Eğitimi Paylaş
İş'te Mükemmellik

İSG 360° Eğitim Programı - (12 Saat)

Eğitimi Paylaş
İSG 360° Eğitim Programı - (12 Saat)
enocta image placeholder
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hk. Yönetmelik hükümleri doğrultusunda; çalışanların iş yerlerinde ve hayatlarında uygulamak üzere dikkat edeceği sağlık kurallarını, uyulması gereken güvenlik konularını 12 saatlik program halinde aktarmayı amaçlar.
  • Çalışanların yasal hak ve sorumluluklarını öğrenme
  • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgi sahibi olma
  • İlk yardım tekniklerini uygulayabilme
  • İş yeri temizliği ve düzeni hakkında farkındalık kazanma
  • Meslek hastalıklarının sebebini kavrama
  • Teknik konular hakkında bilgi sahibi olma
0
İSG 360° Eğitim Programı’na Hoş Geldiniz!
Konu Uzmanı Video
2
dakika
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin amacı, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.
1
Genel Konular - Ön Test
Sınav
40
dakika
2
Çalışma Mevzuatı ile İlgili Bilgiler - 12 Saat
Etkileşimli Eğitim
20
dakika
Bu eğitim ,İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiyedeki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgilendirme eğitimi olup çalışanları mevzuatlar hakkında bilgilendirmek amacı ile oluşturulmuştur.
3
Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları - 12 Saat
Etkileşimli Eğitim
20
dakika
Bu eğitim ,İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiyedeki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları hakkında bilgilendirme , farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
4
İş Yeri Temizliği ve Düzeni - 12 Saat
Etkileşimli Eğitim
10
dakika
Bu eğitim ,İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiyedeki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan İşyeri Temizliği ve Düzeni hakkında bilgilendirme , farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
5
İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar - 12 Saat
Etkileşimli Eğitim
10
dakika
Bu eğitim ,İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiyedeki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçları hakkında bilgilendirme , farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
6
Genel Konular - Son Test
Sınav
40
dakika
7
Sağlık Konuları - Ön Test
Sınav
40
dakika
8
Meslek Hastalıklarının Sebepleri - 12 Saat
Etkileşimli Eğitim
20
dakika
Bu eğitim ,İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiyedeki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Meslek Hastalıklarının Sebepleri ve Korunma Önemleri hakkında bilgilendirme , farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
9
Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması - 12 Saat
Etkileşimli Eğitim
10
dakika
Bu eğitim ,İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiyedeki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması hakkında bilgilendirme , farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
10
Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri - 12 Saat
Etkileşimli Eğitim
20
dakika
Bu eğitim ,İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiyedeki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri hakkında bilgilendirme , farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
11
İlk Yardım - 12 Saat
Etkileşimli Eğitim
70
dakika
Bu eğitim ,İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiyedeki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Çalışanların İlkyardım bilgi ve becerilerinin geliştirimesi amacı ile verilmektedir.
12
Tütün Ürünlerinin Zararları ve Pasif Etkilenim - 12 Saat
Etkileşimli Eğitim
10
dakika
Bu eğitim ,İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiyedeki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenimı hakkında bilgilendirme , farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
13
Sağlık Konuları - Son Test
Sınav
40
dakika
14
Teknik Konular - Ön Test
Sınav
40
dakika
15
Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri - 12 Saat
Etkileşimli Eğitim
70
dakika
Bu eğitim ,İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiyedeki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Kimyasal, Fiziksel , Ergonomik Risk Etmenleri hakkında bilgilendirme , farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
16
Elle Kaldırma ve Taşıma - 12 Saat
Etkileşimli Eğitim
10
dakika
Bu eğitim ,İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiyedeki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alanElle Kaldırma ve Taşıma ve Ergonomi hakkında bilgilendirme , farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
17
Parlama, Patlama, Yangın ve Yangından Korunma - 12 Saat
Etkileşimli Eğitim
25
dakika
Bu eğitim , iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Parlama, Patlama, Yangın ve Yangından Korunma hakkında bilgilendirme , farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
18
İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı - 12 Saat
Etkileşimli Eğitim
10
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiyedeki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan çalışanlara İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
19
Ekranlı Araçlarla Çalışma - 12 Saat
Etkileşimli Eğitim
15
dakika
Bu eğitim ,İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiyedeki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Çalışanlara Ekranlı Araçlarla Çalışma hakkında bilgilendirme , farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
20
Elektrik, Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri - 12 Saat
Etkileşimli Eğitim
10
dakika
Bu eğitim ,İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiyedeki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Elektrik, Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri hakkında bilgilendirme , farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
21
İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri ile Tekniklerinin Uygulanması - 12 Saat
Etkileşimli Eğitim
15
dakika
Bu eğitim ,İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiyedeki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan nın İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri ile Tekniklerinin Uygulanması hakkında bilgilendirme , farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
22
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri - 12 Saat
Etkileşimli Eğitim
5
dakika
Bu eğitim ,İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiyedeki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Güvenlik ve Sağlık İşaretleri hakkında bilgilendirme , farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
23
Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı - 12 Saat
Etkileşimli Eğitim
20
dakika
Bu eğitim ,İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiyedeki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı hakkında bilgilendirme , farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
24
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü - 12 Saat
Etkileşimli Eğitim
5
dakika
Bu eğitim ,İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiyedeki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alanİş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü hakkında bilgilendirme , farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
25
Tahliye ve Kurtarma - 12 Saat
Etkileşimli Eğitim
15
dakika
Bu eğitim ,İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiyedeki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Tahliye, Arama ve Kurtarma hakkında bilgilendirme , farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
26
Teknik Konular - Son Test
Sınav
40
dakika
27
Diğer Konular - Ön Test
Sınav
40
dakika
28
Uyku Sağlığı - 12 Saat
Etkileşimli Eğitim
7
dakika
Bu eğitim ,Uyku Sağlığı hakkında bilgilendirme , farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
29
Güncel Bilgilerle Covid-19 Bilinçlendirme ve Korunma Yolları Eğitimi
Etkileşimli Eğitim
20
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiyedeki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer  alması beklenen  ve İşyerlerİnde koronavirüse (covid-19) karşi alinmasi gereken önlemler yayınında belirtilen ağırlıklı olarak verilmesi beklenen eğitim içerikleri kapsamaktadır. 
30
Seyahat Sağlığı - 12 Saat
Etkileşimli Eğitim
10
dakika
Bu eğitim ,Seyahat Sağlığı hakkında bilgilendirme , farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
31
Trafik Güvenliği - 12 Saat
Etkileşimli Eğitim
40
dakika
Bu eğitim ,İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiyedeki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Trafikj Güvenliği hakkında bilgilendirme , farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
32
Yüksekte Güvenli Çalışma - 12 Saat
Etkileşimli Eğitim
40
dakika
Yükseklik kavramı kişiden kişiye, ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Adım atarak çıkılamayacak yerler olarak tanımlanabilir. Yüksekte çalışma yapılırken yüksekten düşme söz konusu olabilir. Bu iş kazalarının yaşanmaması için önceden tedbirinin alınıp, önlenmesi alınabilecek en doğru karar olacaktır. Bu eğitimimizde, yüksekte güvenli çalışma koşulları, düşme durdurucu sistemleri, kişisel koruyucu sistem bileşenleri, kısacası alınabilecek tüm tedbirleri öğreneceksiniz.
33
Diğer Konular - Son Test
Sınav
40
dakika
34
İSG 360° Eğitim Programı - 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Etkileşimli Eğitim
120
dakika
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun amacı, tüm çalışanları kanun kapsamına almak, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, önceden tedbirler alınıp iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek, önceden acil durum planı hazırlanarak çalışma ortamlarında oluşabilecek acil durumların önüne geçmek, çalışanları iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma hayatına dair hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturmaktır.
Genel Konular
Sağlık Konuları
Teknik Konular
Diğer Konular
Herkes
Bu eğitim, kendini geliştirmek isteyen herkese yöneliktir.
İş'te Mükemmellik
Artı Grup
1997 yılında, ülkemizde çalışan sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarını ve yönetimini geliştirme hedefiyle yola çıkan Artı Grup, 27 yıl boyunca; bilginin, mesleki etiğin ve deneyimin önemine inanarak, Türkiye’nin önde gelen sanayi ve hizmet kuruluşlarıyla birlikte iş sağlığı ve güvenliği projelerini hayata geçirdi.

Önerilen Eğitimler

Bu eğitimin kategorisinde bulunan ilginizi çekebilecek diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Hizmette Mükemmellik
Hizmette Mükemmellik
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Müşteri Duyarlılık
20
dakika
Etkileşimli Eğitim
Hizmette Mükemmellik
Mükemmel Müşteri Hizmetleri
Mükemmel Müşteri Hizmetleri
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Müşteri Duyarlılık
40
dakika
Simülasyon
Mükemmel Müşteri Hizmetleri
ISO 45001:2018 Hakkında Bilgilendirme
ISO 45001:2018 Hakkında Bilgilendirme
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Kalite
30
dakika
Video
ISO 45001:2018 Hakkında Bilgilendirme
Bankacılar İçin İş İngilizcesi
Bankacılar İçin İş İngilizcesi
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Bankacılar İçin Mükemmellik
50
dakika
Etkileşimli Eğitim
Bankacılar İçin İş İngilizcesi
İş Geliştirmenin Sırları - (İşaret Dili)
İş Geliştirmenin Sırları - (İşaret Dili)
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Girişimcilik
22
dakika
Video
İş Geliştirmenin Sırları - (İşaret Dili)
Yetenek İhtiyaçlarının Planlanması ve Performansın Yönetilmesi
Yetenek İhtiyaçlarının Planlanması ve Performansın Yönetilmesi
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
IK' da Mükemmellik
21
dakika
Video
Yetenek İhtiyaçlarının Planlanması ve Performansın Yönetilmesi
Üretim Sektörüne Yönelik Örneklerle ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
Üretim Sektörüne Yönelik Örneklerle ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Kalite
150
dakika
Etkileşimli Eğitim
Üretim Sektörüne Yönelik Örneklerle ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
Güvenli Sürüş Teknikleri
Güvenli Sürüş Teknikleri
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
İş Sağlığı ve Güvenliği
305
dakika
Etkileşimli Eğitim
Güvenli Sürüş Teknikleri

Tamamlayıcı Eğitimler

Bu eğitimin faydasını ve etkinliğini artırmak için birlikte alabileceğiniz diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Güvenli Sürüş Teknikleri
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
İş Sağlığı ve Güvenliği
305
dakika
Etkileşimli Eğitim
Güvenli Sürüş Teknikleri
İSG 360° Eğitim Programı - (16 Saat)
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
İş Sağlığı ve Güvenliği
1182
dakika
Karma
İSG 360° Eğitim Programı - (16 Saat)
İSG 360° Eğitim Programı - (8 Saat)
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
İş Sağlığı ve Güvenliği
785
dakika
Karma
İSG 360° Eğitim Programı - (8 Saat)
Bu Eğitime Özel Bilgi
Almak İster Misin?
Bizimle İletişime Geçin.
Ad
Soyad
E-Posta Adresi
Telefon Numarası
Firma Adı
pageUrl
Teşekkürler, bilgilerin ilgili birime iletildi!
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.

Teklif Listem


s


Teklif Listem

Teklif listende 50 adet eğitime ulaştın!

Teklif listende 50 adet eğitim bulunuyor. Bu eğitimlere paket aboneliği alarak daha avantajlı bir şekilde erişebilirsin.

Basic

Kurumun temelde ihtiyaç duyacağı, hem özel hem de iş hayatı için gerekli olabilecek, ana konuları ve yetkinlikleri kapsar.

Basic Paketi Kapsar
Premium

Basic Katalog içerisindeki eğitimlere ek olarak, hazır öğrenme deneyimleri haline getirdiğimiz gelişim yolculukları; liderlik eğitimleri ve yenilikçi öğrenme yöntemleri ile hazırlanmış eğitimleri kapsar.