Eğitimi Paylaş
Yöneticilikte Mükemmellik

Ekip Yönetimi Gelişim Yolculuğu

Eğitimi Paylaş
Ekip Yönetimi Gelişim Yolculuğu
enocta image placeholder
Başarılı ve etkin bir ekip kurmanın sırları, Türkiye'nin kültürel özelliklerine uygun ekip yönetimi ve ekip yönetiminin ince ayrıntılarına odaklanan "Ekip Yönetimi Gelişim Yolculuğu", liderlik ve yönetim becerilerinizi geliştirmek isteyenler için idealdir. Bu eğitim, etkili bir ekip oluşturmanın temel prensiplerini ve ekibinizden yenilikçi ve kalıcı çözümler almanın yollarını derinlemesine inceler. Eğitim süresince, ekip oluşturma ve yönetme konusunda pratik beceriler edinirken, Türkiye özgü kültürel dinamiklerin ekip yönetimine nasıl entegre edilebileceğini de öğrenirsiniz. Ayrıca, ekip içinde yenilikçi fikirlerin nasıl teşvik edileceği ve kalıcı çözümlerin nasıl üretileceği konusunda bilgi sahibi olursunuz. Hızla değişen iş dünyasında ekibinizle birlikte başarılı olabilmek için gerekli olan ekip yönetimi stratejilerini ve tekniklerini öğrenerek, liderlik yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz.
  • Başarılı ve etkin bir ekip kurmanın ipuçlarını keşfetme
  • Ekibi ödüllendirmenin önemini kavrama
  • Ekip çalışmasını tanıma
  • Ekip çalışmasının önemini kavrama
  • Ekip performansını geliştirmek için gerekli püf noktalarını kavrama
  • Ekipte güven duygusu oluşturma
0
Ekip Yönetimi Gelişim Yolculuğu'na Hoş Geldin
Motion Graphic
2
dakika
 Bu video Ekip Yönetimi Gelişim Yolculuğu hakkında bilgi verrmektedir. 
1
Ekip Çalışmasının Büyüleyici Hikayesi
Makale
5
dakika
Bu makalede Attalar diğer adlarıyla Yaprak kesici karıncalar , amazon ormanlarında yürüttükleri olağanüstü ekip çalışması, organizasyon anlatılmaktadır. Yaprak kesici karıncalarn dünyası, iş yaşamında ekip çalışmasının temelini oluşturan kavramlar ve o kavramların işlerlik kazanmasıyla ortaya çıkan mükemmeliği farklı bir açıdan sergilemektedir. Bireysel güçler, bireysel yetenekler ve çabalar bir amaç doğrultusunda uyum içinde birleştirildiğinde başarı için tükenmez bir güç elde edilebileceğini gösteriyor.
2
Ekip Çalışmasını Kolaylaştıran Davranışlar
Konu Uzmanı Video
1
dakika
Bazı tutum ve davranışlar birlikte çalışmayı kolaylaştırır, bazıları da zorlaştırır. Bu videoda ekip çalışmasını kolaylaştıran sekiz tutum ve davranış sıralanmıştır.
3
Ekip Çalışmasını Zorlaştıran Kişiler
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Bazı tutum ve davranışlar birlikte çalışmayı kolaylaştırır, bazıları da zorlaştırır. Bu videoda ekip çalışmasını zorlaştıran dokuz tutum ve davranış sıralanmıştır.
4
Ekip Çalışması için Cehennemlik Günahlar
Konu Uzmanı Video
5
dakika
İnançlarımız sorgulamadığımız doğrulardan oluşur ve bunlar bazen bizim istemediğimiz sonuçlar doğurur. Bu video Türkiye'de yöneticilerin doğru olduğuna inanarak savundukları görüşlerden derlenmiştir.
5
Etkin Ekipler ve Duygusal Zeka
Makale
5
dakika
1990'lı yıllardan itibaren duygusal zeka üzerinde çalışan Goleman, dört faktör üzerinde durmakta, kişinin kendisiyle ilgili farkındalığı, kendini yönetebilmesi, sosyal farkındalığı ve ilişkilerini yönetebilmesinin, duygusal zekanın düzeyini belirlediğini belirtmektedir. Goleman'a göre, duygusal yetkinlikler iş hayatında üstün başarıya öncülük eden kişisel ve sosyal becerilerdir ve duygusal zeka temeli üzerinde gelişirler. Başka bir deyişle duygusal yetkinliklerin kazanılması için belli düzeyde duygusal zeka gereklidir. Duygusal zekamız duygusal yetkinlikleri kazanma başarımızı etkilemektedir. Örneğin duygusal zekanın bir boyutu olan başkalarını anlama becerisi, diğer insanları ikna etmek, etkilemek gibi belirli bir duygusal yetkinliğin temelini oluşturmaktadır. Aynı zamanda kişinin daha iyi dinlemesine, daha sağlıklı kararlar almasına da yol açar. Sosyal farkındalık ve ilişkileri yönetebilme boyutu da bir duygusal yetkinlik olan müşteri odaklılığın kaynağıdır.
6
Türkiye'de Ekip Çalışmasında Zorluklar
Makale
5
dakika
1994-2002 yılları arasında, haftada en az bir kere üç veya beş günlük versiyonunu yönettiğim Ekip Oluşturma ve Geliştirme seminerleri sırasında, Türkiye'deki uluslararası, ulusal kurumsal olan olmayan büyük, küçük bir noktada veya ülke çapında çok noktada iş yapan endüstriyel üretim yapan veya hizmet üreten her türlü kuruluş, deyim yerindeyse en mahrem sırlarını benimle paylaştı ve çalışma hayatıyla ilgili çok değerli ve eşsiz bir deneyim kazanmamı sağladı. Bütün bu süre içinde, Türkiye'ye özgü ve çalışma hayatını derinden etkileyen özellikleri saptama fırsatım oldu. Bu özelliklerde en çarpıcı olanlar bana göre olgunlaşma eksikliği be güven eksikliğidir. Normal koşullarda durulma döneminin, ortak bir değer sistemi geliştirme yönünde olması gerekirken, Türkiye'de iş hayatında bu süreç, “ben sana dokunmayayım, sen de bana dokunma” olarak formüle edilebilecek bir “sessiz anlaşma” ya dönüşmektedir. Çalışanlar nezaket zırhı ile kendilerini diğerlerinden uzak tutmakta ve ortaya çıkan sükûnet, uyumlu çalışma ortamı varmış gibi algılanmaktadır.
7
Ekip Uygun Toprakta Gelişir
Makale
5
dakika
Bireyin kendini tanımlaması ve toplu yaşamda kendine biçtiği rolle ilgilidir. Türk kültüründe toplulukçuluğun yüksek olması sonucunda, aidiyet ihtiyacının önemli olduğunu, kişiler arasında bağlılıkların ve karşılıklı bağımlılıkların, ekip içi dayanışmanın güçlü olduğunu, kararların danışılarak alındığını, bireysel davranış ve yaklaşımların genelde bencillik olarak algılandığını görüyoruz. Bu özellikler, ekibin gelişimi açısından önemli olan fikir ayrılıklarının ve çatışmaların yaşanmasını zorlaştırmakta, bireylerin daha homojen bir yapının parçası olmaya meyilli olmalarına, suyu bulandırmaktan çekinmelerine sebep olmaktadır. Toplumlarda kişilerarası güç ilişkilerini açıklayan güç uzaklığının geniş olması, çalışanların yöneticilerine zor ulaşmalarına, ulaşabilseler dahi mesafeli olmalarına ve kendilerini serbestçe ifade edememelerine sebep olmaktadır. Bireylerin belirsizlik karşısında yaşadıkları duyguları, değişime ve farklılıklara karşı yaklaşımlarını tanımlar. Belirsizlikten kaçınmanın yüksek olması, risk almak konusunda çok istekli olmadığımızı, eşeğimizi sağlam kazığa bağlamayı sevdiğimizi, yeniliklere karşı temkinli yaklaştığımızı, inisiyatif kullanmaktansa ne yapacağımızın söylenmesini tercih ettiğimizi gösteriyor.
8
Türkiye’de Ekip Çalışmasının Serüveni
Makale
5
dakika
Prof. Dr. Acar Baltaş ve Prof. Dr. Zuhal Baltaş dünyayı saran “ekip çalışması” fırtınasına, İngiltere'de konuk öğretim üyesi olarak görev yaptıkları yıllarda tanık oldular. Türkiye'de, bir ekip oluşturma ve geliştirme semineri başlatmaya karar verdiler. Türk kültürünün özgün değerlerinin ekip çalışmasına sağlam bir temel oluşturacağını sezinliyor, ekipleri zorlayacak kültürel özelliklerin ise güçlü bir eğitimle aşılabileceğine inanıyorlardı. Sonraki yıllarda Türk iş dünyasında dalga dalga yayılarak güçlü bir etki yaratan Baltaş-Baltaş EOG (Ekip Oluşturma ve Geliştirme) semineri böyle doğdu.
9
İyi Yönetici Etkin Ekip Kurar
Konu Uzmanı Video
4
dakika
İyi bir yönetici, kendi mesleki kariyerini birlikte çalıştığı kişilere teslim ettiğinin bilincindedir. Bu videoda etkin bir ekip kurmanın temelini oluşturan dört özellik anlatılmıştır.
10
Başarılı Bir Ekip Kurmanın Sırları
Etkileşimli Eğitim
15
dakika
Günümüzde artan rekabet ve karlılığın giderek düşmesi kurumsal yapıda hiyerarşinin zayıflamasına, karşılıklı bağımlılığın ve etkileşimin artmasına yol açmıştır. Yeni iş ikliminde gelişmeyi ve büyümeyi belirleyen pazar payı, stratejik plan ve teknoloji gibi unsurlardan çok, bunları gerçekleştiren çalışanlardır. Günümüzde etkin çalışmanın gerekliliği olarak öne çıkan ekip çalışması, bu gelişmelerin bir sonucudur. Bu durumda ekip liderlerine önemli görevler düşmektedir. Bu eğitimde ekip liderinin işine yarayacak başarılı ekip kurmanın sırları anlatılmaktadır.
11
Ekip İnşa Etme - Marshall Goldsmith
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Marshall Goldsmith, ekip inşa etmeye yönelik basit, hızlı ve etkili yöntemler anlatıyor.
12
Mükemmel Bir Ekip Oluşturmak - Nicole Piasecki
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Nicole Piasecki'nin aldığı en iyi tavsiye en yetenekli kişiyi alıp doğru pozisyona oturtmak (İyiden Mükemmele Jim Collins)
13
Küllerinden Doğan Bir Ekip
Makale
5
dakika
12 Dev Adam'ın 2005 Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndan tek bir galibiyetle geri dönmesi o günlerde basketbol camiasında büyük yankı yaratmıştı. Takımda büyük çekişmelerin yaşandığına dikkat çeken genel menajer Hakyemez “Milli Takım'ın takım olamadığını” söylüyordu. Bu sözler gündeme bomba gibi düştü. Hakyemez, şöyle devam ediyordu: “Mehmet, takımda kimseyi umursamıyor. Bulgaristan maçında takımın en iyisi olan Mirsad'a sürekli hakaret etti. Tanjevic'in sorusuna cevap bile vermeyip kafasını çevirdi. Mirsad takımda hiç sevilmiyor. Kimseyle dostluğu yok. O yüzden de en küçük hatasında azarlanıyor, küfürlere maruz kalıyor. Kerem'in kaprisleri bitmiyor.”
14
Hayat Kurtarmaya Adanmış Bir Ekip: 112 Acil Servis
Makale
5
dakika
Öyle üç rakam söyleyin ki, “yardımı, acıyı, üzüntüyü, sevinci, korkuyu, hızı, vefayı, cefayı, uykusuzluğu, 24 saat 7 gün kesintisizliği”, çağrıştırsın!.. Evlendiğiniz günü mü hatırladınız? Yaklaştınız, çünkü bu kavramların hepsi aile yaşamını hatırlatıyor. Belki de 112 ekibini iş hayatındaki ekiplerden ayıran en önemli özellik, 24 saati bir aile gibi yaşamaları ve bu arada işlerini yapmalarıdır. Yemek yerken, lavabodayken, telefonla konuşurken, çay içerken, uyurken, kitap okurken, göreve çıkış emri gelir ve her şeyi bırakıp, ekibinizle birlikte belirsizliğe doğru yola çıkarsınız.
15
Yeteneklerden Oluşan Bir Ekip Kurmak - Joseph Eckroth
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Joseph Eckroth, bu videoda takımdaki yeteneklerin birlikte çalışmalarının şirketin gücünü ortaya koyduğundan bahsetmektedir.
16
Etkili Bir Takımın Temellerini Atmak
Etkileşimli Eğitim
21
dakika
Bir projenin başarısını belirlerken, takımların nasıl kurulduğu önemli bir rol oynar. Etkili takım yönetimi, hedefleri ve davranış standartlarını açıkça öne çıkaran güçlü bir takım liderliği gerektirir. Bu eğitimimizde, takım gelişimi ve iş birliğine en uygun yüksek performanslı takım üyelerini seçmek için kullanabileceğiniz stratejilerin beş aşamasını öğreneceksiniz. Aynı zamanda takım hedefleri belirleme, takımda çalışan bireylere görevler atama ve anlaşmazlıkları minimuma indirgeyip, takım çalışmasını optimize etmek için takım üyelerinin nasıl davranması gerektiğine dair spesifik kurallar belirlemeye yönelik temellere dair de bilgi alacaksınız.
17
Ekip Kurma
Çalışma Kitabı Doldurma
0
dakika
Bu görevde iletilen dokuman doğrultusunda çalışma kitabının doldurulması beklenmektedir.
18
Ekip Liderini Bekleyen Sorumluluklar
Makale
5
dakika
Ekip Lideri… Bu iki kelime sorumluluk ve heyecan yüklü bir anlam taşımaktadır. Çünkü işinizin tanımı ne olursa olsun, ekip üyeleri ve üst yönetim sizden belirli sorumlulukları yerine getirmenizi bekleyecektir. Vizyon, ortak amacın belirlenerek ekibin uzaktaki bir hedefe bir arada çalışarak ulaşmasıdır. Lider tarafından açık olarak ifade edilen vizyon ekip üyelerinde ilgi ve merak uyandırır. Eğer vizyonunuzun arkasında bir değerler sistemi varsa, bir yol göstericiniz de var demektir. Ekip ortamında yaşanan sosyal etkileşim, bireylerde psikolojik bir değişime neden olur ve ekip çalışmasını kolaylaştırır. Güven ve ilgi hemen karşılığı alınan birşey olmadığından üyeler lidere ve diğer ekip arkadaşlarına güvenebilecekleri konusunda ikna edilmelidir. Sorumluluk ve yükümlülük duygusu gelişmiş sonuç odaklı şirketlerde, açık, zamana bağlı hedefler, ortak değerlere sahip ekiplerin, engeller ne olursa olsun, söz verdikleri sonuçları elde etmesini sağlar. İş yaşamında duygusal zekası yüksek kişilerin, işbirliğine, dolayısıyla ekip çalışmasına daha yatkın, daha güvenilir, daha esnek, iç motivasyonu yüksek, daha iyimser ve çevrelerinde daha çok kabul gören kişiler oldukları gözlemlenmektedir.
19
Ekiplerde Kırılganlık Noktası: Çatışma Çözme
Makale
5
dakika
Günümüz iş yaşamında, çalışanlar arasında karşılıklı bağımlılığın önemi arttıkça, şirketlerde ekip çalışmaları da hız kazanmaktadır. Farklı bireylerin oluşturduğu ekiplerdeki, kaynak, bilgi ve fikir çeşitliliği ekibe büyük yarar sağlar. Ancak bu çeşitlilik beraberinde çatışmayı da getirir. Ekip çalışmasının önemi arttıkça, çatışma çözme becerilerini geliştirme ihtiyacı da büyümektedir. Baltaş eğitim programları arasında en çok tercih edilen programların başında gelen “Çatışma Çözme” programı, ekiplerde çatışma çözmenin en önemli sorunlardan biri olduğunu göstermektedir. Yapıcı bir tarz ile çatışma çözme becerisi elde edilmeden ekipten iyi bir performans beklenemez. Çatışma nedenlerini, ekip ve ekip üyeleri üzerinde yaratacağı etkiyi önceden tahmin etmek zordur. Ekip içinde kendisini yenik hisseden bir üyenin bulunması, çatışmayı olumsuz bir hale dönüştürür. Ekip üyeleri arasında oluşan “güvensizlik” ve “şüphe”, ekip içerisinde gerginliğin ortaya çıkmasına neden olur. Kişiler arasında gelişen “tedbirlilik” ile beslenen olumsuz çatışma çok kısa zamanda ekibi yok eder.
20
Orkestradan Bir Ekip Yaratmak…
Makale
5
dakika
Bana göre müzik, dünyayı ve yaşamı anlamanın yollarından biri. Benim dünyayla yüz yüze gelme yöntemim. Aslında müziğe çok geç yaşta başlayanlardanım. Altı yaşında piyanoya başladım, ama o kadar ilgisiz ve tembeldim ki, piyano hocasının yanında uyuyakalırdım bir yıl sonra bıraktım. On dokuz yaşında, İngiltere'de mühendislik okumaya başladığım sırada bu ülkede bambaşka bir müzik ortamıyla karşılaştım, “Müzisyen olacağım” diye tutturdum ve Londra City Üniversitesi Guildhall Konservatuarı'na girdim. Müzik yapmaya karar veren kişinin tüm hayatını müzikle geçirmeye hazır ve istekli olması gerekir. Benim için dünyanın en büyük bestecisi olmakla Güneydoğu Anadolu'da bir ilkokulun müzik öğretmeni olmak arasında hiçbir fark yok.
21
Kendimi İçinde Bulduğum Gruplardan Nasıl Ekip Oluşturabilirim?
Makale
5
dakika
Kendimi şu ya da bu şekilde içinde bulduğum ekiplerle çalışırken beklenmedik düzeyde verim alır, öğrenirim. Verimli sonuç alamadığımda, daha da fazla öğrendiğimi söylemeliyim. Bu ekipleri aslında ben toplamıyorum. Her seferinde bambaşka kişilerle, bir çocuğun uyum zorluğunu aşabilmesi gibi bir görevi gerçekleştirilebilmek için bir araya geliyoruz. Örnek vereceğim klinik uygulamalar, oldukça zor ve sorumluluk düzeyi yüksek bir alan olduğundan, iş ve yönetim hayatına aktarılabilirliği mümkün bir kaynak.
22
Türk Kültürü Ekip Çalışmasına Ne Kadar Yatkın?
Makale
5
dakika
Türk kültürü, ekip çalışmasına daha yatkın olduğu halde bu konuda dünyanın en bireyci toplumlarından bilgi aktarımı yapmak, büyük bir çelişkidir. Bilimsel araştırmalara göre, Türk kültürü bireycilik ve toplumculuk ölçeğinde, toplumculuğa daha yakındır. İnsan kaynakları alanında 21. yüzyılın ilk çeyreğine üç kavram damgasını vuracaktır: Bunlar, ekip çalışması, liderlik ve eğitimlerin ölçülmesidir. Türk kültüründe varolan sıkı aile bağları, uygun liderlikle birleştiği zaman, ekip çalışması için sınırsız bir güç oluşturur.
23
Karşılıklı Bağımlılık ve Güçbirliği
Makale
5
dakika
Karşılıklı bağımlılık ilkesi üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz. Çok sayıda gereksinimi kısa zamanda optimal emek ve kaynakla karşılayabilmek için işbirliği ve ortak çalışma gerekiyor. İşbirliğini gerçekleştirmenin yolu ise, birlikte çalışacağımız kişileri işin içine katmak. Yaptığım planlar ne kadar mükemmel, ürettiğim fikirler ne kadar parlak olursa olsun, insanlar tasarılarıma gönülsüzce razı oluyorsa veya tam tersi, karşı koyuyorsa, ya da belli etmeden işe çomak sokuyorsa sonuç hayal kırıklığı olacaktır.
24
GROW Modelini Uygulayın - Scott Eblin
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Takımınızı geliştirmek için şu modeli uygulayın: Hedefler, Gerçek Durum, Seçenekler ve Bir Sonraki Adım.
25
Başarılı Bir Ekibin Sırları
Çalışma Kitabı Doldurma
0
dakika
Bu görevde iletilen dokuman doğrultusunda çalışma kitabının doldurulması beklenmektedir.
26
Ekip Performansında Olumlayıcı Sorgulama
Makale
5
dakika
Kurumlar iş hayatının başlangıcından beri üretim ve verimlilik konusunda çaba harcamışlardır. Son 20 yıldır, kurum çalışanlarının çalışma davranışları ve iş başarısı üzerinde yürütülen çalışmalar, bizi günümüzde farklı kavramlarla yüz yüze getirdi. Kurumsal yapıları güçlendirerek, performansı en üst seviyelere çıkarmayı hedefleyen, en çok odaklanılan yaklaşım Olumlayıcı Sorgulamadır. Bu yaklaşım, insanların var olan ve geçmiş den günümüze taşıdıkları, olumlu sonuç veren başarılı yönlerini tanıyarak, bu yönlerini vurgulayarak, yeni yaklaşımlar geliştirme esasına dayanmaktadır. Başarı örneklerinin ortaya çıkması, yöneticilerin çalışanları ile ilgili olumlu ortak özelliklerini, kuruma kattığı değerlerini tanıma imkânı verir. Bu ortak noktalar, her kuruma özgü farklı değerler olarak karşımıza çıkar, örneğin güven, esneklik, kârlılık, istikrar gibi. Ayrıca kurumun nelere yetkin olduğu hakkında da zengin bilgiler elde edilir. Bu analizler, kusurları bir yana bırakıp, suçlu arama ya da parmakla gösterme davranışından vazgeçip, nelerin yolunda gittiğine bakılırsa, kurum olarak “en iyi örnekler” in, neler olabileceğine ilişkin fikirlerin oluşumuna imkân sağlar. Burada amaç, daha önce yaşanan başarılardaki ortak kullanabilir konuları netleştirerek ortaya çıkarmaktır. Olumlayıcı Sorgulama sürecinin, bir kurumda en çok ekip oluşturma ve geliştirme sürecinde katkısı olduğunu düşünmekteyiz, bu sebeple Baltaş-Baltaş'ın yeni geliştirdiği” Ekip Süreçleri ve Dinamikleri” eğitimi, Olumlayıcı Sorgulama felsefesine dayanan kişilik özellikleri ve değerlerini tanıma olanağı sağlamaktadır.
27
Ekipten Sonuç Almak
Etkileşimli Eğitim
15
dakika
Günümüzde artan rekabet ve karlılığın giderek düşmesi kurumsal yapıda hiyerarşinin zayıflamasına, karşılıklı bağımlılığın ve etkileşimin artmasına yol açmıştır. Yeni iş ikliminde gelişmeyi ve büyümeyi belirleyen pazar payı, stratejik plan ve teknoloji gibi unsurlardan çok, bunları gerçekleştiren çalışanlardır.  Doğru kişilerden oluşan bir ekip oluşturduktan sonra ekibin başarılı sonuçlara ulaşması için ekip yöneticisine bazı görevler düşmektedir. 

Bu eğitimde, ekibinizinden başarılı ve etkili sonuç almanız için yapmanız gerekenler anlatılmaktadır.
28
Ekip Hedeflerini Belirlemek - Lincoln Crawley
Konu Uzmanı Video
6
dakika
Ekonomik durgunluktan çıkma ayakta kalabilmek meselesiydi ve bu durgunluktan kaynaklanan rekabetin içinde daha hızlı hareket edebilmek.
29
Güçlü Bir Ekiple Bir Büyü Yaratıp Sürdürmek
Makale
5
dakika
Ekip çalışması Güzel Sanatlar Akademisi'nde Mimarlık Eğitimi aldığım yıllarda tanıştığım ve inandığım bir çalışma biçimiydi. Bu yöntemin mucizeler yarattığını görmem birkaç yıl sonraya rastlar. 1976'da ülkemizde, müzik dünyasında o zamana kadar yapılmamış bir ilke imza atıp Çiğdem Talu ve Melih Kibar'la birlikte, söz yazarı – besteci ve yorumcu olarak unutulmaz eserler üretecek bir ekip oluşturmuştuk. “İşte Öyle Bir Şey”, “Bir de Bana Sor”, “Sevdan Olmasa”, “Etme Eyleme”, “İçimdeki Fırtına”, “Hep Böyle Kal” ve “Söyle Canım” o ekip çalışmasının ürünü olarak otuz yıldır söylenen ve dinlenen şarkılar… Aslında ekip çalışmasına en güzel örnek, Kurtuluş Savaşı'nı bir Millet Meclisi ile yürüten Mustafa Kemal ve Silah Arkadaşları değil midir? Sahne önünde ve arkasında birlikte çalıştığım arkadaşlarımla inanç ve coşku içinde sinerji oluşturmak, başarıyı onlarla paylaşmak ve onları her fırsatta bu başarıya ortak ederek onurlandırmak, benim için son derece önemlidir. Ekip çalışmasının sırrı paylaşmak ve “ben” yerine “biz” diyebilmektir.Ekip çalışmasının sırrı paylaşmak ve “ben” yerine “biz” diyebilmektir.
30
Ekip Üye Sayısının Ekip Performansına Katkıları
Makale
5
dakika
Ekip üyelerinin sayısı, sosyal psikolojinin ilk dönemlerinden bu yana ilgi çekmiştir. Halat çekme oyununa dayalı deneyinde, ekip üye adedi arttıkça ipe uygulanan toplam kuvvetin arttığına, bireylerin ortalama çekme kuvvetinin ise düştüğüne ilk dikkati çeken Ringelmann olmuştur. İki kişilik ekip olur mu? Bu konu da tartışılabilir ekip üye sayısı üçe çıkınca bariz bir farklılık ortaya çıkar. Bu fark, insanların gücü elinde tutma tutkusu sebebiyle, tüm tek sayılı üyelerden oluşan ekipler için de geçerlidir. Halat çekme deneyine dönecek olursak, 5 kişinin üzerindeki bir ekipte, halatı kaç kişinin gerçekten çekeceği tartışma götürür. Diğer taraftan 30 kişilik bir temizlik ekibinin bir stadyumu, 5 kişiye göre daha hızlı temizleyeceği de kesindir.
31
Performans Ölçüyorsunuz, Ya Ekip Performansı?
Makale
5
dakika
Ekip performansını değerlendirmek için kullanılacak olan kriterler, ekibin organizasyon yapısı içindeki düzeyine de bağlıdır. Problem çözme amacıyla geçici kurulmuş bir ekip için, geliştirilen çözümlerin etkinliği türünden sonuçların ölçülmesi önemlidir. Sürekli bir ekip ise, sonuç kadar süreçleri de değerlendirmelidir.
32
Ekipteki İçe Dönüklerin Cevherini Ortaya Çıkarmak - Jennifer Kahnweiler
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Takımdaki içe dönükler tek başına düşünmeleri gereken, fikirlerini paylaştıkları konuşmaları bölünmeyen ve hazırlık için onlara süre verilen zamanlarda en iyi işleri ortaya çıkarır.
33
Yüksek Performanslı Takımlar Oluşturmak - Lisa Callahan
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Yüksek performans gösteren ekipler iyi tanımlanmış, paylaşılan hedeflere ve bu hedefler doğrultusunda verilen geri bildirimlere ihtiyaç duyarlar. Ayrıca bu ekipler, üretim akışını istenen seviyede tutmak için hevesli ve doğru becerilere sahip kişileri tercih eder. Özellikle yaratıcı düşünce için ekiplerin kültürel anlamda çeşitlilik içermesi önemlidir.
34
Ekibi Değerlendirme
Çalışma Kitabı Doldurma
0
dakika
Bu görevde iletilen dokuman doğrultusunda çalışma kitabının doldurulması beklenmektedir.
35
Güven Soyut, Sonuçları Somuttur
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Güven, soyut bir kavramdır. Ancak, bu videoda güvenin hızı etkileyerek maliyet üzerinde nasıl bir sonuç doğurduğu anlatılmaktadır.
36
Güven Duygusu Yaratmak 
Makale
5
dakika
Güven, açıklık ve dürüstlük, bir çalışma ortamında işbirliğinin ne ölçüde gerçekleşeceğini belirler. Güven duygusu, sağlıklı bir ekip çalışmasının temelini oluşturur. Güven duygusunun varlığı ile dostlukları, evlilik ilişkilerini, ortaklıkları ve iş anlaşmalarını başlatmak mümkün olur. Kısacası güven duygusu iş hayatında, sosyal hayatta ve özel hayattaki her türlü ilişkinin temelindeki harçtır. İnsanın kendisine güven duyması, kendini ve sınırlarını kabul etmesi ile başlar ve kendi iç sesine kulak vermesiyle şekillenir. İnsanın temel ahlaki değerlerini ve bu konudaki kararlılığını içine alır. Örneğin, kişi yanlış olduğuna inandığı bir şeyi “başkaları yapıyor” diye yapmaz. Başkalarına güvenmek, geçmiş yaşantılarımız ve “durumun” karşılıklı etkileşiminin sonucudur. Başkalarına güven, şu faktörlere bağlıdır. Güven ve risk birbirine bağlı iki kavramdır. Sonuç insanlara ne kadar zarar verecek ise “güven duymak” o kadar zorlaşır. Sonuç hiç bir risk içermiyorsa “güven duymak konu olmaz.” İnsanlar risk sonucu uğrayacağı zararı azaltmak için çok kere daha az güven duygusu gösterirler. Başka birinin bizim duygularımızı, ihtiyaçlarımızı hesaba kattığını ve ilgilendiğini fark edersek güven duyarız. İlgisizlik ve aldırmazlığın fark edilmesi güvensizlik duygusunu doğurur.
37
Sanal Ekiplerde Güven Ortamı Yaratmak
Makale
5
dakika
Sanal ekiplerin güven ihtiyacı diğer ekiplerle aynı oranda hatta daha da önemlidir. Bunu oluşturma aşamasında dikkat edilmesi gereken öğeler, ekip üyelerinin seçimi, kişisel ilişkinin kurulması, iletişimin doğru araçlarla sağlanması, alınan sonuçların düzenli değerlendirilmesi ve ekip liderinin yaklaşımı olarak özetlenebilir. Ekip arkadaşlarının yetkinliklerine olan güvenin oluşmasının ardından kişisel boyutta da bunu hissetmeleri gerekmektedir. Güven oluşturmada bireylerin yüz yüze iletişimi ve duygu paylaşımı kritik rol oynamaktadır. Ekibin kurulmasının ardından güven ortamının gelişiminin sürdürülebilmesi için ekip, olası iletişim kanallarının tümünü kullanma konusunda desteklemelidir. Sanal ekipler aynı çatı altında çalışan ekiplerden farklı olarak işin gerçekleşmesi için birbirlerinin gösterdiği çabayı, yaşadığı günlük zorlukları görememektedirler. Bu sebeple işlerde gecikme, eksik veya terslik yaşandığında, birbirinden uzak olan ekip üyeleri diğerlerinin gereken çabayı göstermediğini veya yeterli sorumluluk almadığını düşünebilmektedir. Sanal ekiplerin kurulma aşamasında ortak değerlerin belirlenmesi, çalışma yaklaşımını, kabul edilen ve edilmeyen davranış biçimlerini ve ekip üyelerinin karar alma aşamasında aynı kriterleri gözetmesini sağlayacaktır.
38
Ekibinizdeki Bağlılık Duygusunun Kritik Önemi - Ken Wright
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Gallup araştırma şirketinin yaptığı anket sonucuna göre, tüm dünyada çalışanların sadece yüzde 18’i işine bağlılık göstermektedir. Yüzde 19’u ise işine bağlılık duymuyor ve bu kişilerin ABD'de her sene yol açtığı zarar yaklaşık 328 milyar dolardır.
39
Takım İletişimi ve İş Birliğini Teşvik Etmek
Etkileşimli Eğitim
22
dakika
Takımları başarıyla yönetmek, takım üyelerinin sizinle ve birbirleriyle iletişim kurabilmesini ve bir takım olarak etkili bir şekilde iş birliği yapabilmesini gerektirir. Buna ulaşmak için, hem yerinde, hem de sanal takımlar için açık iletişim kanalları olması gerekir.
40
Güven Duygusu
Çalışma Kitabı Doldurma
0
dakika
Bu görevde iletilen dokuman doğrultusunda çalışma kitabının doldurulması beklenmektedir.
41
Çalışanı Değerli Hissettirmek
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Yöneticilerin güven duygusu yaratması için birlikte çalıştıkları kişilerin değer verildiğini hissetmesi gerekir. Bu videoda çalışanların değerli hissetmelerinde rol oynayan dört temel yönetici davranışı anlatılmıştır.
42
Bir Ekibi Ödüllendirmek
Etkileşimli Eğitim
15
dakika
Günümüzde artan rekabet ve karlılığın giderek düşmesi kurumsal yapıda hiyerarşinin zayıflamasına, karşılıklı bağımlılığın ve etkileşimin artmasına yol açmıştır. Yeni iş ikliminde gelişmeyi ve büyümeyi belirleyen pazar payı, stratejik plan ve teknoloji gibi unsurlardan çok, bunları gerçekleştiren çalışanlardır.

Rekabetin her geçen gün artttığı bu yeni iş ikliminde yenilmemeniz ve kazanan bir ekip olmanız için doğru ödüllendirme sistemi kullanmanız gerekir. 

Bu eğitimde doğru ödüllendirme sistemleri anlatılmaktadır.    
43
Kimi Nasıl Ödüllendireceğiz?
Makale
5
dakika
Şirketlerin ekip çalışmasını özendirmek ve tutundurmak için kurum çapında önlemler geliştirmesi gerekiyor. Ödüllendirme politikaları bu önlemlerin başında gelir. Türkiye'de uygulanan ödüllendirme sistemleri başlıca iki özellik gösterir: Çok uluslu şirketler, ülke şirketlerince verilecek ödülleri, küresel düzeydeki kârlılık/ciro, yerel şirketin kârı/cirosu ve bireyin katkılarına atfettikleri oranlar doğrultusunda hesaplar. Türk şirketlerinde ise, şirket kârı ve bireysel performans ödüllendirmenin temelini oluşturur. En iyi ödüllendirme yöntemi, şirketin değerlerine, sektörüne, rekabete ve daha pek çok koşula bağlıdır. Eğer ekip çalışması bir şirket için hayati önem taşıyorsa, ekip performansını öne çıkaran bir ödüllendirme sistemi gerekmektedir. Ürün geliştirme, süreç iyileştirme gibi toplu performans gerektiren işlerde, ödüllerin eşit dağıtılması ve birlikte artması, bireylerin çabaları arasında eşgüdüm sağlamaktadır. Satış gibi paralel performans gerektiren işlerde ise en yüksek performans, bireysel hedefler ve ödüllerle elde edilmektedir.
44
Genç ve Olgun Ekiplerde Olumlayıcı Sorgulama
Makale
5
dakika
Yeni kurulan ekiplerin en öncelikli sorunlarından biri, bireylerin katıldıkları yeni ekip içinde kimlik arayışları ve kimliklerine uygun bir rol üstlenme çabalarıdır. Üstlenilen rollerin birbirini tamamlar nitelikte olması gerekir. Üyelerden birinin belirli bir rolü üstlenmesi, diğer üyelerin de o rolle bağdaşan tamamlayıcı rollere razı olmaları anlamına gelir. Bir ekip üyesinin liderlik rolünü üstlenebilmesi için, diğerlerinin takipçi rolünü kabul etmelidirler. Yeni oluşan ekiplerde üyeler kendilerine bir rol biçerken, istemeden de olsa, öteki üyeleri, belki de hiç istemedikleri rolleri üstlenmeye mecbur etmiş olurlar. Ekip gelişimi sırasındaki bu olgu fırtına adı verilen evreye denk gelir. Olumlayıcı sorgulama, ekibin fırtına evresinden geçmeden, sancısız bir biçimde durulma evresine girmesini sağlamaktadır. Olgunlaşmış ekipler genellikle durulma evresine ulaşmış ve daha çok başarıya odaklanmıştır. Vizyonları ve performans hedefleri bellidir. “Ekip amaca yönelik çalışıyor mu? Etkili sonuçlar alıyor mu?” sorularına cevap ararlar. Ortaya çıkan sorunlar genellikle ilişkilerden, çeşitli nedenlerle güvenin sarsılmasından, göz ardı edilen çatışmalardan, yüzleşme çekingenliğinden, kararları benimsememek ve uygulamamaktan kaynaklanır. Olumlayıcı sorgulama aracılığıyla ekibin başarılı yaşantıları sorgulanır, güçlü özellikleri konusunda güven tazelenir, yeni bir enerji ve inanç kazandırılır. Açıkça dile getirilmeyen huzursuzluklar ve çatışmalar giderilir, güven pekiştirilir. Olumlayıcı sorgulama, daha iyiyi gerçekleştirebilmek için, en verimli tecrübelerle ilgili hikâyeleri bir araya getirir. Bu yöntemle ekibin güçlü yönlerine ilişkin özgüveni ve anlam duygusu pekiştirilir.
45
Ekip Motivasyonu
Makale
5
dakika
Heyecanla işe başlayan ekipler, bir süre sonra isteklerini kaybederek, mutsuz ve başarısız olabilmektedir. Ancak ekip motivasyonu, ekibin başarısını etkileyen en önemli faktörlerdendir. Kuruluş aşamasındaki heves ve iyimserliğin sürdürülmesi yöneticilerin temel amaçları arasında yer alır. Ekip üyelerini harekete geçiren temel nedenlerden biri, verilen uğraş sonunda başarı elde etme isteği, bir diğeri de başarısızlıktan kaçınma çabası olabilir. Ekipleri somut başarıya taşıyan temel etken başarma isteğinin derecesi ve üyeler arasındaki yaygınlığı olduğuna göre, ekibin başarı yönelimli kişilerden oluşmasının, alınacak sonuçları etkileyeceğini söylemek zor olmaz. Öncelikle, ekip üyelerinden her birinin ekibin amacını, ekip liderini, ekip içindeki kendi rolünü, diğer üyeleri ve rollerini, çalışmanın kendisine sağlayacağı yararları bilmesi gerekir.
46
Ortak hedef, Ortak Ödüller - Nick Kugenthiran
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Kurumda çalışan 2000 çalışanın kurumun hedeflerine katkıda bulunduğunu hissetmesi.Bir misyon bir ekip diye bir ifadenin ortaya çıkması.
47
Çalışanı Değerli Hissettirmek
Çalışma Kitabı Doldurma
0
dakika
Bu görevde iletilen dokuman doğrultusunda çalışma kitabının doldurulması beklenmektedir.
48
Yolculuk Sonu
Özet
0
dakika
Bu görevde eğitimde verilen bilgilerin özeti bir okuma dokümanı içerisinde sunulmuştur.
Başlamadan Önce
Modül 1: Ekip Çalışması Nedir?
Modül 2: Başarılı Bir Ekip Kurmanın Sırları
Modül 3: Ekip Performansı
Modül 4: Ekip ve Güven Dugusu
Modül 5: Ekibi Ödüllendirme
Modül 6: Hatırla
Lider
Bu eğitim, organizasyonlarda yönetici veya yönetici adayı olarak görev alan tüm profesyonellere yöneliktir.
Yöneticilikte Mükemmellik
Baltaş
1983'te kurulan Baltaş Grubu, hizmetleriyle iş hayatında gözlenebilir tutum değişikliği ve ölçülebilir iş sonuçları elde etmeyi amaçlar.
Yöneticilikte Mükemmellik
Skillsoft
Skillsoft, öğrenme yönetim sistemi yazılımı ve içeriği üreten bir Amerikan eğitim teknolojisi şirketidir.

Önerilen Eğitimler

Bu eğitimin kategorisinde bulunan ilginizi çekebilecek diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Başarılı Bir Takımı Şekillendirmek
Başarılı Bir Takımı Şekillendirmek
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Ekip Yönetimi
21
dakika
Video
Başarılı Bir Takımı Şekillendirmek
Yönetimde Koçluk Yaklaşımı
Yönetimde Koçluk Yaklaşımı
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Koçluk
14
dakika
Etkileşimli Eğitim
Yönetimde Koçluk Yaklaşımı
Skillsoft ile Liderlik - Motivasyon Yönetimi
Skillsoft ile Liderlik - Motivasyon Yönetimi
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Motive Eden Lider
59
dakika
Video
Skillsoft ile Liderlik - Motivasyon Yönetimi
Şahin Tulga ile Şirketiniz İçin Karlılık ve İş Stratejisi Sırları
Şahin Tulga ile Şirketiniz İçin Karlılık ve İş Stratejisi Sırları
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Stratejik Düşünme
62
dakika
Karma
Şahin Tulga ile Şirketiniz İçin Karlılık ve İş Stratejisi Sırları
Çatışma Çözme (Yönetici)
Çatışma Çözme (Yönetici)
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Çatışma Yönetimi
20
dakika
Etkileşimli Eğitim
Çatışma Çözme (Yönetici)
Karya Kitap Özetleri - Satış Yönetimi
Karya Kitap Özetleri - Satış Yönetimi
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Satış Yönetiminde Mükemmellik
300
dakika
Okuma Materyali
Karya Kitap Özetleri - Satış Yönetimi
Eleştirel Düşünme ve Bilişsel Esneklik Becerilerini Geliştirme
Eleştirel Düşünme ve Bilişsel Esneklik Becerilerini Geliştirme
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Çevik Yönetim
48
dakika
Etkileşimli Eğitim
Eleştirel Düşünme ve Bilişsel Esneklik Becerilerini Geliştirme
Değişim Planlaması ile İlerlemek
Değişim Planlaması ile İlerlemek
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Değişime Liderlik
15
dakika
Etkileşimli Eğitim
Değişim Planlaması ile İlerlemek

Tamamlayıcı Eğitimler

Bu eğitimin faydasını ve etkinliğini artırmak için birlikte alabileceğiniz diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Başarılı Bir Takımı Şekillendirmek
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Ekip Yönetimi
21
dakika
Video
Başarılı Bir Takımı Şekillendirmek
Başarılı Yönetici: Yöneticiliğe İlk Adım Gelişim Yolculuğu
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Ekip Yönetimi
300
dakika
Karma
Başarılı Yönetici: Yöneticiliğe İlk Adım Gelişim Yolculuğu
Bir Ekibi Yönetmek
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Ekip Yönetimi
45
dakika
Etkileşimli Eğitim
Bir Ekibi Yönetmek
Bu Eğitime Özel Bilgi
Almak İster Misin?
Bizimle İletişime Geçin.
Ad
Soyad
E-Posta Adresi
Telefon Numarası
Firma Adı
pageUrl
Teşekkürler, bilgilerin ilgili birime iletildi!
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.

Teklif Listem


s


Teklif Listem

Teklif listende 50 adet eğitime ulaştın!

Teklif listende 50 adet eğitim bulunuyor. Bu eğitimlere paket aboneliği alarak daha avantajlı bir şekilde erişebilirsin.

Basic

Kurumun temelde ihtiyaç duyacağı, hem özel hem de iş hayatı için gerekli olabilecek, ana konuları ve yetkinlikleri kapsar.

Basic Paketi Kapsar
Premium

Basic Katalog içerisindeki eğitimlere ek olarak, hazır öğrenme deneyimleri haline getirdiğimiz gelişim yolculukları; liderlik eğitimleri ve yenilikçi öğrenme yöntemleri ile hazırlanmış eğitimleri kapsar.