Eğitimi Paylaş
İş'te Mükemmellik

Proje Yönetimi Gelişim Yolculuğu

Eğitimi Paylaş
Proje Yönetimi Gelişim Yolculuğu
enocta image placeholder
Hızla değişen iş dünyasında, rekabet avantajı sağlamak ve yenilikçi, kaliteli ürünler sunmak için esnek ve etkili stratejiler benimsemek hayati önem taşır. "Proje Yönetimi Gelişim Yolculuğu", bu dinamik ortamda başarı için gerekli olan proje yönetimi metodolojilerini ve yaklaşımlarını kapsamlı bir şekilde ele alır. Bu eğitim, proje yönetiminin temellerini, prensiplerini ve uygulanışını detaylı bir biçimde aktarır. Katılımcılar, projeleri etkin bir şekilde yönetmek, planlamak ve uygulamak için gerekli araçları ve teknikleri öğrenirken, aynı zamanda kurumsal kültürlerini bu yeni yaklaşıma nasıl adapte edeceklerini de keşfederler. Bu gelişim yolculuğu, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde proje yönetimi yeteneklerini geliştirme fırsatı sunar. Eğitim, projelerin başarıyla yönetilmesi ve sürdürülebilir sonuçlar elde edilmesi için gerekli olan bilgi birikimi ve uygulama becerilerini sağlar. Proje yönetimi, günümüzün teknik ve rekabetçi iş ortamında bir zorunluluk haline gelmiştir; bu eğitimle, bu zorunluluğu fırsata çevirin.
  • Proje bütçesi hakkında bilgi edinme
  • Proje kontrolünün nasıl sağlandığını kavrama
  • Proje raporlama
  • Proje riskleri hakkında bilgi edinme
  • Proje tanımını kavrayabilme
  • Proje yönetim metodunun temel unsurları hakkında bilgi edinme
  • Proje zaman programı hakkında bilgi edinme
  • Projelerdeki sorunları belirleme
  • Projenin alt parçalarına bölme tekniklerini tanıyabilme
  • Risk yönetiminin adımlarını tanıyabilme
0
Proje Yönetimi Gelişim Yolculuğu'na Hoş Geldin
Motion Graphic
2
dakika
Merhaba! Proje yönetimi ve süreçleri konusunda bilgi edinmek isteyen herkes için haırlanan Gelişim Yolculuğuna Hoş Geldiniz. Bu video sizlere Gelişim Yolculuğu'nun içerdiği konu başlıklar, bilgilendirici videolar, görevler ve eğitimler hakkında genel bilgileri içerir.
1
Proje Yönetimi Gelişim Yolculuğu - Öntest
Sınav
10
dakika
2
Proje Yönetimi
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Hızla değişen ortamlarda artan rekabetin baskısıyla karşı karşıya kalan bir çok kurum esnek ve stratejik yapı benimsemelidir. Bu videoda proje yönetimini bu tür yapılar kurmak için nasıl kullanmanız gerektiği anlatılmaktır.
3
Görev - Projeler
Konu Uzmanı Video
1
dakika
Şimdi bu öğrendiklerimizi uygulayacağımız görevden önce konu uzmanımız tarafından hazırlanan videoyu izleyelim.
4
Proje Türü Belirleme
Çalışma Kitabı Doldurma
0
dakika
Bu görevde iletilen dokuman doğrultusunda çalışma kitabının doldurulması beklenmektedir.
5
Görev - Projelerdeki Sorunlar
Konu Uzmanı Video
1
dakika
Şimdi bu öğrendiklerimizi uygulayacağımız görevden önce konu uzmanımız tarafından hazırlanan videoyu izleyelim.
6
Projelerdeki Sorunları Belirleme
Çalışma Kitabı Doldurma
0
dakika
Bu görevde iletilen dokuman doğrultusunda çalışma kitabının doldurulması beklenmektedir.
7
Proje ve Proje Yönetimi Nedir?
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Projelere devam ederken problemler ortaya çıkar ve bu probelmelerden sıyrılıp projemize devam etmemiz gerekir. İşte bu gibi durumları en aza indirmek için gelin proje ve proje yöentimi nedir, nasıl yapılır ona bakalım.
8
Etkin Proje Yönetiminin Temel Bileşenleri
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Projelerini başarııyla uygulamaya alan kurumlarda var olan özellikeri göstererek etkili proje yönetiminin stratejileri anlatılmıştır.
9
Kültürel Farklılıkların Proje Yönetim Sürecine Etkisi
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Proje ortamlarını etkileyen en büyük farklılıklardan biri de kültürel farklılıklardır. Bu videıda, çok farlı kültürleri olan proje takımını yönetmenin stratejileri anlatılmıştır.
10
Kurum Kültürünün Proje Yönetim Sürecine Etkisi
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Birçok projede karşılaşabilecek baskıdan dolayı gerçekleşecek zorluklar vardır. Bir projede kurumun uygulanması gereken proje yönetim biçimi anlatılır.
11
Proje Planlaması Nasıl Olur?
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Bir proje öncesinde kontrol sağlamak adına yapılacak olan planlamanın nasıl olması gerektiğini bu videoda bulabilirsiniz.
12
Projenin Başlatılması ve Paydaşları
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Bu videoda, proje yöneticisinin sorumluluklarından detaylıca bahsedilmiş olup, paydaşlarla kurması gereken iletişimden bahsedilmiştir.Paydaşları daha iyi aktarmak amacıyla birden fazla akılda kalıcı örnekle aktarılmıştır.
13
Paydaşların Beklentilerini Yönetme
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Paydaş yönetimi farklı külterleri olan insanların da yönetimi olduğundan bir proje yöneticisi açısından zorlayıcı olabilir. Bu videoda, paydaş yönetminin ve beklentilerinin nasıl olması gerektiğini ve ayrıca paydaş tiplerini detaylıca göreceğiz.
14
Projenin Desteğini Artırma Yöntemleri
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Bir projeye destek olan kişilerin olumlu etkisi kadar o projeye köstek olanların da etkisi vardır. Bu gibi durumlarda karşılaşılınca paydaşları destekleyen hale getirmek için uygulanması gereken stratejilerden örneklerle bahsedilir.
15
Proje Paydaşlarının Belirlenmesi ve Pozisyonlanması
Çalışma Kitabı Doldurma
0
dakika
Bu görevde iletilen dokuman doğrultusunda çalışma kitabının doldurulması beklenmektedir.
16
Proje İhtiyaçlarını Belirleme
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Proje paydaşlarını belirledikten sonra sıra ihtiyaçları belirlemekte. Bu videoda, bir projede bulunan proje yönetcisi dahil tüm paydaşların ihtiyaçlarını nasıl belirlediği ve bu ihtiyaçlarının yönetminin nasıl olması gerektiği örneklerle beraber açıklanmıştır.
17
Projenin Hedefini Belirleme
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Beklentiler ve gereksinimler ortaya çıktıktan sonra projenin hedefi konuşularak netleştirilebilir. Bu videoda bir projenin hedeflerlerini belirlerken takip etmeniz gereken adımları göreceksiniz.
18
Projenin Kapsamını Belirleme
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Projenin hedefi, proje kapsamı ve kapsam dışı ile doğrudan ilişkilidir. Hedefimizi doğru belirlemek için kapsamlarımızı da doğru belirlemeliyiz. Bu videoda bu bağlamda yapmanız gerekenler örneklerle açıklanmıştır.
19
Projenin Varsayımları ve Kısıtları
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Kapsamın belirlendiği sırada projenin varsayımları ve kısıtları gündeme gelir. Bu videoda, proje üçgeninde zaman adımını en çok etkileyen varsayım ve kısıtların nasıl belirleneceği ve bunan göre nasıl adımlar atılması gerektiğini göreceğiz.
20
Görev - SOW
Konu Uzmanı Video
1
dakika
Şimdi bu öğrendiklerimizi uygulamak için konu uzmanımız tarafından hazırlanan bilgilendirici videoyu izleyelim.
21
Projenin Çerçevesini Belirleme
Çalışma Kitabı Doldurma
0
dakika
Bu görevde iletilen dokuman doğrultusunda çalışma kitabının doldurulması beklenmektedir.
22
İş Kırılım Yapısı (WBS) Nedir?
Konu Uzmanı Video
6
dakika
Projenin tüm işlerini ana gruplara ayırma ve bu ana gruplardan en küçük iş paketleri oluşturmaya WBS denir. Bu videoda iş kırılım yapısı hazırlamanın nasıl olması gerektiği örneklerle aktarılmıştır.
23
İş Bölümü Yapısını Belirleme
Çalışma Kitabı Doldurma
0
dakika
Bu görevde iletilen dokuman doğrultusunda çalışma kitabının doldurulması beklenmektedir.
24
Proje Bir Takım İşidir
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Başarılı bir proje yönetimi ancak ve ancak kilit fonksiyonları yöneten kişiler kadar iyi olabilir. Proje yönetimi tek kişilik bir görev değildir, bir takım işidir.Proje organizasyonunun çalışabilmesi için önemli stratejileri bu videoda göreceksiniz.
25
Doğrusal Sorumluluk Tablosu Matriksi
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Bu videoda, Doğrusal Sorumluluk Tablosunda belirlenmesi gereken iş paketlerinden ve rollerden detaylıca olarak bahsedilmiştir.
26
Görev - Atama Yapıları
Konu Uzmanı Video
1
dakika
Şimdi bu öğrendiklerimizi uygulamak için konu uzmanımız tarafından hazırlanan bilgilendirici videoyu izleyelim.
27
Atama Yapılarını Belirleme
Çalışma Kitabı Doldurma
0
dakika
Bu görevde iletilen dokuman doğrultusunda çalışma kitabının doldurulması beklenmektedir.
28
Zaman Programı ve Temel Bütçe Yönetimi
Etkileşimli Eğitim
30
dakika
Bu etkileşimli eğitimimizde, bir projenin zamanını ve bütçesini yönetmek için uygulanması gereken stratejilerden bahsedilmiştir. Konularla ilgili sorular sorularak pekiştirme yapmanız hedeflenmiş, cevaplarınıza göre geri dönüşler sağlanarak etkili bir öğrenme deneyimi yaşamanız sağlanmıştır.
29
Zaman Planı Hazırlama
Çalışma Kitabı Doldurma
0
dakika
Bu görevde iletilen dokuman doğrultusunda çalışma kitabının doldurulması beklenmektedir.
30
Proje Kontrolü Adımları
Konu Uzmanı Video
6
dakika
Proje hedeflerine doğru ilerlemeyi ölçmek, değerlendirmek ve sapmaları aşmak için düzeltici eylemlerde bulunmaktır. Bu hedeflere doğru ilerlerken projeyi bütünüyle kontrol altında tutmak için yapılması gerekenler bu videoda anlatılmıştır.
31
Proje Kontrol Parametreleri
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Projeler parametlere bakılarak rakamlarla yönetilir ve proje yöneticileri projeyi kontrol altında tutmak için bu rakamları kullanmalıdırlar. Gelin şimdi bu parametlere örnek vaka çerçevesi ile bakalım!
32
Görev - Okuma
Konu Uzmanı Video
1
dakika
Şimdi bu öğrendiklerimizi uygulayacağımız görevden önce konu uzmanımız tarafından hazırlanan videoyu izleyelim.
33
Proje Analizi
Uygulama
0
dakika
Bu görevde konuyu pekiştirmek için konu hakkında uygulama yapılması istenilmektedir.
34
Proje Raporlaması Nasıl Yapılmalı?
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Proje dosyasının içeriği ve diğer tüm dökümantasyonlar hakkında detaylı bilgiler içerir.
35
Proje Risk Yönetimi
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Riskleri hafife almamak için bakış açımızı değiştirmemiz gerekir. Proje risklerini belirleyerek proje sahibi ve proje paydaşlarıyla yoğun iletişim halinde kalmanın bu süreçteki etkisi anlatılmıştır.
36
Risk Yönetim Süreci - 1
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Risk yönetim sürecinin unsurlarının detaylıca örneklerle açıklandığı konu uzmanı videosudur.
37
Risk Yönetim Süreci - 2
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Risk yönetim sürecinin unsurlarının detaylıca örneklerle açıklandığı konu uzmanı videosudur.
38
Yolculuk Sonu
Özet
0
dakika
Bu görevde eğitimde verilen bilgilerin özeti bir okuma dokümanı içerisinde sunulmuştur.
39
Proje Yönetimi Gelişim Yolculuğu - Sontest
Sınav
10
dakika
Başlamadan Önce
Modül 1: Proje Yönetim Metodu
Modül 2: Proje Planlama Davranışları
Modül 3: Ağlar Zaman Çizelgesi ve Bütçeleri Geliştirmek
Modül 4: Proje Kontrol Davranışı Yaratmak
Modül 5: Proje Raporlaması
Modül 6: Proje Risk Yönetimi
Modül 7: Hatırla
Herkes
Bu eğitim, kendini geliştirmek isteyen herkese yöneliktir.
İş'te Mükemmellik
GBMC
GBMC, en saygın proje yönetimi danışmanlık firmalarından biridir. GBMC, en zor ve benzersiz kurumsal gelişim zorluklarıyla başa çıkmak için önde gelen kuruluşlarda üst yönetim ile birlikte çalışır.

Önerilen Eğitimler

Bu eğitimin kategorisinde bulunan ilginizi çekebilecek diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
İş Hukukuna Giriş - (İşaret Dili)
İş Hukukuna Giriş - (İşaret Dili)
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Hukuk Dünyası
66
dakika
Video
İş Hukukuna Giriş - (İşaret Dili)
Pazarlama Karmasında Geleneksel ve Online Dağıtım ve Etik
Pazarlama Karmasında Geleneksel ve Online Dağıtım ve Etik
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Pazarlama Yönetimi
23
dakika
Etkileşimli Eğitim
Pazarlama Karmasında Geleneksel ve Online Dağıtım ve Etik
Hedef Yönetiminde Güçlü Bir Araç: OKR
Hedef Yönetiminde Güçlü Bir Araç: OKR
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
IK' da Mükemmellik
60
dakika
Video
Hedef Yönetiminde Güçlü Bir Araç: OKR
İşe Alımda Hedefi Tam On İkiden Vurmak
İşe Alımda Hedefi Tam On İkiden Vurmak
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
IK' da Mükemmellik
25
dakika
Video
İşe Alımda Hedefi Tam On İkiden Vurmak
İSG 360 Eğitim Programı (12 Saat)
İSG 360 Eğitim Programı (12 Saat)
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
İş Sağlığı ve Güvenliği
1588
dakika
Karma
İSG 360 Eğitim Programı (12 Saat)
SPK Düzey 2
SPK Düzey 2
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Finansta Mükemmellik
2940
dakika
Etkileşimli Eğitim
SPK Düzey 2
Karya Kitap Özetleri - İK
Karya Kitap Özetleri - İK
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
IK' da Mükemmellik
480
dakika
Okuma Materyali
Karya Kitap Özetleri - İK
Outlook 2016: İletişim Araçları
Outlook 2016: İletişim Araçları
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Bilişim Teknolojileri
50
dakika
Video
Outlook 2016: İletişim Araçları

Tamamlayıcı Eğitimler

Bu eğitimin faydasını ve etkinliğini artırmak için birlikte alabileceğiniz diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Çevik Çalışma Metodolojileri Gelişim Yolculuğu - AR Destekli
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Proje Yönetimi
53
dakika
Karma
Çevik Çalışma Metodolojileri Gelişim Yolculuğu - AR Destekli
Çevik İlkeler ve Metodolojiler
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Proje Yönetimi
42
dakika
Etkileşimli Eğitim
Çevik İlkeler ve Metodolojiler
Çevik Paydaş Etkileşimi ve Takım Gelişimi
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Proje Yönetimi
38
dakika
Etkileşimli Eğitim
Çevik Paydaş Etkileşimi ve Takım Gelişimi
Çevik Proje Planlamak
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Proje Yönetimi
43
dakika
Etkileşimli Eğitim
Çevik Proje Planlamak
Bu Eğitime Özel Bilgi
Almak İster Misin?
Bizimle İletişime Geçin.
Ad
Soyad
E-Posta Adresi
Telefon Numarası
Firma Adı
pageUrl
Teşekkürler, bilgilerin ilgili birime iletildi!
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.

Teklif Listem


s


Teklif Listem

Teklif listende 50 adet eğitime ulaştın!

Teklif listende 50 adet eğitim bulunuyor. Bu eğitimlere paket aboneliği alarak daha avantajlı bir şekilde erişebilirsin.

Basic

Kurumun temelde ihtiyaç duyacağı, hem özel hem de iş hayatı için gerekli olabilecek, ana konuları ve yetkinlikleri kapsar.

Basic Paketi Kapsar
Premium

Basic Katalog içerisindeki eğitimlere ek olarak, hazır öğrenme deneyimleri haline getirdiğimiz gelişim yolculukları; liderlik eğitimleri ve yenilikçi öğrenme yöntemleri ile hazırlanmış eğitimleri kapsar.