Eğitimi Paylaş
Yöneticilikte Mükemmellik

Skillsoft ile Liderlik - Performans Yönetimi

Eğitimi Paylaş
Skillsoft ile Liderlik - Performans Yönetimi
enocta image placeholder
Performans yönetimi, şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesinde bireylerin katkısını maksimize etmek için hayati bir yönetim aracıdır. 'Skillsoft ile Liderlik - Performans Yönetimi' eğitimi, liderlerin performans hedefleri belirleme, çalışanların performansını izleme ve değerlendirme, ve performans gelişimi için stratejik geri bildirim sağlama becerilerini geliştirmeyi hedefler. Alanında uzman kişiler tarafından sunulan bu eğitim setinde, performans yönetimi süreçleri, hedef belirleme teknikleri, sürekli gelişim için geri bildirim ve koçluk yöntemleri gibi konular detaylı bir şekilde işlenir. Performans yönetimi stratejilerini ve en iyi uygulamalarını öğrenerek, çalışanlarınızın ve şirketinizin daha yüksek başarılar elde etmesine olanak tanıyan bu eğitim, liderler için değerli bir kaynaktır.
  • Bağlılık oluşturma aşamalarını kavrama
  • Performans arttırmanın yollarını keşfetme
  • Performans yönetiminin anahtar noktalarını keşfetme
0
Potansiyeli Olanı İşe Alın - Jason Jeffay
Konu Uzmanı Video
3
dakika
%50 oranında, potansiyeli olanları, %25 oranında, kuruluşun kültürüne ve değerlerine uygun olanları ve %25 oranında da işi bugün yapabilecekleri işe alın. Birçok insan bir göreve, işe alındıkları pozisyondan farklı bir şekilde katkıda bulunur. Bir kişiyi, şu anda yapabildiği şeyin yanında, daha sonra yapabilecek kapasiteye sahip olduğu şey için de işe alın. Potansiyellerini zekâları, motivasyon kaynakları ve daha çok katkıda bulunmaya olan ilgileriyle değerlendirin.
1
Profesyonel Müdürler Yüksek Beklentiler Belirler - Curt Coffman
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Profesyonel müdürler zor insanlar olabilir ama bunun nedeni, sizin ve büyümeniz için yüksek beklentilerinin olmasıdır. Çalışanların, yapabileceklerini bilmedikleri ve tek başına yapamayacakları düzeylere ulaşmalarına yardım ederler. Müdür ile çalışan arasındaki ilişki, büyümeyi etkiler ve çalışan zorlandığında, büyüme gerçekleşir.
2
Başarısız Çalışanlarla Nasıl Başa Çıkılır - Curt Coffman
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Profesyonel müdürler kendilerini kötü müdürlerden, başarısız olanlarla başa çıkmayı öğrendiklerinde ayırabilir. Öfke veya kin duymadan hızlı hareket ederler çünkü kişiye gerçekten önem verirler. Profesyonel müdürler insanları kötü müdürlerden daha hızlı işten çıkarır. Bir işin bir kişi için doğru olup olmadığını çok iyi bilirler. Kötü müdürler ise yalnızca kişiye göre çıtayı düşürür ama böyle yaparak, kuruluşun geri kalanı için de çıtayı düşürmeleri gerekir.
3
Bağlılık Yaratmak için Hedef Oluşturun - Charles Handy
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Bu videoda, Charles Handy, ABD ve İngiltere'de çalışan insanların %80'inin yetenek ve becerilerini yeteri kadar kullanamadıklarından şikayetçi olduklarını belirtiyor.
4
Bağlılık Oluşturmanın İkinci Aşaması: Çalışanlarınızı Geliştirin - Julie Gebauer
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Julie Gebauer, bu videoda düşük hasta memnuniyetine sahip, yüksek ciro hedefleyen bir sağlık merkezinin başına geçen bir CEO'nun burayı minimum kayıpla nasıl bir cazibe merkezi haline getirdiğinden ve artan hasta memnuniyetinden bahsediyor.
5
Bağlılık Oluşturmanın Üçüncü Aşaması: İşe İçine Çalışanlarınızı Dahil Edin - Julie Gebauer
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Takım çalışması insanların bir bütünün parçası gibi hissetmesini sağlar.
6
Performans Yönetiminde Anahtar Noktalar - Julie Gebauer
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Performans yönetimi, şirketin temel öncelikleriyle uyuşan hedefler belirlemekle başlar.
7
Performans Yönetiminde Üç Odak Alanı - Jason Jeffay
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Bu videoda Jason Jeffay, performans yönetimi için odaklanılması gereken üç şeyi detaylı bir şekilde anlatıyor.
8
Performansı Artırmanın Yolu Rakamlardan Geçer - Jason Jeffay
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Bir şirkette gerçekten performansı artıran şey, yöneticinin düşündüğünden tamamen farklı olabilir.
9
Performans Yönetimi: Açık ve Net Hedefler - Jason Jeffay
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Klasik performans yönetiminde, hedef belirleme için sene başında çok az zaman ayrılırken, yıl sonu performans değerlendirmesi için çok fazla zaman harcanır. İdeal olan bunun tam tersidir.
10
Çalışanların Gelişiminden Değer Yaratmak - Jason Jeffay
Konu Uzmanı Video
4
dakika
İş bölümü yapmadan önce üzerinde düşünmemiz gereken beş önemli konu: 1) Segmentasyon 2) Görevler 3) Performans 4) Yöneticilik 5) Verilen değer
11
Çalışanlar Kurumun Varlığı Değil, Değeridir - John Grant
Konu Uzmanı Video
5
dakika
John Grant, bu videoda neden İnsanlar bizim en değerli varlıklarımızdır sözünden hoşlanmadığını ve bu ifadenin insanları nasıl ticari bir meta gibi gösterdiğini açıklıyor.
12
Çalışanların Yeteneklerini Ortaya Koymaları için Yükümlülük Verin - John Grant
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Bazen istediğiniz işleri yapmak için, öncesinde sıkıcı ve sevmediğiniz işleri yapmak zorunda kalabilirsiniz.
13
Yürütmede Başarı: Kişileri Yetkilendirmek - Harold Sirkin
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Başarılı bir yönetici olmak için yürütme işini iyi yapmak gerekir. Yalnız, yürütmek her şeyi tek başına yapmak demek değildir.
14
Performans Açıklarının Kapatılması - Scott Eblin
Konu Uzmanı Video
2
dakika
GAPS, çalışanların bulundukları yer ve olmaları gerektikleri yeri karşılaştırmasına yarayan yol gösterici bir modeldir.
15
Kontrolü Bırakmanın Zorluğu ve Önemi - Andrew McAfee
Konu Uzmanı Video
2
dakika
İnsanların neyi, nasıl yapacaklarıyla ilgili işlerde etkileşimlerin kontrolünü onlara bırakmak önemlidir. MBA öğrencileri sonuçları kontrol edebilmek için, süreci kontrol edebilmenin önemli olduğunu düşünüyor.
16
Dört P: Performans Geliştirme İçin Bir Yol Haritası - Jennifer Kahnweiler
Konu Uzmanı Video
2
dakika
İçe dönüklerin performanslarını geliştirmek için kullanabileceği dört yöntem: hazırlık, varlık gösterme, her gün konfor alanlarının dışına çıkma çabası, pratik yapma.
17
İçe Dönük Kişiler İçin Sınırları Zorlamanın Önemi - Jennifer Kahnweiler
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Bu videoda Jennifer Kahnweiler, online bir kursta herkesin içinde konuşarak konfor alanından çıkan içe dönük bir kişiyi anlatıyor.
18
Liderler Net Bir Yönlendirme Sağlamalıdır - Robert Kaplan
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Liderlik, neye inandığınızı göstermek, inançlarınız doğrultusunda hareket etmek ve etrafınızdakilere ortak hedefleri başarmaları için yardımcı olmaktır.
19
İlham Verici Misyon Cümleleri - Marcia Reynolds
Konu Uzmanı Video
2
dakika
İnsanlara en çok neyle gurur duyduklarını, en iyiyi yapmak için onları neyin harekete geçirdiğini sorun. Tüm bunların cevapları, hedef tanımı yapabilmeniz için ihtiyacınız olan anahtar noktaları size verecektir.
20
İşte Kalma = Ücretlendirme - Chip Conley
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Her şey tazminat paketi demek değildir. Bu videoda, insani ihtiyaçların neden maddi ihtiyaçların yerine geçtiği anlatılıyor.
21
Karar Almayı Desteklemek - General Stan McChrystal
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Hizmet eğilimli liderler, kurumlarına bağlıdırlar, görevleri mükemmel şekilde koordine edebilme uzmanlığına sahiptirler. Bununla birlikte rol-modeldirler, kültür bağlantılarını kolaylaştırırlar, güçlüdürler ve mentorluk görevini üstlenirler.
22
Süreç Odaklı Çalışandan Sonuç Odaklı Çalışana - Dean Connor
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Gelişmekte olan kişilerin rehberliğe, mentorluğa ve nasıl gelişeceklerini öğrenmek için tavsiyeye ihtiyacı vardır.
23
Eğer Yükselmek İstiyorsan Buradan Gitmelisin! - Doug Conant
Konu Uzmanı Video
1
dakika
Bu videoda Douglas Conant'ın, Campbell Soup'un CEO'su iken yardımcısı Denise Morrison'a söylediği şu sözler anlatılıyor: Eğer yükselmek istiyorsan buradan gitmelisin!.
24
Uzun Süreli Çalışanın İşine Son Vermek - Coleen Albiston
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Bazen en tuhaf fikirler en çok ihtiyacınız olan fikirler olabilir.İşten çıkarmanın dğer çalışanların morali üzerindeki iyi etkisi.
25
İnsanları Doğru Yerde Çalıştırın - Ashok Rao
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Üretmeyen,motivasyonu eksik çalışanları doğru pozisyonda kullanarak kazanma yolu
26
Kurumlara Karşılaştırmalı Değerlendirme Tavsiyeleri W.L Gore Yönetim Uygulamaları - Terri Kelly
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Şirketlerde geleneksel değerlendirmelerin dışına çıkmak kolay bir yolculuk değildir
27
Doğru insanla başlamak - Bruce Churchill
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Yöneticilere işin nasıl yapıldığına değil ortaya çıkan sonuçlarına önem vermeleri tavsiye ediliyor. İş hayatında doğru insan seçiminin yararları.
28
Performans Değerlendirmelerinde Güçlükler - Peter Bakstansky
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Bazen çalışanlar kendilerine söylenenleri dinlemek istemiyor sadece iyi değerlendirmeleri duymak istiyor aksi takdirde mutsuz oluyorlar.
29
Adil olmak farklı davranmaktır - John Clendenin
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Alabildiğinizi alıp, istediğiniz şekle dönüştürmek konusu işleniyor. Yeni yıldız oyuncu arayışına girmektense takımınızdakilerle çalışmak ve onlardan istediğinizi alabilmek.
30
Doğru İnsanların Doğru Pozisyonlarda Olduklarına Emin Olun - Paula Kerger
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Geleneksel medya yayıncılığını çağdaş medya teknolojisi ve metotları ile kaynaştırma zorlukları.
31
İşi Sahiplenmeye Yönlendiren Yöneticiler; Onları Tanıyın ve Yetiştirin - Julie Gebauer
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Çalışanları sadece işe alınma sürecindeki bilgilerle değil bireysel olarak da tanımaya çalışmak, onları ne harekete geçiriyor, kariyer ve hayat planları nedir, öğrenmek, yetenek eksiklerinin hangi alanda olduğunu görerek yetişmelerine yardımcı olmak.
32
Kurumlar Yeteneği Nasıl Farklı Şekilde Yönetebilirler - Jason Jeffay
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Demografik trendler iş sayısından daha az sayıda yetenekli kişi olacağını öngörüyor.Yetenekli kişiler kurumları seçecek kurumlar yetenekli kişileri değil
33
Kurumsal Hedeflere Bireysel Katkıyı Anlamak - Lindy Macpherson
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Çalışanların, kurumun hedeflerine ulaşmasında ve alınan ana sonuçlarda katkıları olduğunu hissetmeleri önemli
34
Hizmetkar Liderlik - Nicole Piasecki
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Liderlik sadece işi götürmek ve işi istenen şekilde yapmak değil, yönleri ve öncelikleri belirleyerek iletişim, güven, ilgi, kontrol ve saygı ile birlikte işi ekibin götürmesine izin vermek.
35
Çalışanları Geliştirmenin İlk Üç Görevi - Dianne Ledingham
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Büyük koçluk mentorluk yaptıklarınıza orada onlar için bulunduğunuzu iletmektir.
36
İş Gücünün Kişiselleştirilmesinin Yararları - Sue Cantrell
Konu Uzmanı Video
3
dakika
İşi kişiselleştirme yüksek performanslı kişilere çekici geliyor.Çalışan bağlılığının ve memnuniyetinin geliştiriyor,üretim artıyor ve fire düşüyor.
37
Tek Kişilik İş Gücünün İşe İlişkin Yararları - Sue Cantrell
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Ölçümler çalışan bağlılığını ve verimliliğini ayrıca gelir artımı,satış hedefleri gibi iş metrikslerini de içerir.Çalışanlar kişiselleştirme uygulayan kurumları cazip bulduklarını ve orada çalışmanın performanslarını geliştireceğini söylüyorlar.
38
Kişiselleştirmeye İtirazlar - Sue Cantrell
Konu Uzmanı Video
4
dakika
İş deneyimi kişiselleştirmesi uygulayan kurumlar,herkes farklı bir şey yapıyor diye adil olmama eleştirisiyle karşılaşıyorlar.
39
Tek Kişilik İş Gücü Gerekçesi - David Smith
Konu Uzmanı Video
2
dakika
İş gerekçesi üç unsurdan oluşuyor 1)Artan iş için potansiyel 2)Artan iş gücü verimliliği ve sürdürülmesi 3)Yeni uygulamaları gerçekleştirme maliyeti
40
Yetkilendirerek Eğitmek - Cheryl Grey
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Bir şeyi başkasına yapması için vermektense kendinizin yapması daha kolaydır,özellikle bu işi uzun süredir gayet iyi yapıyorsanız ve A tipi kişilikseniz.Fakat eğer yetkilendirmeyi öğrenmezseniz yanınızdakiler gelişemez.
41
Doğru Yeteneği Doğru İş Pozisyonuna Almak - Vivek Badrinath
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Terfi ettirmek eğer o kişinin başarılı olmasına izin vermiyorsa ödül değildir.Doğru insan için doğru pozisyonu bulmak bazen kararları güçleştirebilir.
42
Potansiyelin Gücü - Sujaya Banerjee
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Suyaje Banerjee her bireyin potansiyel gücüne inanıyor.Başarı önündeki engelleri kaldırmak için ne yapılmalı konusunu işliyor.
43
Hedefe Ulaşma; Performansla Bağlantılı - Robert Ryder
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Sene başında herkes hedef konusunda görüş birliğine varmalı ve hedefe giden bireysel performansı yıl boyunca her hafta izlemeli ve yıl sonunda hedefin neden gerçekleşip gerçekleşmediği ile ilgili gerçeğe dayalı tartışmalar yürütmeli.
44
Hissedar Olarak Çalışanlar - Karina Andersen
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Bir şirketin başarısı çalışan bireylerle başlar.Çalışanların başkalarının yetkisini ve sonuç olarak işin yetkisini kazanmaları için neye ihtiyacı olduğu anlatılıyor.
45
Kararlar Alınır - Colleen Albiston
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Sağlam ve vaktinde kararlar alabilme yeteneği, harika liderler ile iyi olanları birbirinden ayırır. Colleen Albiston, iyi karar almanın önemi ile o kararların iletişimini açıklıyor.
46
Hedefler ile Yönetim - Fredmund Malik
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Performans değerlendirmesine Hedefler ile Yönetim yaklaşımı sergilendiğinde izlenmesi gereken çeşitli kurallar vardır.
47
Pratikte Sadece Sonuç Odaklı Çalışma Ortamı - Dan Glaser
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Marsh CEO’su Dan Glaser, hali hazırda organizasyon içerisinde deneyini sürdürdükleri yeni nesil çalışma ortamını anlatıyor.
48
Doğru Halefi Bulmak - Bill Ford 
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Bill Ford, sektörde yaşanan kusursuz fırtına öncesi, şirket içerisinde sahip olmadıkları yetenek setine sahip birini bulması gerektiğini anlamıştı. Aynı zamanda o kişinin kişiliğinin şirkete uyması gerektiğini de biliyordu.
49
İyi Yöneticiler, Çalışanlarının Büyümesini Sağlar - Michael Gooch
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Bay Gooch, yöneticilerin, yönettikleri kişiler aracılığıyla kendilerini tekrarlamasının önemini anlatıyor.
50
Güçlü Yönleri Görmek - Joseph Maciariello 
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Dr. Maciariello, Peter Drucker’daki keskin insan doğası bilgisinin zamanla geliştiğini anlatıyor. Drucker, hem olumlu, hem de olumsuz taraflarda kim olduğunu net bir şekilde biliyordu.
51
Halef Olmak İçin Tohum Ekmek - Cheryl Grey
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Cheryl Gray, bir liderin rolünün yalnızca liderlik etmek değil aynı zamanda yeni liderlerin gelişip hazırlanmasını sağlamak olduğunu anlatır. Bu değişim için yeni liderleri nasıl hazırlamak gerektiğinden bahseder.
52
Buradan Nefret Ediyorum! - Robert Mosher
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Hiçbir yönetici zayıf performansla uğraşmak istemez. Ama Robert Mosher, bunu yapmanın yolları olduğunu söyler. Bunu yapan şirketin çalışanına değer verdiğini ve çalışanı için en iyi sonucu istediğini gösterdiğini anlatır.
53
Halef Seçmek - Gerard Ee
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Gerard Ee halef seçmenin yalnızca doğru becerilere sahip kişiyi bulmak olmadığını, uygun bir vizyona ve tutkuya sahip birini aramak olduğunu söyler.
54
Sessiz Sakin İnsanları Yetkilendirmek İçin Bir Teknik - Steve Strout
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Steve Strout çocukken konuşmaması öğretilen bir ekip üyesinin toplantılara katılmamasını anlatır. Steve ondan konuşmayı yalnızca üç dakika sürdürmesini ister. İki kez başarısız olur ama daha sonra bir saat sürdürür. Daha sonra bu tekniği başkalarında kull
55
Başkalarını Nasıl Yetkilendirirsiniz - Steve Strout
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Gençler öğrenmek için hata yapmalıdır. Aynı şey iş dünyasında da geçerlidir. Toplantıları katılıp hiçbir şey dememe taktiğini kullanıyordu. Haftalar sürdü ama işe yaradı. Yöneticiler karar vermeyi öğrendi ve sonra da bu kararları uygulamaları için başkala
56
Başkalarını Teşvik Etmeleri İçin İnsanları Teşvik Etmek - Steve Strout
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Liderlik ilham verme yeteneğidir. İlham güven ve yetkilendirmeden gelir. İnsanları güvene dayalı kararlar vermek için yetkilendirmek ve daha sonra onların adamlarını yetkilendirmek. Bu liderliği organizasyon içinde dağıtır ve daha hızlı yayılmasını sağlar
Lider
Bu eğitim, organizasyonlarda yönetici veya yönetici adayı olarak görev alan tüm profesyonellere yöneliktir.
Yöneticilikte Mükemmellik
Skillsoft
Skillsoft, öğrenme yönetim sistemi yazılımı ve içeriği üreten bir Amerikan eğitim teknolojisi şirketidir.

Önerilen Eğitimler

Bu eğitimin kategorisinde bulunan ilginizi çekebilecek diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Podcast Paketi - Takım Yönetimi
Podcast Paketi - Takım Yönetimi
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Ekip Yönetimi
45
dakika
Podcast
Podcast Paketi - Takım Yönetimi
Anlamlı Liderlik Video Serisi
Anlamlı Liderlik Video Serisi
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Liderlik Becerileri
64
dakika
Video
Anlamlı Liderlik Video Serisi
Liderlikte Kadınlar: Liderlik İçin Alt Yapınızı Oluşturma
Liderlikte Kadınlar: Liderlik İçin Alt Yapınızı Oluşturma
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Liderlik Becerileri
34
dakika
Video
Liderlikte Kadınlar: Liderlik İçin Alt Yapınızı Oluşturma
Performans Değerlendirmede Ne Yapılır Ne Yapılmaz?
Performans Değerlendirmede Ne Yapılır Ne Yapılmaz?
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Performans Yönetimi
14
dakika
Etkileşimli Eğitim
Performans Değerlendirmede Ne Yapılır Ne Yapılmaz?
Eleştirel Düşünme ve Bilişsel Esneklik Becerilerini Geliştirme
Eleştirel Düşünme ve Bilişsel Esneklik Becerilerini Geliştirme
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Çevik Yönetim
48
dakika
Etkileşimli Eğitim
Eleştirel Düşünme ve Bilişsel Esneklik Becerilerini Geliştirme
Podcast Paketi - Stratejik Yönetim
Podcast Paketi - Stratejik Yönetim
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Stratejik Düşünme
42
dakika
Podcast
Podcast Paketi - Stratejik Yönetim
Liderlik İnovasyonu
Liderlik İnovasyonu
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Yenilikçi Lider
49
dakika
Etkileşimli Eğitim
Liderlik İnovasyonu
Etkili Bir Takımın Temellerini Atmak
Etkili Bir Takımın Temellerini Atmak
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Ekip Yönetimi
21
dakika
Etkileşimli Eğitim
Etkili Bir Takımın Temellerini Atmak

Tamamlayıcı Eğitimler

Bu eğitimin faydasını ve etkinliğini artırmak için birlikte alabileceğiniz diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Performans Değerlendirmede Ne Yapılır Ne Yapılmaz?
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Performans Yönetimi
14
dakika
Etkileşimli Eğitim
Performans Değerlendirmede Ne Yapılır Ne Yapılmaz?
Performans Yönetimi
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Performans Yönetimi
60
dakika
Etkileşimli Eğitim
Performans Yönetimi
Performans Yönetimi için Plan Oluşturma
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Performans Yönetimi
20
dakika
Video
Performans Yönetimi için Plan Oluşturma
Bu Eğitime Özel Bilgi
Almak İster Misin?
Bizimle İletişime Geçin.
Ad
Soyad
E-Posta Adresi
Telefon Numarası
Firma Adı
pageUrl
Teşekkürler, bilgilerin ilgili birime iletildi!
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.

Teklif Listem


s


Teklif Listem

Teklif listende 50 adet eğitime ulaştın!

Teklif listende 50 adet eğitim bulunuyor. Bu eğitimlere paket aboneliği alarak daha avantajlı bir şekilde erişebilirsin.

Basic

Kurumun temelde ihtiyaç duyacağı, hem özel hem de iş hayatı için gerekli olabilecek, ana konuları ve yetkinlikleri kapsar.

Basic Paketi Kapsar
Premium

Basic Katalog içerisindeki eğitimlere ek olarak, hazır öğrenme deneyimleri haline getirdiğimiz gelişim yolculukları; liderlik eğitimleri ve yenilikçi öğrenme yöntemleri ile hazırlanmış eğitimleri kapsar.