Eğitimi Paylaş
Yöneticilikte Mükemmellik

Podcast Paketi - Liderlik Becerileri

Eğitimi Paylaş
Podcast Paketi - Liderlik Becerileri
enocta image placeholder
Bu podcast paketimizde lider olma yolunda ilerleyen ve liderlik becerilerini geliştirmek isteyen kişiler için liderlik becerileri anlatılmıştır. Bu podcast sayesinde dilerseniz işinizi yaparken veya arabanızda seyahat ederken yani dilediğiniz yerde, dilediğiniz zamanda öğreniminize devam edebilirsiniz.
  • Çatışma çözme yaklaşımları hakkında bilgi edinme
  • Çatışmayı tanımlama
  • Hedef belirlemenin önemini kavrayabilme
  • İkna etme hakkında farkındalık sahibi olma
  • Performansın önemi ve faydalarını keşfetme
1
Çatışma Çözebilir misiniz?
Podcast
2
dakika
Bu podcast, çatışma yaşarken kurulan iletişime dikkat edilmesi gerektiğinden ve çatışma çözme adımlarından bahsetmektedir.
2
Çatışma Çözme Yaklaşımları
Podcast
2
dakika
Bu podcast, hafifletme, kaçınma, mücadele gibi çatışma çözme yaklaşımlarından bahsetmektedir.
3
Çatışmayı Çözmek
Podcast
4
dakika
Bu podcast, çatışmayı yok saymak ve çatışmadan kaçınmaktan bahsetmektedir.
4
Çatışmayı Tanımlamak
Podcast
4
dakika
Bu podcast, çatışmayı tanımlamanın öneminden ve çatışma tanımlama sürecindeki adımlardan bahsetmektedir.
5
Dürtü ve İhtiyaç Nedir?
Podcast
2
dakika
Bu podcast, dürtü ve ihtiyaçların oluşmasını etkileyen faktörlerden bahsetmektedir.
6
Düşük ve Yüksek Motivasyonun Kuruma Etkisi
Podcast
3
dakika
Bu podcast, kurumların motivasyon düşüklüğünden nasıl etkilendiği ve motivasyonu yükseltmek için neler yapmaları gerektiğinden bahsetmektedir.
7
Görüşmede Karşılaşılan Sorunlar
Podcast
5
dakika
Bu podcast, görüşmede karşılaşılan sorunları ve bunlara karşı alınacak tedbirleri anlatmaktadır.
8
Hedef Belirleme
Podcast
2
dakika
Bu podcast, performans yönetimi için hedefin öneminden ve SMART hedeften bahsetmektedir.
9
Hiç mi İtiraz Etmeyecekler?
Podcast
4
dakika
Bu podcast, karşı tarafın itirazlarıyla nasıl baş edeceğimizden bahsetmektedir.
10
İkna Etmeden Önce Bahtsızlık Sendromunu Yenin
Podcast
6
dakika
Bu podcast, bahtsızlık sendromundan ve bahtsızlık sendromunu yenip yerine gerçekçi tutumu koymamız gerektiğinden bahsetmektedir.
11
İkna için Doğru Sorular
Podcast
1
dakika
Bu podcast, karşı tarafı ikna etmek için doğru sorular sorulması gerektiğinden ve bu soruların bize sağlayacağı faydalardan bahsetmektedir.
12
İkna için Hazırlık, İlgi Çekme ve Ortam Yaratma
Podcast
3
dakika
Bu podcast, ikna için hazırlık, ilgi çekme ve ortam yaratma aşamalarından bahsetmektedir.
13
İkna için Ya Hep Ya Hiçten Vazgeçin
Podcast
2
dakika
Bu podcast, genel tavrımız olan ya hep ya hiç anlayışını değiştirmenin ikna sürecini nasıl etkileyeceğinden bahsetmektedir.
14
İknada Duygular, Güven, Uyum ve Zamanlama
Podcast
4
dakika
Bu podcast, iknada duyguların, güvenin, uyum ve zamanlamanın etkisinden bahsetmektedir.
15
İknada Olaylara Farklı Yaklaşım
Podcast
6
dakika
Bu podcast, iknada örnek bir olaya gösterilen farklı yaklaşımların farklı sonuçlarından bahsetmektedir.
16
Kişileri Kategorize Etmeyin
Podcast
3
dakika
Bu podcast, karşınızdakini belli bir kalıba sokarak kategorize etmeye çalışmanın tembellik olduğu, bunun bizi gelişmekten alıkoyup ilişki yönetiminde hatalara sürüklediğinden bahsetmektedir.
17
Kişisel İhtiyaçlar
Podcast
3
dakika
Bu podcast'te, kişisel ihtiyaçların ne olduğundan ve bu ihtiyaçlar karşılığında motivasyona nasıl etki ettiğinden bahsedilmektedir.
18
Motivasyon Aracı Olarak Ödül
Podcast
3
dakika
Bu podcast, motivasyon yöntemlerinden olan ödül sistemini ve işin yeniden tasarlanması konusunda bilgi vermektedir.
19
Motivasyon Düşüklüğünün Nedenleri
Podcast
2
dakika
Bu podcast, motivasyonun tanımı ve motivasyonun düşmesine neden olan etkenler hakkında bilgiler vermektedir.
20
Motivasyonda Özendirici Araçlar
Podcast
1
dakika
Bu podcast motivasyon artırmaya yönelik özendirici araçların özelliklerini anlatmaktadır.
21
Motivasyonu Yönetmek
Podcast
3
dakika
Bu podcast, çalışanlardan verimli sonuçlar elde edebilmek için yöneticinin yapması gerekenlerden, motive edici ilginin değer oluşturabilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlardan, eleştiri ve uyarıda bulunurken dikkat edilmesi gereken noktalardan bahse
22
Ölçme- Değerlendirme ve Performansı Yönetme
Podcast
4
dakika
Bu podcast, performans yönetiminin en önemli iki boyutu olan ölçme ve değerlendirmeden, yöneticinin ölçme ve değerlendirmedeki görevlerinden, yöneticinin performans yönetimi yapabilmesi için gerekli olan konulardan, yetkinlik alanlarından ve geri bildirim
23
Performans Değerlendirme Görüşmeleri
Podcast
2
dakika
Bu podcast performans değerlendirme görüşmelerinin aşamalarından ve görüşme öncesi, esnası ya da sonrası yapılacaklardan bahsetmektedir.
24
Performans Değerlendirme Sistemine Giriş
Podcast
2
dakika
Bu podcast, performans hakkında temel bilgi vermekte, performansın öneminden ve faydalarından bahsetmektedir.
25
Performans Yönetiminde Hedef Belirleme
Podcast
2
dakika
Bu podcast, kurum hedeflerinin tanımından, hedefte olması gereken unsurlardan, performans yönetiminde hedeflerin öneminden, yöneticinin hedef belirlemedeki rolünden bahsetmektedir.
26
Performans yönetiminin Diğer Süreçlerle İlişkisi
Podcast
2
dakika
Bu podcast, performans yönetim sürecinin diğer süreçlerle olan ilgisinden bahsetmekte ve bu süreci oluşturan unsurlara değinmektedir.
27
Performansın Geliştirilmesi
Podcast
4
dakika
Bu podcast, olası performans meselelerini çözmek ve performansı yükseltmek için yapılması gerekenleri içermektedir.
28
Performansın Ödüllendirilmesi
Podcast
1
dakika
Bu podcast, performans ödüllendirmesinden bahsetmektedir.
29
Rehberlik ve Geliştirme
Podcast
3
dakika
Bu podcast rehberlik hakkında temel bilgi vermekte, rehberde bulunması gereken özelliklerden ve rehberlik sürecinden bahsetmektedir.
30
Sosyal İhtiyaçlar ve Çeşitleri
Podcast
3
dakika
Bu podcast, sosyal ihtiyaç çeşitlerini tanımlamakta ve bu ihtiyaçların karşılanmasının motivasyon üzerindeki etkilerinden bahsetmektedir.
31
Takımda Motivasyon Düşüklüğüne Etki Eden Faktörler
Podcast
2
dakika
Bu podcast, takım çalışmalarından ve takım çalışmasında takımın motivasyonuna etki eden faktörlerden bahsetmektedir.
32
Yıkıcı-Yapıcı Çatışma
Podcast
3
dakika
Bu podcast, yıkıcı ve yapıcı çatışmaların olası sonuçlarından ve yapıcı çatışmanın adımlarından bahsetmektedir.
33
Yönetici için Adım Adım Çatışma Çözme
Podcast
4
dakika
Bu podcast, çatışmanın doğru yönetilmesinin öneminden ve yöneticilerin çatışma çözme için izlemesi gereken adımlardan bahsetmektedir.
34
Yönetici için Çatışma Çözmede Püf Noktalar
Podcast
2
dakika
Bu podcast, yöneticilerin çatışma çözmede başarılı olması için yapmaları gereken önemli noktalardan bahsetmektedir.
35
Zor İnsanlarla Yüzleşmek
Podcast
2
dakika
Bu podcast, zor insanlarla yüzleşme için yapılması gerekenlerden bahsetmektedir.
Herkes
Bu eğitim, kendini geliştirmek isteyen herkese yöneliktir.
Kişisel Mükemmellik
ADS
ADS Danışmanlık; 2000 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmekte ve müşterilerine Eğitim ve İnsan Kaynakları alanında, geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır.

Önerilen Eğitimler

Bu eğitimin kategorisinde bulunan ilginizi çekebilecek diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Değerler ve Etik Bilinciyle Liderlik
Değerler ve Etik Bilinciyle Liderlik
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Liderlik Becerileri
39
dakika
Etkileşimli Eğitim
Değerler ve Etik Bilinciyle Liderlik
Çalışanlarınıza Vizyon İletişimi Yapmak
Çalışanlarınıza Vizyon İletişimi Yapmak
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Vizyoner Liderlik
15
dakika
Video
Çalışanlarınıza Vizyon İletişimi Yapmak
TA Dünyasında Lider Gücü Video Serisi
TA Dünyasında Lider Gücü Video Serisi
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Liderlikte İletişim
29
dakika
Video
TA Dünyasında Lider Gücü Video Serisi
Podcast Paketi - Değişim Yönetimi ve Değişime Uyum
Podcast Paketi - Değişim Yönetimi ve Değişime Uyum
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Değişime Liderlik
44
dakika
Podcast
Podcast Paketi - Değişim Yönetimi ve Değişime Uyum
Podcast Paketi - Takım Yönetimi
Podcast Paketi - Takım Yönetimi
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Ekip Yönetimi
45
dakika
Podcast
Podcast Paketi - Takım Yönetimi
Koçluk Uygulamaları
Koçluk Uygulamaları
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Liderlik Becerileri
56
dakika
Video
Koçluk Uygulamaları
Skillsoft ile Liderlik - Takım Bilinci
Skillsoft ile Liderlik - Takım Bilinci
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Ekip Yönetimi
100
dakika
Video
Skillsoft ile Liderlik - Takım Bilinci
Duygusal Zekası Yüksek Lider Olma Yolunda
Duygusal Zekası Yüksek Lider Olma Yolunda
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Liderlikte Duygusal Zeka
52
dakika
Etkileşimli Eğitim
Duygusal Zekası Yüksek Lider Olma Yolunda

Tamamlayıcı Eğitimler

Bu eğitimin faydasını ve etkinliğini artırmak için birlikte alabileceğiniz diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Başarılı Bir Takımı Şekillendirmek
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Ekip Yönetimi
21
dakika
Video
Başarılı Bir Takımı Şekillendirmek
Başarılı Yönetici: Yöneticiliğe İlk Adım Gelişim Yolculuğu
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Ekip Yönetimi
300
dakika
Karma
Başarılı Yönetici: Yöneticiliğe İlk Adım Gelişim Yolculuğu
Bir Ekibi Yönetmek
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Ekip Yönetimi
45
dakika
Etkileşimli Eğitim
Bir Ekibi Yönetmek
Çalışan Deneyimi
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Ekip Yönetimi
35
dakika
Etkileşimli Eğitim
Çalışan Deneyimi
Bu Eğitime Özel Bilgi
Almak İster Misin?
Bizimle İletişime Geçin.
Ad
Soyad
E-Posta Adresi
Telefon Numarası
Firma Adı
pageUrl
Teşekkürler, bilgilerin ilgili birime iletildi!
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.

Teklif Listem


s


Teklif Listem

Teklif listende 50 adet eğitime ulaştın!

Teklif listende 50 adet eğitim bulunuyor. Bu eğitimlere paket aboneliği alarak daha avantajlı bir şekilde erişebilirsin.

Basic

Kurumun temelde ihtiyaç duyacağı, hem özel hem de iş hayatı için gerekli olabilecek, ana konuları ve yetkinlikleri kapsar.

Basic Paketi Kapsar
Premium

Basic Katalog içerisindeki eğitimlere ek olarak, hazır öğrenme deneyimleri haline getirdiğimiz gelişim yolculukları; liderlik eğitimleri ve yenilikçi öğrenme yöntemleri ile hazırlanmış eğitimleri kapsar.