Eğitimi Paylaş
Kişisel Mükemmellik

Yapıcı Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme Gelişim Yolculuğu

Eğitimi Paylaş
Yapıcı Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme Gelişim Yolculuğu
enocta image placeholder
Bu eğitimde, genel olarak ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan "eleştirel düşünmeyi" geliştirerek "yapıcı eleştirel düşünme" olarak geliştirmeyi planlıyoruz. Dünya Ekonomik Forumu'nun bahsettiği yetkinliklerden biri olan "yapıcı eleştirel düşünme ve problem çözme" yetisi, çeşitli özellikler de barındırmaktadır. Bunlardan bazıları; problem çözme yetisi, bilgi ve verileri doğru kullanmak, neden-sonuç ilişkisini doğru kurabilmek, kök-neden analizini ve neden-neden analizini doğru yapabilmek, beyin fırtınasının çeşitli tekniklerini öğrenmek ve uygulamaktır. Özetle, Yapıcı Eleştirel Düşünme (YED) tüm bu özellikleri öğrenme ve doğru bir şekilde analiz ederek hepsini aynı anda sentezleyerek kullanmaktan geçmektedir.
  • Yapıcı eleştirel düşünmeninin tanımını yapar
  • Yapıcı eleştirel düşünmenin yararlarını sıralar
  • Beynin işleyişinin fizyolojik kökenlerini kavrar
  • Algılama hataları ve çerçeveleme etkisi kavramlarını tanır
  • Algılama hataları ve çerçeveleme etkisinini sebep olduğunu yanıslamaları bilir
  • Problem çözme tekniklerini sıralar
  • Problem çözme tekniklerini tanımlar
  • Problemlerin kök nedenlerine inmeyi bilir
1
Yapıcı Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme Gelişim Yolculuğu'na Hoş Geldin
Konu Uzmanı Video
6
dakika
Bu videoda gelişim yolculuğunun ana hedefinden ve bölümlerinden ve ek olarak Yapıcı Eleştirel Düşünme gelişim yolculuğuna neden ihtiyaç duyulduğundan, hayatımıza nasıl ekleyebileceğimizden bahsedeceğiz.
2
Yapıcı Eleştirel Düşünmenin Tanımı
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Eleştirel Düşünme genel olarak ülkemizde kötü bir tanım olarak algılansa da aslında hepimizin günlük hayatında kullanması gereken bir kavramdır. Buradan yola çıkarak Eleştirel Düşünme'nin başına 'Yapıcı' kelimesini getirerek hem eleştirel düşünmeyi hem de yapıcı bir şekilde bunu değiştirip düzenlemeyi getiriyoruz. Bu videoda Yapıcı Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme gelişim yolculuğunun tanımlamasından devam edeceğiz.
3
Yapıcı Eleştirel Düşünmenin Yararları
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Yapıcı Eleştirel Düşünme'nin tanımının önceki videoda yapmıştık. Bu videoda ise bize ve hayatımıza kattığı yararlardan devam edeceğiz. YED'in hayatımıza kattığı dört tane yarardan söz edebiliriz. Bunlar; *Gerçeklerle Yüzleşmek *Doğru Bilgiler Işığından Düşünmek ve Karar vermek *Varsayımlarımızı Sorgulamak *Karmaşık Bir Dünyada Daha Doğru Analiz Yapmak 'tır. Şimdi bunları videoda detaylı bir şekilde inceleyelim.
4
Yapıcı Eleştirel Düşünme Yol Haritamız
Keşfetme
0
dakika
Bu görevde kişinin konu hakkında araştırıp daha detaylı bilgi sahibi olabilmesi ve keşfetmesi için yeni konular verilmektedir.
5
Beynin İşleyişi ve Karar Verme Sistemimiz -1
Konu Uzmanı Video
8
dakika
YED'de en önemli olaylardan biri de beynimizin nasıl çalıştığını bilmektir. Beynimizin nasıl çalıştığını bilirsek, buna uygun olarak YED'i ona uyarlayabilir ve hayatımıza daimi olarak ekleme yapabiliriz. Beynimiz bazı rutinleri ve mevcut yolları kullanmayı sevmektedir. Belli düşünce kalıplarını kullanmayı sever ve yenilikleri aslında sandığımız kadar kolay kabullenmez. Beynimizin yaklaşık altı tane sistemsel özelliği bulunmaktadır. İlk dört özelliği bu videoda inceleyeceğiz.
6
Rutin Olaylar ve Düşünme Kalıpları
Makale Okuma
0
dakika
Bu görevde konu hakkında daha derin bilgilere sahip olmak için konu ile ilgili makaleler tavsiye edilmektedir.
7
Beynin İşleyişi ve Karar Verme Sistemimiz -2
Konu Uzmanı Video
10
dakika
Bir önceki videoda beynimizin sistemsel özelliklerinden olan ilk dört maddesini incelemiştik. Bunlar, sürekli aynı rutinlerle çalışma, düşünce kalıplarının dışına çıkamama, farklı seçenekleri devre dışı bırakma ve varsayımları sorgulama, risklerden kaçınma şeklinde detaylandırmıştık. Bu videomuzda ise kalan iki maddeyi inceleyeceğiz. İlk maddemiz, çerçeveleme etkisi nedir ve ne gibi düşünce farklılıklarına sebep olur sorunun yanıtını aramak olacak. Son maddemiz ise duygusal çarpıtların ne olduğu, algılarımızı ve karar vermemizi nasıl etkilediğine dair detaylandırma yapmak olacak. Böylece beynimizin işleyişi ve karar verme sistemimizi artık daha net olarak biliyor olacağız.
8
Algılama Hataları ve Çerçeveleme Etkisi Soruları
Etkileşimli Eğitim
10
dakika
Beynin İşleyişi ve Karar Verme Sistemimiz videolarını tamamladıktan sonra bu konuda etkileşimli bir e-pratik eğitimi ile çerçeveleme etkisini daha yakından tanıma şansı elde edeceğiz. Örnek olayları inceleyerek çerçeveleme etkisini daha net anlayacak ve algılama hataları konusuna daha hakim olabileceksiniz.
9
Problem Nedir ve Nasıl Net Tanımlanır?
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Problem konusu herkesin bildiğini sandığı ama aslında tam olarak hakim olmadığı bir konudur. Aslında YED tanımına göre problemin birçok tanımı olmakla birlikte, biz birkaç tanımı ve örnekleri birleştirerek şu tanımı kullanabiliriz: "Üzerinde düşünülebilecek, iyileştirilebilecek, etkinliği/verimliliği geliştirilebilecek her şey." YED ile birlikte bu tanımı yaptıktan ve birkaç şartı inceledikten sonra, daha net tanım yapmayı, neden-sonuç ilişkisini kurmayı, rakamsal ve somut örnekleri kullanmayı öğreneceğiz.
10
Bilgileri Doğru Kullanmak ve Derlemek
Motion Graphic
3
dakika
Problemi inceledikten sonra bunu problemle daha net ilişkilendirmek için atılacak ilk adımlardan biri, bilgileri doğru kullanmaktır. Peki bu tam olarak ne demek? Beynimiz, her şeyi tamamen objektif olarak algılayamayabilir ama bizi gerçeklerden uzaklaştıran algıların farkına vararak daha objektif bir şekilde yaklaşabilmemiz mümkün olabilir. Bunu yapmaya çalışacağız. Burada dört ana başlığımız olacak; *Daha fazla veri toplamaya çalışabiliriz. *Verilerin yetersiz olduğu durumlarda kişisel gözlemlerden yararlanabiliriz. *Eğer bilgi sahibi değilsek, kesin ve başkalarını etkileyebilecek yorumlar yapmamalıyız. *Bilmiyorsak bilmiyorum diyebilmeliyiz. Şimdi bunları detaylı olarak inceleyelim.
11
Neden-Sonuç İlişkilerini Doğru Tespit Edebilmek
Motion Graphic
2
dakika
Problemi inceledikten sonra bunu problemle daha net ilişkilendirmek için atılacak ilk adımlardan biri, neden-sonuç ilişkisi doğru tespit edebilmektir. Bu konunun bir diğer önemli hususu, YED gelişim yolculuğu boyunca sık sık birçok konuda karşımıza çıkacak olmasıdır. Bu nedenle detaylı bir şekilde incelemesini yapalım: Eğer neden-sonuç ilişkisi doğru bir şekilde kurulamazsa kök sebebe doğru bir şekilde inilemez ve bu da problemi çözemeyeceğimiz manasını taşımaktadır. Videoda detaylı örnekleri bu konuyu ele alacağız.
12
Rakamları Kullanmak, Gerçekçi ve Doğru Bilgiler Vermek
Motion Graphic
3
dakika
Problemi inceledikten sonra bunu problemle daha net ilişkilendirmek için atılacak ilk adımlardan biri, rakamları kullanmak, gerçekçi ve doğru bilgiler vermektir. Hepimiz iş hayatında her daim bahanelere sığınan insanlarla karşılaşmışızdır. Bu tür insanlar genellikle, birçok mazeret öne sürerek asıl gerçeği gizlemeye hatta üstünü kapatmaya çalışabilirler. YED metadolojisine göre bir problemi çözmek demek, onu tamamen rakamsal ve gerçek bilgilerle ifade etmeyi gerektirir. Elimizde bulunan verileri mutlaka doğru analiz etmeli, rakamlarla ilişkisini kurmalı ve varsayımsal değil, gerçek bilgilerle açıklamalıyız.
13
Vaka: Yatırım Kararı
Etkileşimli Eğitim
8
dakika
Rakamları Kullanmak, Gerçekçi ve Doğru Bilgiler Vermek konusunu bir de vaka çalışması ile inceleyelim. Bir şirkette çalışan iki farklı yöneticinin yatırım kararı almak için patronlarını ikna etmeye çalışması anlatılmaktadır. Coşkun Bey, rakamlardan ve gerçek bulgulardan uzak bir görüntü çizerken; Güven Bey ise tamamen rasyonel bir karar alma mekanizmasına sahiptir. Sizce kimin fikirleri size daha yakın gelecek?
14
Varsayımları Sorgulamak
Motion Graphic
2
dakika
"Algılama Sorunları" kısmında da incelediğimiz üzere, beynimiz daha önceki bilgilerimize dayanarak karar verme konusunda oldukça isteklidir. Mevcut patika ve deneyimleri kullanarak hemen karar verme ve bir yargıya varma konusunda doğal bir eğilime sahiptir. Bu videomuzda bu sorunu nasıl engelleyebileceğimize dair önlemleri ele alacağız.
15
Makale: Varsayımları Sorgulama ile İlgili Örnekler
Okuma Materyali
5
dakika
Varsayımları Sorgulamak konusuna bağlı olarak birkaç örnek olay ile bu konudaki incelememizi derinleştirelim. Örnek olaylar; öğrenme ve iş yapış stilleri, futbolda puanlama sistemi, klavye ve otomotiv sistemleridir.
16
Bir Varsayımda Bulun!
Etkileşimli Eğitim
7
dakika
Varsayımları Sorgulamak konusuna eğlenceli bir etkileşimli bölüm ile devam ediyoruz. Size verilen örnek sözleri kimin söyleyeceğine dair bir varsayımda bulunun!
17
Neden-Neden Analizi -1
Konu Uzmanı Video
6
dakika
Problem çözme ve analiz teknikleri bölümündeki ilk videomuz neden-neden analizi ile devam ediyoruz. Bu videoda çok işimize yarayacak kök nedene inme yöntemini öğreneceğiz. Bu analiz yöntemi, üretim metodolojilerinin verimliliğinin arttırılması sürecinde oldukça işe yaramaktadır. İki adet örnek olay incelemesinde kök-nedene neden ve nasıl inilmesi gerektiğini, hangi soruların sorulacağını, ana nedeni bulmanın önemini ve çözüme hızlı etkisini inceleyeceğiz.
18
Neden-Neden Analizi -2
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Problem çözme ve analiz teknikleri bölümündeki ilk videomuz neden-neden analizi ile devam ediyoruz. Bu videoda çok işimize yarayacak kök nedene inme yöntemini öğreneceğiz. Bu analiz yöntemi, üretim metodolojilerinin verimliliğinin arttırılması sürecinde oldukça işe yaramaktadır. İki adet örnek olay incelemesinde kök-nedene neden ve nasıl inilmesi gerektiğini, hangi soruların sorulacağını, ana nedeni bulmanın önemini ve çözüme hızlı etkisini inceleyeceğiz.
19
Makale: Mustafa Kemal Atatürk'ün Hastalığı
Okuma Materyali
4
dakika
Neden-neden analizinin önemini bir de Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşadığı bu vaka çalışması ile inceleyelim. Atatürk'ün hastalığının gerçek nedeninin bulunamayışı, kök nedene inilemeyişi ve devamında gelen olaylar silsilesindeki olayı çözme yetersizliği bu vaka çalışmasında detaylı olarak incelenmiş.
20
Problemlerin Kök Nedenlerini Bulmada Dikkat Etmemiz Gereken Noktalar
Motion Graphic
3
dakika
“Neden-Neden Analizi” videosunda problemin kök nedenine inmenin öneminden bahsetmiştik. Bir problemin kök nedenine inebilmek demek, problemin bize görünen unsurlarının altında yatan gerçek nedenlerini bulabilmek demektir. Ancak bu nedenlere ulaşırken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Bunları kısaca inceleyelim.
21
5N1K Analizi
Motion Graphic
2
dakika
Hepimizin bildiği 5N1K analizine bir de YED gözünden bakalım. 5N1K analizinde bilindiği üzere her harf bir soruya karşılık gelmektedir. *Ne? *Nerede? *Ne Zaman? *Neden/Niçin? *Nasıl? *Kim? Sorularından oluşan bu analiz süreci YED ile birlikte farklı bir boyut kazanıyor. Detaylı bir şekilde inceleyelim.
22
Makale: 5N1K Analizi ile Trafik Kazalarının Nedenlerinin İrdelenmesi
Okuma Materyali
7
dakika
5N1K analiz yöntemini kullanarak Trafik Kazalarının Nedenlerinin İrdelenmesi vaka çalışmasını tamamlayalım.
23
5N1K Analizi Yapma
Uygulama
0
dakika
Bu görevde konuyu pekiştirmek için konu hakkında uygulama yapılması istenilmektedir.
24
Bir Olayın Analizinde Sonuca Etki Eden Unsurları Belirleme Yöntemleri
Motion Graphic
6
dakika
Süreç Felsefesi yaklaşımına göre dünyadaki her şey birbiriyle ilişkilidir. Kelebek Etkisi'ni de örnek olarak verebileceğimiz bu olaylar silsilesinde yine de analiz yapabilmek adına birkaç yöntemimiz bulunmaktadır. Bu yöntemlere bir bakalım: *5N1K Analizi *Dış faktörlerin etkileri *Rakamsal analizler *İzolasyon yöntemi.
25
Pareto Analizi ve Önceliklendirme
Motion Graphic
3
dakika
Pareto Analizi, ünlü fizikçi Vilfredo Pareto'nun Pareto Prensibi'nden yola çıkılarak oluşturulmuş bir analiz türüdür. Pareto Prensibi günümüzde Pareto Kuralı, 80/20 Kuralı veya 80’e 20 Kuralı gibi isimlerle de adlandırılmaktadır. Bu kurala göre her şey belli bir dengede olmalıdır. Dağılımlar ise yine bu dengeye uygun yapılmalıdır. İş dünyasında oldukça fazla kullanılan bu analiz türünü inceleyelim.
26
Pareto Analizi
Makale Okuma
0
dakika
Bu görevde konu hakkında daha derin bilgilere sahip olmak için konu ile ilgili makaleler tavsiye edilmektedir.
27
Sıkıştırma ve Genişletme Tekniği
Motion Graphic
4
dakika
Adından da anlaşılacağı üzere bu teknik, probleme birbirinin zıttı olan iki doğrultuda yaklaşmamıza yardımcı olmakta, böylece olası algı hatalarımızı azaltmaktadır. İki aşamalı olan “Problemi Sıkıştırma” ve “Problemi Genişletme” kısımlarında “Neden” ve/veya “Niçin”li sorular ardı ardına sorularak problemin gerçek boyutu ortaya çıkarılmaya çalışılır. Videonun sonunda bu tekniği öğreneceksiniz.
28
Yaratıcı Grup Çalışmaları: Beyin Fırtınası Metotları
Motion Graphic
10
dakika
Bu son bölümde hepimizin bildiği Beyin Fırtınası'na bir göz atacağız. Bu videoda beyin fırtınası metotlarını, toplantı öncesi/sırası/sonrasında yapılacaklar, klasik beyin fırtınası, yıkıcı-yapıcı beyin fırtınası, yazılı beyin fırtınası, yazılı beyin fırtınası havuzu, yazılı beyin fırtınası 6-3-5 ve son olarak Nilüfer BF türünü inceleyeceğiz.
29
Beyin Fırtınası Metotları Egzersizi
Uygulama
0
dakika
Bu görevde konuyu pekiştirmek için konu hakkında uygulama yapılması istenilmektedir.
30
Yenilikçilik için Pratik İpucu - Asıl Nihai Amaç (A.N.A.) ve Egzersiz
Konu Uzmanı Video
7
dakika
Yaratıcı düşünebilmenin her yerde ve her zaman kullanılabilecek çok basit ama o derece değerli kuralı “alışılagelmiş (klasik) çözüm yolunu geliştirmeye değil, çözümün getirmesi beklenen fonksiyona (yarara) odaklanmaktır”. Bu videoda herkese klasik değil, farklı yönlerden düşünme ve inceleme yeteneğini fark ettirecek, yaratıcı düşünmeyi tetikleyecek, farklı uygulama yöntemlerini keşfettirecek bir sürece gireceksiniz.
31
Sınırların Ötesinde (Kutunun Dışında) Düşünmek
Motion Graphic
2
dakika
Kutunun dışında düşünmek metaforu aslında tam olarak geçmişteki deneyimlerimizden, düşünce kalıplarımızdan ve ön yargılarımızdan sıyrılarak yeni-yaratıcı yollar açmamızı ifade eder. Bu videoda kutunun içindeki yaşamımızı ve kutunun dışında olmanın yararlarını göreceğiz.
32
Genel Kapanış Videosu
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Bu gelişim yolculuğunun sonunda birlikte birçok yeni kavram, analiz yöntemi ve yapıcı düşünmenin önemini fark ettik. Bundan sonraki süreçte gerek iş yaşamında gerekse günlük yaşamımızda bu yöntemleri kullanarak çözüme daha çabuk ulaşma ve kök nedeni bulma konusunda çaba sarf etmeliyiz. Tüm bunların daha da etkili olması, daha iyi bir kariyer yapabilmek için eğitimde yaptığınız uygulamalarınızı yapmaya devam etmeniz son derece önemlidir.
33
Yolculuk Sonu
Özet
0
dakika
Bu görevde eğitimde verilen bilgilerin özeti bir okuma dokümanı içerisinde sunulmuştur.
Başlamadan Önce
1. Modül: Yapıcı Eleştirel Düşünme
2. Modül: Yapıcı Eleştirel Düşünmenizi Geliştirebileceğiniz Yöntemler
3. Modül: Problem Çözme ve Analiz Teknikleri
4. Modül: Yaratıcı Çözüm Geliştirme Yöntemleri
Hatırla
Herkes
Bu eğitim, kendini geliştirmek isteyen herkese yöneliktir.
Kişisel Mükemmellik
Sürekli Gelişim
Firmamızdan eğitim ve/veya danışmanlık hizmetini alacak kurumsal müşterimizin, sektörlerinin ve ayrıca katılımcılarının özelliklerini dikkate alarak ihtiyaca göre tasarlanan eğitim içerikleri, müşterimize özel programlar ve çözümler sunulabilmektedir.

Önerilen Eğitimler

Bu eğitimin kategorisinde bulunan ilginizi çekebilecek diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Psikolojik Bağışıklığı Güçlendirme
Psikolojik Bağışıklığı Güçlendirme
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Duygusal Zeka
52
dakika
Video
Psikolojik Bağışıklığı Güçlendirme
Podcast Paketi - İş Yönetimi
Podcast Paketi - İş Yönetimi
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Genel Yetkinlik
96
dakika
Podcast
Podcast Paketi - İş Yönetimi
Kişisel Güç ve İtibar
Kişisel Güç ve İtibar
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Kişisel Güç ve Güvenilirlik
13
dakika
Video
Kişisel Güç ve İtibar
Moda Geçer Stil Kalır
Moda Geçer Stil Kalır
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Profesyonellik
54
dakika
Video
Moda Geçer Stil Kalır
Varsayımlarınızla Yüzleşmek
Varsayımlarınızla Yüzleşmek
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Kritik Düşünme
14
dakika
Video
Varsayımlarınızla Yüzleşmek
Mehmet Auf: Stresle Başa Çıkma Yolları - (İşaret Dili)
Mehmet Auf: Stresle Başa Çıkma Yolları - (İşaret Dili)
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Stres Yönetimi
64
dakika
Video
Mehmet Auf: Stresle Başa Çıkma Yolları - (İşaret Dili)
Kaynak Dergisi Makaleleri - Etkili İletişim
Kaynak Dergisi Makaleleri - Etkili İletişim
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Etkili İletişim ve İlişki Yönetimi
140
dakika
Okuma Materyali
Kaynak Dergisi Makaleleri - Etkili İletişim
Çevik Yaşam Manifestosu
Çevik Yaşam Manifestosu
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Çevik Düşünme
31
dakika
Video
Çevik Yaşam Manifestosu

Tamamlayıcı Eğitimler

Bu eğitimin faydasını ve etkinliğini artırmak için birlikte alabileceğiniz diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Çevik Düşünme Gelişim Yolculuğu
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Çevik Düşünme
87
dakika
Karma
Çevik Düşünme Gelişim Yolculuğu
Dijital Çağda Yenilikçilik ve Yaratıcılık Gelişim Yolculuğu
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Yenilikçilik ve Yaratıcılık
157
dakika
Karma
Dijital Çağda Yenilikçilik ve Yaratıcılık Gelişim Yolculuğu
Problem Çözme Teknikleri
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Problem Çözme
75
dakika
Etkileşimli Eğitim
Problem Çözme Teknikleri
Problem Çözme ve Karar Verme Video Serisi
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Problem Çözme
62
dakika
Video
Problem Çözme ve Karar Verme Video Serisi
Bu Eğitime Özel Bilgi
Almak İster Misin?
Bizimle İletişime Geçin.
Ad
Soyad
E-Posta Adresi
Telefon Numarası
Firma Adı
pageUrl
Teşekkürler, bilgilerin ilgili birime iletildi!
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.

Teklif Listem


s


Teklif Listem

Teklif listende 50 adet eğitime ulaştın!

Teklif listende 50 adet eğitim bulunuyor. Bu eğitimlere paket aboneliği alarak daha avantajlı bir şekilde erişebilirsin.

Basic

Kurumun temelde ihtiyaç duyacağı, hem özel hem de iş hayatı için gerekli olabilecek, ana konuları ve yetkinlikleri kapsar.

Basic Paketi Kapsar
Premium

Basic Katalog içerisindeki eğitimlere ek olarak, hazır öğrenme deneyimleri haline getirdiğimiz gelişim yolculukları; liderlik eğitimleri ve yenilikçi öğrenme yöntemleri ile hazırlanmış eğitimleri kapsar.