Eğitimi Paylaş
Yöneticilikte Mükemmellik

Acar Baltaş ile Liderlikte Yeni Eğilimler

Eğitimi Paylaş
Acar Baltaş ile Liderlikte Yeni Eğilimler
enocta image placeholder
İş yaşamında gerçekleşen köklü dönüşüm, teknolojinin hızla ilerlemesi, küreselleşme gibi faktörler liderlik anlayışının değişmesine neden oldu. Hızla değişen iş ortamının taleplerini karşılayacak liderlik yetkinliklerine sahip olmak artık kritik öneme sahip. Bu nedenle, liderlerin kendilerini sürekli olarak güncellemeleri ve liderlikteki yeni eğilimleri takip etmeleri ve bu eğilimlere uygun olarak liderlik becerilerini geliştirmeleri son derece önemli hale geldi. "Acar Baltaş ile Liderlikte Yeni Eğilimler" eğitimi, yöneticiler ve lider adayları için tasarlanmıştır. Bu eğitim, liderlerin liderlik becerilerini geliştirmek ve değişen iş dünyasında başarılı olmaları için gereken son trendleri ve yaklaşımları içerir. Bu eğitim liderlikteki yeni eğilimler hakkında bilgi verirken aynı zamanda liderlerin bu eğilimleri nasıl uygulayabilecekleri konusunda da pratik bilgiler sunar. Bu eğitim sonunda lider olarak kariyerinizde daha ileri gidebilir ve çalışanlarınızın başarılarını artırmaya yardımcı olabilirsiniz.
  • 21. yüzyıl liderlik becerilerini kazanma
  • Kadın liderlerin önemini kavrama
  • Yetenek ölçümü yapabilme
  • Uzaktan etkili ve verimli çalışabilme
  • Performans yönetim sistemlerini uygulayabilme
  • Çalışan bağlılığı kazandırma
1
21. Yüzyıla Hoş Geldiniz
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Toplum dinamiğinin, ilişkilerinin ve iş yapma biçiminin kökten değiştiği bir süreci yaşıyoruz ve uyum sağlıyoruz. Bu videoda ait hissetme duygusundan ve 21. yüzyılda kariyerini geliştirmek ve hayatını sürdürmek için öğrenmeye hevesli olmanın öneminden bahsedilmektedir.
2
Klasik Liderlik Eğitimleri Neden Beklenen Sonucu Vermiyor?
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Dünya üzerinde liderlik ile ilgili klişeleşmiş birçok eğitim bulunur. Bu eğitimleri alan herkesin iyi lider olması gibi bir düşünceye kapılamayız çünkü bazı insanlar liderliğe yatkın değildir. Bu videoda geleneksel liderlik eğitimlerinin beklenen sonucu neden vermediği açıklanmıştır.
3
Güvenli Liman Liderliğinde Dengenin Önemi
Konu Uzmanı Video
7
dakika
Güvenli limanlar insana korunma duygusu ve güven verir. İnsan korunduğu ve önemsediği takdirde cesaretli ve başarılı olur. Bir liderde sahip olması gereken özelliklerin başında koruma ve güven oluşturmak vardır. Bu videoda "güvenli liman" niteliği taşıyan lider nedir ve güvenli liman liderinin yönetim biçimi açıklanmıştır.
4
Güvenli Liman Liderinin Hayata Yansıyan Dokuz Özelliği
Konu Uzmanı Video
6
dakika
Bir liderin en önemli işlevi koruma, sahiplenme duygusu vererek güven oluşturmaktır. Böylece birlikte çalıştığı kişileri konfor alanlarından çıkmak için cesaretlendirir ve potansiyellerini kullanmalarını sağlar. Bu videoda güvenli liman liderinin dokuz özelliği aktarılmıştır.
5
Güvenli Liman Liderliği için Farkındalık Yaratacak 24 Soru
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Güvenli liman lideri olmak konusunda temel yaklaşım bağ kurmak ile ilgilidir. Bu videoda size güvenli liman lideri olmak yolunda gelişmenizi sağlayacak ve derin farkındalık yaratacak sorular sorulmuştur.
6
Anlam Duygusuyla Yönetmek ve Kadınlara Özgü Nitelikler
Konu Uzmanı Video
6
dakika
Günümüzde liderlik anlayışının güç ile değil güven veren anlam duygusu ile yönetmek kanıtlanmıştır. Bu videoda kadın liderliğinin öneminden ve araştırma sonuçları ile kadın liderlerinin nasıl göründüğü hakkında bilgiler verilmiştir.
7
Kadın Liderliği Neden Önemli
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Araştırma sonucunda ideal lider özelliklerinin birçoğunun kadınlara atfedilen nitelikler olduğu kanıtlanmıştır. Kadınların yönetimde olduğu kurumlar daha avantajlı hale geliyor. Bu videoda araştırmanın bulgularından hareketle kadınların yönetimde söz sahibi olduğu bir dünyanın veya kadınların bir kurumun hangi avantajlara sahip olduğu aktarılmıştır.
8
Yetenek Yönetiminde Yapılan Üç Temel Hata ve Yeteneğin Ölçümü
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Zorlu dönemleri geride bırakan kurumların en önemli özelliği değerlere dayalı güçlü bir kurum kültürüne sahip olmaktır. Bu videoda yapılan araştırmalarda da gösteren sürekli gelişen kurumların özelliklerinden olan "değerlere dayalı kültür" oluşturmaktan ve öneminden bahsedilmiştir.
9
Yüksek Potansiyelli İnsanları Tanımanın Beş Ölçütü
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Değerler, kararlar için pusuladır. Bu videoda kurum değerlerinin hayata geçmesi için dikkat edilmesi ve yapılması gerekenler aktarılmıştır.
10
Derecelendirmeye Dayalı Performans Sisteminin Sorunları
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Zor durumları yönetebilen ve bu durumla başa çıkabilen insanlar psikolojik olarak daha sağlamdırlar. Psikolojik sağlamlık, zor deneyimlerden ve öngörülemez zorlayıcı olaylarla baş edebilme, uyum sağlayabilme, esneklik kullanabilme ve ilerleyebilme, zorlayıcı bir stres faktörü karşısında, olumsuz duygusal tecrübelere karşı kendini toparlayabilme ve iyileştirme gücü şeklinde tanımlanır. Bu videoda psikolojik sağlamlığın boyutları aktarılmıştır.
11
Sayılarla Ölçülmeyen Performans Yönetim Modeli
Konu Uzmanı Video
6
dakika
Bu videoda “yeteneği yanlış yerde aramak” ve “yetenek savaşı” efsanesi aktarılmış, yeteneğin tanımı ve ölçümü hakkında bilgi verilmiştir.
12
Memnuniyet, Bağlılık ve Motivasyon İlişkisi
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Bu videoda “Yüksek potansiyelli insanları nasıl tanıyacağız?” sorusunun cevabı verilmiştir.
13
Yüksek Performans için Yürekten Adanmanın Üç Koşulu
Konu Uzmanı Video
9
dakika
Yönetim, çalışan memnuniyetinden daha çok "çalışan bağlılığı"na dikkat eder bunun sebebi kuruma bağlılığı yüksek olanların yüksek performans gösterecekleri kabulüne dayandığı düşüncesidir. Bu videoda çalışan bağlılığı ve çalışan performansı arasındaki ilişkiden bahsedilmiştir.
14
Kurumsal Değerlerin Önemi
Konu Uzmanı Video
9
dakika
Yüksek performans ancak yürekten adanmış çalışanlar tarafından gerçekleştirilir. Yürekten adanma, fazladan çaba göstermeye istekli olmaktır. Bu videoda yürekten adanmış çalışanların özellikleri aktarılmıştır.
15
Kurumsal Değerlerin Hayata Geçmesi için Üç Özellik
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Uzaktan yönetmek yöneticiler için kazanılması gereken bir beceri haline geldi. Bazı yöneticiler bu durumdan çekinse de uzaktan yönetme ile yakından yönetme arasında çok büyük bir fark olmadığını anladılar. Bu videoda "uzaktan yönetme"nin nasıl olması gerektiği anlatılmıştır.
16
Psikolojik Sağlamlığın Dört Boyutu
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Zor durumları yönetebilen ve bu durumla başa çıkabilen insanlar psikolojik olarak daha sağlamdırlar. Psikolojik sağlamlık, zor deneyimlerden ve öngörülemez zorlayıcı olaylarla baş edebilme, uyum sağlayabilme, esneklik kullanabilme ve ilerleyebilme, zorlayıcı bir stres faktörü karşısında, olumsuz duygusal tecrübelere karşı kendini toparlayabilme ve iyileştirme gücü şeklinde tanımlanır. Bu videoda psikolojik sağlamlığın boyutları aktarılmıştır.
17
Uzaktan Yönetim Kılavuzunun Özellikleri
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Uzaktan çalışırken uygulayacağınız küçük değişiklikler çalışmanızı daha verimli kılacaktır. Bu videoda uzaktan etkili ve verimli çalışabilmek için gerekli olan beş temel ilke aktarılmıştır.
18
Uzaktan Verimli Çalışanların Beş Özelliği
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Pandemi ile birlikte "uzaktan çalışma" yaşamımızın bir parçası haline geldi ve birçok kurum tamamen uzaktan veya hibrit şekilde çalışmaya başladı. Bu videoda araştırma sonucunda bulunan uzaktan verimli çalışabilen insanların özellikleri aktarılmıştır.
19
Uzaktan Etkili Çalışmak için Beş Temel İlke
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Uzaktan çalışırken uygulayacağınız küçük değişiklikler çalışmanızı daha verimli kılacaktır. Bu videoda uzaktan etkili ve verimli çalışabilmek için gerekli olan beş temel ilke aktarılmıştır.
20
Çalışanları Kontrol Etmek Performansı Yükseltir Mi?
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Bu videoda derecelendirmeye dayanmayan sistemin sonuçlarının derecelendirmeye kıyasla büyük ölçüde olumlu olduğu aktarılmıştır.
21. Yüzyıla Hoş Geldiniz
Liderlik Eğitimleri
Güvenli Liman Liderliği
Kadın Liderliği
Yeteneği Yanlış Yerde Aramak
Performans Ölçümü
Çalışan Bağlılığı
Kurumsal Değerler
Psikolojik Sağlamlık
Uzaktan Çalışma
Lider
Bu eğitim, organizasyonlarda yönetici veya yönetici adayı olarak görev alan tüm profesyonellere yöneliktir.
Yöneticilikte Mükemmellik
Baltaş
1983'te kurulan Baltaş Grubu, hizmetleriyle iş hayatında gözlenebilir tutum değişikliği ve ölçülebilir iş sonuçları elde etmeyi amaçlar.

Önerilen Eğitimler

Bu eğitimin kategorisinde bulunan ilginizi çekebilecek diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Kadın Liderler İçin Kariyer ve Aile Güçlükleri
Kadın Liderler İçin Kariyer ve Aile Güçlükleri
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Liderlik Becerileri
19
dakika
Video
Kadın Liderler İçin Kariyer ve Aile Güçlükleri
Skillsoft ile Liderlik - Stratejik Yönetim
Skillsoft ile Liderlik - Stratejik Yönetim
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Stratejik Düşünme
92
dakika
Video
Skillsoft ile Liderlik - Stratejik Yönetim
Yeni Liderlik Geçişleri
Yeni Liderlik Geçişleri
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Ekip Yönetimi
58
dakika
Etkileşimli Eğitim
Yeni Liderlik Geçişleri
Güç Davranışlar ve Çeşitli Takımların Yönetim Zorluklarıyla Yüzleşmek
Güç Davranışlar ve Çeşitli Takımların Yönetim Zorluklarıyla Yüzleşmek
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Ekip Yönetimi
20
dakika
Video
Güç Davranışlar ve Çeşitli Takımların Yönetim Zorluklarıyla Yüzleşmek
Yöneticiler için Etkili Yönetim ve Delegasyon
Yöneticiler için Etkili Yönetim ve Delegasyon
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Yönetimde Delegasyon
22
dakika
Video
Yöneticiler için Etkili Yönetim ve Delegasyon
Performans Yönetimi için Plan Oluşturma
Performans Yönetimi için Plan Oluşturma
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Performans Yönetimi
20
dakika
Video
Performans Yönetimi için Plan Oluşturma
Duygusal Zekası Yüksek Lider Olma Yolunda
Duygusal Zekası Yüksek Lider Olma Yolunda
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Liderlikte Duygusal Zeka
52
dakika
Etkileşimli Eğitim
Duygusal Zekası Yüksek Lider Olma Yolunda
Kapsayıcılık
Kapsayıcılık
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Yönetimde Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
80
dakika
Video
Kapsayıcılık

Tamamlayıcı Eğitimler

Bu eğitimin faydasını ve etkinliğini artırmak için birlikte alabileceğiniz diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Acar Baltaş ile Liderlik Yolculuğu
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Liderlik Becerileri
102
dakika
Video
Acar Baltaş ile Liderlik Yolculuğu
Liderlik Geçişleri: İlk Kademe Yöneticiliği Yolunda
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Liderlik Becerileri
19
dakika
Etkileşimli Eğitim
Liderlik Geçişleri: İlk Kademe Yöneticiliği Yolunda
TA (Transaksiyonel Analiz) ile Liderlik Gelişim Yolculuğu
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Liderlik Becerileri
591
dakika
Karma
TA (Transaksiyonel Analiz) ile Liderlik Gelişim Yolculuğu
Yönetici Varlığınız ile Liderlik
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Liderlik Becerileri
42
dakika
Etkileşimli Eğitim
Yönetici Varlığınız ile Liderlik
Bu Eğitime Özel Bilgi
Almak İster Misin?
Bizimle İletişime Geçin.
Ad
Soyad
E-Posta Adresi
Telefon Numarası
Firma Adı
pageUrl
Teşekkürler, bilgilerin ilgili birime iletildi!
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.

Teklif Listem


s


Teklif Listem

Teklif listende 50 adet eğitime ulaştın!

Teklif listende 50 adet eğitim bulunuyor. Bu eğitimlere paket aboneliği alarak daha avantajlı bir şekilde erişebilirsin.

Basic

Kurumun temelde ihtiyaç duyacağı, hem özel hem de iş hayatı için gerekli olabilecek, ana konuları ve yetkinlikleri kapsar.

Basic Paketi Kapsar
Premium

Basic Katalog içerisindeki eğitimlere ek olarak, hazır öğrenme deneyimleri haline getirdiğimiz gelişim yolculukları; liderlik eğitimleri ve yenilikçi öğrenme yöntemleri ile hazırlanmış eğitimleri kapsar.