Eğitimi Paylaş
İş'te Mükemmellik

C# ile Baştan Sona CRM Uygulaması Projesi

Eğitimi Paylaş
C# ile Baştan Sona CRM Uygulaması Projesi
enocta image placeholder
Bu Bölümde Proje Detayları ve İş Akışı, Admin Template ve Proje Oluşturma, GitHub Reposu Oluşturma ve İnceleme, Template'in Proje İçine Alınması, Menü Ayarlamaları, Layout Top NavBar ve Footer Düzenlemeleri, Dashboard Sayfası Tasarımı, Müşteriler Sayfası Tasarımı, Proje Mimarisi, Services, DataAccess ve Entities Katmanı Oluşturma, Generic Repository Yapısını Oluşturma, Services Katmanında ClientService Yapısı, UI Katmanı için ViewModels Yapısı Oluşturma, Toastr Kütüphanesi Kullanımı, AJAX ile İşlem Yapsı ve Validation Ayarlamaları, CRUD İşlemleri (Müşteri, Kullanıcı, Görev, Talep), Login Sayfası, Dashboard Sayfası, Bildirim Yönetimi, Fake Veri ile Yığın Veri Oluşturma ve Authentication İçin Auth Filter ve Rol Güvenliği Sağlamayı öğrenerek örnek çalışmalar Oluşturacağız.
  • Örnek uygulamada kullanılan işlemleri uygulayabilme
  • Örnekler yardımı ile kendi proje uygulamasını geliştirebilme
  • Proje detayları hakkında bilgi edinme
  • Verilen örnek uygulamanın önemini kavrama
0
C# ile Baştan Sona CRM Uygulaması Projesi - Giriş
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Bu video, C# ile Baştan Sona CRM Uygulaması Projesi eğitiminde öğrenecekleriniz hakkında genel bilgilendirmelerin yapıldığı bir giriş videosudur.
1
Proje Detayları ve İş Akışı
Konu Uzmanı Video
15
dakika
Bu Bölümde CRM Proje Örneğinde Proje Detayları ve İş Akışı Aşamasını Öğreneceğiz.
2
Admin Template ve Proje Oluşturma
Konu Uzmanı Video
14
dakika
Bu Bölümde CRM Proje Örneğinde Admin Template ve Proje Oluşturma Aşamasını Öğreneceğiz.
3
GitHub Reposu Oluşturma ve İnceleme
Konu Uzmanı Video
8
dakika
Bu Bölümde CRM Proje Örneğinde GitHub Reposu Oluşturma ve İnceleme Aşamasını Öğreneceğiz.
4
Template'in Proje İçine Alınması
Konu Uzmanı Video
18
dakika
Bu Bölümde CRM Proje Örneğinde Template'in Proje İçine Alınması Aşamasını Öğreneceğiz.
5
Menü Ayarlamaları
Konu Uzmanı Video
18
dakika
Bu Bölümde CRM Proje Örneğinde Menü Ayarlamaları Aşamasını Öğreneceğiz.
6
Layout Top NavBar ve Footer Düzenlemeleri
Konu Uzmanı Video
22
dakika
Bu Bölümde CRM Proje Örneğinde Layout Top NavBar ve Footer Düzenlemeleri Aşamasını Öğreneceğiz.
7
Dashboard Sayfası Tasarımı
Konu Uzmanı Video
11
dakika
Bu Bölümde CRM Proje Örneğinde Dashboard Sayfası Tasarım Aşamasını Öğreneceğiz.
8
Müşteriler Sayfası Tasarımı
Konu Uzmanı Video
16
dakika
Bu Bölümde CRM Proje Örneğinde Müşteriler Sayfası Tasarım Aşamasını Öğreneceğiz.
9
Müşteri Sayfası Yeni Ekleme ve Arama Inputları
Konu Uzmanı Video
12
dakika
Bu Bölümde CRM Proje Örneğinde Müşteri Sayfası Yeni Ekleme ve Arama Inputları Aşamasını Öğreneceğiz.
10
Müşteri Sayfası Modal Ekleme
Konu Uzmanı Video
7
dakika
Bu Bölümde CRM Proje Örneğinde Müşteri Sayfası Modal Ekleme Aşamasını Öğreneceğiz.
11
Layout'da Menü Seçiminin Gösterilmesi
Konu Uzmanı Video
12
dakika
Bu Bölümde CRM Proje Örneğinde Layout'da Menü Seçiminin Gösterilmesi Aşamasını Öğreneceğiz.
12
Services, DataAccess ve Entities Katmanı Oluşturma
Konu Uzmanı Video
16
dakika
Bu Bölümde CRM Proje Örneğinde Services, DataAccess ve Entities Katmanı Oluşturma Aşamasını Öğreneceğiz.
13
Müşteri Veri Tabanı İşlemleri için Client Repository Oluşturma
Konu Uzmanı Video
14
dakika
Bu Bölümde CRM Proje Örneğinde Müşteri Veri Tabanı İşlemleri için Client Repository Oluşturma Aşamasını Öğreneceğiz.
14
Generic Repository Yapısını Oluşturma
Konu Uzmanı Video
18
dakika
Bu Bölümde CRM Proje Örneğinde Generic Repository Yapısını Oluşturma Aşamasını Öğreneceğiz.
15
Services Katmanında ClientService Yapısı
Konu Uzmanı Video
12
dakika
Bu Bölümde CRM Proje Örneğinde Services Katmanında ClientService Yapısını Öğreneceğiz.
16
UI Katmanı için ViewModels Yapısı Oluşturma
Konu Uzmanı Video
12
dakika
Bu Bölümde CRM Proje Örneğinde UI Katmanı için ViewModels Yapısını Oluşturmayı Öğreneceğiz.
17
Müşteriler Sayfası Veri Listeleme ve Fake Insert
Konu Uzmanı Video
17
dakika
Bu Bölümde CRM Proje Örneğinde Müşteriler Sayfası Veri Listeleme ve Fake Insert Aşamasını Öğreneceğiz.
18
Veri Tabanı Oluşturma ve Migration
Konu Uzmanı Video
9
dakika
Bu Bölümde CRM Proje Örneğinde Veri Tabanı Oluşturma ve Migration Aşamasını Öğreneceğiz.
19
Yeni Müşteri Oluşturma Modal Tasarımı
Konu Uzmanı Video
20
dakika
Bu Bölümde CRM Proje Örneğinde Yeni Müşteri Oluşturma Modal Tasarım Aşamasını Öğreneceğiz.
20
Yeni Müşteri Modal Verilerini Ajax ile Gönderme - 1
Konu Uzmanı Video
13
dakika
Bu Bölümde CRM Proje Örneğinde Yeni Müşteri Modal Verilerini Ajax ile Gönderme Aşamasını Öğreneceğiz.
21
Yeni Müşteri Modal Verilerini Ajax ile Gönderme - 2
Konu Uzmanı Video
8
dakika
Bu Bölümde CRM Proje Örneğinde Yeni Müşteri Modal Verilerini Ajax ile Gönderme Aşamasını Öğreneceğiz.
22
Ajax Response Yapısının Genellenmesi
Konu Uzmanı Video
13
dakika
Bu Bölümde CRM Proje Örneğinde Ajax Response Yapısının Genellenmesi Aşamasını Öğreneceğiz.
23
Modal da Validation(Error) İşaretinin Gösterimi
Konu Uzmanı Video
15
dakika
Bu Bölümde CRM Proje Örneğinde Modal da Validation (Error) İşaretinin Gösterim Aşamasını Öğreneceğiz.
24
Toastr Eklentisi ve Hata/Başarılı Mesajlarının Gösterilmesi
Konu Uzmanı Video
13
dakika
Bu Bölümde CRM Proje Örneğinde Toastr Eklentisi ve Hata/Başarılı Mesajlarının Gösterilme Aşamasını Öğreneceğiz.
25
Müşteri Düzenleme Modal Ayarlamaları
Konu Uzmanı Video
17
dakika
Bu Bölümde CRM Proje Örneğinde Müşteri Düzenleme Modal Ayarlama Aşamasını Öğreneceğiz.
26
Müşteri Bilgilerinin Düzenleme Modal 'ına Getirilmesi
Konu Uzmanı Video
12
dakika
Bu Bölümde CRM Proje Örneğinde Müşteri Bilgilerinin Düzenleme Modal'ına Getirilmesi Aşamasını Öğreneceğiz.
27
Müşteri Bilgilerinin Veri Tabanında Güncellenmesi
Konu Uzmanı Video
14
dakika
Bu Bölümde CRM Proje Örneğinde Müşteri Bilgilerinin Veri Tabanında Güncellenmesi Aşamasını Öğreneceğiz.
28
Detay ile Müşteri Bilgilerinin Modal Olarak Gösterilmesi
Konu Uzmanı Video
9
dakika
Bu Bölümde CRM Proje Örneğinde Detay ile Müşteri Bilgilerinin Modal Olarak Gösterilmesi Aşamasını Öğreneceğiz.
29
Müşteri Silme İşlemi Sağlanması
Konu Uzmanı Video
12
dakika
Bu Bölümde CRM Proje Örneğinde Müşteri Silme İşlemini Öğreneceğiz.
30
Müşteri Listesinde Arama Ayarları
Konu Uzmanı Video
12
dakika
Bu Bölümde CRM Proje Örneğinde Müşteri Listesinde Arama Ayarlarını Öğreneceğiz.
31
Müşteri Listesinde Arama İşlemi
Konu Uzmanı Video
22
dakika
Bu Bölümde CRM Proje Örneğinde Müşteri Listesinde Arama İşlemini Öğreneceğiz.
32
Müşteri Sayfası HTML Refactoring
Konu Uzmanı Video
16
dakika
Bu Bölümde CRM Proje Örneğinde Müşteri Sayfası HTML Refactoring Aşamasını Öğreneceğiz.
33
Login Sayfası Tasarımı
Konu Uzmanı Video
13
dakika
Bu Bölümde CRM Proje Örneğinde Login Sayfası Tasarımı yapabilmeyi Öğreneceğiz.
34
Kullanıcı Repository Sınıfı Oluşturma
Konu Uzmanı Video
18
dakika
Bu Bölümde CRM Proje Örneğinde Kullanıcı Repository Sınıfı Oluşturma Aşamasını Öğreneceğiz.
35
Kullanıcı Service Sınıfı Oluşturma
Konu Uzmanı Video
11
dakika
Bu Bölümde CRM Proje Örneğinde Kullanıcı Service Sınıfı Oluşturma Aşamasını Öğreneceğiz.
36
Login Sayfası Authenticate İşlemi
Konu Uzmanı Video
19
dakika
Bu Bölümde CRM Proje Örneğinde Login Sayfası Authenticate İşlemini Öğreneceğiz.
37
Layout'da Login Duruma Göre Menü Ayarlama ve Logout
Konu Uzmanı Video
19
dakika
Bu Bölümde CRM Proje Örneğinde Layout da Login Duruma Göre Menu Ayarlama ve Logout Aşamasını Öğreneceğiz.
38
Kullanıcı Yönetimi İşlemleri Detay 1
Konu Uzmanı Video
14
dakika
Bu Bölümde CRM Proje Örneğinde Kullanıcı Yönetim İşlemlerinin Detaylarını Öğreneceğiz.
39
Kullanıcı Yönetimi İşlemleri Detay 2
Konu Uzmanı Video
8
dakika
Bu Bölümde CRM Proje Örneğinde Kullanıcı Yönetim İşlemlerinin Detaylarını Öğreneceğiz.
40
Görev Yönetim İşlemleri
Konu Uzmanı Video
22
dakika
Bu Bölümde CRM Proje Örneğinde Görev Yönetim İşlemlerini Öğreneceğiz.
41
Bildirim Oluşturma ve Yönetme
Konu Uzmanı Video
22
dakika
Bu Bölümde CRM Proje Örneğinde Bildirim Oluşturma ve Yönetme Aşamasını Öğreneceğiz.
42
Sistem Giriş - Çıkış Loglama
Konu Uzmanı Video
8
dakika
Bu Bölümde CRM Proje Örneğinde Sistem Giriş - Çıkış Loglama Aşamasını Öğreneceğiz.
43
Talep Yönetim İşlemleri
Konu Uzmanı Video
19
dakika
Bu Bölümde CRM Proje Örneğinde Talep Yönetim İşlemlerini Öğreneceğiz.
44
Mock Veri İle Fake Veri Oluşturma
Konu Uzmanı Video
8
dakika
Bu Bölümde CRM Proje Örneğinde Mock Veri İle Fake Veri Oluşturma Aşamasını Öğreneceğiz.
45
Dashboard Sayfası İşlemleri
Konu Uzmanı Video
18
dakika
Bu Bölümde CRM Proje Örneğinde Dashboard Sayfası İşlemlerini Öğreneceğiz.
46
Auth Filter ile Login ve Role Güvenliği Sağlama
Konu Uzmanı Video
11
dakika
Bu Bölümde CRM Proje Örneğinde Auth Filter ile Login ve Role Güvenliği Sağlama Aşamasını Öğreneceğiz.
47
C# ile Baştan Sona CRM Uygulaması Projesi - Çıkış
Konu Uzmanı Video
1
dakika
Bu video, C# ile Baştan Sona CRM Uygulaması Projesi eğitiminde aktarılan konular hakkında toparlayıcı ve özet bilgilerin yer aldığı bir kapanış videosudur.
Modül 1: Proje Detayları
Modül 2: Proje Mimarisi
Modül 3: CRUD İşlemleri
Modül 4: Session ve Login İşlemleri
Modül 5: Sayfalar
Herkes
Bu eğitim, kendini geliştirmek isteyen herkese yöneliktir.
İş'te Mükemmellik
Kampüs365
Kampüs365, 1999 yılında e-öğrenme alanında faaliyet göstermek üzere kurulan Advancity’nin gittikçe genişleyen ürün ve hizmet çeşitliliğini tek bir çatı altında, bütünsel bir yaklaşımla sunmayı hedefleyen markasıdır.

Önerilen Eğitimler

Bu eğitimin kategorisinde bulunan ilginizi çekebilecek diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
İşletme Gelişimi İçin Çevik Bir Kültür Benimsemek
İşletme Gelişimi İçin Çevik Bir Kültür Benimsemek
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Organizasyonel Gelişim
25
dakika
Etkileşimli Eğitim
İşletme Gelişimi İçin Çevik Bir Kültür Benimsemek
Bankacılar İçin İş İngilizcesi
Bankacılar İçin İş İngilizcesi
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Bankacılar İçin Mükemmellik
50
dakika
Etkileşimli Eğitim
Bankacılar İçin İş İngilizcesi
Hizmet Sektörüne Yönelik Örneklerle ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
Hizmet Sektörüne Yönelik Örneklerle ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Kalite
150
dakika
Etkileşimli Eğitim
Hizmet Sektörüne Yönelik Örneklerle ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
Kalite Liderliği
Kalite Liderliği
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Kalite
72
dakika
Video
Kalite Liderliği
Müşteri Hizmetleri: Müşteri İhtiyaçlarını Keşfetme
Müşteri Hizmetleri: Müşteri İhtiyaçlarını Keşfetme
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Müşteri Duyarlılık
31
dakika
Video
Müşteri Hizmetleri: Müşteri İhtiyaçlarını Keşfetme
Finansal Matematik
Finansal Matematik
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Bankacılar İçin Mükemmellik
120
dakika
Etkileşimli Eğitim
Finansal Matematik
Temel Bankacılık
Temel Bankacılık
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Bankacılar İçin Mükemmellik
60
dakika
Etkileşimli Eğitim
Temel Bankacılık
Müşteri Deneyimi Tasarımı ve Performans Takibi
Müşteri Deneyimi Tasarımı ve Performans Takibi
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Çağrı Merkezinde Mükemmellik
47
dakika
Video
Müşteri Deneyimi Tasarımı ve Performans Takibi

Tamamlayıcı Eğitimler

Bu eğitimin faydasını ve etkinliğini artırmak için birlikte alabileceğiniz diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Net Programlama: ASP.NET Core MVC
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Programlama
1713
dakika
Video
Net Programlama: ASP.NET Core MVC
Net Programlama: ASP.NET Core Razor Pages
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Programlama
322
dakika
Video
Net Programlama: ASP.NET Core Razor Pages
Net Programlama: ASP.NET Core WEB API
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Programlama
978
dakika
Video
Net Programlama: ASP.NET Core WEB API
Net Programlama: Windows Form Application Programming
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Programlama
740
dakika
Video
Net Programlama: Windows Form Application Programming
Bu Eğitime Özel Bilgi
Almak İster Misin?
Bizimle İletişime Geçin.
Ad
Soyad
E-Posta Adresi
Telefon Numarası
Firma Adı
pageUrl
Teşekkürler, bilgilerin ilgili birime iletildi!
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.

Teklif Listem


s


Teklif Listem

Teklif listende 50 adet eğitime ulaştın!

Teklif listende 50 adet eğitim bulunuyor. Bu eğitimlere paket aboneliği alarak daha avantajlı bir şekilde erişebilirsin.

Basic

Kurumun temelde ihtiyaç duyacağı, hem özel hem de iş hayatı için gerekli olabilecek, ana konuları ve yetkinlikleri kapsar.

Basic Paketi Kapsar
Premium

Basic Katalog içerisindeki eğitimlere ek olarak, hazır öğrenme deneyimleri haline getirdiğimiz gelişim yolculukları; liderlik eğitimleri ve yenilikçi öğrenme yöntemleri ile hazırlanmış eğitimleri kapsar.