Eğitimi Paylaş
İş'te Mükemmellik

Programlama ve Algoritma: Console Programming

Eğitimi Paylaş
Programlama ve Algoritma: Console Programming
enocta image placeholder
Bu Bölümde Console Uygulamaları ile Programlamaya Giriş, Temel Sintaks (Sözdizimi), Proje Oluşturma, Değişken Kavramı ve Veri Tipleri, Conversion (Tip Dönüşümleri), Karar Yapıları, Hata Yönetimi ve Debugging (Hata Ayıklama), Döngüler, Diziler, Metotlar ve Built-In (.Net İçinde Gelen) Metotlarını Uygulayarak örnek Projeler Oluşturacağız.
  • Değişken kavramı hakkında bilgi edinme
  • Değişken veri tiplerini kavrama
  • Döngüleri tanıma
  • Metot kavramını ve metot türleri hakkında bilgi edinme
0
Console Programming - Giriş
Konu Uzmanı Video
1
dakika
Bu video, Programlama ve Algoritma: Console Programming eğitiminde öğrenecekleriniz hakkında genel bilgilendirmelerin yapıldığı bir giriş videosudur.
1
İlk Konsol Uygulaması - Hello World Console Application
Konu Uzmanı Video
11
dakika
Bu bölümde ilk console uygulama örneğini oluşturacağız.
2
İlk Konsol Uygulaması - Proje Klasörü ve Uygulamayı Çalıştırma
Konu Uzmanı Video
9
dakika
Bu bölümde Proje Klasörü Oluşturma ve Uygulama Çalıştırma İşlemini Öğreneceğiz.
3
Temel Sintaks (Sözdizimi)
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Bu bölümde Temel Sintaks (Sözdizimi) Kavramını Öğreneceğiz.
4
Project/Solution Kapatılması
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Bu bölümde Project/Solution Kapatılmasını Öğreneceğiz.
5
Değişken Kavramı
Konu Uzmanı Video
9
dakika
Bu bölümde Değişken Kavramını Öğreneceğiz.
6
Değişken Kavramı - Diğer Değişken Veri Tipleri
Konu Uzmanı Video
7
dakika
Bu bölümde Değişken Kavramı ve Diğer Değişken Veri Tiplerini Öğreneceğiz.
7
Primitif Veri Tipleri
Konu Uzmanı Video
6
dakika
Bu bölümde Primitif Veri Tiplerini Öğreneceğiz.
8
Reference Type vs Value Type
Konu Uzmanı Video
6
dakika
Bu bölümde Reference Type / Value Type kavramlarını öğreneceğiz.
9
Açıklama Satırları (Comment Block)
Konu Uzmanı Video
15
dakika
Bu bölümde "Açıklama Satırı" kavramını öğreneceğiz.
10
Executable App File
Konu Uzmanı Video
7
dakika
Bu bölümde Executable App File kavramını öğreneceğiz.
11
Aritmetiksel Operatörler
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Bu bölümde Aritmetiksel Operatörleri öğreneceğiz.
12
Random Sınıfı
Konu Uzmanı Video
7
dakika
Bu bölümde Random Sınıf kavramını öğreneceğiz.
13
Conversion Methods (Convert)
Konu Uzmanı Video
9
dakika
Bu bölümde dönüştürme yöntemlerinden "Convert" kavramını öğreneceğiz.
14
Conversion Methods (Parse)
Konu Uzmanı Video
6
dakika
Bu bölümde dönüştürme yöntemlerinden "Parse" kavramını öğreneceğiz.
15
Conversion Methods (ToString)
Konu Uzmanı Video
7
dakika
Bu bölümde dönüştürme yöntemlerinden "ToString" kavramını öğreneceğiz.
16
Implicit ve Explicit Dönüşümler
Konu Uzmanı Video
6
dakika
Bu bölümde Implicit ve Explicit Dönüşümünü öğreneceğiz.
17
Boxing Kavramı
Konu Uzmanı Video
10
dakika
Bu bölümde Boxing kavramını öğreneceğiz.
18
Conversion Methods (Cast) & Unboxing Kavramı
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Bu bölümde Conversion Methods (Cast) ve Unboxing kavramlarını öğreneceğiz.
19
If - Else
Konu Uzmanı Video
13
dakika
Bu bölümde "If - Else" karar yapısını öğreneceğiz.
20
Nested If Statements
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Bu bölümde "Nested If Statements" karar yapısını öğreneceğiz.
21
Mantıksal Operatörler
Konu Uzmanı Video
12
dakika
Bu bölümde Mantıksal Operatörleri öğreneceğiz.
22
Mantıksal Operatörler Uygulama
Konu Uzmanı Video
13
dakika
Bu bölümde Mantıksal Operatörler Uygulama Örneği Oluşturacağız.
23
Ternary Operator
Konu Uzmanı Video
8
dakika
Bu bölümde "Ternary Operator" kavramını öğreneceğiz.
24
Switch Case
Konu Uzmanı Video
6
dakika
Bu bölümde "Switch Case" karar yapısını öğreneceğiz.
25
Try - Catch - Finally
Konu Uzmanı Video
12
dakika
Bu bölümde "Try - Catch - Finally" karar yapılarını öğreneceğiz.
26
Compiling Hatalar
Konu Uzmanı Video
6
dakika
Bu bölümde "Compiling" hatalarını öğreneceğiz.
27
Runtime Hatalar
Konu Uzmanı Video
7
dakika
Bu bölümde "Runtime" hatalarını öğreneceğiz.
28
Mantık Hataları
Konu Uzmanı Video
6
dakika
Bu bölümde mantık Hatalarını öğreneceğiz.
29
throw Keyword
Konu Uzmanı Video
9
dakika
Bu bölümde throw Keyword kavramını öğreneceğiz.
30
Breakpoint
Konu Uzmanı Video
6
dakika
Bu bölümde Breakpoint kavramını öğreneceğiz.
31
Conditional Breakpoint
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Bu bölümde Conditional Breakpoint kavramını öğreneceğiz.
32
Watch Penceresi
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Bu bölümde Watch Penceresi kavramını öğreneceğiz.
33
Quick Watch Penceresi
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Bu bölümde Quick Watch Penceresi kavramını öğreneceğiz.
34
Immediate Penceresi
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Bu bölümde Immediate Penceresi kavramını öğreneceğiz.
35
F Tuşları - Step Info
Konu Uzmanı Video
8
dakika
Bu bölümde F Tuşları - Step Info kavramlarını öğreneceğiz.
36
For Döngüsü
Konu Uzmanı Video
9
dakika
Bu bölümde For Döngüsü yapısını öğreneceğiz.
37
While Döngüsü
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Bu bölümde While Döngüsü yapısını öğreneceğiz.
38
Do-While Döngüsü
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Bu bölümde Do-While Döngüsü yapısını öğreneceğiz.
39
Break & Continue Keyword
Konu Uzmanı Video
6
dakika
Bu bölümde Break & Continue Keyword kavramlarını öğreneceğiz.
40
Dizi Kavramı
Konu Uzmanı Video
11
dakika
Bu bölümde Dizi kavramını öğreneceğiz.
41
ForEach Loop
Konu Uzmanı Video
7
dakika
Bu bölümde ForEach Loop kavramını öğreneceğiz.
42
Dizi Metotları (Clone Copy Sort Resize IndexOf Reverse)
Konu Uzmanı Video
17
dakika
Bu bölümde Dizi Metotlarınından "Clone Copy Sort Resize IndexOf Reverse" metotlarını öğreneceğiz.
43
Metot Kavramı Nedir? Neden İhtiyaç Duyarız?
Konu Uzmanı Video
9
dakika
Bu bölümde Metot Kavramının ne olduğunu ve Neden İhtiyaç duyduğumuzu öğreneceğiz.
44
Metot Türleri (Değer Döndüren ve Void)
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Bu bölümde Metot Türlerini öğreneceğiz.
45
Return Keyword
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Bu bölümde Return Keyword kavramını öğreneceğiz.
46
Parametreli ve Parametresiz Metotlar
Konu Uzmanı Video
7
dakika
Bu bölümde Parametreli ve Parametresiz Metotları öğreneceğiz.
47
Varsayılan Değerli ve Opsiyonel Parametreler
Konu Uzmanı Video
6
dakika
Bu bölümde Varsayılan Değerli ve Opsiyonel Parametreleri öğreneceğiz.
48
params Keyword
Konu Uzmanı Video
8
dakika
Bu bölümde params Keyword kavramını öğreneceğiz.
49
Metot İmzası
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Bu bölümde Metot İmzası kavramını öğreneceğiz.
50
Metot Overloading
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Bu bölümde Metot Overloading kavramını öğreneceğiz.
51
Recursive Metotlar
Konu Uzmanı Video
11
dakika
Bu bölümde Recursive Metotlarını öğreneceğiz.
52
String Metotlar
Konu Uzmanı Video
25
dakika
Bu bölümde String Metotlarınından "Trim Equals SubString Reverse IndexOf Remove Contains Replace Split ToLower ToUpper" metotlarını öğreneceğiz.
53
Math Metotlar
Konu Uzmanı Video
10
dakika
Bu bölümde Math Metotlarından "Pi Abs Floor Round Max Min Pow Sqrt Sign Truncate" kavramlarını öğreneceğiz.
54
DateTime Metotlar
Konu Uzmanı Video
10
dakika
Bu bölümde DateTime Metotlarından "AddDays AddHours AddMonths AddYears ToShortDateString ToShortTimeString ToUniversalTime ToLongDateString ToLongTimeString ToString" metotlarını öğreneceğiz.
55
Alan Hesaplama Uygulaması - 1
Konu Uzmanı Video
12
dakika
Bu bölümde Alan Hesaplama Uygulama Örneği Geliştireceğiz.
56
Alan Hesaplama Uygulaması - 2
Konu Uzmanı Video
11
dakika
Bu bölümde Alan Hesaplama Uygulama Örneği Geliştireceğiz.
57
Alan Hesaplama Uygulaması - 3
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Bu bölümde Alan Hesaplama Uygulama Örneği Geliştireceğiz.
58
Alan Hesaplama Uygulaması - 4
Konu Uzmanı Video
13
dakika
Bu bölümde Alan Hesaplama Uygulama Örneği Geliştireceğiz.
59
Alan Hesaplama Uygulaması - 5
Konu Uzmanı Video
6
dakika
Bu bölümde Alan Hesaplama Uygulama Örneği Geliştireceğiz.
Modül 1: Console Programlamaya Giriş
Modül 2: Değişken Kavramı ve Veri Tipleri
Modül 3: Conversion Metotları
Modül 4: Karar Yapıları
Modül 5: Hata Yönetimi ve Debugging
Modül 6: Döngüler
Modül 7: Diziler
Modül 8: Metotlar
Modül 9: Built-in Methods
Modül 10: Örnek Proje
Herkes
Bu eğitim, kendini geliştirmek isteyen herkese yöneliktir.
İş'te Mükemmellik
Kampüs365
Kampüs365, 1999 yılında e-öğrenme alanında faaliyet göstermek üzere kurulan Advancity’nin gittikçe genişleyen ürün ve hizmet çeşitliliğini tek bir çatı altında, bütünsel bir yaklaşımla sunmayı hedefleyen markasıdır.

Önerilen Eğitimler

Bu eğitimin kategorisinde bulunan ilginizi çekebilecek diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Kişisel Verileri Koruma (KVKK) Hakkında Bilgilendirme
Kişisel Verileri Koruma (KVKK) Hakkında Bilgilendirme
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Hukuk Dünyası
35
dakika
Karma
Kişisel Verileri Koruma (KVKK) Hakkında Bilgilendirme
Kurum İçi Girişimcilik
Kurum İçi Girişimcilik
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Girişimcilik
57
dakika
Etkileşimli Eğitim
Kurum İçi Girişimcilik
İş Hukukuna Giriş - (İşaret Dili)
İş Hukukuna Giriş - (İşaret Dili)
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Hukuk Dünyası
66
dakika
Video
İş Hukukuna Giriş - (İşaret Dili)
Veri Tabanı ve Erişimi: ADO.NET
Veri Tabanı ve Erişimi: ADO.NET
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Programlama
248
dakika
Video
Veri Tabanı ve Erişimi: ADO.NET
Excel'de Verilerle Çalışma
Excel'de Verilerle Çalışma
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Bilişim Teknolojileri
66
dakika
Video
Excel'de Verilerle Çalışma
Kayıplardan Kurtularak 5S ile Düzene Girmek
Kayıplardan Kurtularak 5S ile Düzene Girmek
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Operasyonel Mükemmellik (OpEx)
45
dakika
Etkileşimli Eğitim
Kayıplardan Kurtularak 5S ile Düzene Girmek
Müşteri İlişkilerinde Mükemmellik: Çatışma Yönetimi, Müzakere ve Stres Yönetimi
Müşteri İlişkilerinde Mükemmellik: Çatışma Yönetimi, Müzakere ve Stres Yönetimi
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Müşteri Duyarlılık
24
dakika
Video
Müşteri İlişkilerinde Mükemmellik: Çatışma Yönetimi, Müzakere ve Stres Yönetimi
İSG 360° Eğitim Programı - (16 Saat)
İSG 360° Eğitim Programı - (16 Saat)
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
İş Sağlığı ve Güvenliği
1182
dakika
Karma
İSG 360° Eğitim Programı - (16 Saat)

Tamamlayıcı Eğitimler

Bu eğitimin faydasını ve etkinliğini artırmak için birlikte alabileceğiniz diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Net Programlama: Windows Form Application Programming
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Programlama
740
dakika
Video
Net Programlama: Windows Form Application Programming
Programlama Araçları: Git & GitHub
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Programlama
176
dakika
Video
Programlama Araçları: Git & GitHub
Programlama Araçları: Visual Studio (IDE)
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Programlama
37
dakika
Video
Programlama Araçları: Visual Studio (IDE)
Programlama ve Algoritma: Object Oriented Programming (OOP)
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Programlama
728
dakika
Video
Programlama ve Algoritma: Object Oriented Programming (OOP)
Bu Eğitime Özel Bilgi
Almak İster Misin?
Bizimle İletişime Geçin.
Ad
Soyad
E-Posta Adresi
Telefon Numarası
Firma Adı
pageUrl
Teşekkürler, bilgilerin ilgili birime iletildi!
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.

Teklif Listem


s


Teklif Listem

Teklif listende 50 adet eğitime ulaştın!

Teklif listende 50 adet eğitim bulunuyor. Bu eğitimlere paket aboneliği alarak daha avantajlı bir şekilde erişebilirsin.

Basic

Kurumun temelde ihtiyaç duyacağı, hem özel hem de iş hayatı için gerekli olabilecek, ana konuları ve yetkinlikleri kapsar.

Basic Paketi Kapsar
Premium

Basic Katalog içerisindeki eğitimlere ek olarak, hazır öğrenme deneyimleri haline getirdiğimiz gelişim yolculukları; liderlik eğitimleri ve yenilikçi öğrenme yöntemleri ile hazırlanmış eğitimleri kapsar.