Eğitimi Paylaş
Yöneticilikte Mükemmellik

Başarılı Yönetici: Yöneticiliğe İlk Adım Gelişim Yolculuğu

Eğitimi Paylaş
Başarılı Yönetici: Yöneticiliğe İlk Adım Gelişim Yolculuğu
enocta image placeholder
Bu gelişim yolculuğu, iş hayatındaki başarıları ve yüksek performansı sonucunda yönetsel bir sorumluluğa atanan ya da atanacak, ilk yöneticilik deneyimindeki yöneticiler veya yöneticiliğe hazırlanan uzmanlar için hazırlandı. Bu yolculukta kazanılması hedeflenen kritik beceriler öğrenilebilir ve geliştirilebilir. Bu beceriler, yönetici olarak başarılı performans göstermeye ve ekibin mutlu ve bağlı çalışanlardan oluşmasına yardımcı olacaktır. Hatta zaman içinde gelişen özgün tarzlarla, yönetsel kariyere olumlu katkılar sağlayacaktır.
  • Çalışan bağlılığını artırmanın önemini fark etme
  • Ekip olmanın önemini kavrama
  • Ekip yönetimi ve motivasyon hakkında bilgi edinme
  • Geri bildirim vermenin önemini kavrama
  • Koçluk hakkında detaylı bilgi edinme
  • Performans değerlendirme sürecini kavrama
  • Performans görüşmesi sırasında sürecin nasıl yönetilmesi gerektiğini kavrama
  • Yöneticilikte koçluk kavramının önemini kavrama
  • Yöneticilikte koçluk yaklaşımı hakkında fakındalık kazanma
0
Başarılı Yönetici: Yöneticiliğe İlk Adım Gelişim Yolculuğu'na Hoş Geldin
Konu Uzmanı Video
4
dakika

Yöneticiliğe İlk Adım Gelişim Yolculuğu'na Hoş Geldin videosunun amacı yönetsel sorumluluğu artan ya da artacak olan uzmanları, yolculuk boyunca kazanacakları beceriler hakkında bilgilendirmektir.

Bu video ile, başarılı bir yönetici olmanın ilk adımını atacak ve ekip olmanın önemini göreceksiniz.

2
Temel Koçluk Becerileri
Etkileşimli Eğitim
18
dakika
Temel Koçluk Becerileri eğitiminin amacı, modern yönetici ve liderin en önemli araçlarından biri olan koçluk kavramı ve etkili bir koçun sahip olması gereken yetkinlikler hakkında katılımcıları bilgilendirmek ve kendilerini bir koç olarak geliştirmelerini sağlamaktır.

Bu eğitim ile, hedefe giden yolda karşılaşılan sorunların üstesinden tek başınıza gelmeyi öğreneceğiniz gibi, başkalarına da yol gösterip kendi hedeflerini oluşturmalarına ve sorunlarının üstesinden gelmelerine yardımcı olabileceksiniz.
3
Yönetimde Koçluk Yaklaşımı
Etkileşimli Eğitim
14
dakika
Yönetimde Koçluk Yaklaşımı eğitiminin amacı, modern yönetici ve liderin en önemli araçlarından biri olan koçluk kavramı, yönetimdeyken nasıl koçluk yapılabileceği ve çalışanların performansının nasıl artırılacağı gibi konular hakkında katılımcıları bilgilendirmektir. 
Bu eğitim ile, koçluğun ne olduğu ve koçun ne yaptığı gibi bilgileri öğreneceğiniz gibi, çalışanlarınızın potansiyellerini ortaya çıkarmanın yöntemlerini ve istenilen hedefe ulaşılması için gereken araçları nasıl temin edebileceğinizi göreceksiniz.
4
Yöneticilerin En Büyük Zorluğu: Koçluk Almak ve Koçluk Yapmak - Robert Kaplan
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Kurumlarda yükseldikçe, birden çevrenizdeki deneyimli insanların size koçluk yapmak için isteksiz davranmaya başladığını görürsünüz. Bunun için mahiyetinizdeki kişiler size yardımcı olabilir.
5
Yöneticilik Becerisinin Temeli: Koçluk
Makale
5
dakika
Son on beş yıl içinde kurumsal yapılarda meydana gelen değişiklikler yöneticilerin “kontrol edici” rolden “destekleyici” role geçmelerine yol açmıştır. Yöneticinin, direktif verme ve denetleme yerine geliştirme, destekleme ve yol gösterme yetkinlikleri önem kazanmıştır. Yöneticinin işi son derece karmaşık ve güçtür. Büyük çoğunluğu başkalarına delege edilebilecek işlerin kıskacında, sürekli baskı altında yaşarlar. Doğal olarak da birçok işi yüzeysel olarak yapabilirler. Yöneticinin yaptığı işlerin, kısa kısa, bölük pörçük ve sözlü iletişime dayalı olduğu görülür. Gerçekte, yöneticinin delege edemeyeceği iki iş vardır: “Performans değerlendirme” ve “koçluk”. Koçluk için de, performans kriterlerinin belirlenmiş olması gerekir. Sanıldığı ve yaygın olarak uygulandığı gibi koçluk, hataları düzeltmek değil, performansı sürekli olarak geliştirme çabasıdır. Koçluk, insanların içindeki potansiyelin, anlamlı ve önemli amaçlara ulaşmak için ortaya çıkmasını kolaylaştırmaktır.
6
Farklı Kaynaklardan Yararlanma
Film İzleme
0
dakika
Bu görevde konunun daha iyi anlaşılabilmesi için konu ile ilgili izlenebilecek filmler önerilmektedir.
7
Koçluk Görüşmesi Yapma
Uygulama
0
dakika
Bu görevde konuyu pekiştirmek için konu hakkında uygulama yapılması istenilmektedir.
8
Başarılı Yönetici: Yöneticiliğe ilk Adımda Performans Yönetimi
Konu Uzmanı Video
1
dakika
Yöneticiliğe İlk Adımda Performans Yönetimi videosunun amacı yönetsel sorumluluğu artan ya da artacak olan uzmanları, geri bildirim vermenin faydaları hakkında bilgilendirmektir.

Bu video ile, başarılı bir yönetici olma yolunda ilerlemeye devam ederken, Performans Değerlendirme sürecini iyi yönetebilmenin ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz.
9
Geri Bildirim Verme
Etkileşimli Eğitim
30
dakika
Bu eğitim, çağdaş kurumlarda lider olarak görev alan yöneticilere üstlendikleri görevlerde geri bildirim vermenin önemini, etkili geri bildirim vermek ile eleştiri yapmak arasındaki farkları ve etkili geri bildirim vermek için atılması gereken adımları detaylı bir şekilde açıklamaktadır.
10
Geri Bildirim Verme Simülasyonu
Simülasyon
60
dakika
Geri bildirim verme dönemleri yöneticiler için zaman zaman kabusa dönen süreçler olabiliyor. Özellikle de olumsuz bir geri bildirim verilecekse ve davranışın düzeltilmesi bekleniyorsa, bunu çalışana doğru bir şekilde ifade edip edemediğimizi bilemiyoruz.
11
Olumlu Geri Bildirim; İlham Verecek Anlar Yaratın - Dianne Ledingham
Konu Uzmanı Video
2
dakika
İlham anları insanlar için önemli olabilir.Yapılanlar ve olumlu nitelikler hakkında yorumlar yapmak ve bu anları yapıcı geri bildirimlerle dengelemek.Olumlu geri bildirim çok güçlüdür..
12
Doğru Geribildirim ile Anlam Duygusu Yaratmaya Doğru...
Makale
5
dakika
İnsanın başarılı olması gerçekçi bir hedefe sahip olmasına bu hedefe yönetici tarafından izlenmesine ve kendisine geribildirim verilmesine bağlıdır. Başarıyla, alınan geribildirimlerden yararlanmak arasında yakın bir ilişki vardır. Bu ilişkiden doğan başarı duygusu da çalışanın hayatına anlam katar. Bu amaçla yöneticiler tarafından doğru verilen geribildirim çalışan için büyük önem taşımaktadır. Özellikle, çalışmalarının yöneticisi tarafından görüldüğünün ve takdir edildiğinin hissedilmesi, çalışanda yaptığı işi sahiplenmesine ve yöneticisine güven duymasına neden olur. Günümüz iş dünyasında geribildirim vermek hem yöneticiler hem de çalışanlar için korkulu bir rüya haline gelmiştir. Oysaki verdiği geribildirimle, çalışanların güçlü yönlerini ortaya çıkaran, çalışanların kendileriyle ilgili farkındalıklarını kazandırarak gelişim fırsatları sunan, işe karşı adanmışlık duygusu oluşturan yöneticiler, iş yerinde fark yaratan çalışanların ortaya çıkmasına olanak sağlar. Bu öneme sahip geribildirim, içerdiği bilgilerle, kişiyi eleştirmeyi değil, kişiye destek vermeyi amaçlamalıdır. Bu süreci doğru yönetmek için aşamalarını tanımlamamız gerekir.
13
Geri Bildirim Verme
Uygulama
0
dakika
Bu görevde konuyu pekiştirmek için konu hakkında uygulama yapılması istenilmektedir.
14
Performans Değerlendirmede Ne Yapılır Ne Yapılmaz?
Etkileşimli Eğitim
14
dakika
Performans Değerlendirmede Ne Yapılır/Ne Yapılmaz? eğitiminin amacı, performans değerlendirme öncesi hazırlıkta ve değerlendirme toplantısı sırasında yapılan hatalar konusunda uyarılarda bulunarak, yöneticileri verimli performans görüşmeleri hakkında bilgilendirmektir. 

Bu eğitim ile, performans görüşmesi öncesinde yapılması gerekenleri öğreneceğiniz gibi, sağlıklı performans görüşmeleri gerçekleştirerek çalışan bağlılığını nasıl artırabileceğinizi göreceksiniz.
15
Performans Yönetimi: Açık ve Net Hedefler - Jason Jeffay
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Klasik performans yönetiminde, hedef belirleme için sene başında çok az zaman ayrılırken, yıl sonu performans değerlendirmesi için çok fazla zaman harcanır. İdeal olan bunun tam tersidir.
16
Performans Değerlendirmelerinde Güçlükler - Peter Bakstansky
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Bazen çalışanlar kendilerine söylenenleri dinlemek istemiyor sadece iyi değerlendirmeleri duymak istiyor aksi takdirde mutsuz oluyorlar.
17
Dört P: Performans Geliştirme İçin Bir Yol Haritası - Jennifer Kahnweiler
Konu Uzmanı Video
2
dakika
İçe dönüklerin performanslarını geliştirmek için kullanabileceği dört yöntem: hazırlık, varlık gösterme, her gün konfor alanlarının dışına çıkma çabası, pratik yapma.
18
Yöneticinin Performans Değerlendirme Yetkinlikleri
Makale
5
dakika
Etkin bir performans yönetimi için yöneticilerin hedef ve yetkinlik belirleme, performans değerlendirme görüşmesi yapılandırma, geribildirim alma ve verme, davranışsal ikili görüşme yapma, görüşme sonuçlarını değerlendirme gibi konularda kendi yetkinliklerini geliştirmeleri gerekir. Performans değerlendirme süreci, “talimat veren” rolünden “geliştiren” rolüne doğru değişen yönetici tarzının uygulanmasında yöneticilere değerli bir araç sunmaktadır. Ne var ki bu aracın etkin kullanılabilmesi, çalışanların performansından ve gelişiminden sorumlu olan yöneticinin performansı yönetme konusundaki yetkinlik düzeyine bağlıdır. Performans değerlendirme, en kısa anlatımıyla, çalışanların kendilerinden “neyi”, “nasıl” yapmaları beklendiğini tanımlamayave bu konuda biranlayış birliği yaratmaya yöneliktir. Kurumun çalışandan bekledikleri ise, hedefler ve yetkinliklerbiçiminde ifade edilir. Performans değerlendirme görüşmesi de bu ölçütler üzerinden yürütülür.
19
Başarılı Yönetici: Yöneticiliğe ilk Adımda Motivasyon Yönetimi
Konu Uzmanı Video
1
dakika

Yöneticiliğe İlk Adımda Motivasyon Yönetimi videosunun amacı yönetsel sorumluluğu artan ya da artacak olan uzmanları, bağlılık ve motivasyonu üst düzeyde tutacak yönetsel beceriler hakkında bilgilendirmektir.

Bu video ile, başarılı bir yönetici olma yolunda ilerlemeye devam ederken, Ekip Yönetimi ve Motivasyon süreçlerini iyi yönetebilmenin ne kadar büyük farklar yaratabileceğine şahit olacaksınız.

20
Motivasyon Yönetimi
Etkileşimli Eğitim
40
dakika
Eğitimde motivasyonun yetersiz olduğu durumlarda çalışanlar üzerinde oluşan olumsuz etkiler, güncel hayattan örneklerle anlatılmakta ve bunlara karşı kullanılabilecek motivasyon yöntemleri ile çalışanlara verilebilecek ödüller öğretilmektedir.
21
İyi Yönetici Etkin Ekip Kurar
Konu Uzmanı Video
4
dakika
İyi bir yönetici, kendi mesleki kariyerini birlikte çalıştığı kişilere teslim ettiğinin bilincindedir. Bu videoda etkin bir ekip kurmanın temelini oluşturan dört özellik anlatılmıştır.
22
Başarılı Bir Ekip Olmak için Odaklanılacak Noktalar - Steve Radcliffe
Konu Uzmanı Video
3
dakika
En önemli takım bileşeni, takımın işleri beraber götürdüğü duygusunu paylaşmaktır. Bu duyguyu paylaşan takım üyeleri, sadece takımın başarısı için değil, aynı zamanda birbirlerinin başarısı için de çalışırlar.
23
Ekip Liderini Bekleyen Sorumluluklar
Makale
5
dakika
Ekip Lideri… Bu iki kelime sorumluluk ve heyecan yüklü bir anlam taşımaktadır. Çünkü işinizin tanımı ne olursa olsun, ekip üyeleri ve üst yönetim sizden belirli sorumlulukları yerine getirmenizi bekleyecektir. Vizyon, ortak amacın belirlenerek ekibin uzaktaki bir hedefe bir arada çalışarak ulaşmasıdır. Lider tarafından açık olarak ifade edilen vizyon ekip üyelerinde ilgi ve merak uyandırır. Eğer vizyonunuzun arkasında bir değerler sistemi varsa, bir yol göstericiniz de var demektir. Ekip ortamında yaşanan sosyal etkileşim, bireylerde psikolojik bir değişime neden olur ve ekip çalışmasını kolaylaştırır. Güven ve ilgi hemen karşılığı alınan birşey olmadığından üyeler lidere ve diğer ekip arkadaşlarına güvenebilecekleri konusunda ikna edilmelidir. Sorumluluk ve yükümlülük duygusu gelişmiş sonuç odaklı şirketlerde, açık, zamana bağlı hedefler, ortak değerlere sahip ekiplerin, engeller ne olursa olsun, söz verdikleri sonuçları elde etmesini sağlar. İş yaşamında duygusal zekası yüksek kişilerin, işbirliğine, dolayısıyla ekip çalışmasına daha yatkın, daha güvenilir, daha esnek, iç motivasyonu yüksek, daha iyimser ve çevrelerinde daha çok kabul gören kişiler oldukları gözlemlenmektedir.
24
Takımınızı Delegasyon ile İleri Taşımak
Etkileşimli Eğitim
15
dakika
Etkili bir delegasyon süreci, delege edilen görevlerin başarıyla tamamlanmasını sağlamak için doğru kişileri seçtiğiniz, onları uygun şekilde denetlediğiniz ve motive ettiğiniz, yapıcı geri bildirimde bulunduğunuz bir süreçtir. Ancak bu, delegasyon sürecinin bunlarla yetinmesi gerektiği anlamına gelmez. Hedeflerinize çoktan ulaşmış olsanız da, daha fazla delegasyon aracılığıyla takımınızı bir sonraki seviyeye taşıyabilirsiniz. Bu eğitimimizde, takım gelişimini iyileştirmek için delege edebileceğiniz farklı sorumluluk seviyelerini öğreneceksiniz. Sık görülen delegasyon risklerini aşmak için takımınızı nasıl yönetmeniz ve iyileştirmeniz gerektiğini keşfedeceksiniz. Ayrıca, delegasyon becerilerinizi nasıl değerlendireceğinizi ve geliştireceğinizi de öğreneceksiniz.
25
Delege Ettiğiniz Kişiden Beklediğinizi Almak
Etkileşimli Eğitim
16
dakika
Görev ve sorumlulukları başarıyla delege edebilmek için, yalnız bunları atayacak kişiyi seçmekten daha fazlasını yapmanız gerekir bu yalnızca ilk adımdır. İyi delegasyon sonuçları elde etmek için doğru seviyede denetim, geri bildirim ve motivasyonu sağlamanız gerekir.

Bu eğitimimizde, delege ettiğiniz kişileri, özgüvenlerini arttırarak yeni sorumluluklar üstlenebilmeleri için nasıl yönlendirmeniz ve motive etmeniz gerektiğini öğreneceksiniz. Olumsuz ya da aşağılayıcı davranışları tespit etmeyi ve bunlardan kaçınmayı keşfedeceksiniz. Ayrıca işler ters gittiğinde nasıl verilmesi ve yapıcı eleşti yapılması gerektiğini de öğreneceksiniz.
26
Delege Edeceğiniz Kişiyi Seçip Hazırlamak
Etkileşimli Eğitim
20
dakika
Yönetici olduğunuzda, bir sürü toplantılar, raporlar ve emaillerin arasında boğuluyormuş hissine kapılmak çok kolaydır. Vaktinizi daha verimli yönetebilmek için, işlerinizden bazılarını delege etmelisiniz. Delegasyon size diğer işler için vakit yaratmakla kalmaz, önemli sorumlulukları paylaşarak onlara güvendiğinizi gösterdiğiniz için takımınızı da motive eder.

Bu eğitimimizde, farklı delegasyon türleri ile temellerini öğreneceksiniz. Delegasyona hazırlık ve başlangıç için çeşitli yöntemleri keşfedecek, delegelerinizi nasıl düzgün bir şekilde eğiteceğinizi, yönlendireceğinizi ve yetkilendireceğinizi öğreneceksiniz.
27
Delegasyon Nedir?
Makale
5
dakika
Delege etmeyi öğrenmek bir yönetim becerisidir. Bu beceri güçlü aidiyet duygularının var olduğu bir organizasyonu oluşturmanın temel taşıdır. Çünkü delege etmek sadece iş yükünü paylaştırmak değildir. İş sonuçlarına ulaşmaktaki ortak sorumlulukları paylaşarak başarının getireceği tatmin ve keyfi yaşamaktır. Bir başka deyişle, kişileri yapabileceklerine inandıklarından daha fazlasını yapabilmeleri için yetkilendirmektir. Başarılı delegasyon delege edenin de delege edilenin de sorumluluklarının olduğu çift yönlü bir süreçtir. Bu sürecin sağlıklı işlemesi için neyin, niçin delege edildiğine bakılmalıdır. Yöneticilere delegasyonla ilgili görüşleri sorulduğunda, bazen Delege ettim, çünkü çok mesguldüm, bazen de Yönetici olduğuma göre delege etmem gerekir ya da Delege edemiyorum çünkü güvenemiyorum cevabı alınmaktadır.
28
Yetki Devri Haritası Çıkarma
Aksiyon Planı Çıkarma
0
dakika
Bu görevde konu ile ilgili aksiyon planı çıkarılması istenilmektedir.
29
Zaman ve Görev Yönetimiyle Üretkenliğinizi En Üst Düzeye Çıkarın
Etkileşimli Eğitim
20
dakika
Kullanabileceğiniz süre miktarı sabittir daha fazla satın almanız veya daha sonra kullanmak üzere saklamanız mümkün değildir. Ancak zamanınızı yöneterek üretkenliğinizi artırmanız mümkündür. Kendi kişisel üretkenliğinizi ne kadar iyi anlarsanız, zamanınızı etkili bir şekilde yönetmeniz de o kadar kolay olacaktır.

Bu eğitimimizde, üretkenliğinizi en üst düzeye çıkarmak için görevlerinizi nasıl yöneteceğinizi öğreneceksiniz. Zaman yönetiminin ve görevlerinizi zaman ve önemlerine göre değerlendirmenin faydalarını keşfedeceksiniz. Hedef belirlemenin yararları ve üretkenliğinizin zamanı değerlendirme ve öncelikleri belirleme yeteneğinizle ilişkisi hakkında bilgi edineceksiniz. Ayrıca zamanınızı bölümleme işlemi ve çeşitli yapılacaklar listelerini etkin bir şekilde kullanmak hakkında bilgi edineceksiniz.
30
3X3 Aksiyon Planı Çıkarma
Aksiyon Planı Çıkarma
0
dakika
Bu görevde konu ile ilgili aksiyon planı çıkarılması istenilmektedir.
31
Yolculuk Sonu
Özet
0
dakika
Bu görevde eğitimde verilen bilgilerin özeti bir okuma dokümanı içerisinde sunulmuştur.
Başlamadan Önce
1. Modül: Koçluk
2. Modül: Geri Bildirim
3. Modül: Performans Değerlendirme
4. Modül: Ekip Yönetimi ve Motivasyon
5. Modül: Delegasyon
6. Modül: Planlama-Organizasyon
7. Modül: Uygulama
8. Modül: Hatırla
Lider
Bu eğitim, organizasyonlarda yönetici veya yönetici adayı olarak görev alan tüm profesyonellere yöneliktir.
Kişisel Mükemmellik
ADS
ADS Danışmanlık; 2000 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmekte ve müşterilerine Eğitim ve İnsan Kaynakları alanında, geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır.
Yöneticilikte Mükemmellik
Baltaş
1983'te kurulan Baltaş Grubu, hizmetleriyle iş hayatında gözlenebilir tutum değişikliği ve ölçülebilir iş sonuçları elde etmeyi amaçlar.
Yöneticilikte Mükemmellik
Skillsoft
Skillsoft, öğrenme yönetim sistemi yazılımı ve içeriği üreten bir Amerikan eğitim teknolojisi şirketidir.

Önerilen Eğitimler

Bu eğitimin kategorisinde bulunan ilginizi çekebilecek diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Kazanan Takım - Satış Gücü Yönetimi
Kazanan Takım - Satış Gücü Yönetimi
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Satış Yönetiminde Mükemmellik
75
dakika
Karma
Kazanan Takım - Satış Gücü Yönetimi
Liderlik ile Pozitif Değişim Yaratma Sanatı
Liderlik ile Pozitif Değişim Yaratma Sanatı
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Liderlik Becerileri
73
dakika
Karma
Liderlik ile Pozitif Değişim Yaratma Sanatı
Skillsoft ile Liderlik - İşinde İyi Olmanın İncelikleri
Skillsoft ile Liderlik - İşinde İyi Olmanın İncelikleri
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Liderlik Becerileri
160
dakika
Video
Skillsoft ile Liderlik - İşinde İyi Olmanın İncelikleri
Kaynak Dergisi Makaleleri - İş Yönetimi
Kaynak Dergisi Makaleleri - İş Yönetimi
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Kriz ve Risk Yönetimi
75
dakika
Okuma Materyali
Kaynak Dergisi Makaleleri - İş Yönetimi
Geri Bildirim Video Serisi
Geri Bildirim Video Serisi
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Geribildirim
29
dakika
Karma
Geri Bildirim Video Serisi
Pozitif Atmosfer: Organizasyonel Öğrenme Pozitif Değişimi Nasıl Getirir?
Pozitif Atmosfer: Organizasyonel Öğrenme Pozitif Değişimi Nasıl Getirir?
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Organizasyon Geliştirme
22
dakika
Etkileşimli Eğitim
Pozitif Atmosfer: Organizasyonel Öğrenme Pozitif Değişimi Nasıl Getirir?
Anlamlı Liderlik Video Serisi
Anlamlı Liderlik Video Serisi
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Liderlik Becerileri
64
dakika
Video
Anlamlı Liderlik Video Serisi
Geri Bildirim Verme
Geri Bildirim Verme
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Geribildirim
30
dakika
Etkileşimli Eğitim
Geri Bildirim Verme

Tamamlayıcı Eğitimler

Bu eğitimin faydasını ve etkinliğini artırmak için birlikte alabileceğiniz diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Bir Ekibi Yönetmek
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Ekip Yönetimi
45
dakika
Etkileşimli Eğitim
Bir Ekibi Yönetmek
Kısa Kısa: Yönetim Becerileri
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Ekip Yönetimi
53
dakika
Video
Kısa Kısa: Yönetim Becerileri
Takım Hedefleri ve Sorumluluklarını Belirlemek ve Geri Bildirimleri Etkili Bir Şekilde Kullanmak
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Ekip Yönetimi
22
dakika
Etkileşimli Eğitim
Takım Hedefleri ve Sorumluluklarını Belirlemek ve Geri Bildirimleri Etkili Bir Şekilde Kullanmak
Takım İçi Anlaşmazlıkları Gidermek
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Ekip Yönetimi
24
dakika
Video
Takım İçi Anlaşmazlıkları Gidermek
Bu Eğitime Özel Bilgi
Almak İster Misin?
Bizimle İletişime Geçin.
Ad
Soyad
E-Posta Adresi
Telefon Numarası
Firma Adı
pageUrl
Teşekkürler, bilgilerin ilgili birime iletildi!
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.

Teklif Listem


s


Teklif Listem

Teklif listende 50 adet eğitime ulaştın!

Teklif listende 50 adet eğitim bulunuyor. Bu eğitimlere paket aboneliği alarak daha avantajlı bir şekilde erişebilirsin.

Basic

Kurumun temelde ihtiyaç duyacağı, hem özel hem de iş hayatı için gerekli olabilecek, ana konuları ve yetkinlikleri kapsar.

Basic Paketi Kapsar
Premium

Basic Katalog içerisindeki eğitimlere ek olarak, hazır öğrenme deneyimleri haline getirdiğimiz gelişim yolculukları; liderlik eğitimleri ve yenilikçi öğrenme yöntemleri ile hazırlanmış eğitimleri kapsar.