Eğitimi Paylaş
İş'te Mükemmellik

Eğitmen Pro Yeni Nesil Eğitmenin Gelişim Yolculuğu

Eğitimi Paylaş
Eğitmen Pro Yeni Nesil Eğitmenin Gelişim Yolculuğu
enocta image placeholder
Bu gelişim yolcuğu, hâlihazırda tasarım yapan ve/veya eğitim veren tüm öğrenme ve gelişim profesyonellerine yönelik kapsamlı bir öğrenme deneyimidir. İnternet ve sosyal medya ile birlikte gelen eğitim 2.0 dünyasının ötesinde, akıllı teknolojiler ve ağ dünyasının kodlarını keşfe çıkan bir gelişim yolculuğudur. Yaşanan onca gelişmenin öğrenmeyi nasıl dönüştürdüğü ve buna karşın eğitim profesyonelleri için kritik hale gelen beceri setinin ne olduğu programın ana çatısını oluşturmaktadır. Bununla birlikte dijital araçlar ve içerik kaynakları ile ilgili bilgiler, eğitimcilerin donanımını önemli oranda artıracaktır. Bu gelişim yolculuğunun temel amacı bu alanda çalışan bir öğrenme ve gelişim profesyonelinin sürekli gelişimin önemini fark etmesini sağlamak ve bu gelişim sürecini tetiklemektir.
  • Öğrenmede çeviklik hakkında bilgi edinme
  • Sürekli öğrenmeyi kolaylaştıran yolları kavrama
  • Tasarım modellerini tanıma
  • Tasarım modellerini uygulayabilme
  • Teknolojiyi doğru ve etkin kullanma
  • Yeni nesil bilgi kaynaklarının dönüşümünü kavrama
  • Yeni nesil eğitim araçlarını tanıma
  • Yeni nesil öğrenme ortamlarını keşfetme
  • Yeni nesil öğrenme tarzları hakkında bilgi edinme
  • Yetişkin eğitimi öğrenenin dönüşümü öğrenmenin dönüşümü ve eğitmenin dönüşümü hakkında bilgi edinme
0
Eğitmen Pro - Yeni Nesil Eğitmenin Gelişim Yolculuğu'na Hoş Geldin
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Bu eğitimde gelişim yolculuğunda aktarılacak konular ve bu konuların yeni nesil eğitmenin bilgisinin nitelikli, yenilikçi ve kalıcı olmasını sağlamak için gerekli olduğu anlatılmaktadır.
1
Öğrenmenin Dönüşümüne Genel Bakış
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Bu eğitimde öğrenmenin dönüşümü konusunda bilgi ve farkındalık kazanmak için yararlı ve ufuk açıcı bilgileri bulabilirsiniz.
2
Dönüşüm İzleme ve Takip Sistematiği Oluşturmak
Keşfetme
0
dakika
Bu görevde kişinin konu hakkında araştırıp daha detaylı bilgi sahibi olabilmesi ve keşfetmesi için yeni konular verilmektedir.
3
Çevikliğin Anahtarı: "Sürekli Öğrenme" ve "Öğrenmeyi Öğrenme"
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Bu eğitim, öğrenmede kaynak çeşitliliği, taşınabilir hafıza, dijital okuma yazma gibi kavramların önem kazandığı bu çağda eğitmenler için bilginin yenilenmesi, doğru kaynaklara yönelme, öğrenmeyi öğrenmek gibi alanlarda yeni ve çarpıcı bilgileri sunmaktadır.
5
Mikro Öğrenme Paketleri Hazırlamak
Ödev
0
dakika
Bu görevde eğitimde verilen bilgilerin pekiştirilmesi için tamamlanması gereken ödevler yer almaktadır.
6
Dijital ve Karmaşık Ağlarda Öğrenme
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Bu eğitim, kendini dijital ağlarda bulunan dijital merkezli öğrenme ve yeni nesil öğretme metotlarını öğrenme alanında geliştirmek isteyen eğitmenlere bilgi ve yön kazandıran bir içeriğie sahiptir.
7
Yapay Zeka ve Makine Aklının Öğrenmeye Etkisi
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Bu eğitim yapay zeka ve makine aklı ile desteklenen, günü yakalayan, modern ve yüksek nitelikli eğitimler ile ilgili bilgiler aktarmaktadır.
8
Makinenin Geleceğini Görmek
Tartışma
0
dakika
Bu görevde kişinin konu ile ilgili görüşlerini diğer çalışanlar ile yorumlar kısmında paylaşması istenilmektedir.
9
Sanal Gerçeklik ile Öğrenmede Sınırları Aşmak
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Bu eğitim, eğitmenlerin sanal gerçeklik alanın imkanlarından yararlanarak öğrenmenin kolaylaşması ve sınırlarını genişletmesinin mümkün olduğunu farketmesi için hazırlanmıştır. Bu eğitim, eğitmenlerin dijital gerçekliğin imkanlarını eğitimlerine taşıyabilmesi için, bu kapsamdaki önemli ve aydınlatıcı bilgileri içermektedir.
10
Bir Öğrenme Dünyası Yaratmak
Bireysel Çalışma
0
dakika
Bu görevde iletilen dokuman doğrultusunda gözlem ve çalışma yapılması beklenmektedir.
11
Artırılmış Gerçeklik ile Mekanların Öğrenme Ortamına Dönüşümü
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Bu modül çok çeşitli imkanlar sağlayan artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak eğitmenlerin artırılmış gerçeklik mekanlarını kendi eğitim ortamlarına taşıyabileceğini göstermek için hazırlanmıştır.
12
Basit Bir Artırılmış Gerçeklik Deneyimi Tasarlamak
Uygulama
0
dakika
Bu görevde konuyu pekiştirmek için konu hakkında uygulama yapılması istenilmektedir.
13
Ağ Deneyiminde Derinleşmek
Uygulama
0
dakika
Bu görevde konuyu pekiştirmek için konu hakkında uygulama yapılması istenilmektedir.
14
Büyük Veri Analitiği ile Keşif ve Tahmin Gücü
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Büyük veri, kişisel ve kurumsal ihtiyaçların belirlenmesinden başlayarak, öngörülü ve geleceği ön gören eğitim planlamaları yapmaya destek olmaktadır. Bu modül eğitmenlerin, öğrenenlerin, eğitim planlamacılarının ve insan kaynaklarının kurumlarının eğitim alanındaki işlerini yaparken büyük veriden nasıl faydalanabileceğini anlatmaktadır.
15
Veri Haritası Oluşturmak
Grup Çalışması
0
dakika
Bu görevde grup çalışmasının önemini vurgulamak adına konu hakkında grup çalışması yapılması önerilmektedir.
16
Blok Zincir Teknolojileri ile Kayıt ve Doğrulama Sistemi
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Bu eğitim “blok zincir”in eğitmenlere hangi konularda nasıl katkılar yapabileceğine dair çok değerli bilgileri anlatmaktadır. Yeni nesil eğitmenlerin bu sistemi tanıması ve eğitim için kullanım alanlarından biri olarak görmesi, eğitim içeriğinden sertifikalamaya, konaklamadan değerlendirme yapmaya kadar geniş bir alanda nitelikli sonuçlar yaratmasını sağlayacaktır.
17
Blokzinciri Anlamak
Bireysel Çalışma
0
dakika
Bu görevde iletilen dokuman doğrultusunda gözlem ve çalışma yapılması beklenmektedir.
18
Yeni Nesillerin Öğrenme Tarzları, Motivasyonları ve Tercihleri
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Bu eğitim tek tek bireylerin öğrenme eylemine geçerken nasıl bir tutum içinde oldukları ve yeni neslin “öğrenme meraklarını” hareket geçirecek motivasyonların neler olduğu anlatılmakta ve eğitmenlere bu alanda yapabilecekleri konusunda çok önemli öneriler ve bilgiler sunulmaktadır.
19
Yeni Nesilleri Anlamak
Ödev
0
dakika
Bu görevde eğitimde verilen bilgilerin pekiştirilmesi için tamamlanması gereken ödevler yer almaktadır.
19
Sürekli Öğrenmeyi Kolaylaştıran "Mikro" ve "Mobil" Öğrenme
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Eğitmenlerin eğitim tasarımlarını yaparken “makro” ve “mikro” öğrenme kavramlarını uygulaması, mobil öğrenme platformlarını kullanmayı dikkate alması eğitimlerinin takibi açısından büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Bu eğitim günümüzün temel ve vazgeçilmez dijital cihazları ile eğitim bilgilerini eşleştiren çok önemli bilgileri içermektedir.
20
Yetişkin Eğitimi
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Bu eğitimde yeni nesil eğitmenlerin, yetişkin eğitiminin verimli olmasını sağlamak için hangi farkındalıklarla hareket etmesini gerektiği konusunda bilgi vermektedir.
21
Öğrenenin Dönüşümü
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Bu eğitim eğitmenlerin “öğrenenin” dönüşmesinin arka planında yer alan aydınlatıcı ve yön kazandırıcı bilgileri sunmaktadır.
22
Öğrenmenin Dönüşümü
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Bu eğitim öğrenenlerin yeni konuları öğrenirken ortaya koydukları tutumun arka planının bilinmesini, bir eğitim tasarımı yaparken ya da bir eğitimi farklı kanallar yoluyla sunarken ne denli önemli olduğunu, bu bilgilerin tasarım ve sunumda doğru sonuçlar yaratmayı mümkün kıldığını anlatmaktadır.
23
Eğitmenin Dönüşümü
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Bu eğitimde eğitmenin dönüşümü için eleştirel düşünce, duygusal zeka, sürekli öğrenme, digital öğrenme araçları gibi beceriler ile nasıl bir bakış açısına sahip olması konusunda yüksek farkındalık kazandıran bilgiler sunulmaktadır.
25
İşlerin Geleceği Araştırması
Ödev
0
dakika
Bu görevde eğitimde verilen bilgilerin pekiştirilmesi için tamamlanması gereken ödevler yer almaktadır.
26
Tasarımın Temeli
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Bu eğitim uzmanlık, kaynaklardan yararlanmak, büyük resmi görmek, yetişkin eğitimi ve tasarım hedeflerini eksiksiz belirlemek gibi bir eğitimin tasarımı için vazgeçilmez ögelerin neler olduğunu ayrınıtılı bir biçimde ele almaktadır.
27
Son Dönemde Öğrendiğin 3 Şey
Uygulama
0
dakika
Bu görevde konuyu pekiştirmek için konu hakkında uygulama yapılması istenilmektedir.
28
Tasarım Modelleri: ADDIE Modeli
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Bu eğitimde ADDIE modelinin tasarım sırasında izleyebilecekleri sağlıklı bir yöntemin detayları anlatılmaktadır.
29
Tasarım Modelleri: SAM Modeli
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Bu eğitim SAM tasarım modelinin önemli detaylarını eğitimenlerin bilgisine sunmaktadır.
30
Tasarım Modelleri: Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking)
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Bu eğitim tasarım odaklı düşünme yöntemini detaylarıyla aktarırken eğitmenin nasıl bir yaklaşım içinde olması gerektiği konusunda özenli bilgi vermektedir.
31
Tasarım Modelleri: İçerik Kürasyonu
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Bu eğitim yeni nesil eğitmenlerin içerik kürasyonu oluştururken nasıl bir yaklaşım içinde olması gerektiğine ilişkin çok önemli öneri ve bilgiler yer almaktadır.
32
Tasarım Modelleri: Karma Eğitim
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Bu eğitimde, yeni nesil eğitmenler, “karma eğitim” tasarımı ve genel olarak bir eğitim hazırlığının ön soruları hakkkında kapsamlı bilgi edinebilirler.
33
Tasarım Modelleri: Karma Eğitim Modeli: Ters-Yüz Öğrenme
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Bu eğitim eğitmenlerin karma eğitim modeli kapsamındaki “ters-yüz” öğrenmeye ilişkin çok önemli bilgilere ulaşması için hazırlanmıştır.
34
Tasarım Modelleri: 70/20/10 Modeli
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Bu eğitim, tasarım aşamasında 70/20/10 modelinin nasıl kullanılacağını anlatmaktadır.
35
"70:20:10 - Öğrenme Günlüğü Çıkarmak"
Ödev
0
dakika
Bu görevde eğitimde verilen bilgilerin pekiştirilmesi için tamamlanması gereken ödevler yer almaktadır.
36
Tasarım Modelleri - Uygulama Tasarımı
Motion Graphic
3
dakika
Bu eğitim, deneyim tasarımı ile ilgi çekici, dramatik, merak uyandırıcı, gerçekçi kurgular halinde tasarlanmış bir eğitimin dijital ortamda nasıl yapılacağına dair çok değerli öneri ve bilgiler içermektedir.
37
Tasarım Modelleri - Kişiselleştirme ve Yeni Nesil
Motion Graphic
3
dakika
Bu eğitim eğitim tasarımının kişiye özel hale getirilemesinde, nelerin eğitmene yardımcı olabileceği hakkında detaylı ve aydınlatıcı bilgiler vermektedir.
38
Tasarım Modelleri - Oyunlaştırma
Motion Graphic
3
dakika
Oyunlaştırma öğrenmenin pekişmesi, yeni bilgilerin öğrenilmesi, kişinin güçlü ya da zayıf yanlarını keşfi gibi öğrenen için değerli olacak sonuçlar üretir. Bu eğitimde yeni nesil eğitmenin eğitim tasarımında oyunlaştırmayı neden ve nasıl kullanabileceğine yönelik bilgiler sunulmaktadır.
39
Tasarım Modelleri: Bloom Taksonomisi
Okuma Materyali
3
dakika
Bu eğitim hiyerarşik öğrenme süreçlerinde bir rehber niteliği taşıyan ve geçmişten bu güne en çok kullanılan tasarım modellerinden Bloom Taksonomisi konusunda detaylı ve yol gösterici bilgileri kapsamaktadır.
40
Tasarım Aracı Uygulaması Yapalım
Motion Graphic
3
dakika
Bu eğitimde herhangi bir eğitimi tasarlarken kullanılabilecek tasarım aracının neleri içerdiği ve nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgiler verilmiştir.
41
Tasarım Aracı Öğretim Yöntemleri
Okuma Materyali
10
dakika
Bu eğitimimizde, tasarım aracı öğretim yöntemlerini öğreneceksiniz. Tasarım aracında kullanabileceğiniz öğretim yöntemleri 70:20:10 yaklaşımına göre sınıflanmıştır. (10) Formal Yöntemler (Program Düzeyinde), (10) Formal Yöntemler (Sınıf Eğitimleri İçinde Kullanılabilecek Uygulamalar Olarak, (70+20) İnformal ve Sosyal Yöntemler olarak ele alınmıştır.
42
Tasarım Aracı Örnek Uygulama
Okuma Materyali
3
dakika
Bu eğitimde tasarım aracı kullanılarak örnek bir eğitim tasarlanmıştır.
43
Tasarım Aracı Eğitim Künyesi
Okuma Materyali
10
dakika
Bu eğitimde, katılımcılarla e-eğitimde gördükleri konuların kısa tekrarı yapılacak, üRETİR A.Ş. genelinde uygulanan problem çözme araçları hakkında bilgi verilecek, örnek ve gerçek hayat uygulamaları yapılacaktır. Ayrıca eğitim sonunda katılımcılar gruplara ayrılarak standart kaizen uygulama ödevi verilecektir.
44
Tasarım Modeli Uygulama
Uygulama
0
dakika
Bu görevde konuyu pekiştirmek için konu hakkında uygulama yapılması istenilmektedir.
45
Yeni Nesil İnternet Araçlarına Bakalım
Motion Graphic
3
dakika
Bu eğitimde hem tasarım sürecinde hem de eğitim sürecinde çok sık kullanılan bazı araçların gelişim yolculuğunun sonraki adımlarında bahsedileceği anlatılmıştır.
46
Video Düzenleme Araçları
Okuma Materyali
3
dakika
CAMTASIA STUDİO: Ekran kaydı alma, video düzenleme işlemlerinin yapılabildiği bu dijital platform, eğitim içerikleri hazırlamada rahatlıkla kullanılabilir.
47
Animasyon Üretim Araçları
Okuma Materyali
3
dakika
POWTOON: Web tarayıcı üzerinden kullanılabilen çevrimiçi bir animasyonlu video üretme aracıdır. Animasyonlarla bezenmiş, zengin eğitim içerikleri hazırlamada yardımcı olabilecek bir platformdur.
48
Fotoğraf ve Grafik Düzenleme Araçları
Okuma Materyali
3
dakika
CANVA: Web tabanlı bir grafik tasarım uygulama platformu olan CANVA poster, afiş, fotoğraf düzenleme gibi işlemlerin yapılması için kullanılabilir. POWTOON: Web tarayıcı üzerinden kullanılabilen çevrimiçi bir animasyonlu video üretme aracıdır. Animasyonlarla bezenmiş, zengin eğitim içerikleri hazırlamada yardımcı olabilecek bir platformdur. PIKTOCHART: çeşitli konuları farklı görsel tasarım seçenekleriyle infografik sunum, afiş ya da rapor şeklinde basit bir arayüz üzerinden hazırlamayı sağlayan bir web tabanlı araçtır. Özellikle etkileyici sunumlar hazırlamada önemli bir destek görevi üstlenir.
49
Metin Görselleştirme Araçları
Okuma Materyali
3
dakika
BUBBL.US: Fikirlerin, kavramların ve zihin haritalarının grafiksel gösterme işlemlerinin yapıldığı dijital ortamdır. Bilginin yeniden yapılandırılmasından yeni fikirlerin üretilmesine ve bunların görseller üzerinden aktarılmasına zemin sağlayan programdır.
50
Metin ve Belge Oluşturma Araçları
Okuma Materyali
3
dakika
GOOGLE DOCS.: Google tarafından sağlanan web tarayıcı tabanlı bir kelime işleme aracıdır. Çevrimiçi metinler oluşturmak, bu metinler üzerinde işlem yapmak ve paylaşmak birkaç kullanım özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır. GRAMMARLY: İngilizce için yazım ve noktalama işaretlerinin denetimini yapan ve bu denetim sonuçlarını düzeltmeyi ve raporlamayı sağlayan web tabanlı bir araçtır. Hatasız, rahat okunabilir ve anlaşılabilir İngilizce metinler için kullanılması yararlıdır.
51
Video ve Ses Yükleme / İndirme Araçları
Okuma Materyali
3
dakika
SOUNDCLOUD: Kullanıcıların ses kayıtlarının yüklenmesi, paylaşılması ve profilleri aracılığıyla tanıtmasını sağlayan çevrimiçi bir ses dağıtım ve müzik paylaşım sitesidir. Tartışma, bilgilendirme, iletişim programları için kullanılabilir. YOUTUBE: Kişilerin kendi videolarını yükleyebildikleri ve paylaşabildikleri başkalarının videolarını izleyebildikleri beğeni, yorum ve paylaşım yapabildikleri bir video paylaşım aracıdır. Video temelli tüm gereksinimlere karşılık veren, videolar üzerinden analitik toplanabilen çok amaçlı kullanıma izin veren etkili bir platformdur.
52
Ses Düzenleme Araçları
Okuma Materyali
3
dakika
AUDACITY: Ses kaydı, kayıtların düzenlenmesi işlemlerinin özgürce yapılabildiği çokluortam yazılımıdır.
53
e-Eğitim ve e-Book Üretim Araçları
Okuma Materyali
3
dakika
EASY GENERATOR: Farklı özellikleri birarada bulunduran bulut tabanlı bir e-öğrenme malzemesi ve ortamı hazırlama aracıdır. Etkileşimli eğitim içeriklerinin hazırlanmasında kullanılabilir.
54
İşbirliği Araçları
Okuma Materyali
3
dakika
DOODLE: Yahoo Calender, Google Calender ve Google Maps ile bütünleşik çalışabilen bu platform, etkinlik planlamada çok kişi ile karar verme imkanı sağlamaktadır. TRELLO:Bireysel ya da takım çalışmalarını listeler ve kartlardan oluşan panolardan yönetilmesini sağlayan bir işbirliği aracıdır. Her türlü etkinlik planlamasında ve yönetilmesinde kullanılabilir.
55
İletişim Araçları
Okuma Materyali
3
dakika
POLL EVERYWHERE: Sunum ve benzeri etkinliklerde gruplarla canlı anketler oluşturarak etkileşim kurulmasını sağlayan bir web 2.0 aracıdır. Etkileşimli etkinlikler, cevapların görselleştirilemesi gibi farklı özelliklerinden yararlanılabilir. GOOGLE HANGOUTS: Bireylerin ya da grupların yazılı, sözlü ya da görüntülü iletişim kurmasını sağlayan g-mail üzerinden ulaşılabilen bir Google hizmetidir. Video konferans ya da metin bazlı görüşmelerin yapılmasına imkan vermesi eğitim için kullanılabilecek bir alan olarak değerlendirilebilir.
56
Anket ve Sınav Araçları
Okuma Materyali
3
dakika
GOOGLE FORMS: Veri toplama amacıyla çeşitli anketler ya da ölçekler oluşturmak için kullanılan web tabanlı bir uygulamadır. Etkinlik kayıt formu, memnuniyet anketi ya da değerlendirme formu gibi eğitimler için kullanılan veri toplama araçlarını sağlamaktadır. SURVEYMONKEY: Çevrimiçi anket geliştirme ve sunum işlemleri için kullanılan bulut tabanlı bir web aracıdır. Eğitimin ayrılmaz parçaları olan anket, araştırma, geri bildirim toplama, ölçme-değerlendirme gibi işlemler için rahatlıkla kullanılabilir. KAHOOT: Web tarayıcısı üzerinden sınıf, ofis ya da sosyal ortamlarda kullanılan oyun tabanlı bir öğrenme ve değerlendirme platformudur. Eğitim tasarımı içinde “oyunlaştırma” yönteminden yararlanmak isteyen eğitmenler için oldukça yararlı bir araçtır. QUIZLET: Çeşitli test ve aktiviteler aracılığıyla öğrenme imkanı sağlayan mobil ve web tabanlı bir araçtır. Bu araç yedi farklı öğrenme etkinliğini geliştirmeye izin verir. ROOTIE: Yetişkin öğrenenlere ve hizmetiçi eğitimlere özel geliştirilmiş bir mobil ölçme-değerlendirme platformudur. Kurumiçi eğitimlerin takip ve pekiştirme programalarında kullanılabilir.
57
Not Alma Araçları
Okuma Materyali
3
dakika
EVERNOTE: Çeşitli medya dosyalarını oluşturmak, düzenlemek ve depolamak için hazırlanmış bulut tabanlı bir not alma aracıdır. İşlerin, notların planlanması ve ortak çalışılacak notların hazırlanması konularına destek verir. DIIGO: Başta bilgi paylaşımı olmak üzere, keşif için ağ sağlayan, not almayı kolaylaştıran bir sosyal yer imi ve bilgi paylaşım aracıdır. Kişisel yer imi kütüphane oluşturmayı, oluşturulan kütüphanenin gruplarca paylaşımı gibi geniş bir kullanım alanına sahiptir. MICROSOFT ONENOTE: Serbest biçimli bilgi toplama ve çok kullanıcılı işbirliğini destekleyen bir not alma aracıdır. Gerçek zamanlı, işbirliği gerektiren çalışmalarda kullanılabilmektedir.
58
Yeni Nesil Bilgi Kaynakları
Okuma Materyali
3
dakika
Bu eğitimde bilgi, enformasyon okuryazarlığı ve kaynak doğrulaması ile ilgili bilgiler yer almaktadır.
59
İnternette Arama Yapmak
Okuma Materyali
3
dakika
Bu eğitimde arama motorlarını bulmak, arama motorlarından erişilen bilgi, doküman ya da görsellerin nasıl kullanılabileceğine dair önemli bilgiler sunulmuştur.
60
Erişime Açık Kaynaklar
Okuma Materyali
3
dakika
Bu eğitimde yeni nesil eğitmenin açık kaynaklara nasıl erişebileceği ya da aradığı kaynağı nasıl bulabileceği ile ilgili yol gösterici bilgiler yer almaktadır.
61
Yeni Nesil Eğitmenler Hoşça Kalın
Motion Graphic
3
dakika
Bu eğitimde gelişim yolculuğunda aktarılan konu başlıkları özetlenmiştir.
62
Yolculuk Sonu
Özet
0
dakika
Bu görevde eğitimde verilen bilgilerin özeti bir okuma dokümanı içerisinde sunulmuştur.
Başlamadan Önce
1.Modül: Öğrenmenin Dönüşümü
2.Modül: Eğitmenin Dönüşümü
3.Modül: Tasarımın Dönüşümü
4.Modül: Yöntemlerin Dönüşümü
5.Modül: Bilgi Kaynaklarının Dönüşümü
6.Modül: Yolculuk Sonu
Herkes
Bu eğitim, kendini geliştirmek isteyen herkese yöneliktir.
İş'te Mükemmellik
Mehmet Gürsoy, Saynur Önen
Mehmet Gürsoy, “Öğrenme”, “gelişim” ve “performans” alanında kurumlara ve karar vericilere hizmet veren Ledd şirketi kurucusu ve TEGEP kurucu üyelerindendir. Saynur Önen, eğitim ve gelişim, kariyer ve yetenek yönetimi, performans yönetimi, kurumsal akademi alanlarında Türkiye’nin önemli şirketlerinde çalıştı. Yıldız Holding’de İnsan Kaynakları Grup Direktörü olarak Holding ve çok sayıda insan kaynakları projesi ile süreçlerin yeniden yapılandırılmasını ve geliştirilmesini sağladı.

Önerilen Eğitimler

Bu eğitimin kategorisinde bulunan ilginizi çekebilecek diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
En Sık Kullanılan 100 Excel Fonksiyonu ve Formülü
En Sık Kullanılan 100 Excel Fonksiyonu ve Formülü
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Bilişim Teknolojileri
103
dakika
Video
En Sık Kullanılan 100 Excel Fonksiyonu ve Formülü
Bankacılar İçin İş İngilizcesi
Bankacılar İçin İş İngilizcesi
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Bankacılar İçin Mükemmellik
50
dakika
Etkileşimli Eğitim
Bankacılar İçin İş İngilizcesi
İSG 360° Eğitim Programı - (16 Saat)
İSG 360° Eğitim Programı - (16 Saat)
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
İş Sağlığı ve Güvenliği
1182
dakika
Karma
İSG 360° Eğitim Programı - (16 Saat)
JavaScript'e Giriş
JavaScript'e Giriş
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Programlama
128
dakika
Video
JavaScript'e Giriş
Müşteri Psikolojisi ve Algısı
Müşteri Psikolojisi ve Algısı
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Müşteri Duyarlılık
40
dakika
Etkileşimli Eğitim
Müşteri Psikolojisi ve Algısı
Gıda Zincir Mağazasında Hizmette Mükemmellik
Gıda Zincir Mağazasında Hizmette Mükemmellik
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Perakendede Mükemmellik
15
dakika
Etkileşimli Eğitim
Gıda Zincir Mağazasında Hizmette Mükemmellik
Müşteri İlişkilerinde Mükemmellik: Çatışma Yönetimi, Müzakere ve Stres Yönetimi
Müşteri İlişkilerinde Mükemmellik: Çatışma Yönetimi, Müzakere ve Stres Yönetimi
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Müşteri Duyarlılık
24
dakika
Video
Müşteri İlişkilerinde Mükemmellik: Çatışma Yönetimi, Müzakere ve Stres Yönetimi
İşletme Gelişimi İçin Çevik Bir Kültür Benimsemek
İşletme Gelişimi İçin Çevik Bir Kültür Benimsemek
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Organizasyonel Gelişim
25
dakika
Etkileşimli Eğitim
İşletme Gelişimi İçin Çevik Bir Kültür Benimsemek

Tamamlayıcı Eğitimler

Bu eğitimin faydasını ve etkinliğini artırmak için birlikte alabileceğiniz diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Eğiticinin Eğitimi
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Eğitmenlikte Mükemmellik
78
dakika
Video
Eğiticinin Eğitimi
Bu Eğitime Özel Bilgi
Almak İster Misin?
Bizimle İletişime Geçin.
Ad
Soyad
E-Posta Adresi
Telefon Numarası
Firma Adı
pageUrl
Teşekkürler, bilgilerin ilgili birime iletildi!
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.

Teklif Listem


s


Teklif Listem

Teklif listende 50 adet eğitime ulaştın!

Teklif listende 50 adet eğitim bulunuyor. Bu eğitimlere paket aboneliği alarak daha avantajlı bir şekilde erişebilirsin.

Basic

Kurumun temelde ihtiyaç duyacağı, hem özel hem de iş hayatı için gerekli olabilecek, ana konuları ve yetkinlikleri kapsar.

Basic Paketi Kapsar
Premium

Basic Katalog içerisindeki eğitimlere ek olarak, hazır öğrenme deneyimleri haline getirdiğimiz gelişim yolculukları; liderlik eğitimleri ve yenilikçi öğrenme yöntemleri ile hazırlanmış eğitimleri kapsar.