Eğitimi Paylaş
Kişisel Mükemmellik

Kişisel Gelişim ve Motivasyon Gelişim Yolculuğu

Eğitimi Paylaş
Kişisel Gelişim ve Motivasyon Gelişim Yolculuğu
enocta image placeholder
Bu gelişim yolculuğunda, kişisel gelişiminizi ve motivasyonunuzu yeni seviyelere taşıyacaksınız. Motivasyon sürecinin yönetimi, hedef belirleme ve odaklanma stratejileri üzerine yoğunlaşan bu eğitim, olumlu beklentileri artıracak ve sizi daha hedef odaklı hale getirecek. Çalışanların motivasyonunu artıracak teknikler ve kişisel gelişim için pratik yöntemler öğrenerek, hem kendinizi hem de çevrenizdekileri ileriye taşıyacaksınız.
  • Kişiliğin motivasyona etkisini kavrama
  • Kişisel motivasyon psikolojisi hakkında bilgi sahibi olma
  • Kişisel motivasyonu arttırmanın yollarını tanıma
  • Kişisel motivasyonun farkında olma
  • Motivasyon kavramını tanıma
  • Motivasyon kazanma teknikleri hakkında bilgi edinme
0
Kişisel Gelişim ve Motivasyon Gelişim Yolculuğu'na Hoş Geldin
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Kişisel Gelişim ve Motivasyon Gelişim Yolculuğuna hoş geldin! Hiç şüphesiz güne iyi başlamak, sorumluluklarımızı yerine getirmek için gerekli çabayı göstermek ve bunları sürdürebilmenin ne kadar önemli ve zor olduğunun hepimiz farkındayız. Ancak bazen günün akışı içerisinde, olumlu beklentileri kaybettiğimiz anlar sıklaşmaya başlar. Bu durum, değer algısını yitirmekten kaynaklı stres, mutsuzluk, endişe ve kaygı gibi birçok olumsuz duygu hissetmemize neden olur.  İşte tüm bu olumsuz duyguların üstesinden gelmeni sağlayacak bir gelişim yolculuğu hazırladık. Sen de bu yolculuğa bizimle katılmak ister misin?
2
Motivasyon Sözlüğü
Makale
5
dakika
Son yıllarda iş motivasyonunun çalışan memnuniyeti ile eşanlamlı kullanıldığına tanık oluyoruz. Psikoloji alanından gelmeyenlerin, iki kavram arasındaki incelikleri bilmedikleri için kavramları hatalı kullandıkları görülüyor. Motivasyon kişinin çevresiyle etkileşimi sonucunda ortaya çıkar. Motivasyon ?bilmekle yapmak? ?düşünmekle harekete geçmek?, ?yeterlilikle performans? arasındaki can alıcı halkadır. Zihinsel süreçlerden davranışsal süreçlere geçişte, bir başka deyişle yetkinliğin performansa dönüşmesinde, motivasyon değişkenleri rol oynar. Daha 1929 yılında yapılmış bir araştırma, tok farelerle aç farelerin bir labirenti eşit öğrendiklerini, ancak, yalnızca aç farelerin labirenti koşarak bilgilerini ortaya koyduklarını göstermiştir. Motivasyonla ilgili en temel sorular, davranışın yönü, yoğunluğu ve süresiyle ilgilidir. Motivasyon öncelikle, kişiyi belirli bir yöne doğru harekete geçirmelidir. Kişinin bir şeyi yapmaya istekli ya da hevesli olması motivasyon için yeterli değildir. Motivasyon sonucu ortaya çıkan davranışın hangi yoğunlukta olduğu ve ne kadar sürdüğü de o motivasyonun gücünü gösterir.
3
Kişiliğin Motivasyon Üzerine Etkisi
Makale
5
dakika
“Yöneticim beni motive etmiyor” “Motivasyonumu kaybettim” sıklıkla duyulan şikayetlerdir. Motivasyon bir şeyi gerçekleştirmek adına sahip olduğumuz, zorluklar karşısında yılmamızı engelleyen, daha iyi olmaya yönlendiren ve devamlılığı itici güçtür, şevktir. Motivasyon acaba içten mi gelir yoksa dıştan mı sorusuna eğitimlerimizde ilk aldığımız cevap dıştan oluyor. Bu cevabı sorgulamaya başladığımızda aslında bizi kimsenin yapmak istemediğimiz, bizim için önemli olmayan bir konuda motive edemediği sonucuna hızlıca ulaşıyoruz. Son zamanların sıklıkla duyduğumuz “ birisi beni motive etsin” isteğinin aslında gerçekçi olmadığını fark ediyoruz. İç uyumu düşük olan kişiler de, olaylar karşısında daha heyecanlı ve coşkulu olurlar. Bu da onların daha “motive” olarak görülmelerini sağlar, buradaki temel nokta ise, kolay motive oldukları gibi, çok kolay da motivasyonları kaybetmeye eğilimlidirler. Hırs yükseldikçe, kişi başarma isteği içerisinde olur, daha fazla satmak, daha çok yükselmek, daha çok kişiyle tanışmak, daha fazla öne çıkmak vb. İş hayatında bu çoğu zaman motivasyon olarak adlandırılır. Sosyalliği yüksek olanlar kolay ilişki kurulabilen, girişken, dışadönük, konuşkan, eğlenceli ve dinamik olarak tanımlanırlar. Bu kişiler başkalarıyla çalışmaktan keyif aldıkları ve zorlandıklarında kendilerini destekleyecek ilişki ağını yaratmış oldukları için motivasyonlarını kolay kolay kaybetmezler.
4
Gelecek Büyük Olasılıkla Beklediğiniz Gibi Gelmeyecek…
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Geleceğinizin endişesi, bugününüzün neşesini kaçırmasın. Bu videoda gelecek endişesi ile yaşamanın kişisel motivasyonumuz üzerindeki olumsuz etkileri açıklanmaktadır.
5
En Kolay Yol Her Zaman En Doğru Yol Olmayabilir.
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Kola yolu herkes seçer. Bu videoda hayatınıza anlam katmak, potansiyelinizin sınırlarını zorlamak ve fark yaratmak için, kolay yolu seçmek yerine alternatif yollar aramanız gerektiği açıklanmaktadır.
6
Sürekli De Aynı Şarkı Dinlenmez Ki…
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Bazen durmak lazım. Bu videoda başarının bile monotonlaşabileceği ve bu gibi durumlarda kişisel motivasyonumuzu arttırabilmek için yapabileceklerimiz açıklanmaktadır.
7
Kime Hesap Vereceğim Ki?
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Kararlarınız mutluluğunuzu arttırıyor mu? Bu videoda yaşam yolculuğunuzda, vereceğiniz karalar ve yaptığınız seçimlerin kişisel motivasyonunuz ile ilişkisi açıklanmaktadır.
8
Normallik' Sanaldır
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Standartlar bizi bağlamaz. Bu videoda kişisel potansiyelimizi ortaya çıkarma yolculuğumuzda önümüze çıkan engeller karşısında yapabileceklerimiz açıklanmaktadır.
9
Tam Anlamıyla Hazır Olmak…
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Fırsat geldiğin de %100 hazır olmak mümkün müdür? Bu videoda hayatın bize getirdiği süprizler karşısında, fırsatları kaçırmamak için yapılması gerekenler açıklanmaktadır.
10
Problemler Çözmek İçindir, Kaçmak İçin Değil!
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Ne kadar hızlı kaçarsanız kaçın, problemler eninde sonunda sizi yakalar. Bu videoda, problemler karşısında nasıl bir tutum sergilemeniz gerektiği açıklanmaktadır.
11
Doğru Tutum
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Doğru tutum özgürleştirir. Bu videoda hayatın içerisinde karşılaştığımız durumlar karşısındaki seçimlerimizin motivasyonumuz üzerindeki etkisi açıklanmaktadır.
12
Doğru Kaynaktan Beslen
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Kaynağın doğrusu, motivasyonumuzu olumlu etkiler. Bu videoda doğru kişilerle olan iletişimimizin motivasyonumuz üzerindeki olumlu etkileri açıklanmaktadır.
13
Harekete Geç!
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Saha kenarında durup eleştirenlerden misiniz, oyuna katılanlardan mı? Bu videoda hayatımızın akışı içinde motivasyonumuzu yüksek tutmak için harekete geçmenin önemi açıklanmaktadır.
14
Olumsuzlukları Kovala!
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Olumsuz enerjiler uzak dursun. Bu videoda bizim enerjimizi tüketen, yaşama sevincimizi törpüleyen kişi ve durumlara karşı yapabileceklerimiz açıklanmaktadır.
15
Kişiselleştirmeyen Özgürleşir
Konu Uzmanı Video
3
dakika
İyilikler kadar kötülükler de hayatın içinde. Bu videoda hayatın akışı içinde sizi olumsuz duygulara sürükleyeme ihtimali olan kişi ve durumlar karşısında kişiselleştirmemeyi seçmenin hayatınıza yapacağı olumlu etkiler açıklanmaktadır.
16
Her Şey İlk Adımla Başlar
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Karalılık, ilk adımı atmadıktan sonra yalnızca iyi niyetten ibarettir. Bu videoda, kişisel olarak verdiğiniz değişim ve gelişim kararlarının gerçekleşebilmesi için atılacak ilk adımın önemi açıklanmaktadır.
17
Şimdiye Odaklan
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Şimdi hayatın ta kendisi. Bu videoda geçmişte yaşananlarda kaybolmak ya da gelecek için yaşamak yerine, bizi heyecanlandıran ve ulaşılabilir hedefler seçerek, sürecin (şimdinin) tadını çıkarmamızın gerekliliği anlatılmaktadır.
18
Her Zaman Başarılı Olmayabilirsiniz
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Her konuda başarılı olmak mümkün değil. Bu videoda, hayatın akışı içinde yaşadığımız olumsuz deneyimlerin gelişimimize olan etkisi açıklanmaktadır.
19
Kişisel Motivasyon İhtiyacı Testi
Öz Değerlendirme
0
dakika
Bu görevde konu ile ilgili kişilerin kendi durumlarını değerlendirebilecekleri bir öz değerlendirme formu yer almaktadır.
20
Kişisel Motivasyon Yaşam Kalitesi
Öz Değerlendirme
0
dakika
Bu görevde konu ile ilgili kişilerin kendi durumlarını değerlendirebilecekleri bir öz değerlendirme formu yer almaktadır.
21
Aksiyon Planı Çıkarma
Uygulama
0
dakika
Bu görevde konuyu pekiştirmek için konu hakkında uygulama yapılması istenilmektedir.
22
Motive Eden Uygulama Kullanma
Uygulama
0
dakika
Bu görevde konuyu pekiştirmek için konu hakkında uygulama yapılması istenilmektedir.
23
Kişisel Motivasyon Psikolojisi
Film İzleme
0
dakika
Bu görevde konunun daha iyi anlaşılabilmesi için konu ile ilgili izlenebilecek filmler önerilmektedir.
24
Kendimizi Nasıl Motive Ederiz?
Film İzleme
0
dakika
Bu görevde konunun daha iyi anlaşılabilmesi için konu ile ilgili izlenebilecek filmler önerilmektedir.
25
Yolculuk Sonu
Özet
0
dakika
Bu görevde eğitimde verilen bilgilerin özeti bir okuma dokümanı içerisinde sunulmuştur.
Başlamadan Önce
1. Modül: Bilgilen
2. Modül: Uzmanına Kulak Ver
3. Modül: Uygula
4. Modül: Faydalan
5. Modül: Hatırla
Herkes
Bu eğitim, kendini geliştirmek isteyen herkese yöneliktir.
Kişisel Mükemmellik
Fenomen
Fenomen Prodüksiyon ve Organizasyon, iş dünyasının yoğun, stresli ve rekabetçi ortamında kurumlar ve çalışanları için eğlenceli, dinamik ve yenilikçi hizmetler sunarak motivasyonu arttıran eğitim çözümleri oluşturmak için kurulmuştur.
Kişisel Mükemmellik
ADS
ADS Danışmanlık; 2000 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmekte ve müşterilerine Eğitim ve İnsan Kaynakları alanında, geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır.
Yöneticilikte Mükemmellik
Baltaş
1983'te kurulan Baltaş Grubu, hizmetleriyle iş hayatında gözlenebilir tutum değişikliği ve ölçülebilir iş sonuçları elde etmeyi amaçlar.

Önerilen Eğitimler

Bu eğitimin kategorisinde bulunan ilginizi çekebilecek diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Hedefleri Belirleyerek Başarıya Ulaşmak
Hedefleri Belirleyerek Başarıya Ulaşmak
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Başarı ve Sonuç Odaklılık
31
dakika
Video
Hedefleri Belirleyerek Başarıya Ulaşmak
Kaynak Dergisi Makaleleri - Verimlilik ve Zaman Yönetimi
Kaynak Dergisi Makaleleri - Verimlilik ve Zaman Yönetimi
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Verimlilik ve Zaman Yönetimi
55
dakika
Okuma Materyali
Kaynak Dergisi Makaleleri - Verimlilik ve Zaman Yönetimi
Planlama ve Organize Etme
Planlama ve Organize Etme
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Verimlilik ve Zaman Yönetimi
30
dakika
Video
Planlama ve Organize Etme
Veri Güdümlü Karar Verme
Veri Güdümlü Karar Verme
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Karar Verme
23
dakika
Video
Veri Güdümlü Karar Verme
Müzakere Konusundaki Uzman Görüşleri
Müzakere Konusundaki Uzman Görüşleri
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Müzakere Becerileri
42
dakika
Video
Müzakere Konusundaki Uzman Görüşleri
Skillsoft İş Etiği - Yetkiyi Kötüye Kullanma Bildirimini Teşvik Etme
Skillsoft İş Etiği - Yetkiyi Kötüye Kullanma Bildirimini Teşvik Etme
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
İş Etiği
5
dakika
Etkileşimli Eğitim
Skillsoft İş Etiği - Yetkiyi Kötüye Kullanma Bildirimini Teşvik Etme
Profesyoneller İçin Müzakere Becerileri
Profesyoneller İçin Müzakere Becerileri
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Müzakere Becerileri
70
dakika
Karma
Profesyoneller İçin Müzakere Becerileri
Communication Skills
Communication Skills
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Etkili İletişim ve İlişki Yönetimi
43
dakika
Video
Communication Skills

Tamamlayıcı Eğitimler

Bu eğitimin faydasını ve etkinliğini artırmak için birlikte alabileceğiniz diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Mehmet Auf: Düşmeyen Kişisel Motivasyon
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Kişisel Motivasyon
57
dakika
Video
Mehmet Auf: Düşmeyen Kişisel Motivasyon
Bu Eğitime Özel Bilgi
Almak İster Misin?
Bizimle İletişime Geçin.
Ad
Soyad
E-Posta Adresi
Telefon Numarası
Firma Adı
pageUrl
Teşekkürler, bilgilerin ilgili birime iletildi!
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.

Teklif Listem


s


Teklif Listem

Teklif listende 50 adet eğitime ulaştın!

Teklif listende 50 adet eğitim bulunuyor. Bu eğitimlere paket aboneliği alarak daha avantajlı bir şekilde erişebilirsin.

Basic

Kurumun temelde ihtiyaç duyacağı, hem özel hem de iş hayatı için gerekli olabilecek, ana konuları ve yetkinlikleri kapsar.

Basic Paketi Kapsar
Premium

Basic Katalog içerisindeki eğitimlere ek olarak, hazır öğrenme deneyimleri haline getirdiğimiz gelişim yolculukları; liderlik eğitimleri ve yenilikçi öğrenme yöntemleri ile hazırlanmış eğitimleri kapsar.