak ve sorumluluklarını öğrenme
  • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgi sahibi olma
  • İlk yardım tekniklerini uygulayabilme
  • İş yeri temizliği ve düzeni hakkında farkındalık kazanma
1
Genel Konular - Ön Test - 8 Saat
Sınav
40
dakika
2
Çalışma Mevzuatı ile İlgili Bilgiler (8 Saat)
Etkileşimli Eğitim
62
dakika
3
Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları (8 Saat)
Etkileşimli Eğitim
60
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
4
İş Yeri Temizliği ve Düzeni (8 Saat)
Etkileşimli Eğitim
35
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan İşyeri Temizliği ve Düzeni hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
5
İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar (8 Saat)
Etkileşimli Eğitim
39
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçları hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
6
Genel Konular - Son Test - 8 Saat
Sınav
40
dakika
7
Sağlık Konuları - Ön Test - 8 Saat
Sınav
40
dakika
8
Meslek Hastalıklarının Sebepleri ve Korunma Önlemleri (8 Saat)
Etkileşimli Eğitim
27
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Meslek Hastalıklarının Sebepleri ve Korunma Önemleri hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
9
Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması (8 Saat)
Etkileşimli Eğitim
29
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
10
Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri (8 Saat)
Etkileşimli Eğitim
42
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
11
İlk Yardım (8 Saat)
Etkileşimli Eğitim
100
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Çalışanların İlkyardım bilgi ve becerilerinin geliştirimesin amacı ile verilmektedir.
12
Tütün Ürünlerinin Zararları ve Pasif Etkilenim (8 Saat)
Etkileşimli Eğitim
33
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenimi hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
13
Sağlık Konuları - Son Test - 8 Saat
Sınav
40
dakika
14
Teknik Konular - Ön Test - 8 Saat
Sınav
40
dakika
15
Kimyasal Risk Etmenleri (8 Saat)
Etkileşimli Eğitim
39
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Kimyasal Risk Etmenleri hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
16
Fiziksel Risk Etmenleri (8 Saat)
Etkileşimli Eğitim
39
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Fiziksel Risk Etmenleri hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
17
Ergonomik Risk Etmenleri (8 Saat)
Etkileşimli Eğitim
33
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Ergonomik Risk Etmenleri hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
18
Elle Kaldırma ve Taşıma (8 Saat)
Etkileşimli Eğitim
30
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Elle Kaldırma ve Taşıma ve Ergonomi hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
19
Parlama, Patlama, Yangın ve Yangından Korunma (8 Saat)
Etkileşimli Eğitim
40
dakika
Bu eğitim, iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Parlama, Patlama, Yangın ve Yangından Korunma hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
20
İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı (8 Saat)
Etkileşimli Eğitim
26
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Çalışanlara İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
21
Ekranlı Araçlarla Çalışma (8 Saat)
Etkileşimli Eğitim
48
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Çalışanlara Ekranlı Araçlarla Çalışma hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
22
Elektrik, Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri (8 Saat)
Etkileşimli Eğitim
27
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Elektrik, Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
23
İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri ile Tekniklerinin Uygulanması (8 Saat)
Etkileşimli Eğitim
24
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri ile Tekniklerinin Uygulanması hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
24
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri (8 Saat)
Etkileşimli Eğitim
33
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Güvenlik ve Sağlık İşaretleri hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
25
Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı (8 Saat)
Etkileşimli Eğitim
30
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
26
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü (8 Saat)
Etkileşimli Eğitim
27
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer allanış Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
27
Tahliye, Arama ve Kurtarma (8 Saat)
Etkileşimli Eğitim
36
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Tahliye, Arama ve Kurtarma hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
28
Teknik Konular - Son Test - 8 Saat
Sınav
40
dakika
29
Diğer Konular - Ön Test - 8 Saat
Sınav
40
dakika
30
Uyku Sağlığı (8 Saat)
Etkileşimli Eğitim
36
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Uyku Sağlığı hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
31
Seyahat Sağlığı (8 Saat)
Etkileşimli Eğitim
40
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Seyahat Sağlığı hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
32
Trafik Güvenliği (8 Saat)
Etkileşimli Eğitim
60
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Trafik Güvenliği hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
33
Diğer Konular - Son Test - 8 Saat
Sınav
40
dakika
Genel Konular
Sağlık Konuları
Teknik Konular
Diğer Konular
Herkes
Bu eğitim, kendini geliştirmek isteyen herkese yöneliktir.
İş'te Mükemmellik
Artı Grup
1997 yılında, ülkemizde çalışan sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarını ve yönetimini geliştirme hedefiyle yola çıkan Artı Grup, 27 yıl boyunca; bilginin, mesleki etiğin ve deneyimin önemine inanarak, Türkiye’nin önde gelen sanayi ve hizmet kuruluşlarıyla birlikte iş sağlığı ve güvenliği projelerini hayata geçirdi.

Önerilen Eğitimler

Bu eğitimin kategorisinde bulunan ilginizi çekebilecek diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Programlamanın Tarihçesi ve Gelişimi
Programlamanın Tarihçesi ve Gelişimi
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Programlama
65
dakika
Video
Programlamanın Tarihçesi ve Gelişimi
Microsoft Office 2016
Microsoft Office 2016
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Bilişim Teknolojileri
32
dakika
Video
Microsoft Office 2016
OHS 360 Training Program (12 Hours)
OHS 360 Training Program (12 Hours)
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
İş Sağlığı ve Güvenliği
1595
dakika
Karma
OHS 360 Training Program (12 Hours)
Kişisel Bilgi Güvenliği
Kişisel Bilgi Güvenliği
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
İş Sağlığı ve Güvenliği
60
dakika
Etkileşimli Eğitim
Kişisel Bilgi Güvenliği
İş Süreci Otomasyonunu Keşfetmek
İş Süreci Otomasyonunu Keşfetmek
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Organizasyonel Gelişim
24
dakika
Etkileşimli Eğitim
İş Süreci Otomasyonunu Keşfetmek
ISO 19011:2018 Entegre Yönetim Sistemi: İç Tetkikçi
ISO 19011:2018 Entegre Yönetim Sistemi: İç Tetkikçi
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Kalite
42
dakika
Video
ISO 19011:2018 Entegre Yönetim Sistemi: İç Tetkikçi
Frontend: BOOTSTRAP
Frontend: BOOTSTRAP
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Programlama
118
dakika
Video
Frontend: BOOTSTRAP
Organizasyonlar Değişir, Hazırlıklı Olun
Organizasyonlar Değişir, Hazırlıklı Olun
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Organizasyonel Gelişim
21
dakika
Video
Organizasyonlar Değişir, Hazırlıklı Olun

Tamamlayıcı Eğitimler

Bu eğitimin faydasını ve etkinliğini artırmak için birlikte alabileceğiniz diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Atwiser Yaşama Dair - Sağlıklı Yaşam
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Sağlıklı Yaşam
38
dakika
Video
Atwiser Yaşama Dair - Sağlıklı Yaşam
Ofiste Ergonomi
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
İş Sağlığı ve Güvenliği
30
dakika
Etkileşimli Eğitim
Ofiste Ergonomi
Uzaktan Çalışanlar için Sağlık ve Güvenlik Önerileri
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
İş Sağlığı ve Güvenliği
25
dakika
Etkileşimli Eğitim
Uzaktan Çalışanlar için Sağlık ve Güvenlik Önerileri
İş Hayatında Sağlıklı Beslenme İpuçları
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Sağlıklı Yaşam
67
dakika
Video
İş Hayatında Sağlıklı Beslenme İpuçları
Bu Eğitime Özel Bilgi
Almak İster Misin?
Bizimle İletişime Geçin.
Ad
Soyad
E-Posta Adresi
Telefon Numarası
Firma Adı
pageUrl
Teşekkürler, bilgilerin ilgili birime iletildi!
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.

Teklif Listem


s


Teklif Listem

Teklif listende 50 adet eğitime ulaştın!

Teklif listende 50 adet eğitim bulunuyor. Bu eğitimlere paket aboneliği alarak daha avantajlı bir şekilde erişebilirsin.

Basic

Kurumun temelde ihtiyaç duyacağı, hem özel hem de iş hayatı için gerekli olabilecek, ana konuları ve yetkinlikleri kapsar.

Basic Paketi Kapsar
Premium

Basic Katalog içerisindeki eğitimlere ek olarak, hazır öğrenme deneyimleri haline getirdiğimiz gelişim yolculukları; liderlik eğitimleri ve yenilikçi öğrenme yöntemleri ile hazırlanmış eğitimleri kapsar.