Eğitimi Paylaş
İş'te Mükemmellik

İSG 360 Eğitim Programı (16 Saat)

Eğitimi Paylaş
İSG 360 Eğitim Programı (16 Saat)
enocta image placeholder
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hk. Yönetmelik hükümleri doğrultusunda; çalışanların iş yerlerinde ve hayatlarında uygulamak üzere dikkat edeceği sağlık kurallarını, uyulması gereken güvenlik konularını 16 saatlik program halinde aktarmayı amaçlar.
  • Çalışanların yasal hak ve sorumluluklarını öğrenme
  • Çalışanların yasal hak ve sorumluluklarını öğrenme
  • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgi sahibi olma
  • İlk yardım tekniklerini uygulayabilme
  • İş yeri temizliği ve düzeni hakkında farkındalık kazanma
1
Genel Konular - Ön Test - 16 Saat
Sınav
40
dakika
2
Çalışma Mevzuatı ile İlgili Bilgiler (16 Saat)
Etkileşimli Eğitim
65
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgilendirme eğitimi olup çalışanları mevzuatlar hakkında bilgilendirmek amacı ile oluşturulmuştur.
3
Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları (16 Saat)
Etkileşimli Eğitim
83
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
4
İş Yeri Temizliği ve Düzeni (16 Saat)
Etkileşimli Eğitim
35
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan İşyeri Temizliği ve Düzeni hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
5
İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar (16 Saat)
Etkileşimli Eğitim
40
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçları hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
6
Genel Konular - Son Test - 16 Saat
Sınav
40
dakika
7
Sağlık Konuları - Ön Test - 16 Saat
Sınav
40
dakika
8
Meslek Hastalıklarının Sebepleri ve Korunma Önlemleri (16 Saat)
Etkileşimli Eğitim
48
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Meslek Hastalıklarının Sebepleri ve Korunma Önemleri hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
9
Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması (16 Saat)
Etkileşimli Eğitim
33
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
10
Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri (16 Saat)
Etkileşimli Eğitim
48
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
11
İlk Yardım (16 Saat)
Etkileşimli Eğitim
135
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Çalışanların İlkyardım bilgi ve becerilerinin geliştirimesin amacı ile verilmektedir.
12
Tütün Ürünlerinin Zararları ve Pasif Etkilenim (16 Saat)
Etkileşimli Eğitim
35
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenimi hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
13
Sağlık Konuları - Son Test - 16 Saat
Sınav
40
dakika
14
Teknik Konular - Ön Test - 16 Saat
Sınav
40
dakika
15
Kimyasal Risk Etmenleri (16 Saat)
Etkileşimli Eğitim
87
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Kimyasal Risk Etmenleri hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
16
Fiziksel Risk Etmenleri (16 Saat)
Etkileşimli Eğitim
75
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Fiziksel Risk Etmenleri hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
17
Ergonomik Risk Etmenleri (16 Saat)
Etkileşimli Eğitim
34
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Ergonomik Risk Etmenleri hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
18
Elle Kaldırma ve Taşıma (16 Saat)
Etkileşimli Eğitim
34
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Elle Kaldırma ve Taşıma ve Ergonomi hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
19
Parlama, Patlama, Yangın ve Yangından Korunma (16 Saat)
Etkileşimli Eğitim
59
dakika
Bu eğitim, iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Parlama, Patlama, Yangın ve Yangından Korunma hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
20
İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı (16 Saat)
Etkileşimli Eğitim
50
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Çalışanlara İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
21
Ekranlı Araçlarla Çalışma (16 Saat)
Etkileşimli Eğitim
48
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Çalışanlara Ekranlı Araçlarla Çalışma hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
22
Elektrik, Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri (16 Saat)
Etkileşimli Eğitim
41
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Elektrik, Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
23
İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri ile Tekniklerinin Uygulanması (16 Saat)
Etkileşimli Eğitim
31
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri ile Tekniklerinin Uygulanması hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
24
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri (16 Saat)
Etkileşimli Eğitim
33
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Güvenlik ve Sağlık İşaretleri hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
25
Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı (16 Saat)
Etkileşimli Eğitim
42
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
26
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü (16 Saat)
Etkileşimli Eğitim
30
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer allanış Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
27
Tahliye, Arama ve Kurtarma (16 Saat)
Etkileşimli Eğitim
41
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Tahliye, Arama ve Kurtarma hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
28
Teknik Konular - Son Test - 16 Saat
Sınav
40
dakika
29
Diğer Konular - Ön Test - 16 Saat
Sınav
40
dakika
30
Uyku Sağlığı (16 Saat)
Etkileşimli Eğitim
36
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Uyku Sağlığı hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
31
Seyahat Sağlığı (16 Saat)
Etkileşimli Eğitim
41
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Seyahat Sağlığı hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
32
Trafik Güvenliği (16 Saat)
Etkileşimli Eğitim
60
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Trafik Güvenliği hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
33
Yüksekte Güvenli Çalışma (16 Saat)
Etkileşimli Eğitim
58
dakika
Bu eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Türkiye’deki bütün işletmelerin çalışanlarına vermekle yükümlü oldukları iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin içeriğinde yer alan Yüksekte Güvenli Çalışma hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma ve öğretme amacı ile verilmektedir.
34
Diğer Konular - Son Test - 16 Saat
Sınav
40
dakika
Genel Konular
Sağlık Konuları
Teknik Konular
Diğer Konular
Herkes
Bu eğitim, kendini geliştirmek isteyen herkese yöneliktir.
İş'te Mükemmellik
Artı Grup
1997 yılında, ülkemizde çalışan sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarını ve yönetimini geliştirme hedefiyle yola çıkan Artı Grup, 27 yıl boyunca; bilginin, mesleki etiğin ve deneyimin önemine inanarak, Türkiye’nin önde gelen sanayi ve hizmet kuruluşlarıyla birlikte iş sağlığı ve güvenliği projelerini hayata geçirdi.

Önerilen Eğitimler

Bu eğitimin kategorisinde bulunan ilginizi çekebilecek diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Microsoft PowerPoint - Presentation
Microsoft PowerPoint - Presentation
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Bilişim Teknolojileri
126
dakika
Video
Microsoft PowerPoint - Presentation
Karya Kitap Özetleri - İK
Karya Kitap Özetleri - İK
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
IK' da Mükemmellik
480
dakika
Okuma Materyali
Karya Kitap Özetleri - İK
Microsoft Excel 2016 ile Veri Analizinde Uzmanlaşın
Microsoft Excel 2016 ile Veri Analizinde Uzmanlaşın
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Bilişim Teknolojileri
57
dakika
Video
Microsoft Excel 2016 ile Veri Analizinde Uzmanlaşın
Frontend: BOOTSTRAP
Frontend: BOOTSTRAP
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Programlama
118
dakika
Video
Frontend: BOOTSTRAP
Bankacılar için Telefonda Satış
Bankacılar için Telefonda Satış
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Bankacılar İçin Mükemmellik
110
dakika
Etkileşimli Eğitim
Bankacılar için Telefonda Satış
Microsoft Word - Word Processor
Microsoft Word - Word Processor
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Bilişim Teknolojileri
143
dakika
Video
Microsoft Word - Word Processor
ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Hakkında Bilinçlendirme
ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Hakkında Bilinçlendirme
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Kalite
109
dakika
Video
ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Hakkında Bilinçlendirme
Çağrı Merkezinde İletişim Becerileri Gelişim
Çağrı Merkezinde İletişim Becerileri Gelişim
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Çağrı Merkezinde Mükemmellik
75
dakika
Karma
Çağrı Merkezinde İletişim Becerileri Gelişim

Tamamlayıcı Eğitimler

Bu eğitimin faydasını ve etkinliğini artırmak için birlikte alabileceğiniz diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Atwiser Yaşama Dair - Sağlıklı Yaşam
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Sağlıklı Yaşam
38
dakika
Video
Atwiser Yaşama Dair - Sağlıklı Yaşam
Ofiste Ergonomi
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
İş Sağlığı ve Güvenliği
30
dakika
Etkileşimli Eğitim
Ofiste Ergonomi
Uzaktan Çalışanlar için Sağlık ve Güvenlik Önerileri
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
İş Sağlığı ve Güvenliği
25
dakika
Etkileşimli Eğitim
Uzaktan Çalışanlar için Sağlık ve Güvenlik Önerileri
İş Hayatında Sağlıklı Beslenme İpuçları
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Sağlıklı Yaşam
67
dakika
Video
İş Hayatında Sağlıklı Beslenme İpuçları
Bu Eğitime Özel Bilgi
Almak İster Misin?
Bizimle İletişime Geçin.
Ad
Soyad
E-Posta Adresi
Telefon Numarası
Firma Adı
pageUrl
Teşekkürler, bilgilerin ilgili birime iletildi!
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.

Teklif Listem


s


Teklif Listem

Teklif listende 50 adet eğitime ulaştın!

Teklif listende 50 adet eğitim bulunuyor. Bu eğitimlere paket aboneliği alarak daha avantajlı bir şekilde erişebilirsin.

Basic

Kurumun temelde ihtiyaç duyacağı, hem özel hem de iş hayatı için gerekli olabilecek, ana konuları ve yetkinlikleri kapsar.

Basic Paketi Kapsar
Premium

Basic Katalog içerisindeki eğitimlere ek olarak, hazır öğrenme deneyimleri haline getirdiğimiz gelişim yolculukları; liderlik eğitimleri ve yenilikçi öğrenme yöntemleri ile hazırlanmış eğitimleri kapsar.