Eğitimi Paylaş
Yöneticilikte Mükemmellik

Acar Baltaş ile Liderlik Yolculuğu

Eğitimi Paylaş
Acar Baltaş ile Liderlik Yolculuğu
enocta image placeholder
Liderlik, başkalarını etkileme becerisidir. İyi bir lider olmak için güvenilir olmak çok önemlidir. Bu video serimizde Acar Baltaş liderlik ile bilinmesi gerekenleri anlatıyor.
  • Başarısız liderlerin özelliklerini kavrama
  • İyi bir yönetici olmak için verilen tavsiyeleri uygulayabilme
  • Liderin özelliklerini tanıma
  • Liderin sahip olması gereken becerileri kavrama
0
Liderlikte Güncel Eğilimler
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Son on yıl içinde liderlik ve yöneticilik konusunda dört önemli değişiklik oldu. Bu videoda liderlik konusunda değişen eğilimler anlatılmıştır.
1
Konuşan Değil, Dinleyen Lider
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Geçmişte liderlerin güçlü hitabetleri ile etki yaratmaları beklenirdi. İzleyeceğiniz videoda bir liderin daha farklı yollarla nasıl etki yaratacağı anlatılmaktadır.
2
Şeffaf Dünyada Otantik Lider
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Açık ve şeffaf bir dünyada yaşadığımız için kendini olduğundan farklı gösteren yöneticiler itibar kaybetmektedir. Bu videoda otantik liderliğin özündeki nitelikler anlatılmaktadır.
3
Anlam Duygusu Veren Liderlik
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Savaşçı liderler etkilerini güçle sağlarlar. Bu videoda günümüzün genç çalışanlarının güç dışında yollarla yönetilerek etki sağlanabileceği anlatılmaktadır.
4
Vizyonu İllüzyondan Ayırmak
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Liderlik özelliğine sahip olmayan birçok kişi, kişisel illüzyonlarını vizyon gibi sunmaktadır. Bu videoda illüzyon ve vizyonu birbirinden ayıracak dört ölçüt anlatılmaktadır.
5
Öğrenilmesi Zor Beceri: Karar ve Kararlılık
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Bir liderin niteliği baskı altında ortaya çıkar. Bu videoda liderliğin en temel özelliklerinden biri olan karar ve kararlılığın nasıl değerlendirileceği anlatılmaktadır.
6
Liderin Başarısızlık Nedenleri -1
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Liderlik konusunda çok sayıda yayın olduğu halde, kötü yöneticilik ve liderlik son derece yaygındır. Bu videoda başarısız liderliğe yol açan beş özellik sıralanmıştır.
7
Liderin Başarısızlık Nedenleri -2
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Liderlik konusunda çok sayıda yayın olduğu halde, kötü yöneticilik ve liderlik son derece yaygındır. Bu videoda başarılı liderlerin felaketine neden olan narsisizme odaklanılmıştır.
8
Lider Kurumun Kaderini Belirler
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Kurumların başarısının en önemli belirleyicisi en tepedeki yöneticisidir. Bu videoda bir liderin kurumun başarısını belirleyişindeki rolü anlatılmaktadır.
9
Yönetici Kişiliği Bilmelidir
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Her insan farklıdır. Herkesin kabul ettiği bu klişe hayata ve ilişkilere yansımaz. Bu videoda farklı kişilik özelliklerinin yarattığı farklar anlatılmaktadır. Böylece, yöneticilerin birlikte çalıştıkları kişilerle ilgili gerçekçi beklentilere sahip olmaları gerektiği ortaya konmaktadır.
10
Koçluk Her Derde Deva Değil
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Bu videoda, yönetim alanında son yıllarda en çok aşındırılan kavramlardan biri olan koçluğun sonuç vermediği üç durum anlatılmaktadır.
11
Çağdaş Yöneticinin Zor Sınavı: Kişiselleştirerek Yönetmek
Konu Uzmanı Video
4
dakika
İnsanları yönetmek onların değer dünyalarını ve gerçek yetkinliklerini bilmekle mümkündür. Birlikte uzun yıllar çalışmış olmak çok kere insanların sadece sosyal maskelerini tanımaya imkan verir. Bu videoda insanları daha derinlemesine tanımak için önemli ipuçları verilmektedir.
12
Anlaşmak Bir Mucizedir
Konu Uzmanı Video
4
dakika
İnsanların algısını kişilik özellikleri, değerleri ve geçmiş yaşantıları belirler. Bu videoda bütünüyle farklı bagajlara sahip insanların anlaşamamasına değil, anlaşmasına hayret etmek gerektiği anlatılmaktadır.
13
Başarısız İnsanların 7 Özelliği
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Gücü elinde bulunduran insanların kusurları çevreleri tarafından meziyet gibi algılanır. Bu videoda hatalarından yanlış ders çıkaran insanlar anlatılmıştır.
14
Ekip Çalışması için Cehennemlik Günahlar
Konu Uzmanı Video
5
dakika
İnançlarımız sorgulamadığımız doğrulardan oluşur ve bunlar bazen bizim istemediğimiz sonuçlar doğurur. Bu video Türkiye'de yöneticilerin doğru olduğuna inanarak savundukları görüşlerden derlenmiştir.
15
Ebedi Liderlik
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Zaman içinde liderlik anlayışı değişiklik göstermiştir. Bu videoda liderliğin özünde olan kültürden ve zamandan bağımsız beş özellik sıralanmıştır.
16
Ekip Çalışmasını Kolaylaştıran Davranışlar
Konu Uzmanı Video
1
dakika
Bazı tutum ve davranışlar birlikte çalışmayı kolaylaştırır, bazıları da zorlaştırır. Bu videoda ekip çalışmasını kolaylaştıran sekiz tutum ve davranış sıralanmıştır.
17
Güven Soyut, Sonuçları Somuttur
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Güven, soyut bir kavramdır. Ancak, bu videoda güvenin hızı etkileyerek maliyet üzerinde nasıl bir sonuç doğurduğu anlatılmaktadır.
18
İyi Geçinmek ve Öne Geçmek
Konu Uzmanı Video
3
dakika
İnsan sosyal bir canlıdır. Bu videoda bir toplulukta yaşayan insanların iyi geçinme ve öne geçme ile ilgili dört temel özelliği anlatılmaktadır.
19
Karizma ve Liderlik
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Karizma liderlik konusunun en tartışmalı kavramlarından biridir. Sıradan görünümlü insanlar olağanüstü parlak insanlar ise felakete neden olan sonuçlar alabilirler. Bu videoda karizmanın aldatan cazibesi konu edilmektedir.
20
Motivasyon Ticareti
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Nereden kazanıldığı belli olmayan kişisel gelişim uzmanlığı ve motivasyon ticareti, ilgi toplayan ve ticari olarak büyük getiri sağlayan bir alan olmuştur. Bu videoda amatör ve ehliyetsiz psikologlar tarafından piyasaya sürülen ticarette motivasyon ve motivasyon ticareti konu edilmektedir.
21
Yöneticilik ve Liderliğin Yapı Taşları: Karakter ve Yetkinlik
Konu Uzmanı Video
1
dakika
Bu videoda bir yöneticinin başarısının iki alandaki yeterliliğe bağlı olduğu anlatılmaktadır. Bunlardan birincisi sayı ve sonuçlarla, diğeri de ilişkilerinde yarattığı güvenle ilgili başarıdır.
22
Çalışanı Değerli Hissettirmek
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Yöneticilerin güven duygusu yaratması için birlikte çalıştıkları kişilerin değer verildiğini hissetmesi gerekir. Bu videoda çalışanların değerli hissetmelerinde rol oynayan dört temel yönetici davranışı anlatılmıştır.
23
Özgüven ve Başarı İlişkisi
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Toplumda özgüven çok önemsenir. Özgüven, başarı gibi bir dış değerlendirmeye bağlıdır. Oysa özsaygı dış değerlendirmeden bağımsızdır. Hayatın en doğal parçası olan başarısızlık ancak özsaygısı yüksek insanlar tarafından gerçekçi olarak değerlendirilir.
24
Güven Nedir?
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Güven, Türkçe'de birçok bağlam ve duruma bağlı olarak farklı anlamlar yüklenen ve tanımlanmakta zorluk çekilen bir kavramdır. Bu videoda güven konusunda anlayış birliği oluşturacak bir yaklaşım getirilmektedir.
25
Güven Hayata Nasıl Yansır
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Bu videoda güvenin hayata yansımasının dört yolu anlatılmaktadır.
26
Güven Duygusu Nasıl Oluşur
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Bu videoda güven duygusunu etkileyen ve hayata yansıma biçimini belirleyen altı özellik anlatılmaktadır.
27
Ekip Çalışmasını Zorlaştıran Kişiler
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Bazı tutum ve davranışlar birlikte çalışmayı kolaylaştırır, bazıları da zorlaştırır. Bu videoda ekip çalışmasını zorlaştıran dokuz tutum ve davranış sıralanmıştır.
28
Bahçevan İlkesi
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Bu videoda insanları geliştirme ve yönetme süreci Bahçevan metaforu ile çok güçlü ve etkili bir şekilde anlatılmaktadır.
29
İyi Lider Enerji Verir
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Her insan girdiği ortamda bir enerji transferi yapar. Kimi gelirken, kimi giderken mutlu eder. Bu videoda, iyi liderlerin birlikte çalıştığı kişiler üzerinde yarattığı etki anlatılmaktadır.
30
İyi Yönetici Etkin Ekip Kurar
Konu Uzmanı Video
4
dakika
İyi bir yönetici, kendi mesleki kariyerini birlikte çalıştığı kişilere teslim ettiğinin bilincindedir. Bu videoda etkin bir ekip kurmanın temelini oluşturan dört özellik anlatılmıştır.
Lider
Bu eğitim, organizasyonlarda yönetici veya yönetici adayı olarak görev alan tüm profesyonellere yöneliktir.
Yöneticilikte Mükemmellik
Baltaş
1983'te kurulan Baltaş Grubu, hizmetleriyle iş hayatında gözlenebilir tutum değişikliği ve ölçülebilir iş sonuçları elde etmeyi amaçlar.

Önerilen Eğitimler

Bu eğitimin kategorisinde bulunan ilginizi çekebilecek diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Etkili İletişimle Güven İnşası
Etkili İletişimle Güven İnşası
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Liderlikte İletişim
18
dakika
Video
Etkili İletişimle Güven İnşası
Kapsayıcılık
Kapsayıcılık
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Yönetimde Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
80
dakika
Video
Kapsayıcılık
Krizde Değer Yaratmak
Krizde Değer Yaratmak
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Kriz ve Risk Yönetimi
60
dakika
Etkileşimli Eğitim
Krizde Değer Yaratmak
Pro Koçluk Video Serisi
Pro Koçluk Video Serisi
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Koçluk
55
dakika
Video
Pro Koçluk Video Serisi
Acar Baltaş ile Liderlikte Yeni Eğilimler
Acar Baltaş ile Liderlikte Yeni Eğilimler
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Liderlik Becerileri
95
dakika
Video
Acar Baltaş ile Liderlikte Yeni Eğilimler
Krizi Yönetmek
Krizi Yönetmek
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Kriz ve Risk Yönetimi
22
dakika
Video
Krizi Yönetmek
İlham Veren Bir Lider Olmak
İlham Veren Bir Lider Olmak
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
İlham Veren Lider
21
dakika
Video
İlham Veren Bir Lider Olmak
Mentorluk İlişkilerini Geliştirmek
Mentorluk İlişkilerini Geliştirmek
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Mentorluk
20
dakika
Video
Mentorluk İlişkilerini Geliştirmek

Tamamlayıcı Eğitimler

Bu eğitimin faydasını ve etkinliğini artırmak için birlikte alabileceğiniz diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Anlamlı Liderlik Video Serisi
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Liderlik Becerileri
64
dakika
Video
Anlamlı Liderlik Video Serisi
Kadın Olarak Liderliği Seçmek
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Liderlik Becerileri
19
dakika
Video
Kadın Olarak Liderliği Seçmek
Liderlik Geçişleri: İlk Kademe Yöneticiliği Yolunda
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Liderlik Becerileri
19
dakika
Etkileşimli Eğitim
Liderlik Geçişleri: İlk Kademe Yöneticiliği Yolunda
Liderlik Geçişleri: Kıdemli Liderliğe Doğru
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Liderlik Becerileri
21
dakika
Etkileşimli Eğitim
Liderlik Geçişleri: Kıdemli Liderliğe Doğru
Liderlik Geçişleri: Orta Düzey Yöneticiliğe Doğru
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Liderlik Becerileri
20
dakika
Etkileşimli Eğitim
Liderlik Geçişleri: Orta Düzey Yöneticiliğe Doğru
Bu Eğitime Özel Bilgi
Almak İster Misin?
Bizimle İletişime Geçin.
Ad
Soyad
E-Posta Adresi
Telefon Numarası
Firma Adı
pageUrl
Teşekkürler, bilgilerin ilgili birime iletildi!
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.

Teklif Listem


s


Teklif Listem

Teklif listende 50 adet eğitime ulaştın!

Teklif listende 50 adet eğitim bulunuyor. Bu eğitimlere paket aboneliği alarak daha avantajlı bir şekilde erişebilirsin.

Basic

Kurumun temelde ihtiyaç duyacağı, hem özel hem de iş hayatı için gerekli olabilecek, ana konuları ve yetkinlikleri kapsar.

Basic Paketi Kapsar
Premium

Basic Katalog içerisindeki eğitimlere ek olarak, hazır öğrenme deneyimleri haline getirdiğimiz gelişim yolculukları; liderlik eğitimleri ve yenilikçi öğrenme yöntemleri ile hazırlanmış eğitimleri kapsar.