Eğitimi Paylaş
Yöneticilikte Mükemmellik

Kaynak Dergisi Makaleleri - Değişim

Eğitimi Paylaş
Kaynak Dergisi Makaleleri - Değişim
enocta image placeholder
Değişimin kaçınılmaz olduğu dünyamızda, bu eğitimin sunduğu makalelerle değişime adaptasyon ve direnç geliştireceksiniz. Hayatın her alanında karşılaşabileceğiniz değişimlerle başa çıkma stratejileri, esneklik ve uyum becerilerini geliştirme yolları bu eğitimde detaylandırılmıştır. Kendi yaşamınızda ve profesyonel alanda karşılaşacağınız değişikliklere karşı daha hazırlıklı ve bilinçli olmak için bu makaleleri inceleyerek, değişimle başa çıkmanın temel prensiplerini ve etkili yöntemlerini öğreneceksiniz.
  • Değişim ile gelişebilme
  • Değişime karşı direnç sahibi olabilme
  • Değişime uyum sağlayabilme
0
Bilgi Yönetimi ve Değişim
Makale
5
dakika
Bazen değişimin ve yeni fırsatların farkına varmamız çok uzun sürer. Ancak bilgiye sahipsek ve sahip olduğumuz bilgiden yeterince yararlanabiliyorsak, değişime hazır olabiliriz ve hatta onu kendimiz için bir fırsata çevirebiliriz. Organizasyonların bilgi sermayesi, yüksek değerli ürünlerin meydana getirilebilmesi için elde edilmiş bir stoktur. Bu stok ancak organizasyonel öğrenme ile akışkan hale gelebilir çünkü akış, stoklanan bilginin organizasyon tarafından özümsenmesi ve benimsenmesini sağlar. Bunu sağlayacak kurum kültürü, yapısal yeterlilik ve güven ortamına sahip olmayan organizasyonlarda, bilgi stokundan yeterince yararlanmak mümkün olmaz.
1
Değişime Bu Direnç Neden?
Makale
5
dakika
İnsanlar kendilerinin modern ve gelişmeye açık olduğunu düşünmeye yatkındır. Sokağa çıkıp değişimi sorsanız, herkes olumlu görüş belirtir. “Değişim mi? Evet, çok önemli”, “Değişim olmazsa gelişme olmaz” gibi. Bu görüşlere bakarsak, iş yaşamında da değişimi gerçekleştirmenin kolay olduğunu düşünebiliriz. Ancak aksine, insanlar çoğunlukla değişime direnç gösterir. Değişimle ilgili tutumlarla davranışlar arasında bir uçurum göze çarpar. Bu uçurumun nedenlerini bireysel ve kurumsal olarak iki grupta toplayabiliriz: Değişimin Karşısındaki Psikolojik Engeller ve değişimin karşısındaki kurumsal engeller
2
Değişimle Gelen Kazanç
Makale
5
dakika
Günümüzde klasik zaman yönetimi stratejilerinin yerini kendi kendini yönetme yaklaşımı almaktadır. Bu yaklaşımda değerlerinizi her adımda yeniden tanımlamaya, gelecek ile ilgili planlama yapmaya ve yapılacak bazı acil işlere “hayır” demeye ihtiyacınız olacaktır. Bu yolda ilerlerken engellemeleri tecrübe etmek için kendinize izin verin. Örneğin şu anda ilk bilgisayar başına oturduğunuz anı hayal edin, her şey ne kadar zor görünmüştür size… İlk denemede mükemmel yapılan çok az görev vardır. Kendinize şans tanıyın ve üzerinde çalışın. Bir konuda gelişim kaydetmek, bir şeyleri değiştirmek zordur ancak değişim sanıldığından daha caziptir. Değişimin cazibesi sadece cesaretli ve mücadeleye hazır kişiler tarafından takdir edilebilir. Değişim yavaş olmalıdır. Yaşamınıza büyük değişimler getirmek kargaşaya ve düzensizliğe neden olur. Zaman yönetimi uygulamalarınızın hemen bir gecede hayata geçmesini beklemeyin. Bu dönemin sonunda ölçülemez bir ödülü olan yavaş bir süreç olduğunu hatırlayın. Şimdi, bugüne kadar tüm davranışlarınızın nedeni olan değerlerinizi tekrar gözden geçirerek yaşama dört elle sarılmayı tecrübe ediyorsunuz, yeniden öğrenme zaman alan bir süreçtir.
3
Değişmek Zorunda Olduğumu Biliyorum da, Nasıl Yapacağımı Bilmiyorum
Makale
5
dakika
İnsanlar vardır değişim deyince taş kesilir, yengeç gibi içlerine kapanır ve savunmaya geçer... İnsanlar vardır değişimde filizlenir, boy atar, çiçek açar... “Değişime uyumlu” kişiler yeni koşullar karşısında yalnızca uyum sağlamakla kalmaz, değişimden beslenir, büyüyerek gelişirler. “Hayatın her gün bir önceki günden farklı olduğu” çağımızın karmaşık iş ortamlarında, değişim ve değişime uyum kaçınılmazdır. Kurumları ve giderek toplumları ileri götüren değişimi tetikleyen ve değişime önayak olan kişilerdir. Bu tür kişilerin başarısı ise değişimi içine sindirmekte zorluk çekmeyen, değişime arka çıkan insanların varlığına bağlıdır.
4
Geride Kalan Sendromu ve Çözüm Önerileri
Makale
5
dakika
Köklü değişim ve küçülme süreçlerinde, işini koruyabilen çalışanların yaşadığı olumsuz deneyimler geride kalan sendromu olarak tanımlanır. Küçülmeyi izleyen geçici verimlilik artışının ardından gelen hızlı verimlilik düşüşü, moral bozukluğu, sağlık sorunları ve çatışmalar bu dönemin en sık rastlanan sonuçlarıdır. Çalışanlarda şaşkınlık, korku, duygu körelmesi, depresyon, diğer zihinsel ve duygusal tepkiler gözlemlenir. Sağlıkla ilgili olarak görülen başlıca belirtiler ise uyku bozukluğu, yüksek tansiyon, aile içi çatışmalarda artış, yüksek kaygı ve karamsarlıktır. Kriz dönemlerinde çalışanların yaşadığı olumsuzluklar uzun vadede kurumun etkinliğine ve iş sonuçlarına zarar verir. Lider davranışı benimseyenlerin alması gereken önlemler kısaca bireysel, kurumsal ve liderlik düzeyinde olmak üzere üç boyutta incelenebilir.
5
Kaybolan Güveni Yeniden Oluşturmak
Makale
5
dakika
Değişim sürecinden geçen kurumlarda belirsizliğin, yeniliğin, bilinmezliğin getirdiği bir güvensizlik ortamı yaşanabilmektedir.  Bu değişimin sonucunda çalışanların kendilerini aldatılmış veya mağlup hissettikleri, verilen sözlerin tutulmadığını düşündükleri veya değişim sonucunda işe başlarken anlaştıkları şartların değiştiğini, düşündükleri durumlar olabilmektedir.  Bu gibi durumlarda güveni tekrar oluşturmak, kurumlar açısından hayati önem taşımaktadır.  Kurum içi güveni tekrar oluştururken takip edilmesi gereken yedi adım bulunmaktadır: Gerçekle yüzleşmek, Duyguları ifade etmek, Destek almak, Durumu yeniden tanımlanmak, Sorumluluk almak, Bağışlamak, Geleceğe odaklanmak.
6
Kurumlarda Kültür Değişimi
Makale
5
dakika
Araştırmalar, kurumsal değişim projesi uygulayan şirketlerin yüzde 70'inde, insan kaynakları uygulamalarının çok önemli olduğunu ortaya koyuyor. Gerçekte ise değişim sürecinde insan kaynakları uygulamalarına öncelik veren şirketlerin oranı sadece yüzde 10. Bu şirketlerde de kaynakların ancak yüzde 15'i insan kaynaklarıyla ilgili alanlara kaydırılmakta. Kurumlarda sistemler buzdağına benzer. Görünen yüzünde, ürünler ve hizmetler, kurumsal yapılar, prosedürler, kurallar vardır. Kurum kültürü ise, buzdağının suyun altında kalan ve görünmeyen yönüdür. Roller, ilişkiler, değerler, normlar, tutumlar, beceriler, iletişim ağları bu bölümde yer alır. Pek çok değişim projesinde, değişimin finansal ve yapısal yönüne ağırlık verilirken, aynı değişimin çalışanlar üzerindeki etkileri öngörülemediği için, “direnç”le karşılaşılır.
7
Paydaş Çalışanlar: Değişim Kültürünün Bir Ürünü
Makale
5
dakika
Teknolojik yenilikler, hizmet sektöründeki gelişmeler ve küreselleşme sonucunda paranın, teknolojinin ve insan kaynağının serbest dolaşımı, firmalara rekabet üstünlüğü sağlayan varlıkların niteliğini değiştirdi. Çalışan yetkinlikleri, organizasyonun öğrenme yeteneği ve çalışan bağlılığının ekonomik değeri karşısında taşınmazların/sabit varlıkların değeri oldukça azaldı. Çalışanın şirketine yatırım yapması, bir yandan, işe çekicilik kazandırmayı ve çalışanı işte tutmayı, bir yandan da, işyerinin performansından, kârlılığından ve geleceğinden kendini sorumlu hissetmesini hedefliyor. Sonuç olarak, çalışan ve işveren arasındaki dengeler değişti. Bugün, çalışanların hızla iş değiştirmesi gelişmiş ülkelerin en önemli sorunlarının başında geliyor. Çalışanın işe olan bağlılığını artırmanın gerekliliği, firmaları, çalışanlarına hisse satmaya ve çalışanları da, çalıştıkları kurumların hisselerini talep etmeye yöneltti.
8
Ya Bir Yol Bulacağız, Ya bir Yol Yapacağız!
Makale
5
dakika
Bir gün önce yaptığımız yorumu, bugün yeniden gözden geçirmeyi gerektirecek hızda ve kapsamda bir değişim ve dönüşüm dönemecinden geçiyoruz.. Çalışma hayatı, bu değişimin yarattığı ivmeyle bize yeni imkanlar sunmaya hazırlanıyor hayat karmaşıklaşıyor. Bilgi ekonomisi, genç insanlara ve bu değişime ayak uyduranlara hızlı ilerleme, daha çok başarma, daha çok aranan ve istenen bir çalışan olma imkanı sunuyor.
Herkes
Bu eğitim, kendini geliştirmek isteyen herkese yöneliktir.
Yöneticilikte Mükemmellik
Baltaş
1983'te kurulan Baltaş Grubu, hizmetleriyle iş hayatında gözlenebilir tutum değişikliği ve ölçülebilir iş sonuçları elde etmeyi amaçlar.

Önerilen Eğitimler

Bu eğitimin kategorisinde bulunan ilginizi çekebilecek diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Temel Yönetim Becerileri
Temel Yönetim Becerileri
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Ekip Yönetimi
60
dakika
Etkileşimli Eğitim
Temel Yönetim Becerileri
Kapsayıcılık
Kapsayıcılık
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Yönetimde Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
80
dakika
Video
Kapsayıcılık
Mentorluk Video Serisi
Mentorluk Video Serisi
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Mentorluk
61
dakika
Video
Mentorluk Video Serisi
Çok Nesilli & Uyumlu Bir İş Gücünü Kalıcı Hale Getirmek
Çok Nesilli & Uyumlu Bir İş Gücünü Kalıcı Hale Getirmek
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Ekip Yönetimi
22
dakika
Video
Çok Nesilli & Uyumlu Bir İş Gücünü Kalıcı Hale Getirmek
Etkileyen Lider Video Serisi
Etkileyen Lider Video Serisi
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
İlham Veren Lider
18
dakika
Video
Etkileyen Lider Video Serisi
Kaynak Dergisi Makaleleri - İnsan Yönetimi
Kaynak Dergisi Makaleleri - İnsan Yönetimi
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Ekip Yönetimi
210
dakika
Okuma Materyali
Kaynak Dergisi Makaleleri - İnsan Yönetimi
Skillsoft ile Liderlik - Takım Bilinci
Skillsoft ile Liderlik - Takım Bilinci
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Ekip Yönetimi
100
dakika
Video
Skillsoft ile Liderlik - Takım Bilinci
Çeşitlilik & Kapsayıcılık Konusunda Uzman Görüşleri
Çeşitlilik & Kapsayıcılık Konusunda Uzman Görüşleri
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Yönetimde Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
74
dakika
Video
Çeşitlilik & Kapsayıcılık Konusunda Uzman Görüşleri

Tamamlayıcı Eğitimler

Bu eğitimin faydasını ve etkinliğini artırmak için birlikte alabileceğiniz diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Değişim Planlaması ile İlerlemek
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Değişime Liderlik
15
dakika
Etkileşimli Eğitim
Değişim Planlaması ile İlerlemek
Değişim Sürecinde Takımınıza Liderlik Etmek
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Değişime Liderlik
22
dakika
Video
Değişim Sürecinde Takımınıza Liderlik Etmek
Değişim Yönetimi
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Değişime Liderlik
55
dakika
Etkileşimli Eğitim
Değişim Yönetimi
Değişime Liderlik Etme Gelişim Yolculuğu
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Değişime Liderlik
158
dakika
Karma
Değişime Liderlik Etme Gelişim Yolculuğu
Bu Eğitime Özel Bilgi
Almak İster Misin?
Bizimle İletişime Geçin.
Ad
Soyad
E-Posta Adresi
Telefon Numarası
Firma Adı
pageUrl
Teşekkürler, bilgilerin ilgili birime iletildi!
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.

Teklif Listem


s


Teklif Listem

Teklif listende 50 adet eğitime ulaştın!

Teklif listende 50 adet eğitim bulunuyor. Bu eğitimlere paket aboneliği alarak daha avantajlı bir şekilde erişebilirsin.

Basic

Kurumun temelde ihtiyaç duyacağı, hem özel hem de iş hayatı için gerekli olabilecek, ana konuları ve yetkinlikleri kapsar.

Basic Paketi Kapsar
Premium

Basic Katalog içerisindeki eğitimlere ek olarak, hazır öğrenme deneyimleri haline getirdiğimiz gelişim yolculukları; liderlik eğitimleri ve yenilikçi öğrenme yöntemleri ile hazırlanmış eğitimleri kapsar.