Eğitimi Paylaş
Yöneticilikte Mükemmellik

TA (Transaksiyonel Analiz) ile Liderlik Gelişim Yolculuğu

Eğitimi Paylaş
TA (Transaksiyonel Analiz) ile Liderlik Gelişim Yolculuğu
enocta image placeholder
"TA (Transaksiyonel Analiz) ile Liderlik Gelişim Yolculuğu" programı, liderlerin hedeflerine ulaşmalarında kullanacakları kaynakları etkili bir şekilde yönetmeleri ve adil iletişim becerilerini geliştirmeleri üzerine odaklanır. Bu eğitim, Eric Berne'nin Transaksiyonel Analiz kuramını ve Thomas Harris'in Yaşam Pozisyonları teorisini temel alırken, günümüz iş dünyasının ve liderlik dinamiklerinin gerekliliklerini MB Akademi'nin yorumuyla birleştirir. Program, kişinin geçmiş deneyimlerinden ve duygularından oluşan benlik kayıtlarını ve davranışlarının ardındaki psikolojik dinamikleri irdeleyerek liderlik becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Katılımcılar, kendilerinin ve etkileşimde bulundukları kişilerin davranışlarının altında yatan nedenleri anlamayı ve bu bilgiyi liderlik rollerinde nasıl kullanacaklarını öğrenirler. Eğitim, liderlerin güvenli ve etkili iletişim kurma becerilerini geliştirmeye ve karşılıklı saygı temelinde ilişkiler kurmaya yardımcı olur. "TA ile Liderlik" Gelişim Yolculuğu, her seviyeden çalışana, liderlik rollerinde daha bilinçli ve etkili olabilmeleri için yeni ve doğal bir bakış açısı kazandırır. Bu program, liderlik becerilerini geliştirmek ve iş hayatında daha etkin olmak isteyen profesyoneller için değerli içgörüler ve uygulanabilir yöntemler sunar. Bu eğitim, katılımcıların kendi liderlik potansiyellerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olacak.
  • Ego durumlarını tanıma
  • Etkin takım çalışması oluşturabilme
  • İletişim kurmanın ipuçlarını keşfetme
  • Olumlu geri bildirim vermenin önemini kavrama
  • Transaksiyonel Analiz Teorisi hakkında bilgi edinme
0
Transaksiyonel Analiz(TA) İle Liderlik Açılış
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Transaksiyonel analiz, insan davranışlarının arkasında neyi, neden, nasıl yaptığımıza odaklandığı için ilişkiler ile ilgili çok önemli ipuçları veriyor. Liderlik gelişimi için, transaksiyonel analiz kişinin güçlü ve zayıf yanlarını keşfetmesine ve geliştirmesine yardımcı olur. Bu eğitimde, transaksiyonel analiz ile liderlik becerilerinizi daha da güçlendirebilmeyi öğreneceksiniz.
1
Liderlik, Yöneticilik, Koçluk ve Mentorlük Kavramlarına Bakış
Konu Uzmanı Video
6
dakika
Doğru zaman, yer ve etkileşimde kullanabilmek amacı ile Liderlik ie birlikte iş hayatındaki Yöneticilik, Koçluk ve Mentörlük kavramları anlatılmaktadır.
2
Eric Berne ve Transaksiyonel Analiz (TA) Kabuller
Konu Uzmanı Video
9
dakika
İnsan davranışlarını açıklamanın bir yolu olarak geliştirilen TA ve TA kuramının temel kabullerini anlatılmaktadır.
3
Benlik Durumları Envanteri
Etkileşimli Eğitim
20
dakika
Kişilerarası etkileşimi benlik durumları etkilemektedir. Bu envanterle beraber hangi benlik durumuna sahip olduğunuzu gözlemleyeceksiniz.
4
Hayata Not Düşme: Transaksiyonel Analiz Temel Kavramlar Okuma Metni
Etkileşimli Eğitim
15
dakika
Eric Berne tarafından geliştirilen Transaksiyonel Analiz, Berne'e göre aslında eski fikirleri yeni bir yol ile ve anlaşılır bir şekilde ortaya koymak için tasarlanmıştır. Bu eğitimde, Ben OK 'im, sen OK 'sin isimli kitabın kısa bir özetini okuyacaksınız. Bu sayede Transaksiyonel Analiz kavramının tarihsel gelişimi, kabulleri ve benlik durumları hakkında bilgilere sahip olacaksınız.
5
Açık İletişim ve Kendini İfade Edebilme Net Olmak
Konu Uzmanı Video
8
dakika
Kendimizi ifade ederken gerçek niyetimizin ne olduğu önemli bir anlam ifade eder. Bu içerikte niyet, etki ve taahhüt yani NET olmak anlatılmaktadır.
6
Kelimelere Yüklediğimiz Anlamlar
Konu Uzmanı Video
6
dakika
Karşılıklı iletişimde hangi kelimeye nasıl tepki verildiği önem taşır. Bu içerikte etkili iletişim kurabilmek için kişilerin kelimelere yüklediği anlam farkları açıklanmaktadır.
7
Aynı Anlamlarda mı Buluşuyoruz?
Etkileşimli Eğitim
20
dakika
Kişiler kelimelere farklı anlamlar yüklemektedir. Bu kimi zaman kişinin ruh haline, kimi zaman ise geçmişte yaşadığı bir olaya dayanmaktadır. Bu eğitimde kelimelere farklı açılardan bakmayı uygulamalı olarak öğreneceksiniz. Olaylara farklı açılardan bakma yeteneğinizi ilerleterek, empati ve iletişim yeteneklerinizi güçlendireceksiniz.
8
Algılar ve Algıları Yönetme
Konu Uzmanı Video
8
dakika
Bu içerikte Algı yönetimi ile liderliğin nasıl bir ilişkisi olabilir ? sorusunun cevabı ve algı yönetimi konusu anlatılmaktadır.
9
Sözsüz İfadenin Gücünü Kullanma
Konu Uzmanı Video
6
dakika
Lider olarak etkili iletişimin gücü tartışılmaz. Bu ieçrikte sözsüz ifadenin gücü & beden dili anlatılmaktadır.
10
Lider ve Güvenli İlişki Modeli
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Liderin besleyen ve beslenen olması için herkesle Güvenli Davranış oluşturması gerekir. Lider ve Güvenli ilişki modeli videosu lider ile güven ilişkisi ile etkilerini açıklamaktadır.
11
Söyleneni ve Söylenemeyeni Duymak
Konu Uzmanı Video
10
dakika
Lider etkilemek ve duymak istiyorsa, öncelikle çok iyi duyması gerekir. Bu içerikte liderliği geliştirecek söyleneni ve söylenmeyeni duyma konusu açıklanmaktadır.
12
Geri Bildirimin Algoritması
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Geri bildirim vermek ve almak temelinde büyük bir hediyedir. Bu içerik TA temelinde Geri Bildirimin konulandırmasını anlatmaktadır.
13
Geri Bildirim, Ne Zaman, Kime ve Ne Amaç ile Verilir?
Konu Uzmanı Video
6
dakika
Geri Bildirimin amacı ve temel konumlandırması bu içerikte ele alınmıştır.
14
5 Adımda Geri Bildirim
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Bu içerikte Geri Bildirimin temel noktaları ve 5 adımı açıklanmıştır.
15
Bir Geri Bildirim Hikayesi
Etkileşimli Eğitim
14
dakika
Geri bildirim ikili etkileşimde karşınızdakinin ortaya koyduğu veya koymadığı bir tutum veya davranışın taraflar üzerinizdeki etkisinin tanımlanmasıdır. Bir Geri Bildirim Hikayesi bilginiz ötesinde deneyim ile tüm Geri Bildirim Adımlarını vurguluyor.
16
İzle, Eğlen, Öğren: Ters Yüz Film Önerisi
Etkileşimli Eğitim
20
dakika
Duygular insan hayatını ne ölçüde etkiler ve insan hayatına nasıl bir yön verebilir? Ters Yüz filminin izlenip, Transaksiyonel Analiz kapsamında değerlendirilmesi beklenmektedir.
17
Ego Durumları
Konu Uzmanı Video
6
dakika
Ego kavramının akademik olarak incelenmesi ve kişiye ait duygu & düşüncelerin tamamını inceleyen Ego Durumları açıklanmaktadır.
18
Ego Durumları Egzersizi
Etkileşimli Eğitim
15
dakika
Ego Durumlarına ait temel farkların eğlenceli bir egzersiz ile pekiştirilmesi. Bu alıştırma farklı örneklerle katılımcıyı Ego Durumlarını ayırt etmeye yönlendirmektedir.
19
Ego Durumları ve Liderlik
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Ego Durumları arasındaki gel gitleri anlamak ve dengeye getirmek en önemli liderlik becerisidir. Bu videoda Ego Durumları ve Liderlik bağı anlatışmaktadır.
20
Alt Benlikler
Konu Uzmanı Video
11
dakika
Ebeveyn, Yetişkin, Çocuk, olarak tanımlanan benliklere ait alt benlikler anlatılmaktadır.
21
Alt Benlik Egzersizi
Etkileşimli Eğitim
15
dakika
Alt benliklere ait temel farkların eğlenceli bir egzersiz ile pekiştirilmesi. Bu alıştırma farklı örneklerle katılımcıyı Alt Benlikleri ayırt etmeye yönlendirmektedir.
22
Yaşam Pozisyonları Felsefesi
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Thomas A. Harris'e ait Yaşam Pozisyonları teorisi liderlik bağı temel alınarak anlatılmaktadır.
23
Kendimle OK miyim?
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Thomas A. Harris insan davranışlarını iki eksende inceliyor. Bu içerikte kişinin tam ve yeterli olması anlamına gelen Ben OK ekseni incelenmektedir.
24
Kendinle OK misin?
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Thomas A. Harris insan davranışlarını iki eksende inceliyor. Bu içerikte karşımızdaki insanları nasıl değerlendirdiğimizi temel alan Sen OK Sen OK değil ekseni incelenmektedir.
25
Yaşam Pozisyonu-Arabesk
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Thomas A. Harris'in teorisinde bahsettiği eksenlerin oluşturduğu dört alana Yaşam Pozisyonları denir ve özünde davranışları tanımlar. Bu içerikte Arabesk davranış anlatılmaktadır.
26
Yaşam Pozisyonu-Özverili
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Thomas A. Harris'in teorisinde bahsettiği eksenlerin oluşturduğu dört alana Yaşam Pozisyonları denir ve özünde davranışları tanımlar. Bu içerikte özverili davranış anlatılmaktadır.
27
Yaşam Pozisyonu-Özgür
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Thomas A. Harris'in teorisinde bahsettiği eksenlerin oluşturduğu dört alana Yaşam Pozisyonları denir ve özünde davranışları tanımlar. Bu içerikte özgür davranış anlatılmaktadır.
28
Yaşam Pozisyonu-Sahici
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Thomas A. Harris'in teorisinde bahsettiği eksenlerin oluşturduğu dört alana Yaşam Pozisyonları denir ve özünde davranışları tanımlar. Bu içerikte Sahici davranış anlatılmaktadır.
29
Yaşam Pozisyonları ile İletişim
Konu Uzmanı Video
6
dakika
Yaşam Pozisyonları temelinde iletişimde nasıl yaklaşımlar sergileyebilecimizin ayrıntıları anlatılmaktadır.
30
Yaşam Pozisyonları Egzersizi
Etkileşimli Eğitim
15
dakika
Yaşam Pozisyonlarına ait temel farkların eğlenceli bir egzersiz ile pekiştirilmesi. Bu alıştırma farklı örneklerle katılımcıyı Yaşam Pozisyonlarını ayırt etmeye yönlendirmektedir.
31
Yaşam Pozisyonlarına Göre Geri Bildirim
Etkileşimli Eğitim
20
dakika
Bir çalışan, yöneticisinden aldığı geri bildirim karşısında 4 farklı davranışta bulunabilir. Bu davranış biçimlerinin oluşmasına sahip bölgelere, yaşam pozisyonlarının 4 farklı bölgesi denilebilir. Peki sizce bu 4 farklı bölge için çalışanın vereceği tepkiler neler olabilir?
32
Kompartıman Düşünce Modeli
Konu Uzmanı Video
6
dakika
Liderin bütünü görerek tüm yönleri ile karar verebilmesi odağında Kompartıman Düşünce modeli anlatılmaktadır.
33
Davranışları Şekillendiren Duygu ve Düşünceleri Anlama
Konu Uzmanı Video
8
dakika
İletişim ve liderlikte insanların duygularına dokunan yeni yöntemler yükselişe geçmektedir. Bu çerçevede duygu ve düşünceler temelinde davranışlarımız açıklanmaktadır.
34
Davranışları Şekillendiren Duygu ve Düşünceleri Anlama Egzersizi
Etkileşimli Eğitim
15
dakika
Bu eğitimde duygu düşünce ve davranışlarınız arasındaki ilişkiyi uygulamalı olarak karşılaştırarak bu üç unsuru kontrol altında tutabilme farkındalığı kazanacaksınız.
35
İş Hayatında Karpman Drama Üçgeni
Konu Uzmanı Video
8
dakika
Tüm ilişkilerimizde çok sık oynadığımız oyunlar ve bu oyunlarda sürekli takındığımız rollerimiz vardır. Karpman Drama Üçgeni, bu rolleri ve bu rollerin liderlik becerilerimize yansımalarını anlamakta bir çok ipucu veren bir psikoloji modelidir. Bu videoda
36
İş Hayatında Karpman Drama Üçgeni Egzersizi
Etkileşimli Eğitim
15
dakika
Bu eğitimimizde Dr. Stephen B. Karpman tarafından savunulan Kurban, Kurtarıcı ve Suçlayıcı rollerinin günlük hayatımızdaki konumunu öğreneceksiniz. Size verilen örnek senaryolarda hangi rolün öne çıktığını bulmaya çalışacaksınız.
37
Etkileme ve İknanın Lider Boyutu: İknanın Psikolojisi
Konu Uzmanı Video
7
dakika
İnsanlar birbirleriyle iletişim kurarken kendi düşüncelerinin, diğer kişiler tarafından çoğunlukla kabul edilmesine ihtiyaç duyarlar. Bu içerikte iknanın psikolojisi açıklanmaktadır.
38
Etkileme ve İknanın Lider Boyutu: İknanın Bileşenleri
Konu Uzmanı Video
8
dakika
Etkileme ve ikna insanoğlu beraber yaşayıp, beraber var olmaya karar verdiğinden beri hayatın bir parçası olmuştur. Bu içerikte iknanın bileşenleri açıklanmaktadır.
39
Etki ve Güç Kullanımı
Konu Uzmanı Video
9
dakika
Liderlikte zamanlama her şeydir. Lider, etki alanlarını ve zamanlarını çok iyi bilir ve en stratejik hamlelerini ona göre yapar. Bu temelde etki ve güç kullanımı açıklanmaktadır.
40
Değişimin Gereklilikleri ve Değişime Zemin Hazırlamak
Konu Uzmanı Video
8
dakika
Lider, değişim sürecinde neyin önemli ve neyin önemli olmadığının kararının verilmesini sağlar ve bunu son derece yetişkin dili dile sahici iletişimini kurar ve olası etkilerinin sorumluluğunu alır. Bu içerikte değişim kazanımı için gerekli temel bilgi ve
41
Değişim Yönetimi
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Değişim Yönetimi aslında tamamen bir kültür değişimidir. Bu içerikte değişim ve liderin etkileri ele alınmıştır.
42
Değişim Direncini Yönetme, Stratejileri ve Duygusal Boyutu
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Değişim Yönetimi için temel stratejiler ve etkileri duygusal boyutu da ele alarak anlatılmaktadır.
43
Değişimin Önündeki Engeller
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Değişim projelerinin başarısızık ile sonlanmasının en önemli sebebi dirençtir. Bu içerik dirençleri ve engelleri ele almaktadır.
44
İzle, Eğlen, Öğren: Transaksiyonel Analiz Kapsamında Bir Film; İçimdeki Çocuk
Etkileşimli Eğitim
90
dakika
Geçmişte yaşanılan olaylar, karşılaşılan problemler ileride insan hayatını ne ölçüde etkiler? İçimdeki çocuk filminin izlenip, Transaksiyonel Analiz kapsamında değerlendirilmesi beklenmektedir.
45
Yeni Dönemde Takım Olma
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Takım çalışması ve takım çalışmasının sürekliliği bir liderin varlığını gerekli kılmaktadır. Bu içerikte takım olmak ve yeni dönemdeki yansılamları açıklanmaktadır.
46
Takım Olmaya Giden Yolda 6 İhtiyaç
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Tüm insanlar 6 temel ihtiyaca sahiptirler ve bu ihtiyaçalr evrenseldir. Bu içerikte insan ihtiyaçalrı temel alınarak takım olmanın adımları açıklanmıştır.
47
Yüksek Performanslı Takım Olmanın 5 Göstergesi
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Takımlar yaşayan organizmalardır ve çeşitli ihtiyaçlara sahiptirler. Bu içerikte ihtiyaçlar ile yansımaları temelinde yüksek performanslı takım olmanın 5 göstergesi anlatılmaktadır.
48
Transaksiyonlar Işığında Takım Çatışmaları Yönetimi
Konu Uzmanı Video
9
dakika
Transaksiyon, bireyler arasındaki karşılıklı duygu, düşünce ve davranışlarındaki iletişim ve etkileşimleri ifade etmektedir. TA bilgisi temelinde takım ve takım çatışmaları incelenmektedir.
49
Takım Performansının Önündeki Engeller
Konu Uzmanı Video
7
dakika
Engellere odaklanmak doğal olarak gelişimi tetiklemektedir. Bu içerikte gelişim odağında takımlar ve takım performansı öündeki engeller anlatılmaktadır.
50
Takım Değeri ve Değer Farkındalığı
Konu Uzmanı Video
6
dakika
Değerlerimizin toplamı var oluş tanımımızı belirler. Takımın ve çalışanların değerleri konusundaki farkındalık, takımı ortak hedef yolunda harekete geçiren liderleri oluşturur. Bu içerik bireyi temel alıp takıma ve lidere doğru değerleri ve önemini anlatmayı hedefler.
51
Takım Değeri Görevi
Etkileşimli Eğitim
20
dakika
Değerler, her insanın varoluşunu oluşturan en önemli unsurlardır. Takım çalışmalarında bireyleri sahip oldukları değerler ön plana çıkarır. Sizi siz yapan 3 önemli değeri belirleyip, nedenini ifade etmeniz gerekmektedir.
52
Takımların 5 Temel Eksikliği
Konu Uzmanı Video
8
dakika
Patrick LENCIONI ‘Bir Liderlik Öyküsü’ adlı kitabında takım olmanın önündeki zorluklardan bahsetmiştir. Bu içerikte liderlere bu zorlukları nasıl yöneteceklerine dair temel noktalar açıklanmıştır.
53
Takım Performansını ve Motivasyonunu Yönetme
Konu Uzmanı Video
10
dakika
Kurumların başarı ile hedeflerine ulaşmasında artık en önemli kriter birbirinden öğrenerek, sinerji yaratarak ve ortak akıl oluşturarak, fark yaratan takımlardır. Bu içerik performans ve motivasyonu yönetmeyi incelemektedir.
54
Yetkilendirmenin Gücü
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Bu içerikte yöneticinin herhangi bir konuda karar verme hakkını astına aktarması yani yetki devri ve yetkilendirmenin gücü anlatılmaktadır.
55
Yetkilendirme Nasıl Yapılır?
Konu Uzmanı Video
6
dakika
Yetkilendirme yani yetki devrinin sistematiği ve temel noktaları açıklanmaktadır.
56
H.A.P. (Hemen Aksiyon Planı)
Etkileşimli Eğitim
20
dakika
Program boyunca deneyimleyip öğrendiğiniz bir konu başlığı belirleyip, belirlediğiniz konuyu size hatırlatacak slogan bir cümle yazacaksınız. Bu konuya sürdür, dönüştür ve oluştur pencerelerinden bakacaksınız. Böylelikle o konu hakkında kendinizi değerlendirmeyi ve verilen cevaplar doğrultusunda kendinizi geliştirmeyi hedefleyeceksiniz. Bu eğitimde, belirli aşamalardan geçerek kendinize ait bir H.A.P. (Hemen Aksiyon Planı) oluşturmayı öğreneceksiniz.
57
Örneklerle Geri Bildirim Diyaloğu Analizi
Etkileşimli Eğitim
20
dakika
Bu eğitimde, geri bildirim sırasında nasıl bir duygu, düşünce ve davranış içinde olmanız gerektiğini keşfedebileceğiniz bir çalışma hazırladık.  Göreceğiniz örnek geri bildirim diyaloğu ve bakış açınızı yenileyecek birkaç soru ile kendi deneyiminizi gözden geçirebilir, neleri farklı yapabileceğinizi düşünebilirsiniz.
1. Modül: Transaksiyonel Analiz(TA) İle Lider İçin Etkin Etkileşim
2. Modül: Transaksiyonel Analiz ve Ego Kuramı
3. Modül: Etkile İkna Et ve Değişime Zemin Hazırla
4. Modül: Etkin Takım Çalışması ve Ortak Takım Kültürü Oluşturma
Herkes
Bu eğitim, kendini geliştirmek isteyen herkese yöneliktir.
Yöneticilikte Mükemmellik
MB AKADEMİ
MB Akademi olarak; kuruma özel modellerimizle insan odağında gelişimi desteklemek üzere hizmet sunuyoruz. İş hayatında kazanılan başarılar ile edinilmiş tecrübeleri, akademik bakış açısı ile harmanlayarak pratik, uygulanabilir ve özel tasarlanmış çözümler sunmaktadır.

Önerilen Eğitimler

Bu eğitimin kategorisinde bulunan ilginizi çekebilecek diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Takım Hedefleri ve Sorumluluklarını Belirlemek ve Geri Bildirimleri Etkili Bir Şekilde Kullanmak
Takım Hedefleri ve Sorumluluklarını Belirlemek ve Geri Bildirimleri Etkili Bir Şekilde Kullanmak
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Ekip Yönetimi
22
dakika
Etkileşimli Eğitim
Takım Hedefleri ve Sorumluluklarını Belirlemek ve Geri Bildirimleri Etkili Bir Şekilde Kullanmak
Yöneticiler için Etki Yaratan Performans Görüşmeleri
Yöneticiler için Etki Yaratan Performans Görüşmeleri
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Performans Yönetimi
45
dakika
Etkileşimli Eğitim
Yöneticiler için Etki Yaratan Performans Görüşmeleri
Kaynak Dergisi Makaleleri - İş Yönetimi
Kaynak Dergisi Makaleleri - İş Yönetimi
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Kriz ve Risk Yönetimi
75
dakika
Okuma Materyali
Kaynak Dergisi Makaleleri - İş Yönetimi
Kaynak Dergisi Makaleleri - Strateji
Kaynak Dergisi Makaleleri - Strateji
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Stratejik Düşünme
120
dakika
Okuma Materyali
Kaynak Dergisi Makaleleri - Strateji
Başarılı Çalışanları Zorlamak
Başarılı Çalışanları Zorlamak
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Performans Yönetimi
16
dakika
Video
Başarılı Çalışanları Zorlamak
Skillsoft ile Liderlik - Stratejik Yönetim
Skillsoft ile Liderlik - Stratejik Yönetim
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Stratejik Düşünme
92
dakika
Video
Skillsoft ile Liderlik - Stratejik Yönetim
Büyük Resmi Düşünürken Stratejik Düşünmeyi Kullanmak
Büyük Resmi Düşünürken Stratejik Düşünmeyi Kullanmak
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Stratejik Düşünme
18
dakika
Video
Büyük Resmi Düşünürken Stratejik Düşünmeyi Kullanmak
Pozitif Etki ile Liderlik
Pozitif Etki ile Liderlik
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
İlham Veren Lider
19
dakika
Video
Pozitif Etki ile Liderlik

Tamamlayıcı Eğitimler

Bu eğitimin faydasını ve etkinliğini artırmak için birlikte alabileceğiniz diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Acar Baltaş ile Liderlik Yolculuğu
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Liderlik Becerileri
102
dakika
Video
Acar Baltaş ile Liderlik Yolculuğu
Anlamlı Liderlik Video Serisi
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Liderlik Becerileri
64
dakika
Video
Anlamlı Liderlik Video Serisi
Kadın Liderler İçin Kariyer ve Aile Güçlükleri
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Liderlik Becerileri
19
dakika
Video
Kadın Liderler İçin Kariyer ve Aile Güçlükleri
Kadın Liderleri Geliştirme
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Liderlik Becerileri
43
dakika
Video
Kadın Liderleri Geliştirme
Bu Eğitime Özel Bilgi
Almak İster Misin?
Bizimle İletişime Geçin.
Ad
Soyad
E-Posta Adresi
Telefon Numarası
Firma Adı
pageUrl
Teşekkürler, bilgilerin ilgili birime iletildi!
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.

Teklif Listem


s


Teklif Listem

Teklif listende 50 adet eğitime ulaştın!

Teklif listende 50 adet eğitim bulunuyor. Bu eğitimlere paket aboneliği alarak daha avantajlı bir şekilde erişebilirsin.

Basic

Kurumun temelde ihtiyaç duyacağı, hem özel hem de iş hayatı için gerekli olabilecek, ana konuları ve yetkinlikleri kapsar.

Basic Paketi Kapsar
Premium

Basic Katalog içerisindeki eğitimlere ek olarak, hazır öğrenme deneyimleri haline getirdiğimiz gelişim yolculukları; liderlik eğitimleri ve yenilikçi öğrenme yöntemleri ile hazırlanmış eğitimleri kapsar.