Eğitimi Paylaş
İş'te Mükemmellik

Programlama ve Algoritma: Object Oriented Programming (OOP)

Eğitimi Paylaş
Programlama ve Algoritma: Object Oriented Programming (OOP)
enocta image placeholder
Bu Bölümde Object Oriented Programming (Oop) Nedir?, Class Nedir? üyeleri Nelerdir?, Nesne ve Sınıf İlişkisi, Static Kavramı, Encapsulation (Kapsülleme) Kavramı, Inheritance (Kalıtım) Kavramı, Abstraction (Soyutlama), Polymorphizm (çok Biçimlilik) Kavramı, Struct ve Enum Yapıları, Generic Types ile çalışma, Delegates ve Events Kavramı Bilgilerini öğrenek örnek Proje Oluşturacağız.
  • Interface kavramını tanıma
  • OOP hakkında bilgi sahibi olma
  • Static kavramını tanıma
  • Virtual metotlar ve metot Overriding kavramları hakkında bilgi edinme
0
Object Oriented Programming (OOP) - Giriş
Konu Uzmanı Video
1
dakika
Bu video, Programlama ve Algoritma: Object Oriented Programming (OOP) eğitiminde öğrenecekleriniz hakkında genel bilgilendirmelerin yapıldığı bir giriş videosudur.
1
OOP Nedir?
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Bu Bölümde "Object Oriented Programlama (OOP)" Kavramını Öğreneceğiz.
2
Class Nedir? Üyeleri Nelerdir?
Konu Uzmanı Video
8
dakika
Bu Bölümde "Class" ve "Üyeler" Kavramlarını Öğreneceğiz.
3
Nesne ve Sınıf İlişkisi
Konu Uzmanı Video
10
dakika
Bu Bölümde Nesne ve Sınıf İlişkisini Öğreneceğiz.
4
this Anahtar Sözcüğü
Konu Uzmanı Video
3
dakika
Bu Bölümde "this" Anahtar Sözcüğünü Öğreneceğiz.
5
Access Modifiers Nedir?
Konu Uzmanı Video
6
dakika
Bu Bölümde "Access Modifiers" Kavramını Öğreneceğiz.
6
Static Kavramı ve Static Members Nedir?
Konu Uzmanı Video
8
dakika
Bu Bölümde "Static" ve "Static Members" Kavramlarını Öğreneceğiz.
7
Static Class
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Bu Bölümde "Static Class" Kavramını Öğreneceğiz.
8
Property
Konu Uzmanı Video
10
dakika
Bu Bölümde "Property" Kavramını Öğreneceğiz.
9
Get ve Set Metotları
Konu Uzmanı Video
9
dakika
Bu Bölümde "Get" ve "Set" Metotlarını Öğreneceğiz.
10
Kalıtım Nedir?
Konu Uzmanı Video
8
dakika
Bu Bölümde "Kalıtım" Kavramını Öğreneceğiz.
11
base Keywords ile Çalışmak
Konu Uzmanı Video
7
dakika
Bu Bölümde "base Keywords" Kavramını Öğreneceğiz.
12
Access Modifiers Protected
Konu Uzmanı Video
8
dakika
Bu Bölümde Access Modifiers türlerinden "Protected" Kavramını Öğreneceğiz.
13
Sealed Class
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Bu Bölümde "Sealed Class" Kavramını Öğreneceğiz.
14
Abstract Class
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Bu Bölümde "Abstract Class" Kavramını Öğreneceğiz.
15
Abstract Metotlar
Konu Uzmanı Video
2
dakika
Bu Bölümde "Abstract Metot" Kavramını Öğreneceğiz.
16
Virtual Metotlar ve Metot Overriding Nedir?
Konu Uzmanı Video
6
dakika
Bu Bölümde "Virtual Metotlar" ve "Metot Overriding" Kavramlarını Öğreneceğiz.
17
Interface Kavramı - 1
Konu Uzmanı Video
10
dakika
Bu Bölümde "Interface" Kavramını Öğreneceğiz.
18
Interface Kavramı - 2
Konu Uzmanı Video
10
dakika
Bu Bölümde Interface Kavramının Detaylarını Öğreneceğiz.
19
Interface Kavramı - 3
Konu Uzmanı Video
19
dakika
Bu Bölümde Interface Kavramında Diğer Konuları Öğreneceğiz.
20
Partial Class
Konu Uzmanı Video
7
dakika
Bu Bölümde "Partial Class" Kavramını Öğreneceğiz.
21
Encapsulation - Inheritance - Polymorphism
Konu Uzmanı Video
12
dakika
Bu Bölümde "Kapsülleme (Encapsulation)" "Kalıtım (Inheritance)" ve "Çok Biçimlilik (Polymorphism)" Kavramlarını Öğreneceğiz.
22
Struct
Konu Uzmanı Video
13
dakika
Bu Bölümde "Struct" Kavramını Öğreneceğiz.
23
Enum
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Bu Bölümde "Enum" Kavramını Öğreneceğiz.
24
Enum Metotları
Konu Uzmanı Video
10
dakika
Bu Bölümde Enum Metotlarını Öğreneceğiz.
25
Generic
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Bu Bölümde "Generic" Kavramını Öğreneceğiz.
26
Generic Classes
Konu Uzmanı Video
10
dakika
Bu Bölümde "Generic Classes" Kavramını Öğreneceğiz.
27
Generic Class Oluşturma ve Generic Metotlar
Konu Uzmanı Video
18
dakika
Bu Bölümde Generic Class Oluşturmayı ve Generic Metotlarını Öğreneceğiz.
28
Generic Interfaces Nedir?
Konu Uzmanı Video
10
dakika
Bu Bölümde "Generic Interfaces" Kavramını Öğreneceğiz.
29
Generic Constraints Kullanımı
Konu Uzmanı Video
12
dakika
Bu Bölümde "Generic Constraints" Kavramını Öğreneceğiz.
30
Delegate
Konu Uzmanı Video
17
dakika
Bu Bölümde "Delegate" Kavramını Öğreneceğiz.
31
Event Kavramı ve Event Driven Development (Olay Yönelimli Programlama) Nedir?
Konu Uzmanı Video
21
dakika
Bu Bölümde "Event" ve "Event Driven Development (Olay Yönelimli Programlama)" Kavramlarını Öğreneceğiz.
32
Kredi Kartları Nesnel Mimari Geliştirme : Tanım
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Bu Bölümde Kredi Kartları Nesnel Mimari Örneğini Geliştireceğiz.
33
Kredi Kartları Nesnel Mimari Geliştirme : Tasarım
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Bu Bölümde Kredi Kartları Nesnel Mimari Örneğini Geliştireceğiz.
34
Kredi Kartları Nesnel Mimari Geliştirme : Kodlama
Konu Uzmanı Video
32
dakika
Bu Bölümde Kredi Kartları Nesnel Mimari Örneğini Geliştireceğiz.
35
Tanımlama ve Anlama
Konu Uzmanı Video
13
dakika
Bu Bölümde Masraf Otomasyonu Uygulama Örneğinin Detaylarını ve Neler Yapabileceğimizi Öğreneceğiz.
36
MDI Form ve Menu Tasarlama İşlemi
Konu Uzmanı Video
12
dakika
Bu Bölümde Masraf Otomasyonu Uygulamasında MDI Form ve Menu Tasarlama İşlemlerini Geliştireceğiz.
37
Kullanıcı Yönetim Tasarlama İşlemi
Konu Uzmanı Video
18
dakika
Bu Bölümde Masraf Otomasyonu Uygulamasında Kullanıcı Yönetim Tasarlama İşlemini Geliştireceğiz.
38
Kullanıcı Sınıfı Oluşturma İşlemi
Konu Uzmanı Video
14
dakika
Bu Bölümde Masraf Otomasyonu Uygulamasında Kullanıcı Sınıfı Oluşturma İşlemini Geliştireceğiz.
39
KullanıcıTipi Enum Helper Oluşturma İşlemi
Konu Uzmanı Video
22
dakika
Bu Bölümde Masraf Otomasyonu Uygulamasında KullanıcıTipi Enum Helper Oluşturma İşlemini Geliştireceğiz.
40
Kullanıcı Ekleme İşlemi
Konu Uzmanı Video
10
dakika
Bu Bölümde Masraf Otomasyonu Uygulamasında Kullanıcı Ekleme İşlemini Geliştireceğiz.
41
Kullanıcı Verisi Kaydetme JSON İşlemi
Konu Uzmanı Video
20
dakika
Bu Bölümde Masraf Otomasyonu Uygulamasında Kullanıcı Verisi Kaydetme JSON İşlemini Geliştireceğiz.
42
Uygulama ile Örnek Kullanıcı Verisi Ekleme İşlemi
Konu Uzmanı Video
4
dakika
Bu Bölümde Masraf Otomasyonu Uygulamasında Uygulama ile Örnek Kullanıcı Verisi Ekleme İşlemini Geliştireceğiz.
43
Yönetici Listesi Getirme ve Yeni Kullanıcıya Atama İşlemi
Konu Uzmanı Video
9
dakika
Bu Bölümde Masraf Otomasyonu Uygulamasında Yönetici Listesi Getirme ve Yeni Kullanıcıya Atama İşlemilerini Geliştireceğiz.
44
Seçili Kullanıcı Verisi Getirme İşlemi
Konu Uzmanı Video
16
dakika
Bu Bölümde Masraf Otomasyonu Uygulamasında Seçili Kullanıcı Verisi Getirme İşlemini Geliştireceğiz.
45
Seçili Kullanıcı Güncelleme İşlemi
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Bu Bölümde Masraf Otomasyonu Uygulamasında Seçili Kullanıcı Güncelleme İşlemini Geliştireceğiz.
46
Seçili Kullanıcı Silme İşlemi
Konu Uzmanı Video
8
dakika
Bu Bölümde Masraf Otomasyonu Uygulamasında Seçili Kullanıcı Silme İşlemini Geliştireceğiz.
47
Yönetici Listesi Güncelleme İşlemi
Konu Uzmanı Video
8
dakika
Bu Bölümde Masraf Otomasyonu Uygulamasında Yönetici Listesi Güncelleme İşlemini Geliştireceğiz.
48
Giriş Ekran Tasarımı İşlemi
Konu Uzmanı Video
8
dakika
Bu Bölümde Masraf Otomasyonu Uygulamasında Giriş Ekran Tasarımı İşlemini Geliştireceğiz.
49
Giriş Ekran Kodlama İşlemi
Konu Uzmanı Video
10
dakika
Bu Bölümde Masraf Otomasyonu Uygulamasında Giriş Ekran Kodlama İşlemini Geliştireceğiz.
50
Giriş Yapan Kullanıcı Ayarları İşlemi
Konu Uzmanı Video
11
dakika
Bu Bölümde Masraf Otomasyonu Uygulamasında Giriş Yapan Kullanıcı Ayarları İşlemini Geliştireceğiz.
51
Giriş Yapan Oturum Kapatma ve Çıkış İşlemi
Konu Uzmanı Video
9
dakika
Bu Bölümde Masraf Otomasyonu Uygulamasında Giriş Yapan Oturum Kapatma ve Çıkış İşlemini Geliştireceğiz.
52
Varsayılan Admin Kullanıcı Ayarı İşlemi
Konu Uzmanı Video
18
dakika
Bu Bölümde Masraf Otomasyonu Uygulamasında Varsayılan Admin Kullanıcı Ayarı İşlemini Geliştireceğiz.
53
Hakkında Formu İşlemi
Konu Uzmanı Video
9
dakika
Bu Bölümde Masraf Otomasyonu Uygulamasında Hakkında Formu İşlemini Geliştireceğiz.
54
Masraf Tipleri Ekran Tasarımı İşlemi
Konu Uzmanı Video
7
dakika
Bu Bölümde Masraf Otomasyonu Uygulamasında Masraf Tipleri Ekran Tasarımı İşlemini Geliştireceğiz.
55
Masraf Tipleri Dosya ve Ekleme İşlemi
Konu Uzmanı Video
11
dakika
Bu Bölümde Masraf Otomasyonu Uygulamasında Masraf Tipleri Dosya ve Ekleme İşlemlerini Geliştireceğiz.
56
Masraf Tipleri Düzenleme ve Silme İşlemi
Konu Uzmanı Video
9
dakika
Bu Bölümde Masraf Otomasyonu Uygulamasında Masraf Tipleri Düzenleme ve Silme İşlemlerini Geliştireceğiz.
57
Masraf Nesnesi Tasarımı İşlemi
Konu Uzmanı Video
6
dakika
Bu Bölümde Masraf Otomasyonu Uygulamasında Masraf Nesnesi Tasarımı İşlemini Geliştireceğiz.
58
Masraflar Ekranı Tasarımı İşlemi
Konu Uzmanı Video
13
dakika
Bu Bölümde Masraf Otomasyonu Uygulamasında Masraflar Ekranı Tasarımı İşlemini Geliştireceğiz.
59
Masraflar Dosya İşlemi ve Listeleme İşlemi
Konu Uzmanı Video
11
dakika
Bu Bölümde Masraf Otomasyonu Uygulamasında Masraflar Dosya İşlemi ve Listeleme İşlemlerini Geliştireceğiz.
60
Yeni Masraf Ekleme İşlemi
Konu Uzmanı Video
11
dakika
Bu Bölümde Masraf Otomasyonu Uygulamasında Yeni Masraf Ekleme İşlemini Geliştireceğiz.
61
Masraf Düzenleme İşlemi
Konu Uzmanı Video
17
dakika
Bu Bölümde Masraf Otomasyonu Uygulamasında Masraf Düzenleme İşlemini Geliştireceğiz.
62
Masraf Sil İşlemi
Konu Uzmanı Video
16
dakika
Bu Bölümde Masraf Otomasyonu Uygulamasında Masraf Sil İşlemini Geliştireceğiz.
63
Masraflar Listeleme Detayları İşlemi
Konu Uzmanı Video
11
dakika
Bu Bölümde Masraf Otomasyonu Uygulamasında Masraflar Listeleme Detayları İşlemini Geliştireceğiz.
64
Hata Giderme İşlemi
Konu Uzmanı Video
5
dakika
Bu Bölümde Masraf Otomasyonu Uygulamasında Hata Giderme İşlemini Geliştireceğiz.
65
Masraflar Onay Context Menu Ayarlamaları
Konu Uzmanı Video
13
dakika
Bu Bölümde Masraf Otomasyonu Uygulamasında Masraflar Onay Context Menu Ayarlamalarını Geliştireceğiz.
66
Masraflar Onay Context Menu İşlemleri
Konu Uzmanı Video
9
dakika
Bu Bölümde Masraf Otomasyonu Uygulamasında Masraflar Onay Context Menu İşlemlerini Geliştireceğiz.
67
Masraflar Personel Raporlama İşlemi - 1
Konu Uzmanı Video
16
dakika
Bu Bölümde Masraf Otomasyonu Uygulamasında Masraflar Personel Raporlama İşlemini Geliştireceğiz.
68
Masraflar Personel Raporlama İşlemi - 2
Konu Uzmanı Video
10
dakika
Bu Bölümde Masraf Otomasyonu Uygulamasında Masraflar Personel Raporlama İşlemini Geliştireceğiz.
69
Masraflar Personel Raporlama İşlemi - 3
Konu Uzmanı Video
20
dakika
Bu Bölümde Masraf Otomasyonu Uygulamasında Masraflar Personel Raporlama İşlemini Geliştireceğiz.
70
Object Oriented Programming (OOP) - Çıkış
Konu Uzmanı Video
1
dakika
Bu video, Programlama ve Algoritma: Object Oriented Programming (OOP) eğitiminde aktarılan konular hakkında toparlayıcı ve özet bilgilerin yer aldığı bir kapanış videosudur.
Modül 1: Giriş
Modül 2: Static
Modül 3: Encapsulation
Modül 4: Inheritance
Modül 5: Abstraction
Modül 6: Polymorphizm
Modül 7: Polymorphizm - Inheritance - Encapsulation
Modül 8: Struct ve Enum
Modül 9: Generic Types
Modül 10: Delegates - Events
Modül 11: Örnek Proje: Kredi Kartları Nesnel Mimari Uygulaması
Modül 12: Örnek Proje: Masraf Otomasyonu Uygulaması
Herkes
Bu eğitim, kendini geliştirmek isteyen herkese yöneliktir.
İş'te Mükemmellik
Kampüs365
Kampüs365, 1999 yılında e-öğrenme alanında faaliyet göstermek üzere kurulan Advancity’nin gittikçe genişleyen ürün ve hizmet çeşitliliğini tek bir çatı altında, bütünsel bir yaklaşımla sunmayı hedefleyen markasıdır.

Önerilen Eğitimler

Bu eğitimin kategorisinde bulunan ilginizi çekebilecek diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Müşteri İlişkilerinde Mükemmellik: Çatışma Yönetimi, Müzakere ve Stres Yönetimi
Müşteri İlişkilerinde Mükemmellik: Çatışma Yönetimi, Müzakere ve Stres Yönetimi
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Müşteri Duyarlılık
24
dakika
Video
Müşteri İlişkilerinde Mükemmellik: Çatışma Yönetimi, Müzakere ve Stres Yönetimi
Kalite Liderliği
Kalite Liderliği
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Kalite
72
dakika
Video
Kalite Liderliği
Müşteri Hizmetlerinde Uyumlu İlişkiler Kurmak
Müşteri Hizmetlerinde Uyumlu İlişkiler Kurmak
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Müşteri Duyarlılık
16
dakika
Video
Müşteri Hizmetlerinde Uyumlu İlişkiler Kurmak
Finansçı Olmayanlar İçin Finans
Finansçı Olmayanlar İçin Finans
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Finansta Mükemmellik
61
dakika
Etkileşimli Eğitim
Finansçı Olmayanlar İçin Finans
Müşteri Hizmetleri Stratejisi Tasarlama
Müşteri Hizmetleri Stratejisi Tasarlama
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Müşteri Duyarlılık
18
dakika
Video
Müşteri Hizmetleri Stratejisi Tasarlama
Kaynak Dergisi Makaleleri - Kurum İçi Girişimcilik
Kaynak Dergisi Makaleleri - Kurum İçi Girişimcilik
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Girişimcilik
130
dakika
Okuma Materyali
Kaynak Dergisi Makaleleri - Kurum İçi Girişimcilik
Organizasyonlar Değişir, Hazırlıklı Olun
Organizasyonlar Değişir, Hazırlıklı Olun
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Organizasyonel Gelişim
21
dakika
Video
Organizasyonlar Değişir, Hazırlıklı Olun
Fikir Nasıl Satılır?
Fikir Nasıl Satılır?
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Satış Geliştirme
36
dakika
Video
Fikir Nasıl Satılır?

Tamamlayıcı Eğitimler

Bu eğitimin faydasını ve etkinliğini artırmak için birlikte alabileceğiniz diğer eğitimler
enocta image placeholder
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Category
0
dakika
Text
Label
Net Programlama: Windows Form Application Programming
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Programlama
740
dakika
Video
Net Programlama: Windows Form Application Programming
Programlama Araçları: Visual Studio (IDE)
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Programlama
37
dakika
Video
Programlama Araçları: Visual Studio (IDE)
Programlama ve Algoritma: Console Programming
enocta image placeholder
Basic
Basic
Premium
Abonelik Dışı
Programlama
468
dakika
Video
Programlama ve Algoritma: Console Programming
Bu Eğitime Özel Bilgi
Almak İster Misin?
Bizimle İletişime Geçin.
Ad
Soyad
E-Posta Adresi
Telefon Numarası
Firma Adı
pageUrl
Teşekkürler, bilgilerin ilgili birime iletildi!
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.

Teklif Listem


s


Teklif Listem

Teklif listende 50 adet eğitime ulaştın!

Teklif listende 50 adet eğitim bulunuyor. Bu eğitimlere paket aboneliği alarak daha avantajlı bir şekilde erişebilirsin.

Basic

Kurumun temelde ihtiyaç duyacağı, hem özel hem de iş hayatı için gerekli olabilecek, ana konuları ve yetkinlikleri kapsar.

Basic Paketi Kapsar
Premium

Basic Katalog içerisindeki eğitimlere ek olarak, hazır öğrenme deneyimleri haline getirdiğimiz gelişim yolculukları; liderlik eğitimleri ve yenilikçi öğrenme yöntemleri ile hazırlanmış eğitimleri kapsar.