Eğitimi Paylaş
İş'te Mükemmellik

Veri Tabanı ve Erişimi: Microsoft SQL Server Database Management

Eğitimi Paylaş
Veri Tabanı ve Erişimi: Microsoft SQL Server Database Management
enocta image placeholder
Bu Bölümde Veritabanı Nedir?, SQL Nedir?, Veri tabanı ve Elektronik Tablo Arasındaki Farklar Nelerdir?, Veri Tabanı Türleri, Veri Tabanı Yazılımı ve DBMS, MSSQL Veritabanı Motoru (Database Engine) ve Kurulumu, MSSQL Server Management Studio ve Kurulumu, SQL Server Configuration Manager, Windows ve SQL Authentication Nedir?, Veri Tabanı Oluşturma, Tablo Oluşturma, Backup(Yedekleme), Restore İşlemleri, Attach ve Detach İşlemleri, DDL ve DDL Komutları Nelerdir?, Constraints(Kısıtlar) Kavramı, Veri Okuma ve DML, Normalizasyon ve İlişkiler, İlişkisel Verileri Sorgulama, Veri Gruplama ile Group By Sorguları, T-SQL Komutları, View, Functions ve Stored Procedure Kullanımı, Try-Catch Kavramı, Transaction Kavramı Bilgilerini öğrenip Triggers (Tetikleyiciler) ve Sorgu çalışmaları Gerçekleştireceğiz.
  • Veri tabanı hakkında bilgi edinme
  • Veri tabanı komutlarını öğrenme ve uygulayabilme
  • Veri tabanı oluşturabilme
  • Veri tabanı ve elektronik tablo srasındaki farkın anlaşılması
0
Microsoft SQL Server Database Management - Giriş
Konu Uzmanı Video
1
dakika
Bu video, Veri Tabanı ve Erişimi: Microsoft SQL Server Database Management eğitiminde öğrenecekleriniz hakkında genel bilgilendirmelerin yapıldığı bir giriş videosudur.
1
Veri Tabanı
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Bu Bölümde "Veri Tabanı" Kavramını Öğreneceğiz.
2
SQL (Structured Query Language)
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Bu Bölümde "SQL (Structured Query Language)" Kavramını Öğreneceğiz.
3
Veri Tabanı ve Elektronik Tablo Arasındaki Fark
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Bu Bölümde "Veri tabanı" ve "Elektronik Tablo" Arasındaki Farkı Öğreneceğiz.
4
Veri Tabanı Türleri
Konu Uzmanı Video
16
dakika
Bu Bölümde Veri Tabanı Türlerini Öğreneceğiz.
5
Veri Tabanı Yazılımı ve DBMS
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Bu Bölümde "Veri Tabanı Yazılımı" ve "DBMS" Kavramlarını Öğreneceğiz.
6
MSSQL Veritabanı Motoru (Database Engine) ve Kurulum
Konu Uzmanı Video
12
dakika
Bu Bölümde "MSSQL Veritabanı Motoru (Database Engine)" ve Kurulumunu Öğreneceğiz.
7
MSSQL Server Management Studio ve Kurulum
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Bu Bölümde "MSSQL Server Management Studio" ve Kurulumumu Öğreneceğiz.
8
SQL Server Configuration Manager
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Bu Bölümde "SQL Server Configuration Manager" Ayarlarını Öğreneceğiz.
9
SQL Server Management Studio Başlatma
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Bu Bölümde SQL Server Management Studioyu Başlatmayı Öğreneceğiz.
10
Windows ve SQL Authentication
Konu Uzmanı Video
18
dakika
Bu Bölümde Windows ve SQL Authentication Kavramını Öğreneceğiz.
11
Veri Tabanı Oluşturma
Konu Uzmanı Video
8
dakika
Bu Bölümde Veri Tabanı Oluşturma işlemini Öğreneceğiz.
12
Tablo Oluşturma ve Kolon Yapısı
Konu Uzmanı Video
11
dakika
Bu Bölümde Tablo Oluşturma ve Kolon Yapısını Öğreneceğiz.
13
Tablo Satır İşlemleri
Konu Uzmanı Video
9
dakika
Bu Bölümde Tablo Satır işlemlerini Öğreneceğiz.
14
Tablo Tasarımı ve Veri Tabanı Silme
Konu Uzmanı Video
10
dakika
Bu Bölümde Tablo tasarımı ve Veri Tabanı Silmeyi Öğreneceğiz.
15
Backup Restore
Konu Uzmanı Video
10
dakika
Bu Bölümde "Backup" ve "Restore" Kavramlarını Öğreneceğiz.
16
Attach ve Detach
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Bu Bölümde "Attach" ve "Detach" Kavramlarını Öğreneceğiz.
17
DDL Komutları(Create - Alter - Drop)
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Bu Bölümde "DDL Komutlarını (Create - Alter - Drop)" Öğreneceğiz.
18
Veri Tabanı Oluşturma ve Silme
Konu Uzmanı Video
15
dakika
Bu Bölümde Veri Tabanı Oluşturmayı ve Silmeyi Öğreneceğiz.
19
Tablo ve Kolon Oluşturma
Konu Uzmanı Video
9
dakika
Bu Bölümde Tablo ve Kolon Oluşturmayı Öğreneceğiz.
20
Tablo Düzenleme ve Silme
Konu Uzmanı Video
12
dakika
Bu Bölümde Tablo Düzenleme ve Silmeyi Öğreneceğiz.
21
Constraint
Konu Uzmanı Video
10
dakika
Bu Bölümde "Constraint" Kavramını Öğreneceğiz.
22
Primary Key
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Bu Bölümde "Primary Key" Kavramını Öğreneceğiz.
23
Foreign Key
Konu Uzmanı Video
8
dakika
Bu Bölümde "Foreign Key" Kavramını Öğreneceğiz.
24
Unique Key
Konu Uzmanı Video
7
dakika
Bu Bölümde "Unique Key" Kavramını Öğreneceğiz.
25
Check Constraint
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Bu Bölümde "Check Constraint" Kavramını Öğreneceğiz.
26
Null ve Default Constraint
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Bu Bölümde "Null" ve "Default Constraint" Kavramını Öğreneceğiz.
27
Identity
Konu Uzmanı Video
9
dakika
Bu Bölümde "Identity" Kavramını Öğreneceğiz.
28
DML Komutları (Select - Insert - Update - Delete)
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Bu Bölümde "DML Komutlarını (Select - Insert - Update - Delete)" Öğreneceğiz.
29
Northwind Veri Tabanı Restore
Konu Uzmanı Video
11
dakika
Bu Bölümde "Northwind Veri Tabanı Restore" Kavramını Öğreneceğiz.
30
Select ve Alias
Konu Uzmanı Video
10
dakika
Bu Bölümde "Select" ve "Alias" Kavramlarını Öğreneceğiz.
31
Select Distinct
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Bu Bölümde "Select Distinct" Kavramını Öğreneceğiz.
32
Select Top
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Bu Bölümde "Select Top" Kavramını Öğreneceğiz.
33
Where
Konu Uzmanı Video
8
dakika
Bu Bölümde "Where" Kavramını Öğreneceğiz.
34
And Or Not
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Bu Bölümde "And" "Or" ve "Not" Kavramlarını Öğreneceğiz.
35
Order By
Konu Uzmanı Video
7
dakika
Bu Bölümde "Order By" Kavramını Öğreneceğiz.
36
Insert Into Null Values Default
Konu Uzmanı Video
11
dakika
Bu Bölümde "Insert Into" "Null Values" ve "Default" Kavramlarını Öğreneceğiz.
37
Update
Konu Uzmanı Video
6
dakika
Bu Bölümde "Update" Kavramını Öğreneceğiz.
38
Delete
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Bu Bölümde "Delete" Kavramını Öğreneceğiz.
39
Truncate
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Bu Bölümde "Truncate" Kavramını Öğreneceğiz.
40
Min ve Max
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Bu Bölümde "Min ve Max" Kavramlarını Öğreneceğiz.
41
Count Avg Sum
Konu Uzmanı Video
6
dakika
Bu Bölümde "Count" "Avg" ve "Sum" Kavramlarını Öğreneceğiz.
42
Like ve Wildcards
Konu Uzmanı Video
9
dakika
Bu Bölümde "Like" ve "Wildcards" Kavramlarını Öğreneceğiz.
43
In Between
Konu Uzmanı Video
7
dakika
Bu Bölümde "In" ve "Between" Kavramlarını Öğreneceğiz.
44
Denormalizasyon
Konu Uzmanı Video
6
dakika
Bu Bölümde "Denormalizasyon" Kavramını Öğreneceğiz.
45
Normalizasyon
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Bu Bölümde "Normalizasyon" Kavramını Öğreneceğiz.
46
Önemli 3 Normalizasyon
Konu Uzmanı Video
28
dakika
Bu Bölümde Önemli 3 Normalizasyon Kavramını Öğreneceğiz.
47
Diyagramlar ile Çalışmak
Konu Uzmanı Video
15
dakika
Bu Bölümde Diyagramlar ile Çalışmayı Öğreneceğiz.
48
İlişki Nedir?
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Bu Bölümde "İlişki" Kavramını Öğreneceğiz.
49
İlişkilerin Örneklenmesi
Konu Uzmanı Video
21
dakika
Bu Bölümde Örnekler ile İlişkileri Öğreneceğiz.
50
Join
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Bu Bölümde "Join" Kavramını Öğreneceğiz.
51
Inner Join
Konu Uzmanı Video
8
dakika
Bu Bölümde "Inner Join" Kavramını Öğreneceğiz.
52
Left Join
Konu Uzmanı Video
9
dakika
Bu Bölümde "Left Join" Kavramını Öğreneceğiz.
53
Right Join
Konu Uzmanı Video
8
dakika
Bu Bölümde "Right Join" Kavramını Öğreneceğiz.
54
Full Join
Konu Uzmanı Video
6
dakika
Bu Bölümde "Full Join" Kavramını Öğreneceğiz.
55
Union - Union All
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Bu Bölümde "Union" ve "Union All" Kavramlarını Öğreneceğiz.
56
Sub Query
Konu Uzmanı Video
8
dakika
Bu Bölümde "Sub Query" Kavramını Öğreneceğiz.
57
Group By
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Bu Bölümde "Group By" Kavramını Öğreneceğiz.
58
Aggregate Functions
Konu Uzmanı Video
15
dakika
Bu Bölümde "Aggregate Functions" Kavramını Öğreneceğiz.
59
Having ile Gruplamaları Filtreleme
Konu Uzmanı Video
9
dakika
Bu Bölümde "Having" ile Gruplamaları Filtrelemeyi Öğreneceğiz.
60
Sorularla Sorgu Çalışmaları - 1
Konu Uzmanı Video
1
dakika
Bu Bölümde Sorularla Sorgu Çalışmalarını Gerçekleştireceğiz.
61
Sorularla Sorgu Çalışmaları - 2
Konu Uzmanı Video
9
dakika
Bu Bölümde Sorularla Sorgu Çalışmalarını Gerçekleştireceğiz.
62
Sorularla Sorgu Çalışmaları - 3
Konu Uzmanı Video
10
dakika
Bu Bölümde Sorularla Sorgu Çalışmalarını Gerçekleştireceğiz.
63
Sorularla Sorgu Çalışmaları - 4
Konu Uzmanı Video
11
dakika
Bu Bölümde Sorularla Sorgu Çalışmalarını Gerçekleştireceğiz.
64
Sorularla Sorgu Çalışmaları - 5
Konu Uzmanı Video
14
dakika
Bu Bölümde Sorularla Sorgu Çalışmalarını Gerçekleştireceğiz.
65
Sorularla Sorgu Çalışmaları - 6
Konu Uzmanı Video
17
dakika
Bu Bölümde Sorularla Sorgu Çalışmalarını Gerçekleştireceğiz.
66
View
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Bu Bölümde "View" Kavramını Öğreneceğiz.
67
DML ile View Oluşturma
Konu Uzmanı Video
12
dakika
Bu Bölümde "DML" ile View Oluşturmayı Öğreneceğiz.
68
Editor ile View Oluşturma
Konu Uzmanı Video
17
dakika
Bu Bölümde "Editor" ile View Oluşturmayı Öğreneceğiz.
69
Variables
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Bu Bölümde "Variables" Kavramını Öğreneceğiz.
70
If - Else -YE
Konu Uzmanı Video
6
dakika
Bu Bölümde "If" ve "Else" Kavramlarını Öğreneceğiz.
71
Case When
Konu Uzmanı Video
12
dakika
Bu Bölümde "Case When" Kavramını Öğreneceğiz.
72
Null Function
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Bu Bölümde "Null Function" Kavramını Öğreneceğiz.
73
Select Into
Konu Uzmanı Video
6
dakika
Bu Bölümde "Select Into" Kavramını Öğreneceğiz.
74
Insert Into Select
Konu Uzmanı Video
8
dakika
Bu Bölümde "Insert Into Select" Kavramını Öğreneceğiz.
75
Stored Procedure Oluşturma
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Bu Bölümde Stored Procedure Oluşturmayı Öğreneceğiz.
76
Stored Procedure Kullanma
Konu Uzmanı Video
18
dakika
Bu Bölümde Stored Procedure Kullanmayı Öğreneceğiz.
77
Stored Procedure Parametrede Null
Konu Uzmanı Video
12
dakika
Bu Bölümde Stored Procedure Parametrede "Null" Kavramını Öğreneceğiz.
78
User Defined Function
Konu Uzmanı Video
1
dakika
Bu Bölümde "User Defined Function" Kavramını Öğreneceğiz.
79
Scalar-valued Function
Konu Uzmanı Video
13
dakika
Bu Bölümde "Scalar-valued Function" Kavramını Öğreneceğiz.
80
Tabled-valued Function Oluşturma
Konu Uzmanı Video
13
dakika
Bu Bölümde "Tabled-valued Function" Oluşturmayı Öğreneceğiz.
81
Tabled-valued Function Kullanma
Konu Uzmanı Video
13
dakika
Bu Bölümde "Tabled-valued Function" Kullanmayı Öğreneceğiz.
82
Try-Catch
Konu Uzmanı Video
10
dakika
Bu Bölümde "Try-Catch" Kavramını Öğreneceğiz.
83
Transaction
Konu Uzmanı Video
23
dakika
Bu Bölümde "Transaction" Kavramını Öğreneceğiz.
84
Triggers (Tetikleyiciler)
Konu Uzmanı Video
13
dakika
Bu Bölümde "Triggers (Tetikleyiciler)" Kavramını Öğreneceğiz.
85
After Update Trigger
Konu Uzmanı Video
10
dakika
Bu Bölümde "After Update Trigger" Kavramını Öğreneceğiz.
86
After Delete Trigger
Konu Uzmanı Video
8
dakika
Bu Bölümde "After Delete Trigger" Kavramını Öğreneceğiz.
87
Instead Of Insert Trigger
Konu Uzmanı Video
13
dakika
Bu Bölümde "Instead Of Insert Trigger" Kavramını Öğreneceğiz.
88
Instead Of Update Trigger
Konu Uzmanı Video
7
dakika
Bu Bölümde "Instead Of Update Trigger" Kavramını Öğreneceğiz.
89
Instead Of Delete Trigger
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Bu Bölümde "Instead Of Delete Trigger" Kavramını Öğreneceğiz.
90
Microsoft SQL Server Database Management - Çıkış
Konu Uzmanı Video
1
dakika
Bu video, Veri Tabanı ve Erişimi: Microsoft SQL Server Database Management eğitiminde aktarılan konular hakkında toparlayıcı ve özet bilgilerin yer aldığı bir kapanış videosudur.
Modül 1: Giriş
Modül 2: DDL
Modül 3: Constraints
Modül 4: Reading Data ve DML
Modül 5: Normalizasyon ve İlişkiler
Modül 6: İlişkisel Verileri Sorgulama
Modül 7: Grouping Data
Modül 8: Örnekler
Modül 9: View
Modül 10: T-SQL
Modül 11: Functions - Stored Procedure
Modül 12: Ekstra Konular
Herkes
Bu eğitim, kendini geliştirmek isteyen herkese yöneliktir.
İş'te Mükemmellik
Kampüs365
Kampüs365, 1999 yılında e-öğrenme alanında faaliyet göstermek üzere kurulan Advancity’nin gittikçe genişleyen ürün ve hizmet çeşitliliğini tek bir çatı altında, bütünsel bir yaklaşımla sunmayı hedefleyen markasıdır.

Önerilen Eğitimler

Bu eğitimin kategorisinde bulunan ilginizi çekebilecek diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Ürün Yönetimi: Ürün Yöneticileri İçin Deney Tasarımı ve Uygulaması (Deney Tasarlamak ve Uygulamak)
Ürün Yönetimi: Ürün Yöneticileri İçin Deney Tasarımı ve Uygulaması (Deney Tasarlamak ve Uygulamak)
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Ürün Yönetimi
42
dakika
Video
Ürün Yönetimi: Ürün Yöneticileri İçin Deney Tasarımı ve Uygulaması (Deney Tasarlamak ve Uygulamak)
Outlook 2016: E-postaları Biçimlendirmek
Outlook 2016: E-postaları Biçimlendirmek
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Bilişim Teknolojileri
60
dakika
Video
Outlook 2016: E-postaları Biçimlendirmek
BES Paketi
BES Paketi
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Sigortacılıkta Mükemmellik
1495
dakika
Etkileşimli Eğitim
BES Paketi
Tekstil Zincir Mağazasında Hizmette Mükemmellik
Tekstil Zincir Mağazasında Hizmette Mükemmellik
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Satış Geliştirme
15
dakika
Etkileşimli Eğitim
Tekstil Zincir Mağazasında Hizmette Mükemmellik
Mükemmel Müşteri Hizmeti için Becerilerinizi Geliştirme
Mükemmel Müşteri Hizmeti için Becerilerinizi Geliştirme
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Müşteri Duyarlılık
21
dakika
Video
Mükemmel Müşteri Hizmeti için Becerilerinizi Geliştirme
Excel'de Formüllerle Çalışma
Excel'de Formüllerle Çalışma
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Bilişim Teknolojileri
115
dakika
Video
Excel'de Formüllerle Çalışma
Programlamaya Giriş: JavaScript Kavramları
Programlamaya Giriş: JavaScript Kavramları
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Programlama
192
dakika
Video
Programlamaya Giriş: JavaScript Kavramları
Ürün Yönetimi: Ürün Yöneticileri İçin Rekabet ve Pazar Analizleri
Ürün Yönetimi: Ürün Yöneticileri İçin Rekabet ve Pazar Analizleri
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Ürün Yönetimi
37
dakika
Video
Ürün Yönetimi: Ürün Yöneticileri İçin Rekabet ve Pazar Analizleri

Tamamlayıcı Eğitimler

Bu eğitimin faydasını ve etkinliğini artırmak için birlikte alabileceğiniz diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Veri Tabanı ve Erişimi: ADO.NET
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Programlama
248
dakika
Video
Veri Tabanı ve Erişimi: ADO.NET
Veri Tabanı ve Erişimi: DAPPER
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Programlama
269
dakika
Video
Veri Tabanı ve Erişimi: DAPPER
Veri Tabanı ve Erişimi: ENTITY FRAMEWORK & EF CORE
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Programlama
652
dakika
Video
Veri Tabanı ve Erişimi: ENTITY FRAMEWORK & EF CORE
Bu Eğitime Özel Bilgi
Almak İster Misin?
Bizimle İletişime Geçin.
Ad
Soyad
E-Posta Adresi
Telefon Numarası
Firma Adı
pageUrl
Teşekkürler, bilgilerin ilgili birime iletildi!
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.

Teklif Listem


s


Teklif Listem

Teklif listende 50 adet eğitime ulaştın!

Teklif listende 50 adet eğitim bulunuyor. Bu eğitimlere paket aboneliği alarak daha avantajlı bir şekilde erişebilirsin.

Basic

Kurumun temelde ihtiyaç duyacağı, hem özel hem de iş hayatı için gerekli olabilecek, ana konuları ve yetkinlikleri kapsar.

Basic Paketi Kapsar
Premium

Basic Katalog içerisindeki eğitimlere ek olarak, hazır öğrenme deneyimleri haline getirdiğimiz gelişim yolculukları; liderlik eğitimleri ve yenilikçi öğrenme yöntemleri ile hazırlanmış eğitimleri kapsar.